P. 1
Ramayana

Ramayana

|Views: 19|Likes:
Dipublikasikan oleh Muhammad Arif Romadhon

More info:

Categories:Types, Reviews, Book
Published by: Muhammad Arif Romadhon on Oct 11, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2013

pdf

text

original

Ramayana

Langsung menyang: pandhu arah, pados

Rama ditulungi déning para wanara ing peperangan karo Rahwana. Ramayana (basa Sangskreta: Rāmāyaṇa utawa lelakuné sang Rama), iku salah siji saka rong wiracarita saka tanah India kang misuwur sanget. Wiracarita sijiné iku Mahabharata. Carita iki nyaritakaké Dèwi Sinta, garwa Sri Rama kang kaculik déning Rahwana.

Bab lan Paragraf
    

1 Vèrsi 2 Lakuné crita 3 Daftar kitab 4 Delengen uga 5 Prabala njaba

Vèrsi
Kitab iki dianggep buku fiksi paling tuwa sadonya yèn kitab Weda ora mlebu petungan. Kitab kuwi ditulis déning Walmiki kang kira-kira ing taun 300 SM. Crita iki banjur nyebar lan akèh banget variasiné kang ana ing njero India dhéwé utawa ing donya.

ning perangan kuwi mau. Amérika. Pungkasané Bharata marentah kerajaan atas nama Sang Rama. Kitab BalakandaBalakanda nyeritakaké Prabu Dasarata kang nduwé garwa cacahé telu. Ana ing saktengahing alas mau. Ing tlatah iki Ravana dadi wong kang becik lan Rama dadi wong kang ngrusak Lanka. uga kagelar sendratari Ramayana ing platarané. Kitab Balakanda uga nyeritakaké Sang Rama menangaké sayembara lan ngepèk bojo Sinta. lan Lesmana ning satengahing alas nalika lagi nglakoni masa pengasingan. Urutan kitab nuduhaké crita kang kadadéan ing sajeroné Wiracarita Ramayana. lan Sumitra. Kang paling béda yaiku ing Sri LankaSri Lanka. Prabu Dasarata wis sepuh lan séda. Sita. Crita iki katatah ing Candhi Prambanan. Rahwana nyulik Sita supaya gelem dadi bojoné. Rama asring paring pitulungan marang para pratapa sing nalika tapa Aranyakanda diganggu karo RaseksaRaseksa. yaiku: Kosalya. Kitab Kiskindhakanda nyritakaké babagan lakon ketemuné Sang Rama karo Kiskindhakanda Raja Kethèk kang aran Sugriwa. Ing candhi iku. Sabubaré iku. putri Prabu Janaka. Crita iki kasebar lan mlebu dadi lakon wayang kanthi irah-irahan ing sawetara panggonan.Ing tlatah Jawa. yaiku: Rama. ing tanah Mlayu crita iki dadi kitab Hikayat Sri Rama. umumé Ramayana nyritakaké lelakoné Sri Rama kang ngrebut manèh Sita. Sawetara kuwi. Sawetara ahli uga nemokaké yèn Ramayana sumebar uga ing suku Indian. Prabu Dasarata nduwèni putra papat. Kitab Ayodhyakanda iku wosé babagan crita diguwaké Rama ning alas karo Dewi SintaSinta lan LesmanaLesmana amarga saka panjaluké Dewi Kekayi. Kitab Aranyakakanda iku uga nyritakaké babagan Sita Sita sing diculik karo Rahwana karo crita babagan paprangané Rahwana karo Jatayu. Rama banjur ditulungi déning para wanara lan kasil ngrebut Sita. kakangé Sugriwa. banjur dhéwèké nusul Rama. Katrangan Kitab Balakanda iku wiwitane crita Ramayana. Kekayi. Bharata ora kersa Ayodhyakanda didadékaké RajaRaja. ing Thailand dadi Ramakien. Jeneng kitab . Lakuné crita Kejaba vèrsi Sri Lanka. Sang Rama mbiyantu Sugriwa kanggo ngrebut krajaané saka Subali. Rama ora gelem bali menyang kerajaan. Ravana iku kecathet salah sijiné raja kang naté nyekel kuwasa ing tlatah iki. naskah Ramayana paling tuwa tinemu iku Kakawin Ramayana. Daftar kitab Wiracarita Ramayana ana pitu kitab kang asring sinebut Saptakanda. Balakanda Bharata. Ana uga kang ditemokaké ing Siberia. Kitab Aranyakakanda nyritakaké babagan uripé Rama. Lesmana lan Satrughna.

pados . Bnajur Dewi Sita manggon ning pratapan Rsi Walmiki Uttarakanda lan nglairake Kusa lan Lawa. Ceritane diwiwiti nalika usahane pasukan Sang Rama bisa nyebrang segara menyang Negara Alengka. Rahwana dkalahake karo Rama nganggo senjatan senjata panah saktine Sang Rama. Kitab Uttarakanda nyritakake lakon diguwake Dewi Sita amarga Sang Rama krungu kabar-kabar saka rakyat utawa warga sing ora percaya marang kasucèné Dewi Sita.Subali mati. Anoman ditangkep. Kusa lan Lawa mara menyang kerajaane Sang Rama nalika lagi dianakake upacara Aswamedha. Sabanjuré Sang Rama karo Sugriwa bersekutu kanggo numpes Kerajaan Alengka. Sang Rama bali menyang Ayodhya kanthi Slamet bareng karo Dewi Sita. Ananging bisa meloloskan diri lan mbakar ibukota Alengka. Kakawin Ramayana Langsung menyang: pandhu arah. Nalika iku dheweke kabeh nyanyikake Ramayan sing digubah karo Rsi Walmiki. Kitab Sundarakanda nyritakake lakon tentara Kiskindha sing lagi mbangun gawe jembatan Situbanda sing nggabungake antarane India karo Alengka. Sundarakanda Anoman sing dadi dutane Sang Rama lunga menyang Alengka lan ngadhep karo Dewi Sita. NIng kana. Yuddhakanda Ananging. Banjur Sugriwa didadékaké Raja ning Guwa Kiskindha. Kitab Yuddhakanda nyritakake lakon paprangan antara laskar Kera dhuweke Sang Rama karo pasukan Raseksa Sang Rawana. Ning paprangan. bebarengan karo iku Wibisana ditudhung minggat karo Rahwana amarga kakean menehi pitedah.

wiracarita agung ingkang vèrsi pratamanipun sanjangipun para pandhita dipunanggit déning Walmiki ing basa Sansekreta. Kakawin Rāmāyaṇa punika kakawin ingkang isinipun wiracarita Ramayana.Anoman. sayembara ingkang kasebat inggih punika menthang gendéwa ingkang rumiyin sareng kaliyan wiyosanipun Dewi Sinta. Bharata. Rama. Satunggaling dinten wonten resi anami Wiswamitra ingkang nyuwun pambiyantu Sri Paduka Dasarata mbébasaken pratapanipun saking para raseksa. Kakawin punika dipunserat mawi basa Jawa Kina. . Ing Ngayodya Rama bakal dipunangkat dados ratu. Sekar rupa kakawin puniki salah satunggiling vèrsi Indhia ingkang kathah prakawis cariyos sang Rama kaliyan sang Sita. panjang piyambak kaliyan saking saénipun basanipun saking mangsa Hindhu-Jawi. Bab lan Paragraf       1 Ringkesan 2 Conto tèks 3 Kiasan 4 Purwakanthi o 4.1 Lukisan ngalam 5 Gandhèng cènèng kaliyan tèks-tèks sanès 6 Bibliografi Ringkesan Prabu Dasaratha saking negari Ngayodya kagungan putra sekawan. raja Dasarata nulusaken panyuwunipun awit pancèn naté janji mekaten. kirang langkung kiwa tengenipun taun 870. Piyambakipun rumaos mboten pantes dados raja lajeng nuwun supados Rama kersa wangsul. Senadyan kanthi awrat ing penggaih. amargi piyambakipun putra pammbajeng. Laksmana saha Satrughna. Ananging Kaikeyi. Lajeng Rama. Kakawin punika dipunwastani adikakawin amargi kaanggep ingkang kapisan. dipunidhep para pakar dipundamel ing Jawa Tengah pungkasan abad kaping 9 M. Ing pratapan punika. Rama kaliyan Laksmana mejahi sedaya raksasa lajeng tumuju negari Mithila amargi wonten mriku pinuju wonten sayembara kanthi janji sok sintena ingkang mimpang saged nyunting putri raja anami Dèwi Sinta. prabu Dasarata séda lajeng Barata madosi. Mboten wonten ingkang kuwawi menthang gendéwa kajawi Rama pramila saking menika Rama lajeng dhaup kaliayan Dewi Sinta sasampunipun Dewi Sinta dipun boyong kondur dhateng Ayodya. salah satunggiling garwa prabu Dasarata ingkang sanès ibu Rama ngendika manawi sri paduka naté ngandika menawi Barata ingkang bakal dados raja. Lajeng Rama saha Laksamana tindak. Anging Rama nampik lajeng nyukani sandhalipun (basa Sansekreta: pāduka) marang Barata kados lambang kakuwasanipun. Sinta kaliyan Laksmana tindak nilar kedhaton. Sasampun pinten wanci.

prabu Dasarata séda lajeng Barata madosi. Jatayu ingkang sekarat taksih saged nyukani laporan marang Rama saha Laksmana menawi Sinta dipunbekta marang Lengka. Mboten wonten ingkang saged kajawi Rama.Lajeng Rama. mboten saged dipuntangkep. Sinta katarik lajeng nyuwun garwanipun supados mbedhog kidang punika. lajeng pejah. Surpanakha duka lajeng wadul kaliyan kangmasipun sang Rahwana. Lajeng Rama. Ing mriku wonten raksasi anami Surpanakha ingkang kasengsem remen kaliyan Laksmana lajeng mindha dados wanodya ayu. salah satunggiling garwa prabu Dasarata ingkang sanès ibu Rama sanjang menawi sri paduka naté ngandika menawi Barata ingkang bakal dados raja. Bali punika nyulik sèmahipun kangmasipun. Lajeng sang Rawana ndhawuhi Marica. Rama kaliyan Laksmana mejahi sedaya raksasa lajeng nuju negari Mithila amargi wonten mriku wonten sayembara. satunggiling kethèk pethak. Ananging Laksmana mboten saged dipunrayu. sedaya saged mejahi Rawana kaliyan mbébasaken Sinta. Lajeng mawi abot manahipun raja Dasarata nulusaken panyuwunipun awit pancèn naté janji mekaten. satunggiling raksasa kanggé nyulik Sinta. lajeng kakalihipun krama lajeng wangsul dhateng Ngayodya. Sugriwa sumedya nulungi sang Rama. Wusananipun Sri Rama anyel lajeng dipunpanah. Ing patapan mrika. saged ngalahaken Jatayu. Si kidang emas gesit sanget. Sinta saged dipunboyong wangsung menyang Ngayodya lajeng sang Rama dados raja. Si kidang emas njerit kesakitan lan éwah malih dados raksasa. Marica pados upaya mindha dados kidang emas ingkang éndhah. Laksmana mboten purun anging wusananipun purun sasampunipun dipunlèhaken kaliyan dipuntedhah Sita ajeng ngepèk piyambakipun. Ing satunggiling tlatah manggihi para wanara saha ratunipun ingkang anami Bali. malahan wusananipun pucuk irungipun keiris. Sinta saha Laksmana wonten alas Dandaka. ksmana]] saha Satrughna. Sok sintena ingkang menang saged angsal putri raja anami Dèwi Sinta. Piyambakipun saged mbujuki saha ngakèn Rahwana supados nyulik Sinta. Lajeng para pasarta dipunkèn ngrentangaken gandhéwa panah ingkang nyertani wiyosanipun sang Sinta. Jeritanipun sang Sinta kapireng déning peksi sang Jatayu ingkang naté dados réncangipun prabu Dasarata. amargi piyambakipun laré mbarep. lajeng usaha nulungi Sinta. Sinta kaliyan Laksmana tindhak nilar kedhaton. Lajeng Rama saha Laksmana tindak dhumateng kedhatonipun Rahwana. Sasampun pinten wanci. Wusananipun Sinta dipuntilar piyambakan lajeng saged dipunculik Rawana. tindhak piyambak ngoyak si kidang emas. Lajeng Rama saha Laksamana tindhak. Wusananipun Bali saged dipunpejahi lajeng sèmahipun dipunwangsulaken marang Sugriwa. ing kedhaton sang Rahwana. Rama nilar Sita kalih Laksmana. Ing Ngayodya Rama bakal dipunangkat dados ratu. Anging Rawana langkung kiyat. Piyambakipun rumaos mboten pantes dados raja lajeng nuwun supados Rama . Sita ingkang wonten tebih nginten ingkang njerit punika Rama lajeng ngekèn Laksamana madosi. Anging Kaikeyi. Satunggaling dinten wonten resi anami Wiswamitra ingkang nuwun tulung Sri Paduka Dasarata mbébasaken patapanipun saking para raksasa. Wusananipun mawi wadya bala wanara kalih sénapatinipun Hanuman.

Bali punika nyulik sèmahipun kangmasipun. Sugriwa sumedya nulungi sang Rama. Marica pados upaya mindha dados kidang emas ingkang éndhah. Ing mriku wonten raksasi anami Surpanakha ingkang kasengsem remen kaliyan Laksmana lajeng mindha dados wanodya ayu. satunggiling raksasa kanggé nyulik Sinta.5 Jawi Kina Jarwa . Sinta katarik lajeng nyuwun garwanipun supados mbedhog kidang punika.kersa wangsul. Surpanakha nepsu lajeng pradul kaliyan kangmasipun sang Rahwana. Ing andhap punika sauntawis cuplikan saking seratan kakawin saha jarwanipun ing basa Jawi samangké. Wusananipun mawi wadya bala wanara kalih sénapatinipun Hanuman. Si kidang emas gesit sanget. Anging Laksmana mboten saged dipunrayu. Sinta saha Laksmana wonten alas Dandaka. malahan wusananipun pucuk irungipun keiris. Sinta saged dipunboyong wangsung menyang Ngayodya lajeng sang Rama dados raja. satunggiling kethèk pethak. ing kedhaton sang Rahwana. Anging Rama nampik lajeng nyukani sandhalipun (basa Sansekreta: pāduka) marang Barata kados lambang kakuwasanipun. Conto tèks Déning para pakar saha sastrawan. Jeritanipun sang Sinta karungu déning peksi sang Jatayu ingkang naté dados réncangipun prabu Dasarata. lajeng pejah. Lajeng Rama. tindhak piyambak ngoyak si kidang emas. kakawin Ramayana dipunanggep sekar ingkang sanget saé ing basa Jawi Kina kados sampun dipunsebat ing inggil. Ing satunggiling tlatah manggihi para wanara saha ratunipun ingkang anami Bali. Sita ingkang wonten tebih nginten ingkang njerit punika Rama lajeng ngekèn Laksamana madosi. Anging Rawana langkung kiyat. Laksmana mboten purun anging wusananipun purun sasampunipun dipunlèhaken kaliyan dipuntedhah Sita ajeng ngepèk piyambakipun. Wusananipun Sinta dipuntilar piyambakan lajeng saged dipunculik Rawana. Lajeng Rama saha Laksmana dhumateng ing kedhatonipun Rahwana. Lajeng sang Rawana ndhawuhi Marica. saged ngalahaken Jatayu. Rama nilar Sita kalih Laksmana. Si kidang emas njerit kesakitan lan éwah malih dados raksasa. lajeng usaha nulungi Sinta. Wusananipun Sri Rama anyel lajeng dipunpanah. Jatayu ingkang sekarat taksih saged nyukani laporan marang Rama saha Laksmana menawi Sinta dipunbekta marang Lengka. Wusananipun Bali saged dipunpejahi lajeng sèmahipun dipunwangsulaken marang Sugriwa. sedaya saged mejahi Rawana kaliyan mbébasaken Sinta. mboten saged dipuntangkep. Piyambakipun saged mbujuki saha ngekèn Rahwana nyulik Sinta kaliyan ngepèk dados sèmahipun. Kiasan I.

nguni-nguni ḍang hyang ḍang âcârya. Sumebar dadi amba ta sari-sarinipun.Kadi mégha manghudanaken. kagyat sésînikang sâgara kadi ginugah nâga Kagèt ta isining segantun sadaya. inggih mekaten saminipun. XVI. sakwéhning wânarâ nghér kaburu kabarasat sangśayé śatru śakti. Satunggiling bulus ingkang ngambang kados wulan. Jarwa Toya tlaga bening kados langit. naga dipunkocok-kocok lajeng njerit tangi. paḍanira yar wéhaken ikang dâna. Lintang-lintangipun punika sekar-sekar ingkang sumawur. menawi maringi dana. Kados awan ingkang njawuhi. tiyang miskin kaliyan cacat ugi diparingi. . dînândha krepaṇa ya winéh. wintang tulya ng kusuma ya sumawur. kados-kados ta ingkang kolâh alâwû. Sadaya wanara ingkang manggèn ing mriku mlajeng kajrihan kados-kados dipunoyak déning satru sakti. Jarwa Toya segantun ngosak-asik saha gumuruh déning anginipun sang Hanuman. lumrâ pwêkang sari kadi jalada. kados-kados ta awan.31 (Bhramara Wilasita) Jawi Kina Jahnî yâhning talaga kadi langit. Lukisan ngalam Angin ribut nglangkungi kalih wit-witan kathah ingkang dhawah. saya malih para pandhita saha tiyang suci.7 Jawi Kina Molah wwaining tasik ghûrṇnitatara gumuruh dényangin sang Hanûmân. mambang tang pâs wulan upamanikâ. Purwakanthi XI. lunghâ tang bâyu madres kayu-kayu ya katûb kampitékang Mahéndra. kados-kados ta redi Mahendra gumeter.

Ing sastra Jawi Énggal. Pranyata bagéyan ageng kakawin Ramayana punika adhedhasar satunggiling karya sastra mawi sekar ing basa Sansekreta saking Indhia ingkang gadhah judul Rāvaṇavadha utawi langkung dipuntepangi mawi nami Bhaṭṭikāvya saking abad kaping 6 ngantos 7. kakawin Ramayana dipungubah malih déning kyai Yasadipura dados Serat Rama Kawi. kados Hikayat Seri Rama ing basa Melayu. Serat Rama Keling ing basa Jawi Énggal kalihan uga relief-relief Ramayana ingkang wonten candhi Prambanan. .Gandhèng cènèng kaliyan tèks-tèks sanès Kakawin Ramayana sasampunipun dipuntliti déning para pakar tetéla détailipun mboten mèmper vèrsi-vèrsi Ramayana ing Nusantara sanèsipun.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->