Anda di halaman 1dari 104

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN Jalan Dato' Hamzah Karung Berkunci No.

6 70990 Seremban Negeri Sembilan Darul Khusus No Tel : +606-7653100 No Faks : +606-7639969

MATLAMAT KURIKULUM

Matlamat Kurikulum Sains Sekolah Rendah ini ialah untuk menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains, kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir serta sikap saintifik dan nilai murni.

OBJEKTIF KURIKULUM Kurikulum Standard Sains Sekolah Rendah Tahap 1 bertujuan: 1. Merangsang sifat ingin tahu murid dan mengembangkan minat sekeliling mereka. tentang dunia di

2. Menyediakan peluang untuk murid menguasai kemahiran proses sains dan kemahiran secara berfikir kritis dan kreatif. 3. Meningkatkan daya kreativiti murid. 4. Memberi kefahaman tentang fakta dan konsep sains. 5. Membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis, kreatif dan analitis bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. 6. Menyemai sikap saintifik dan nilai murni dan seterusnya membolehkan murid mengamalkannya. 7. Menyedari keperluan menjaga alam sekitar.

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

PERNYATAAN STANDARD DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI KSSR

Band

Pernyataan Standard

6 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian

5 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk membentuk konsep sains

4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Menggunakan pengetahuan asas sains dan teknologi bagi menjalankan tugasan

3 Tahu, Faham dan Boleh Buat

Mempamerkan keupayaan mengetahui dan memahami perkara-perkara asas dalam sains dan teknologi

2 Memahami perkara-perkara asas dalam sains dan teknologi Tahu dan Faham

1 Tahu Mengetahui perkara-perkara asas dalam sains dan teknologi

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

PEMETAAN STANDARD PRESTASI MENGIKUT TEMA

Band

Benda Hidup & Benda Bukan Hidup

Manusia

Haiwan

Tumbuhan

Deria

Timbul & Tenggelam

Reka Bentuk /

/ 6

/ 5

/ 4

/ 3

/ 2

/ 1

Band

Pernyataan Standard

Dunia Sains Dan Teknologi Tahun 1 2011


B6D1 B6D1E1 B6D1E2 B6D1E3 B6D1E4 B6D1E5 B6D1E6 B5D1E1 B5D2E1 B5D3E1 B5D4E1 B5D5E1 B5D6E1 B5D7E1 B4D1E1 B4D2E1 B4D3E1 B4D4E1 B4D4E2 B4D4E3 B4D4E4 B4D4E5 B4D5E1

B6
B5D1 B5D2 B5D3 B5D4 B5D5 B5D6 B5D7 B4D1 B4D2 B4D3 B4D4 B4D5

B5

B4

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

Band

Pernyataan Standard

Dunia Sains Dan Teknologi Tahun 1 2011


B3D1 B3D2 B3D3 B3D4 B3D5 B3D1E1 B3D2E1 B3D2E2 B3D2E3 B3D3E1 B3D4E1 B3D4E2 B3D4E3 B3D4E4 B3D4E5 B3D5E1 D2D1E1 B2D2E1 B2D3E1 B2D4E1 B2D5E1 B2D5E2 B2D5E3 B2D5E4 B2D5E5 B1D1E1 B1D2E1 B1D3E1 B1D4E1 B1D5E1

B3

B2

B2D1 B2D2 B2D3 B2D4 B2D5

B1

B1D1 B1D2 B1D3 B1D4 B1D5

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

PEMETAAN DOKUMEN STANDARD KEPADA STANDARD PRESTASI DST Tajuk Benda hidup & Benda Bukan Hidup DOKUMEN STANDARD PRESTASI Mengenalpasti benda hidup dan bukan hidup Mengenal pasti keperluan benda hidup untuk bernafas, bergerak, membesar dan membiak Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran ,TMK,penulisan atau lisan tentang ciri benda hidup dan benda bukan hidup Manusia Mengenal pasti bahagian tubuh manusia iaitu mata, telinga, hidung, mulut, lidah, tangan dan kaki Memperihalkan tentang fungsi bahagian-bahagian tubuh manusia Menerangkan tentang kepentingan bahagian tubuh manusia Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran ,TMK, penulisan atau lisan tentang bahagian dan fungsi tubuh manusia. Menghargai bahagian tubuh badan serta menghormati dan menerima keadaan diri seseorang Haiwan Mengenalpasti haiwan yang terdapat disekeliling Mengenal pasti bahagian-bahagian tubuh haiwan iaitu mata, mulut, telinga, paruh, sayap, kaki, ekor, sirip, sisik, bulu, tanduk, sesungut dan cangkerang Membanding dan membeza bahagian tubuh antara haiwan-haiwan Mengitlak bahawa haiwan mempunyai ciri yang sama dan berbeza Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran ,TMK, penulisan atau lisan tentang haiwan dan bahagian tubuh haiwan Mengajuk bunyi haiwan B3D2E2 3.2.1 B3D2E1 B4D2E1 B5D3E1 3.1.3 3.1.4 3.1.5 B1D3E1 B2D3E1 3.1.1 3.1.2 B6D1E1 2.2.1 B1D2E1 B2D2E1 B3D1E1 B5D2E1 2.1.1 2.1.2 2.1.2 2.1.3 B5D1E1 1.1.3 BAND B1D1E1 B2D1E1 STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1 1.1.2

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

9
Menunjukkan cara pelbagai haiwan bergerak Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan dengan cara tidak menganiaya haiwan Tumbuhan Mengenalpasti tumbuhan di sekeliling Mengenal pasti bahagian-bahagian tumbuhan iaitu pucuk, daun, bunga, buah, dahan, batang dan akar Membanding dan membeza bahagian satu tumbuhan dengan tumbuhan yang lain Mengitlak bahawa tumbuhan mempunyai ciri yang sama dan berbeza Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran ,TMK, penulisan atau lisan tentang tumbuhan dan bahagian tumbuhan Mencipta produk menggunakan bahagian tumbuhan Menceritakan tentang hasil ciptaan Menghargai pelbagai tumbuhan dan berupaya menerangkan kesannya di muka bumi jika terdapat hanya satu tumbuhan Deria PENGLIHATAN Mengenalpasti deria penglihatan Menggunakan deria penglihatan untuk mengenal pasti warna, bentuk asas dan saiz objek Menggunakan deria penglihatan untuk menaakul kepentingan warna, bentuk dan saiz dalam kehidupan Memahami ciri objek berdasarkan warna,bentuk dan saiz Menggabung bentuk asas bongkah yang mempunyai ciri yang sama atau yang berbeza Mengelaskan objek mengikut warna,bentuk dan saiz Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran ,TMK, penulisan atau lisan tentang kepentingan warna,pelbagai bentuk ,saiz ,ciri bahan B4D4E1 B5D5E1 5.4.1 5.3.4 B3D4E1 B4D1E1 5.4 5.4.2 B3D4E1 5.1.3/5.3.3 B1D5E1 B2D5E1 5.1.1 5.1.2/5.2.1/5.3.1 B6D1E4 B6D1E4 B6D1E3 4.2.1/4.2.2 4.2.1 /4.2.2 4.3.1 B3D3E1 B4D3E1 B5D4E1 4.1.3 4.1.4 4.1.5 B3D2E3 B6D1E2 B1D4E1 B2D4E1 3.2.2 3.2.3 4.1.1 4.1.2

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

10
Deria BAU Mengenalpasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria bau Mengenalpasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria bau Mengelaskan benda yang berbau dan tidak berbau Menggunakan deria bau untuk menaakul kepentingan bau dalam kehidupan. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran ,TMK,penulisan atau lisan tentang bau RASA Mengenalpasti deria rasa Menggunakan deria rasa untuk mengenalpasti bahan makanan Mengelaskan pelbagai bahan makanan berdasarkan rasa Menggunakan deria rasa untuk menaakul kepentingan rasa bahan makanan Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran ,TMK,penulisan atau lisan tentang rasa B1D5E1 B2D5E3 B4D4E3 B3D4E3 B5D5E1 7.1.1 7.1.2 7.1.2 7.2.1 7.1.4 B1D5E1 B2D5E2 B4D4E2 B3D4E2 B5D5E1 6.1.1 6.1.2 6.1.2 6.2.1 6.1.4

SENTUH Mengenalpasti deria sentuh Membezakan ciri dan keadaan bahan (panas, halus,dll)\ Mengelaskan bahan berdasarkan ciri fizikal bahan Menggunakan deria sentuh untuk menaakul kepentingan ciri dan keadaan bahan dalam kehidupan Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran ,TMK,penulisan atau lisan tentang sentuhan MENDENGAR Mengenalpasti deria pendengaran Menggunakan deria pendengaran untuk mengenalpasti pelbagai bunyi B1D5E1 B2D5E4 B4D4E4 B3D4E4 B5D5E1 B1D5E1 B2D5E5 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5 9.1.1 9.1.2

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

11
Mengelaskan bunyi berdasarkan ciri tertentu Menggunakan deria pendengaran untuk mengenalpasti pelbagai bunyi Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran ,TMK,penulisan atau lisan tentang bunyi MENGGUNA SEMUA DERIA Menghargai organ deria Memerihalkan kepentingan menjaga keselamatan diri termasuk organ deria Timbul dan Tenggelam Mengenalpasti objek yang timbul dan tenggelam Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran ,TMK,penulisan atau lisan mengenai pengubahsuaian objek yang tenggelam supaya timbul dan timbull supaya tenggelam Reka Bentuk Mengenalpasti bentuk asas bongkah (3D) Mereka bentuk objek / struktur menggunakan bentuk asas (2D) dan bentuk asas bongkah (3D) Menerangkan objek / struktur yang dibina Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran ,TMK, penulisan atau lisan mengenai kepentingan pelbagai bentuk bongkah B6D1E6 B5D7E1 12.1.3 12.1.4 B3D5E1 B6D1E6 12.1.1 12.1.2 B6D1E5 B6D1E5 B4D5E1 B5D6E1 10.2.1 10.2.1 11.1.1 11.1.3 B4D4E5 B3D4E5 B5D5E1 9.1.2 9.1.3 9.1.4

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

12

SENARAI SEMAK GURU PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA SAINS & TEKNOLOGI TAHUN 1
TEMA: SAINS HAYAT TAJUK: BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP NAMA SEKOLAH: SK KELAS: 1 NAMA GURU: BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. TT PENTAKSIR NAMA MURID TARIKH B1D1E1 EVIDENS TARIKH B2D2E1

TARIKH

B5D1E1

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

13

SENARAI SEMAK GURU PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA SAINS & TEKNOLOGI TAHUN 1
TEMA: SAINS HAYAT TAJUK: MANUSIA NAMA SEKOLAH: SK KELAS: 1 NAMA GURU: BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. TT PENTAKSIR NAMA MURID TARIKH B1D2E1 EVIDENS TARIKH B2D2E1 TARIKH B3D1E1 TARIKH

B5D2E1

TARIKH B6D1E1

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

14

SENARAI SEMAK GURU PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA SAINS & TEKNOLOGI TAHUN 1
TEMA: SAINS HAYAT TAJUK: HAIWAN NAMA SEKOLAH: SK KELAS: 1 NAMA GURU: BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. TT PENTAKSIR NAMA MURID TARIKH EVIDENS B1D3E1 TARIKH B2D3E1 TARIKH B3D2E1 TARIKH B4D2E1 TARIKH B5D3E1

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

15 (SAMBUNGAN..) TEMA: SAINS HAYAT TAJUK: HAIWAN NAMA SEKOLAH: SK KELAS: 1 NAMA GURU: BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. NAMA MURID TARIKH B3D2E2 EVIDENS TARIKH B3D2E3

TARIKH

B6D1E2

TT PENTAKSIR

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

16

SENARAI SEMAK GURU PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA SAINS & TEKNOLOGI TAHUN 1
TEMA: SAINS HAYAT TAJUK: TUMBUHAN NAMA SEKOLAH: SK KELAS: 1 NAMA GURU: BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. TT PENTAKSIR NAMA MURID TARIKH B1D4E1 TARIKH B2D4E1 EVIDENS TARIKH B3D3E1 TARIKH B4D3E1

TARIKH

B5D4E1

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

17 (SAMBUNGAN) TEMA: SAINS HAYAT TAJUK: TUMBUHAN NAMA SEKOLAH: SK KELAS: 1 NAMA GURU: BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. NAMA MURID TARIKH B6D1E4 EVIDENS TARIKH B6D1E4

TARIKH

B6D1E3

TT PENTAKSIR

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

18

SENARAI SEMAK GURU PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA SAINS & TEKNOLOGI TAHUN 1
TEMA: SAINS FIZIKAL TAJUK: DERIA (PENGLIHATAN) NAMA SEKOLAH: SK KELAS: 1 NAMA GURU: BIL NAMA MURID TARIKH B1D5E1 TARIKH B2D5E1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. TT PENTAKSIR EVIDENS TARIKH B3D4E1 TARIKH B4D1E1 TARIKH B4D4E1 TARIKH B5D5E1

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

19

SENARAI SEMAK GURU PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA SAINS & TEKNOLOGI TAHUN 1
TEMA: SAINS FIZIKAL TAJUK: DERIA (BAU) NAMA SEKOLAH: SK KELAS: 1 NAMA GURU: BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. TT PENTAKSIR NAMA MURID TARIKH B1D5E1 TARIKH B2D5E2 EVIDENS TARIKH B4D4E2 TARIKH B3D4E2 TARIKH

B5D5E1

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

20

SENARAI SEMAK GURU PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA SAINS & TEKNOLOGI TAHUN 1
TEMA: SAINS FIZIKAL TAJUK: DERIA (RASA) NAMA SEKOLAH: SK KELAS: 1 NAMA GURU: BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. TT PENTAKSIR NAMA MURID TARIKH EVIDENS B1D5E1 TARIKH B2D5E3 TARIKH B4D4E3 TARIKH B3D4E3 TARIKH B5D5E1

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

21

SENARAI SEMAK GURU PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA SAINS & TEKNOLOGI TAHUN 1
TEMA: SAINS FIZIKAL TAJUK: DERIA (SENTUH) NAMA SEKOLAH: SK KELAS: 1 NAMA GURU: BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. TT PENTAKSIR NAMA MURID TARIKH B1D5E1 TARIKH B2D5E4 EVIDENS TARIKH B4D4E4

TARIKH

B3D4E4

TARIKH

B5D5E1

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

22

SENARAI SEMAK GURU PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA SAINS & TEKNOLOGI TAHUN 1
TEMA: SAINS FIZIKAL TAJUK: DERIA (MENDENGAR) NAMA SEKOLAH: SK KELAS: 1 NAMA GURU: BIL
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

NAMA MURID TARIKH B1D5E1 TARIKH B2D5E5

EVIDENS TARIKH B4D4E5

TARIKH

B3D4E5

TARIKH

B5D5E1

TT PENTAKSIR

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

23

SENARAI SEMAK GURU PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA SAINS & TEKNOLOGI TAHUN 1
TEMA: SAINS FIZIKAL TAJUK: DERIA (MENGGUNA DERIA) NAMA SEKOLAH: SK KELAS: 1 NAMA GURU: BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. TT PENTAKSIR NAMA MURID TARIKH EVIDENS B6D1E5 TARIKH

B6D1E5

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

24

SENARAI SEMAK GURU PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA SAINS & TEKNOLOGI TAHUN 1
TEMA: SAINS BAHAN TAJUK: TIMBUL DAN TENGGELAM NAMA SEKOLAH: SK KELAS: 1 NAMA GURU: BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. TT PENTAKSIR NAMA MURID TARIKH EVIDENS B4D5E1 TARIKH

B5D6E1

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

25

SENARAI SEMAK GURU PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA SAINS & TEKNOLOGI (SAINS) TAHUN 1
TEMA: SAINS BAHAN TAJUK: REKA BENTUK NAMA SEKOLAH: SK KELAS: 1 NAMA GURU: BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. . TT PENTAKSIR NAMA MURID TARIKH B3D5E1 TARIKH B6D2E6 EVIDENS TARIKH

B6D1E6

TARIKH

B5D7E1

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

26

SENARAI SEMAK MURID PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 1

NAMA MURID KELAS

: :

__________________________________________ __________________________________________

TEMA SAINS HAYAT BENDA HIDUP DAN BUKAN HIDUP TARIKH PENTAKSIRAN

EVIDENS B1D1E1 B2D2E1 B5D1E1

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

27

TEMA SAINS HAYAT MANUSIA

EVIDENS B1D2E1 B2D2E1 B3D1E1 B5D2E1 B6D1E1

TARIKH PENTAKSIRAN

TEMA SAINS HAYAT HAIWAN TARIKH PENTAKSIRAN

EVIDENS B1D3E1 B2D3E1 B3D2E1 B4D2E1 B5D3E1 B1D3E1 B3D2E2 B3D2E3 B6D1E2

TEMA SAINS HAYAT TUMBHAN TARIKH PENTAKSIRAN

EVIDENS B1D4E1 B2D4E1 B3D3E1 B4D3E1 B5D4E1 B6D1E4 B6D1E4 B6D1E3

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

28

TEMA SAINS FIZIKAL DERIA ( PENGLIHATAN ) TARIKH PENTAKSIRAN

EVIDENS B1D5E1 B2D5E1 B3D4E1 B3D4E1 B4D1E1

TEMA SAINS FIZIKAL DERIA ( BAU ) TARIKH PENTAKSIRAN

EVIDENS B1D5E1 B2D5E2 B4D4E2 B3D4E2 B5D5E1

TEMA SAINS FIZIKAL DERIA ( RASA ) TARIKH PENTAKSIRAN

EVIDENS B1D5E1 B2D5E3 B4D4E3 B3D4E3 B5D5E1

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

29

TEMA SAINS FIZIKAL DERIA ( SENTUH ) TARIKH PENTAKSIRAN

EVIDENS B1D5E1 B2D5E4 B4D4E4 B3D4E4 B5D5E1 B1D5E1

TEMA SAINS FIZIKAL DERIA ( MENDENGAR ) TARIKH PENTAKSIRAN

EVIDENS B1D5E1 B2D5E5 B4D4E5 B3D4E5 B5D5E1

TEMA SAINS FIZIKAL DERIA ( MENGGUNA DERIA ) TARIKH PENTAKSIRAN

EVIDENS B6D1E5 B6D1E5 B6D1E5

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

30

TEMA SAINS BAHAN TIMBUL DAN TENGGELAM TARIKH PENTAKSIRAN

EVIDENS B4D5E1 B5D6E1

TEMA SAINS BAHAN REKABENTUK TARIKH PENTAKSIRAN

EVIDENS B3D5E1 B6D2E6 B6D1E6 B5D7E1

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

31

TAJUK :
Tema Sains Hayat Band

BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP


Standard Prestasi (EVIDENS) Mengenalpasti B1D1E1 benda hidup dan benda bukan hidup TARIKH BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN) TULISAN LISAN DLL

NAMA..

KELAS:

INSTRUMEN 1
Bulatkan (O) pada benda hidup Gariskan (/) pada benda bukan hidup

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

32 Tema Sains Hayat Band Standard Prestasi (EVIDENS) Mengenalpasti B1D1E1 benda hidup dan benda bukan hidup TARIKH BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN) TULISAN LISAN DLL

1. Guru membimbing murid menamakan semua benda di sekeliling berdasarkan pemerhatian dan pengetahuan sedia ada. Aktiviti kajian lapangan ( luar bilik darjah). Contoh : pokok, kucing, pasu, burung, kerusi dan sebagainya. 2. Guru meminta murid menamakan benda hidup dan benda bukan hidup daripada pemerhatian tersebut. Contoh soalan guru : Daripada benda-benda yang kamu nyatakan tadi cuba sebutkan mana benda-benda yang hidup dan yang manakah benda-benda bukan hidup. Contoh kemungkinan jawapan daripada murid-murid : kucing, burung, dsb ( benda hidup ) ,pasu, kerusi, dsb ( benda bukan hidup)

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

33 Standard Prestasi (EVIDENS) Mengenal pasti keperluan benda hidup untuk bernafas, B2D1E1 bergerak, membesar dan membiak

Tema

Band

TARIKH

BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN)

Sains Hayat

TULISAN

LISAN DLL

NAMA..

KELAS:

Padankan ciri benda hidup dengan tujuannya.

Ciri benda hidup

Tujuan

Untuk mencari

Bernafas

makanan

Bertambah saiz

Bergerak

Untuk hidup

Membesar
Bertambah bilangan

Membiak

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

34

Tema

Band

Standard Prestasi (EVIDENS) Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, B5D1E1 penulisan atau lisan tentang ciri benda hidup dan benda bukan hidup.

TARIKH

BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN)

Sains Hayat

TULISAN

LISAN DLL

NAMA.. Bulatkan perkataan yang sesuai

KELAS:

Membiak /bergerak

Membesar /bergerak

Membiak /membesar

Membiak / bergerak

Bergerak /membesar

Membiak /bernafas

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

35

TAJUK : MANUSIA Tema Band Standard Prestasi (EVIDENS) Mengenal pasti bahagian tubuh manusia iaitu mata, B1D2E1 telinga, hidung, mulut, lidah, tangan dan kaki TARIKH BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN)

Sains Hayat

TULISAN

LISAN DLL

NAMA..

KELAS:

Bulatkan perkataan yang sepadan dengan gambar.

Mulut

leher

Gigi

mata

Lidah

hidung

Kaki

tangan

Kaki

bibir

Jari

hidung

lidah MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

telinga

36 Standard Prestasi (EVIDENS) Memperihalkan tentang B2D2E1 fungsi bahagian-bahagian tubuh manusia

Tema Sains Hayat

Band

TARIKH

BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN) TULISAN LISAN DLL

NAMA.. Padankan

KELAS:

Minum air Kenali warna

Tentukan bunyi Pegang pensel Tentukan rasa Bezakan bau

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

37

Tema Sains Hayat

Band

Standard Prestasi (EVIDENS) Menerangkan tentang B3D1E1 kepentingan bahagian tubuh manusia

TARIKH

BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN) TULISAN LISAN DLL

NAMA..

KELAS:

Tuliskan fungsi dan kepentingan bahagian tubuh di bawah dengan menggunakan perkataan berikut. Senyum berjalan menendang menonton memegang rasa manis mendengar minum menulis menghidu bercakap

melompat mendail

tunjuk

mengenyit

menjilat

mengangkat

rasa kasar

Bahagian tubuh

Fungsi / kepentingan

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

38

Tema

Band

Standard Prestasi (EVIDENS) Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran , TMK, B5D2E1 penulisan atau lisan tentang bahagian dan fungsi tubuh manusia

TARIKH

BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN)

Sains Hayat

TULISAN

LISAN DLL

NAMA..

KELAS:

Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai Lidah Kaki Tangan Mata Telinga

1.

bintang.

untuk

melihat

2.

untuk merasa makanan.

3.

menendang bola.

4.

untuk menyentuh kucing.

5.

untuk mendengar lagu.

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

39 Standard Prestasi (EVIDENS) Menghargai bahagian tubuh badan serta B6D1E1 menghormati dan menerima keadaan diri seseorang

Tema

Band

TARIKH

BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN)

Sains Hayat

TULISAN

LISAN DLL

NAMA.. INSTRUMEN 1

KELAS:

Arahan : Murid diminta membandingkan diri masing-masing dengan murid yang lain dan menyatakan perbezaan antara mereka. Nasihati murid supaya mereka menerima perbezaan ini seadanya, menghargai bahagian tubuh dengan menjaganya serta menghargai tubuh orang lain dengan tidak melakukan sesuatu yang boleh mendatangkan bahaya atau kecederaan.

Contoh soalan : 1. Bincangkan perbezaan ketinggian antara anda dan rakan anda.Mengapa ia berbeza? ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________

2. Bincangkan mengenai isu dera di kalangan kanak-kanak ketika ini

_______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

40 Tema Sains Hayat Band Standard Prestasi (EVIDENS) Menghargai bahagian tubuh badan serta menghormati dan menerima keadaan diri seseorang TARIKH BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN) TULISAN LISAN DLL

B6D1E1

NAMA: _____________________________

KELAS: ______________________

INSTRUMEN 2
Lukiskan pada gambar yang menunjukkan perlakuan menghormati keadaan diri seseorang dan pada gambar yang tidak menghormati keadaan diri seseorang. 1. 2. 3. 4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

41 TAJUK : HAIWAN

Tema Sains Hayat

Band

Standard Prestasi (EVIDENS) Mengenalpasti B1D3E1 haiwan yang terdapat di sekeliling

TARIKH

BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN) TULISAN LISAN DLL

NAMA..

KELAS:

Warnakan haiwan yang sepadan dengan namanya. 1. Ikan

2. Siput

3. Lipas

4. Burung

5. Penyu

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

42 Tema Band Standard Prestasi (EVIDENS) Mengenalpasti bahagian-bahagian tubuh haiwan iaitu mata, mulut, B2D3E1 telinga, paruh, sayap, kaki, ekor,sirip,sisik,bulu,tanduk,sesungut dan cangkerang TARIKH BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN) TULISAN LISAN DLL

Sains 2 Hayat

NAMA..

KELAS:

Lukiskan bahagian tubuh yang hilang

Tanduk

paruh

sirip

kaki

ekor

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

43 Tema Sains Hayat Band Standard Prestasi (EVIDENS) Membanding dan membeza B3D2E1 bahagian tubuh satu haiwan dengan haiwan yang lain TARIKH BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN) TULISAN LISAN DLL

NAMA..

KELAS:

Warnakan haiwan yang bahagian tubuhnya berbeza dengan haiwan lain.

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

44 Standard Prestasi (EVIDENS) Mengitlak bahawa ada B4D2E1 haiwan yang memounyai ciri yang sama dan berbeza

Tema Sains Hayat

Band

TARIKH

BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN) TULISAN LISAN DLL

NAMA..

KELAS:

Tandakan ( ) pada bahagian haiwan yang dimiliki oleh haiwan-haiwan tersebut dan (X) pada bahagian yang tidak dimilikinya.

Haiwan Bahagian Mata Mulut Telinga Kaki Ekor Tanduk Sayap Cangkerang Sesungut Insang Paruh Sisik Sirip

Lembu

Ikan

Itik

Monyet

Siput

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

45 Tema Band Standard Prestasi (EVIDENS) Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, B5D3E1 penulisan atau lisan tentang haiwan dan bahagian tubuh haiwan TARIKH BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN)

Sains Hayat

TULISAN LISAN DLL

NAMA..

KELAS:

Cari dalam laman web. Salin dan tampal (Copy and Paste ), sekurang kurangnya 2 gambar gambar haiwan yang terdapat di dalamnya mengikut kumpulan .
Antara cadangan web:

http://www.coloring.ws/animals.html http://www.first-school.ws/theme/animals.htm

Mempunyai tanduk

Mempunyai cangkerang

Mempunyai sesungut

Mempunyai paruh

Mempunyai sisik

Mempunyai bulu

Mempunyai sayap

Mempunyai ekor

Mempunyai 4 kaki

Guru boleh menggunakan keratan akhbar/majalah dsb bagi mendapatkan gambar-gambar haiwan bagi menggantikan carian laman web.

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

46

Tema Sains Hayat

Band

Standard Prestasi (EVIDENS) B3D2E2 Mengajuk bunyi haiwan

TARIKH

BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN) TULISAN LISAN DLL

NAMA..

KELAS:

Bulat / warnakan bunyi haiwan-haiwan ini

Meow Meow

Kuek.. Kuek

Twit.. Twit..

Kuak.. Kuak..

Moo Moo..

Auuumm.. Auuumm..

Kroook.. Kroook..

Twiit.. Twiit..

Hiss Hiss..

Kuak.. Kuak..

Woof.. Woof..

Mooo.. Mooo..

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

47

Tema Sains Hayat

Band

Standard Prestasi (EVIDENS) B3D2E3 Menunjukkan cara pelbagai haiwan bergerak

TARIKH

BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN) TULISAN LISAN DLL

NAMA..

KELAS:

Padankan cara pergerakan haiwan berikut

Melompat

Menyusur

Terbang

Berjalan

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

48

Tema Sains Hayat

Band

Standard Prestasi (EVIDENS) Menunjukkan kasih sayang B6D1E2 terhadap haiwan dengan cara tidak menganiaya haiwan

TARIKH

BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN) TULISAN LISAN DLL

NAMA.. INSTRUMEN 1

KELAS:

Tandakan ( / ) bagi perbuatan yang menyayangi haiwan

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

49

Tema Sains Hayat

Band B6D1E2

Tajuk Haiwan

Standard prestasi (EVIDENS) Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan

Tarikh

Bentuk instrument (mengikut kesesuaian) Tulisan Lisan Dll

Nama : ____________________________ INSTRUMEN 2

Kelas:_________________________________

Contoh soalan yang ditanya oleh guru dan jawapan yang dikemukakan oleh murid: Guru : Siapa yang ada memelihara haiwan di rumah?

Murid : Saya cikgu. Guru : Apakah haiwan tersebut?

Murid : (Pelbagai jawapan) Kucing, arnab, burung, anjing, ikan.. Guru : Bagaimanakah cara menjaga haiwan peliharaan agar haiwan tersebut terus hidup?

Murid : (Pelbagai jawapan).. Murid 1: Memberi haiwan tersebut makan dan minum Murid 2: Memandikan haiwan Murid 3: Menyediakan tempat tidur yang bersih Murid 4: Mengubati haiwan jika haiwan tersebut sakit atau cedera Murid 5: Memegang haiwan dengan cara yang betul Guru : Bagus, semua anak murid cikgu pandai. Alhamdulillah, semuanya sayang dengan haiwan peliharaan masing-masing. Murid-murid, sebenarnya, bukan haiwan peliharaan saja yang kita harus jaga dan sayang, malah haiwan-haiwan lain seperti semut, cicak, haiwan di zoo, di hutan pun harus kita sayang. Murid : Cikgu, kenapa kita mesti sayang semua haiwan? Guru : Murid-murid haiwan adalah benda hidup ciptaan Tuhan seperti manusia, jadi kita mestilah menyayangi dan jangan menganiayai mereka. Faham murid-murid? Murid : Faham cikgu.

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

50

TAJUK : TUMBUHAN Tema Sains Hayat Band Standard Prestasi (EVIDENS) Mengenal pasti tumbuhan B1D4E1 yang terdapat di sekeliling TARIKH BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN) TULISAN LISAN DLL

NAMA..

KELAS:

Isi tempat kosong dengan huruf yang sesuai

Pokok n__na__

Pokok ma__g__a

Pokok k__la__a

Pokok __is__n__

Pokok bu_ga r_s


MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

Pokok p_k_ -p_ki__

51 Standard Prestasi (EVIDENS) Mengenal pasti bahagianbahagian tumbuhan iaitu B2D4E1 pucuk, daun, bunga, buah, dahan, batang dan akar.

Tema

Band

TARIKH

BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN)

Sains Hayat

TULISAN LISAN DLL

NAMA..

KELAS:

Akar

Batang

Dahan

Buah

Bunga

Daun

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

52

Tema Sains Hayat

Band

Standard Prestasi (EVIDENS) Membanding dan B3D3E1 membeza bahagian satu tumbuhan dengan tumbuhan yang lain

TARIKH

BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN) TULISAN LISAN DLL

NAMA..

KELAS:

INSTRUMEN 1 Bulatkan jawapan yang betul. 1. Tumbuhan ini mempunyai bentuk daun yang sama

2. Tumbuhan ini mempunyai daun.

3. Tumbuhan ini tidak mempunyai dahan

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

53

Tema Sains Hayat

Band B3D3E1

Standard Prestasi (EVIDENS) B3D3E1 Membanding dan membeza bahagian satu tumbuhan dengan tumbuhan yang lain

TARIKH

BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN) TULISAN LISAN DLL

Warnakan petak yang betul

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

54 Standard Prestasi (EVIDENS) B4D3E1 Mengitlak bahawa ada tumbuhan yang mempunyai ciri yang sama dan berbeza

Tema Sains Hayat

Band

TARIKH

BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN) TULISAN LISAN DLL

NAMA..

KELAS:

Tuliskan nama tumbuhan berikut ke dalam kumpulan yang betul.

Pokok keladi

Pokok nanas

Pokok Bunga Raya

Pokok Bunga Kertas


Ada bunga

Pokok betik
Tiada dahan Ada buah

Pokok pisang

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

55 Standard Prestasi (EVIDENS) Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan tentang tumbuhan dan bahagian tumbuhan

Tema

Band

TARIKH

BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN)

Sains Hayat

B5D4E1

TULISAN

LISAN

DLL

NAMA..

KELAS:

Lakar tumbuhan yang telah kamu kaji. Labelkan bahagiannya.

Ini pokok ________________________

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

56

Tema Sains Hayat

Band B6D1E4

Standard Prestasi (EVIDENS) Mencipta produk daripada bahagian-bahagian tumbuhan.

TARIKH

BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN) TULISAN LISAN DLL

NAMA..

KELAS:

INSTRUMEN 1 Anda dibekalkan dengan bahan bahan berikut. Cipta satu / lebih produk menggunakannya.

Jangkaan jawapan:

Ketupat

Hiasan

potpuri

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

57

Tema Sains Hayat

Band 1 B6D1E4

Standard Prestasi (EVIDENS) Menceritakan tentang hasil ciptaan produk

TARIKH

BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN) TULISAN LISAN DLL

NAMA..

KELAS:

Ceritakan tentang hasil ciptaan produk kamu tadi

Bagaimana dihasilkan? Daripada bahan mana? Berapa lama boleh tahan? Dimana boleh digunakan? Berapakah harga jika dijual?

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

58

Tema Sains Hayat

Band 6 B6D1E4

Standard Prestasi (EVIDENS) Mencipta produk menggunakan bahagian tumbuhan.

Tarikh

Bentuk Instrumen (Mengikut Kesesuaian Tulisan Lisan DLL/ Projek

INSTRUMEN 2
Tajuk : Penanda Buku Bahan-bahan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bunga dan daun Plastik laminat Kertas berwarna / kad manila Surat khabar Gam Gunting

Cara-cara mengeringkan bunga dan daun: 1. Murid mengumpulkan bunga dan daun dari kawasan sekolah. 2. Murid menyusun bunga dan daun di antara kepingan surat khabar dan memastikan bunga dan daun tidak bersentuhan. 3. Murid menutup bunga dan daun itu dengan surat khabar dan meletakkan sebuah buku tebal di atasnya. 4. Biarkan seminggu. Cara-cara membuat penanda buku: 1. Murid menampal bunga dan daun kering di atas kertas berwarna atau kepingan manila. 2. Guru melapik kertas murid dengan plastik laminat. 3. Murid mempamerkan hasil projek di hadapan kelas. 4. Hasil projek boleh dijadikan penanda buku.

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

59

Tema Sains Hayat

Band B6D1E3

Standard Prestasi (EVIDENS) Menghargai pelbagai tumbuhan dan berupaya menerangkan kesannya di muka bumi

TARIKH

BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN) TULISAN LISAN DLL

NAMA..

KELAS:

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

60

TAJUK : DERIA ( PENGLIHATAN ) Tema Band Standard Prestasi (EVIDENS) Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria penglihatan. TARIKH BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN) TULISAN LISAN DLL

Sains Fizikal

B1D5E1

NAMA..

KELAS:

A. Bulatkan bahagian muka yang berkaitan dengan deria melihat

B. Lukiskan bahagian muka yang berkaitan dengan deria melihat

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

61

Tema

Band

Standard Prestasi (EVIDENS) Menggunakan deria penglihatan untuk mengenal B2D5E1 pasti warna, bentuk asas dan saiz objek .

TARIKH

BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN)

Sains Fizikal

TULISAN LISAN DLL

NAMA..

KELAS:

Instrumen 1 :Warnakan payung ini mengikut nombor 4. Merah 5. Putih 3. Ungu 8. Jingga 2. Kuning 7. Biru 1. Hijau 6. Hitam

6 8

1 5 2

3 4

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

62

Instrumen 2 : Warnakan dan jawab soalan berikut

Panduan :

Merah

Kuning

Biru

Hijau

1. Berapakah bilangan bentuk bulatan?

2. Berapakah bilangan bentuk segiempat tepat?

3. Apakah bentuk yang paling banyak?

4. Apakah bentuk yang paling sedikit?

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

63

Instrumen 3 : Warnakan jawapan yang betul.

1. Ayah Adam lebih

rendah

tinggi

daripada Adam.

2. Beg Chua Lee Hui lebih

kecil

besar

daripada beg Nora

3. Seluar Adam lebih

panjang

pendek

daripada seluar Azam

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

64 Standard Prestasi (EVIDENS) Menggunakan deria penglihatan untuk menaakul B3D4E1 kepentingan warna, bentuk dan saiz dalam kehidupan

Tema Sains Fizikal

Band

TARIKH

BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN) TULISAN LISAN DLL

NAMA..

KELAS:

Dapatkah kamu kenalpasti warna pada lampu isyarat? Warnakan dan isi tempat kosong.

Kenderaan harus berh__nt___

Kenderaan perlu bers__di___

Kenderaan boleh berg__ra___

Contoh instrumen 2 1. Guru memaparkan gambar pada skrin dan menyoal murid apa akan terjadi sekiranya semua objek sekeliling kita mempunyai warna yang sama. (Slaid powerpoint)( Lampiran 1) 2. Guru mengaitkan warna dengan alam sekeliling dengan kejadian ciptaan Nya.Murid Memberi respons

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

65

Tema Sains Fizikal

Band

Standard Prestasi (EVIDENS) Memahami ciri objek B3D4E1 berdasarkan warna , bentuk dan saiz

TARIKH

BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN) TULISAN LISAN DLL

NAMA..

KELAS:

Tuliskan nama objek-objek ini mengikut warna ,saiz dan bentuk yang sama.

Pensel

Mangga muda

Kelapa

Tin minuman

Manggis

Lemon

Botol

Daun

Warna

Saiz

Bentuk

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

66

Tema

Band

Standard Prestasi (EVIDENS) Menggabung bentuk asas bongkah yang mempunyai ciri B4D1E1 yang sama atau yang berbeza

TARIKH

BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN)

Sains Fizikal

TULISAN LISAN DLL

NAMA..

KELAS:

Buat aktiviti dibawah mengikut arahan 1. Lukiskan sebuah rumah yang kamu impikan. 2. Gunakan bentuk-bentuk asas berikut/ tambah bentuk bentuk yang sesuai.

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

67

Tema Sains Fizikal

Band

Standard Prestasi (EVIDENS) Mengelaskan objek B4D4E1 mengikut warna, bentuk dan saiz

TARIKH

BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN) TULISAN LISAN DLL

NAMA..

KELAS:

Kelaskan bentuk berikut mengikut kumpulan.


B A KECIL BESAR

C E D BULATAN F SEGI EMPAT TEPAT

SEGI TIGA

SEGI EMPAT SAMA

H G

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

68

Tema

Band

Standard Prestasi (EVIDENS) Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, B5D5E1 penulisan atau lisan tentang kepentingan warna , pelbagai bentuk dan saiz.

TARIKH

BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN)

Sains Fizikal

TULISAN LISAN DLL

NAMA..

KELAS:

ARAHAN : 1. 2. 3. 4. 5. Bina satu bangunan masa depan yang anda impikan. Gunakan pelbagai bentuk dan saiz. Warnakan bangunan kamu Gunakan perisian grafik (Word/Powerpoint /Paint) atau lakaran. Pamerkan hasil kerja kamu. Berikan alasan bagi setiap bentuk ,saiz dan warna yang kamu gunakan.

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

69

TAJUK : DERIA ( BAU ) Tema Sains Fizikal Band Standard Prestasi (EVIDENS) Mengenalpasti bahagian B1D5E1 tubuh manusia yang berkaitan dengan deria bau TARIKH BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN) TULISAN LISAN DLL

NAMA..

KELAS:

1. Sambungkan garisan berikut 2. Namakan organ deria yang terbentuk 3. Apakah fungsi organ deria ini?

H __du __ __ untuk menghidu.

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

70

Tema Sains Fizikal

Band

Standard Prestasi (EVIDENS) Menggunakan deria bau untuk B2D5E2 mengenalpasti benda benda yang berbau dan tidak berbau

TARIKH

BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN) TULISAN LISAN DLL

NAMA..

KELAS:

Hidu benda-benda yang terdapat di stesen A, B dan C.Tandakan ( / ) pada ruangan yang sesuai.
Stesen A ( Taman Sains ) Benda Ayam Pandan Serai Semut Pokok betik Bunga raya

Berbau

Tidak berbau

Stesen B ( dalam bilik darjah ) Benda (*murid memilih sendiri objek dalam bilik darjah mereka)

Berbau

Tidak berbau

Stesen C ( Sekitar kantin ) Benda tong sampah nasi lemak Sinki longkang air sirap

Berbau

Tidak berbau

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

71

Tema Sains Fizikal

Band

Standard Prestasi (EVIDENS) Mengelaskan benda benda berbau dan tidak berbau

TARIKH

BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN) TULISAN LISAN DLL

B4D4E2

NAMA..

KELAS:

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

72

Tema Sains Fizikal

Band

Standard Prestasi (EVIDENS) Menggunakan deria bau untuk B3D4E2 menaakul kepentingan bau dalam kehidupan.

TARIKH

BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN) TULISAN LISAN DLL

NAMA..

KELAS:

Apakah kepentingan bau dalam kehidupan seharian kamu? Padankan.

Bau busuk dan penyakit

Mengesan bahaya dan kecemasan

Berbau wangi dan menyenangkan

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

73

Tema Sains Fizikal

Band

Standard Prestasi (EVIDENS) Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, B5D5E1 penulisan atau lisan tentang bau dalam kehidupan.

TARIKH

BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN) TULISAN LISAN DLL

NAMA..

KELAS:

Lukis sebiji kek dengan pewangi asli seperti buah-buahan. Ceritakan tentang kek kamu.

Jangkaan jawapan

Berbau pic Berbau strawberi Berbau vanila

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

74

TAJUK : DERIA ( RASA ) Tema Sains fizikal Band Standard Prestasi (EVIDENS) Mengenalpasti bahagian tubuh manusia yang B1D5E1 berkaitan dengan deria rasa TARIKH BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN) TULISAN LISAN DLL

NAMA..

KELAS:

Warnakan MERAH pada bahagian deria rasa.

Lukiskan bahagian muka yang berkaitan dengan deria rasa

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

75

Tema Sains Fizikal

Band

Standard Prestasi (EVIDENS) Menggunakan deria rasa B2D5E3 untuk mengenalpasti rasa bahan makanan

TARIKH

BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN) TULISAN LISAN DLL

NAMA..

KELAS:

Padankan makanan dengan rasanya.

Manis
Telur asin Serbuk kopi

Masin

Peria

Mangga muda

Pahit

Belimbing buluh

Masam

Tebu

Gula-gula

Ikan masin

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

76

Tema Sains Fizikal

Band

Standard Prestasi (EVIDENS) Mengelaskan pelbagai B4D4E3 bahan makanan berdasarkan rasa

TARIKH

BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN) TULISAN LISAN DLL

NAMA..

KELAS:

Kelaskan makanan ini berdasarkan rasanya.

Kek

Ikan masin

Asam jawa

Mangga muda

Ubat

Coklat Air kopi

Manis

Masam

Masin

Pahit

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

77

Tema Sains Fizikal

Band

Standard Prestasi (EVIDENS) Menggunakan deria rasa B3D4E3 untuk menaakul kepentingan rasa bahan makanan

TARIKH

BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN) TULISAN LISAN DLL

NAMA..

KELAS:

Bagaimanakah kamu menghargai deria rasa? Bulatkan jumlah yang harus diambil bagi makanan berikut.

Banyak

Sedikit

Banyak

Sedikit

Banyak

Sedikit

Banyak

Sedikit

Banyak

Sedikit

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

78

Tema Sains Fizikal

Band

Standard Prestasi (EVIDENS) Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, B5D5E1 penulisan atau lisan tentang rasa dalam kehidupan

TARIKH

BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN) TULISAN LISAN DLL

NAMA..

KELAS:

Lukiskan makanan manis yang kamu gemari. Kemudian, ceritakan kepada cikgu dan rakan-rakan mengapa kamu menggemari makanan itu?

Soalan: Apakah yang akan terjadi jika makanan yang kamu lukis ini tidak mempunyai rasa?

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

79

TAJUK : DERIA ( SENTUH ) Tema Sains Fizikal Band Standard Prestasi (EVIDENS) Mengenalpasti bahagian B1D5E1 tubuh manusia yang berkaitan dengan sentuh TARIKH BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN) TULISAN LISAN DLL

NAMA..

KELAS:

Bulatkan bahagian deria sentuh

Labelkan bahagian yang berkaitan dengan deria sentuh.

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

80

Tema Sains Fizikal

Band

Standard Prestasi (EVIDENS) Menggunakan deria sentuh B2D5E4 untuk mengenalpasti ciri dan keadaan bahan .

TARIKH

BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN) TULISAN LISAN DLL

NAMA..

KELAS:

Lengkapkan jadual di bawah.

A. Rasa yang diramalkan

Objek
Ais

Sejuk
/

Panas

Kasar

Halus

Keras

Lembut

B. Rasa yang sebenar Objek


Ais

Sejuk
/

Panas

Kasar

Halus

Keras

Lembut

Guru boleh menggunakan apa sahaja objek yang difikirkan sesuai.

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

81

Tema Sains Fizikal

Band

Standard Prestasi (EVIDENS) Mengelaskan bahan B4D4E4 berdasarkan ciri fizikal bahan

TARIKH

BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN) TULISAN LISAN DLL

NAMA..

KELAS:

INSTRUMEN 1
Kelaskan objek yang LEMBUT dengan menggunakan warna BIRU Objek KERAS dengan warna MERAH

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

82

Tema Sains Fizikal

Band 4 B4D4E4

Standard Prestasi (EVIDENS ) Mengelaskan bahan berdasarkan ciri fizikal bahan.

TARIKH

BENTUK INSTRUMEN TULISAN LISAN DLL

Nama: ______________________________________ kelas : ___________________ INSTRUMEN 2 Kelaskan objek di bawah mengikut rasa apabila disentuh dan tulis nama objek didalam petak yang disediakan.

1.

teh panas

2. bedak talkum

3.

anak patung

4. Api lilin

5. aiskrim

6. tepung

7. span

8.

pasir

9.

Kiub ais

10. Tikar

11. tin

12. meja

Lembut

Keras

Panas

Sejuk

Kasar

Halus

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

83 Standard Prestasi (EVIDENS) Menggunakan deria sentuh untuk menaakul kepentingan B3D4E4 ciri dan keadaan bahan dalam kehidupan.

Tema Sains Fizikal

Band

TARIKH

BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN) TULISAN LISAN DLL

NAMA..

KELAS:

Pilih keadaan yang menyenangkan dengan menanda ( / ) dan ( X ) jika keadaan tersebut tidak disenangi

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

84

Tema

Band

Standard Prestasi (EVIDENS) Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran , TMK, penulisan atau lisan tentang kepentingan ciri bahan dalam kehidupan.

TARIKH

BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN)

Sains Fizikal

B5D5E1

TULISAN

LISAN

DLL

NAMA..

KELAS:

Guru bersoal jawab secara lisan dengan murid. 1. Mengapakah terdapat pelbagai keadaan bahan ( panas , sejuk, kasar ,halus, keras, lembut) dalam kehidupan seharian? 2. Berikan satu contoh penggunaan keadaan bahan dalam kehidupan seharian Contoh : Menggunakan selimut tebal ketika suhu sejuk untuk kepanasan Carian internet tentang kepentingan ciri/keadaan bahan.

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

85

TAJUK : DERIA ( MENDENGAR ) Tema Sains Fizikal Band Standard Prestasi (EVIDENS) Mengenalpasti bahagian tubuh manusia yang B1D5E1 berkaitan dengan deria pendengaran. TARIKH BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN) TULISAN LISAN DLL

NAMA..

KELAS:

Bulatkan bahagian deria pendengaran

Lukiskan bahagian yang berkaitan dengan deria pendengaran.

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

86

Tema Sains Fizikal

Band

Standard Prestasi (EVIDENS) Menggunakan deria B2D5E5 pendengaran untuk mengenalpasti pelbagai bunyi

TARIKH

BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN) TULISAN LISAN DLL

NAMA..

KELAS:

Padankan objek atau haiwan dengan bunyi yang dihasilkan

Ring ring

Meow meow

Klik klik

Kuek kuek

Dum dum

Broom brooom

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

87

Tema Sains Fizikal

Band

Standard Prestasi (EVIDENS) Mengelaskan bunyi berdasarkan ciri tertentu

TARIKH

BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN) TULISAN LISAN DLL

B4D4E5

NAMA..

KELAS:

Tuliskan jawapan yang betul Permainan tamat ada panggilan kecemasan air mendidih

bangun pagi

ada orang datang

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

88

Tema Sains Fizikal

Band

Standard Prestasi (EVIDENS) Menggunakan deria pendengaran untuk menaakul B3D4E5 kepentingan bunyi dalam kehidupan

TARIKH

BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN) TULISAN LISAN DLL

NAMA..

KELAS:

Padankan kepentingan objek di bawah

Kejutkan dari tidur

Menjual aiskrim

Hebahkan berita

Bertanya khabar

Amaran kebakaran

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

89

Tema

Band

Standard Prestasi (EVIDENS) Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, B5D5E1 penulisan atau lisan tentang kepentingan bunyi dalam kehidupan.

TARIKH

BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN)

Sains Fizikal

TULISAN

LISAN DLL

NAMA..

KELAS:

1. 2. 3. 4.

Lukiskan satu alat muzik kegemaran kamu Bagaimanakah cara alat itu dimainkan? Bagaimanakah bunyi yang dihasilkan? Cari dalam internet jika perlu. Mengapa bunyi penting dalam kehidupan?

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

90

TAJUK : MENGGUNAKAN SEMUA DERIA Tema Sains Fizikal Band Standard Prestasi (EVIDENS) TARIKH BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN) TULISAN LISAN DLL

B6D1E5 Menghargai organ deria

NAMA..

KELAS:

Baca ayat di bawah. Tuliskan bahagian tubuh yang digunakan untuk melakukan perkara tersebut. M t

1. Saya nampak benda dekat dan jauh.

2. Wangi dan busuk saya tahu.Saya dapat menghidu.

3. Sedapnya kuih.Masamnya limau.Saya dapat merasa semuanya.

4. Keras,lembut,halus dan kasar. Apabila disentuh, saya dapat rasa.

5. Bising dan sunyi saya tahu. Saya dapat mendengar bunyi.

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

91

Tema Sains Fizikal

Band

Standard Prestasi (EVIDENS) Memerihalkan kepentingan menjaga B6D1E5 keselamatan diri termasuk organ deria

TARIKH

BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN) TULISAN LISAN DLL

NAMA..

KELAS:

INSTRUMEN 1 Lengkapkan teka silang kata dibawah.

1.

Gunakan saya untuk melindungi _______________.

2.

Sekiranya dipasang terlalu kuat , ________boleh rosak.

1.

3.

Jika terkena, ________ boleh melecur.


3

4.

Tutup ________ dan mulut jika bersin.

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

92

Tema Sains Fizikal

Band

Standard Prestasi (EVIDENS) Mengaplikasikan B6D1E5 pengetahuan tentang deria

TARIKH

BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN) TULISAN LISAN DLL

NAMA..

KELAS:

INSTRUMEN 2 Bil 1 Deria/Organ deria Melihat (mata) Fungsi Kepentingan

Menghidu (hidung)

Merasa (lidah) 3

Menyentuh (tangan)

Mendengar (telinga)

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

93

TAJUK : TIMBUL DAN TENGGELAM Tema Sains Bahan Band Standard Prestasi (EVIDENS) Mengenalpasti objek yang B4D5E1 timbul dan objek yang tenggelam TARIKH BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN) TULISAN LISAN DLL

NAMA..

KELAS:

Padankan objek dengan jawapan yang betul.

Timbul

Tenggelam

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

94

Tema

Band

Standard Prestasi (EVIDENS) Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran , TMK, penulisan atau lisan mengenai B5D6E1 pengubahsuaian objek yang tenggelam supaya timbul dan objek yang timbul supaya tenggelam

TARIKH

BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN)

Sains Bahan

TULISAN LISAN DLL

NAMA..

KELAS:

Instrumen 1 Objek ini timbul di dalam air.

Tandakan ( /) dalam petak bagi cara yang betul untuk menenggelamkan objek ini di dalam air.

Batu

Bola pingpong

Benang

Benang

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

95

Instrumen 2 Objek ini tenggelam di dalam air.

Tandakan ( /) dalam petak bagi cara yang betul untuk menimbulkan objek ini di dalam air.

Benang

Bateri

Benang

Pensel

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

96

Tema

Band

Standard Prestasi (EVIDENS) Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran,TMK, penulisan atau lisan mengenai B5D6E1 pengubahsuaian objek yang tenggelam supaya timbul dan objek yang timbul supaya tenggelam

TARIKH

BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN)

Sains Bahan

TULISAN LISAN

DLL

NAMA: INSTRUMEN 3

KELAS:

Pilih objek yang akan tenggelam di dalam air jika diikat bersama dengan objek di dalam kotak. Bulatkan jawapan yang betul.

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

97

Tema

Band

Standard Prestasi (EVIDENS) Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran , TMK, penulisan atau lisan mengenai B5D6E1 pengubahsuaian objek yang tenggelam supaya timbul dan objek yang timbul supaya tenggelam

TARIKH

BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN)

Sains Bahan

TULISAN LISAN

DLL

NAMA: INSTRUMEN 4

KELAS:

Tuliskan timbul bagi botol plastik yang akan timbul di permukaan air dan tenggelam bagi botol plastik yang akan tenggelam di dalam air.

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

98

Tema

Band

Standard Prestasi (EVIDENS) Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran , TMK, penulisan atau lisan mengenai B5D6E1 pengubahsuaian objek yang tenggelam supaya timbul dan objek yang timbul supaya tenggelam

TARIKH

BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN)

Sains Bahan

TULISAN LISAN

DLL

NAMA: INSTRUMEN 5

KELAS:

Tandakan () dalam ruangan tenggelam atau timbul bagi gabungan objek-objek yang berikut apabila dimasukkan ke dalam air.

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

99

Tema

Band

Standard Prestasi (EVIDENS) Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran , TMK, penulisan atau lisan mengenai B5D6E1 pengubahsuaian objek yang tenggelam supaya timbul dan objek yang timbul supaya tenggelam

TARIKH

BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN)

Sains Bahan

TULISAN LISAN

DLL

NAMA: INSTRUMEN 6

KELAS:

Apakah yang akan terjadi sekiranya objek-objek ini dimasukkan ke dalam sebuah besen berisi air? Bulatkan jawapan yang betul.

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

100

Tema

Band

Standard Prestasi (EVIDENS) Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran , TMK, penulisan atau lisan mengenai B5D6E1 pengubahsuaian objek yang tenggelam supaya timbul dan objek yang timbul supaya tenggelam

TARIKH

BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN)

Sains Bahan

TULISAN LISAN

DLL

NAMA: INSTRUMEN 6

KELAS:

Tandakan () objek yang akan timbul di dalam air.

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

101

TAJUK : REKABENTUK Tema Sains Bahan Band Standard Prestasi (EVIDENS) Mengenalpasti B3D5E1 bentuk asas bongkah TARIKH BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN) TULISAN LISAN DLL

NAMA..

KELAS:

Namakan bentuk bongkah di bawah Kubus kuboid Prisma kon piramid silinder sfera

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

102

Tema Sains Bahan

Band

Standard Prestasi (EVIDENS) Merekabentuk objek atau struktur menggunakan bentuk B6D1E6 asas dan bentuk asas bongkah secara inovatif

TARIKH

BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN) TULISAN LISAN DLL

NAMA..

KELAS:

Robot Pintar Lakarkan rekaan robot pintar kamu menggunakan pelbagai bentuk dalam ruang di bawah.Rujuk internet jika perlu.

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

103

Tema Sains Bahan

Band

Standard Prestasi (EVIDENS) Menerangkan objek atau struktur yang dibina

TARIKH

BENTUK INSTRUMEN (MENGIKUT KESESUAIAN) TULISAN LISAN DLL

B6D1E6

NAMA..

KELAS:

Berdasarkan lakaran rekaan robot pintar kamu sebelum ini,berikan ulasan kamu mengenai robot pintar tersebut.

Perasaan saya terhadap rekaan Robot Pintar saya ini ialah ____________________________________________________________

____________________________________________________________ ____________________________________________________________

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

104 Standard Prestasi (EVIDENS) Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran , TMK, B5D7E1 penulisan atau lisan mengenai kepentingan kepelbagaian bentuk bongkah BENTUK INSTRUMEN TARIKH (MENGIKUT KESESUAIAN) TULISAN LISAN DLL

Tema

Band

Sains Bahan

NAMA..

KELAS:

Terdapat pelbagai bentuk bangunan di negara kita. 1. Kenalpasti bentuk utama bangunan-bangunan ini. 2. Pada pandangan kamu,mengapakah ia dibina mengikut reka bentuk tersebut? 3. Apakah akan terjadi jika hanya terdapat satu jenis bentuk sahaja untuk semua jenis bangunan?

1. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2.

___________________________________________________ ___________________________________________________

3. ______________________________________________________________________

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

Anda mungkin juga menyukai