Anda di halaman 1dari 15

ROHANA BINTI HJ JUKARNA

750620126206001

OPEN UNIVERSITY MALAYSIA

2012

PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ASSIGNMENT SUBMISSION AND ASSESSMENT

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA MEI / 2012

HBMS1203 PENGAJARAN MUZIK 1

MATRICULATION NO IDENTITY CARD NO. TELEPHONE NO E-MAIL LEARNING CENTRE NAME TUTOR

: 750620126206001 : 750620-12-6206 : 0135571200 : rohanajukarna@yahoo.com.my : SANDAKAN BRANCH : ROHANA BT HJ JUKARNA : PATRUS MATING

HBMS 1203 PENGAJARAN MUZIK 1

Page 1

ROHANA BINTI HJ JUKARNA

750620126206001

OPEN UNIVERSITY MALAYSIA

2012

PERKARA 1.0 Pendahuluan

MUKA SURAT 3

2.0 Pemilihan Lagu Kanak-Kanak

3.0 Lima Sebab Pemilihan Lagu

4.0 Kaedah Pengajaran

5.0 Rancangan Pengajaran

7 - 10

6.0 Analisis Skor Lagu

11 - 12

7.0 Corak Irama Tiga Alat Perkusi

13

8.0 Penutup

14

Rujukan

15

HBMS 1203 PENGAJARAN MUZIK 1

Page 2

ROHANA BINTI HJ JUKARNA

750620126206001

OPEN UNIVERSITY MALAYSIA

2012

1.0 Pendahuluan Menyanyi merupakan cara mudah untuk melahirkan perasaan . Secara tidak langsung, aktiviti menyanyi memenuhi keperluan untuk menyalurkan perasaan dan fikiran . Sejak zaman dahulu lagi, menyanyi menjadi medium untuk melahirkan perasaan dan berkongsi pengalaman seseorang . Lagu adalah komunikator yang hebat terutama bagi kanak-kanak (Phillips, 1990). Proses menyanyi melibatkan tiga bentuk major pembelajaran iaitu kognitif (pengetahuan), psikomotor (kemahiran), dan afektif (perasaan dan sikap). Bagi kanak-kanak , menyanyi adalah satu aktiviti semulajadi yang boleh dilakukan secara spontan seperti bertutur. Menyanyi adalah kemahiran yang kompleks kerana ia memerlukan masa untuk membentuk respon kedua-dua koordinasi psikologikal dan motor dalam menghasilkan vokal yang baik Perkusi pula secara definisinya adalah alat muzik yang boleh diketuk , dipalu atau digoncang , digarik atau yang mempunyai dua atau lebih ciri-ciri di atas. Perkusi merupakan alat muzik yang paling asas, digunakan oleh manusia sejak 6000 tahun sebelum Masehi. Tidak hairanlah jika ia dikatakan sebagai tulang belakang kepada sesuatu susunan muzik. Terdapat tiga jenis alat perkusi iaitu membranophone, metalonophone dan idiophone. Membranophone adalah alat perkusi yang menggunakan kulit atau apa-apa medium yang membentuk membran untuk menghasilkan bunyi, seperti kompang, gendang jawa atau conga. Metalonophone pula mengkhususkan permainan alat perkusi yang berasaskan logam pejal yang sudah dilaraskan bunyinya mengikut nota-nota muzik yang tertentu seperti gamelan, caklempong, dan xylophone. Alat perkusi yang boleh menghasilkan bunyinya sendiri tanpa sebarang medium dipanggil idiophone. Ia mempunyai ciri-ciri yang tersendiri untuk menghasilkan bunyi contohnya angklung, tamborin , shaker dan simbal.

HBMS 1203 PENGAJARAN MUZIK 1

Page 3

ROHANA BINTI HJ JUKARNA

750620126206001

OPEN UNIVERSITY MALAYSIA

2012

2.0 Pemilihan Lagu Kanak-Kanak Lagu yang saya pilih ialah lagu kanak-kanak yang bertajuk Ajaran Baik . Lagu ini mempunyai dua rangkap dan setiap rangkap mempunyai lapan bar .

2.1 Lirik Lagu Marilah kita sama bekerja , Bergotong royong bersama-sama, Tolong-menolong di mana saja , Bantu- membantu tandanya jaya .

Waktu dipadang kita bermain, Kejar-mengejar sihatkan badan, Janganlah ingat pada yang lain, Ajaran baik buat teladan . 2.2 Skor Lagu

HBMS 1203 PENGAJARAN MUZIK 1

Page 4

ROHANA BINTI HJ JUKARNA

750620126206001

OPEN UNIVERSITY MALAYSIA

2012

3.0 Lima Sebab Pemilihan Lagu 1. Lagu yang sesuai dengan renj suara para pelajar yang berumur sembilan tahun . 2. Lagu ini mempunyai perkaitan tentang kehidupan pelajar .Contohnya , amalan bekerjasama , bergotong-royong,bantu-membantu dan amalan menyihatkan badan . 3. Iramanya lagu ini juga mudah , menarik dan berulang . Contohnya , walaupun lagu ini mempunyai dua rangkap,tetapi irama di rangkap yang pertama di ulang pada rangkap yang kedua . 4. Nada yang terdapat dalam lagu ini tidak terlalu tinggi dan tidak tidak terlalu rendah . Nada yang rendah ialah not C dan nada yang paling paling tinggi ialah not D 5. Senikatanya yang menceritakan tentang kegembiraan dan mengandungi nilai murni . 4.0 Kaedah Pengajaran Terdapat beberapa kaedah yang boleh digunakan untuk mengajar lagu semasa proses pengajaran dan pembelajaran muzik di sekolah . Kaedah - kaedah yang dimaksudkan adalah bagi pembelajaran secara hafalan (rote learning) . Melalui kaedah ini, murid mempelajari sesebuah lagu secara mengajuk. Daya penguasaan lagu bergantung kepada daya ingatan aural (aural memory) murid . Kaedah yang lazim digunakan untuk mengajar lagu adalah seperti berikut : a. Kaedah Keseluruhan Lagu b. Kaedah Baris Demi Baris c. Kaedah Solfege dengan Isyarat Tangan Curven d. Kaedah Menggunakan Carta Bola Pingpong e. Kaedah Solfa f. Kaedah Melakar Bertema 41. Kaedah Pengajaran yang Dipilih Kaedah pengajaran lagu yang saya pilih dalam pengajaran saya ialah kaedah melakar bertema . Kaedah ini saya pilih kerana teknik ini sangat sesuai untuk mengajar murid tahap 1 . Walaupun pelajar yang saya ajar sudah di Tahun 3 ,tetapi mereka dari kelas yang mempunyai tahap sederhana kerana belum begitu lancar membaca .

HBMS 1203 PENGAJARAN MUZIK 1

Page 5

ROHANA BINTI HJ JUKARNA

750620126206001

OPEN UNIVERSITY MALAYSIA

2012

Oleh yang demikian , lagu yang sesuai untuk diajar mengikut cara ini mesti mempunyai tema yang menarik dan boleh membuat gambar . Sebagai contoh , lagu Ajaran Baik guru boleh menunjukkan gambar gambar yang berkaitan dengan amalan baik dalam kehidupan seharian . Langkah Langkah mengajar lagu Ajaran Baik adalah seperti berikut : i. ii. Guru bercerita mengenai isi lagu kepada Guru menunjukkan carta yang telah diajar kepada murid dengan gambar gambar yang menarik dan tersusun mengikut cerita lagu,iaitu rangkailagu satu gambar . iii. Guru bertanya soalan mengikut gambar sambil mengajar murid membaca lirik lagu secara gambar demi gambar dan baris demi baris . iv. Guru memperdengarkan lagu kepada murid sambil menunjukkan gambar gambar di carta kepada murid . v. Murid diajar menyanyi sambil menunjukkan gambar demi gambar atau rangkai demi rangkai . vi. vii. Murid menyanyi seluruh lagu dengan iringan muzik Menggabungjalinkan nyanyian dengan gerakan dan alat perkusi .

5.0 Rancangan Pengajaran

Mata Pelajaran Kelas Bilangan murid Tarikh/Hari Masa Aspek

Pendidikan Muzik Tahun 3 Cendikiawan 28 orang 20 Jun 2012 / Rabu 10.30 11.00 ( 30 Minit ) 2.1 Pengalaman Muzikal 2.1.1 Menyanyi : - irama - melodi - ekspresi

HBMS 1203 PENGAJARAN MUZIK 1

Page 6

ROHANA BINTI HJ JUKARNA

750620126206001

OPEN UNIVERSITY MALAYSIA

2012

2.2 Permainan alat 2.2.1 Bermain alat perkusi secara muzikal meter tekanan empatan . Hasil Pembelajaran Di akhir pelajaran ini,80% daripada pelajar dapat : i. Menyanyikan lagu dengan teknik yang betul mengikut irama, melodi dan

ekspresi. ii. Pengetahuan Sedia Ada Bermain alat-alat perkusi dengan betul.

Murid pernah menyanyi beberapa buah lagu dengan pic yang betul secara berpandu.

Tajuk Lagu Aktiviti Pelajaran

Ajaran Baik 1. Latihan pernafasan menggunakan minuman. 2. Latihan menepuk irama lagu yang didengar. 3. Guru membaca lirik secara lakaran bertema dan murid mengajuk. 4. Latihan menyanyi lagu sambil menepuk corak irama lagu. 5. Latihan menyanyi melodi lagu mengikut pic yang ditetapkan. 6. Latihan menyanyikan lagu mengikut ekspresi yang ditetapkan dan menyanyikan semula penyedut

dengan cara yang sama. 7. Ujian menyanyi lagu mengikut corak irama melodi dan ekspresi yang ditetapkan Nilai KBKK Bahan dan Media Pengajaran Bekerjasama,Kebersihan Fizikal dan Mental Membanding beza , Mengecam Carta lagu , imbasan corak irama , gambar bertema ,kayu tik-tok , kerincing , dan

tamborin ,straw , LCD ,komputer


HBMS 1203 PENGAJARAN MUZIK 1 Page 7

ROHANA BINTI HJ JUKARNA

750620126206001

OPEN UNIVERSITY MALAYSIA

2012

Langkah Pelaksanaan Langkah Permulaan Set Induksi ( 3 Minit ) Isi Pelajaran 1. Gambar majlis kenduri dan membersihkan rumah. 2. Latihan pernafasan Menggunakan straw kawasan Aktiviti P& P Catatan/Bahan

1. Guru bertanya tentang aktiviti yang BBB : Gambar terdapat dalam gambar. 2. Sebagai rangsangan untuk menyanyi. Nilai : Tolong-menolong

Perkembangan Langkah 1 ( 7 Minit )

1. Carta lagu 2. Gambar Lakaran bertema

1. Guru menunjukkan carta lagu yang BBB : Carta lagu, hendak di ajar 2. Guru menayangkan lakaran bertema dan menyanyikan rangkailagu Kecerdasan Pelbagai : 1. Muzikal 2. Kinestetik . tayangan LCD lakaran bertema

mengikut rangkailagu. ( Konsep Irama )

mengikut gambar yang ditunjukkan

HBMS 1203 PENGAJARAN MUZIK 1

Page 8

ROHANA BINTI HJ JUKARNA

750620126206001

OPEN UNIVERSITY MALAYSIA

2012

3. Murid mengajuk nyanyian guru

Langkah 2 ( 7 Minit )

1. Mengecam dan mengenal perkusi. ( Konsep Warna Ton ) pasti bunyi alat

1.

Guru memainkan alat-alat perkusi BBB : kayu tik -tok mengikut detik lagu. ,kerincing dan tamborin

2. Guru meminta murid mengajuk bunyi alat-alat detik. 3. Murid-murid mengikut arahan guru. tersebut sambil

menepuk KBKK : Membanding beza

Langkah 3 ( 10 Minit )

1. Menyanyikan lagu Ajaran Baik 2. Menyanyi sambil menepuk detik lagu. 3. Bermain alat-alat perkusi mengiringi lagu Ajaran Baik

1.

Guru

memaparkan slaid lirik lagu BBM :Slaid lirik lagu Ajaran Baik

Ajaran Baik dan memperdengarkan lagu tersebut.

2. Murid mendengar sambil membaca Komputer ,LCD , lirik lagu. 3. Guru meminta murid lagu Ajaran Baik muzik 4. Murid menyanyi lagu tersebut dengan iringan muzik . menyanyikan dengan iringan Audio

HBMS 1203 PENGAJARAN MUZIK 1

Page 9

ROHANA BINTI HJ JUKARNA

750620126206001

OPEN UNIVERSITY MALAYSIA

2012

5. Guru membimbing murid bermain alat perkusi mengikut kumpulan iaitu : Kump. 1- Kayu tik-tok Kump. 2- Kerincing Kump. 3- Tamborin 6. Murid-murid bermain alat-alat tersebut dalam kumpulan dengan bimbingan guru. 7. Guru meminta semua murid bermain alat perkusi secara serentak mengiringi lagu Ajaran Baik . 8. Murid-murid bermain alat-alat tersebut secara guru Penutup ( 3 Minit ) 1. Rumusan 2. Lembaran Kerja 2. 1. Guru membuat rumusan tentang isi BBM : Lembaran Kerja pelajaran. Murid-murid diberi sebagai kerja rumah lembaran kerja serentak dengan bimbingan

HBMS 1203 PENGAJARAN MUZIK 1

Page 10

ROHANA BINTI HJ JUKARNA

750620126206001

OPEN UNIVERSITY MALAYSIA

2012

6.0 Analisis Skor Lagu Lagu Ajaran Baik ini mempunyai empat baris dalam satu rangkap dan di mulakan dengan kod C Major . Terdapat tiga kod asas dalam kod C Major iaitu I ( C ) , IV ( F ) dan V7/V ( G7 / G ) . Kod kod yang saya gunakan dalam lagu ini ialah dimulakan dengan kod C iaitu dengan menekan key CEG , diikuti dengan kod G7 iaitu dengan menekan key GBDF . Pada rangkaikata seterusnya saya menggunakan kod F dengan menekan key FAC kemudian kod C pada baris lagu yang seterusnya . Di baris yang ketiga saya menggunakan kod G dengan menekan key GBD dan kod F . Di baris yang ketiga saya menggunakan semula kod G , C , G7 dan di akhiri dengan kod C . Perisian yang saya gunakan dalam menulis skor lagu ini ialah Perisian Encore .

i.

Penjarian Tangan Kiri Kod C Major

5 ii.

Penjarian Tangan Kiri Kod F

4
HBMS 1203 PENGAJARAN MUZIK 1

1
Page 11

ROHANA BINTI HJ JUKARNA

750620126206001

OPEN UNIVERSITY MALAYSIA

2012

iii.

Penjarian Tangan Kiri Kod G7

5 iv.

Penjarian Tangan Kiri Kod G

HBMS 1203 PENGAJARAN MUZIK 1

Page 12

ROHANA BINTI HJ JUKARNA

750620126206001

OPEN UNIVERSITY MALAYSIA

2012

7.0 Corak Irama Tiga Alat Perkusi

HBMS 1203 PENGAJARAN MUZIK 1

Page 13

ROHANA BINTI HJ JUKARNA

750620126206001

OPEN UNIVERSITY MALAYSIA

2012

8.0 Penutup

Dalam konteks Pendidikan Muzik KBSR, Bahasa Muzik adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan pengetahuan dan kefahaman tentang elemen muzik, konsep-konsep berhubung dengan elemen muzik, kosa kata dan istilah muzik, dan konvensi penulisan muzik. Pengetahuan dan kefahaman tentang perkara tersebut seterusnya membawa kepada kemahiran membaca, menulis, menganalisis dan menilai karya muzik. Terdapat tujuh konsep muzik iaitu irama,melodi,harmoni,tekstur ,warna ton,bentuk dan ekspresi Konsep muzik ini wajib dikuasai oleh seseorang pelajar menjelang tamatnya persekolahan mereka di sekolah rendah. Kaedah-kaedah pengajaran pula dapat membantu guru membuat perancangan dan rancangan pelajaran muzik ataupun nyanyian secara berperingkat - berperingkat

mengikut perkembangan pelajar serta mengambil kira kebolehan mereka .Kepelbagaian kaedah mengajar , pendekatan dan teknik pengajaran dan pembelajaran menepati gaya pembelajaran pelajar yang berbeza dan unik untuk pembelajaran yang efektif , menarik dan bermakna .

HBMS 1203 PENGAJARAN MUZIK 1

Page 14

ROHANA BINTI HJ JUKARNA

750620126206001

OPEN UNIVERSITY MALAYSIA

2012

7.0 Rujukan

Buku Buku Sumber Guru Pendidikan Muzik KBSR .Pusat Perkembangan Kurikulum. Fakulti Pendidikan dan Bahasa . ( 2011 ) HBMS 1203 Pengajaran Muzik 1 : Open University Malaysia . Kementerian Pendidikan Malaysia . ( 2003 ).Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik Tahun 3 .Kuala Lumpur : PPK

Laman Web
http://cikgumuzik.com/index.php?option=com_content&view=article&id=178&Itemid=201&li mitstart=2 http://sohailahakim.blogspot.com/2011/12/alat-perkusi.html

http://www.all-about-pianos.com/piano-chords.html
http://cikgumuzik.com/rancanganpengajaranharian/muzik/RPHTH3.pdf

HBMS 1203 PENGAJARAN MUZIK 1

Page 15