P. 1
Ramayana

Ramayana

|Views: 19|Likes:
Dipublikasikan oleh Muhammad Arif Romadhon

More info:

Categories:Types, Reviews, Book
Published by: Muhammad Arif Romadhon on Oct 11, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2013

pdf

text

original

Ramayana

Langsung menyang: pandhu arah, pados

Rama ditulungi déning para wanara ing peperangan karo Rahwana. Ramayana (basa Sangskreta: Rāmāyaṇa utawa lelakuné sang Rama), iku salah siji saka rong wiracarita saka tanah India kang misuwur sanget. Wiracarita sijiné iku Mahabharata. Carita iki nyaritakaké Dèwi Sinta, garwa Sri Rama kang kaculik déning Rahwana.

Bab lan Paragraf
    

1 Vèrsi 2 Lakuné crita 3 Daftar kitab 4 Delengen uga 5 Prabala njaba

Vèrsi
Kitab iki dianggep buku fiksi paling tuwa sadonya yèn kitab Weda ora mlebu petungan. Kitab kuwi ditulis déning Walmiki kang kira-kira ing taun 300 SM. Crita iki banjur nyebar lan akèh banget variasiné kang ana ing njero India dhéwé utawa ing donya.

Pungkasané Bharata marentah kerajaan atas nama Sang Rama. Kitab Kiskindhakanda nyritakaké babagan lakon ketemuné Sang Rama karo Kiskindhakanda Raja Kethèk kang aran Sugriwa. naskah Ramayana paling tuwa tinemu iku Kakawin Ramayana. kakangé Sugriwa. yaiku: Rama. Crita iki kasebar lan mlebu dadi lakon wayang kanthi irah-irahan ing sawetara panggonan. Ing tlatah iki Ravana dadi wong kang becik lan Rama dadi wong kang ngrusak Lanka. Jeneng kitab . yaiku: Kosalya. uga kagelar sendratari Ramayana ing platarané. Kitab Aranyakakanda nyritakaké babagan uripé Rama. Kitab Balakanda uga nyeritakaké Sang Rama menangaké sayembara lan ngepèk bojo Sinta. Kang paling béda yaiku ing Sri LankaSri Lanka. Amérika. Rahwana nyulik Sita supaya gelem dadi bojoné. lan Sumitra. Crita iki katatah ing Candhi Prambanan.Ing tlatah Jawa. Ing candhi iku. Sita. ing tanah Mlayu crita iki dadi kitab Hikayat Sri Rama. Prabu Dasarata wis sepuh lan séda. ning perangan kuwi mau. lan Lesmana ning satengahing alas nalika lagi nglakoni masa pengasingan. Sabubaré iku. Rama ora gelem bali menyang kerajaan. Lakuné crita Kejaba vèrsi Sri Lanka. Ravana iku kecathet salah sijiné raja kang naté nyekel kuwasa ing tlatah iki. Ana uga kang ditemokaké ing Siberia. banjur dhéwèké nusul Rama. Prabu Dasarata nduwèni putra papat. Daftar kitab Wiracarita Ramayana ana pitu kitab kang asring sinebut Saptakanda. Kitab Ayodhyakanda iku wosé babagan crita diguwaké Rama ning alas karo Dewi SintaSinta lan LesmanaLesmana amarga saka panjaluké Dewi Kekayi. Ana ing saktengahing alas mau. Katrangan Kitab Balakanda iku wiwitane crita Ramayana. Bharata ora kersa Ayodhyakanda didadékaké RajaRaja. Balakanda Bharata. putri Prabu Janaka. Sawetara kuwi. Urutan kitab nuduhaké crita kang kadadéan ing sajeroné Wiracarita Ramayana. Sang Rama mbiyantu Sugriwa kanggo ngrebut krajaané saka Subali. umumé Ramayana nyritakaké lelakoné Sri Rama kang ngrebut manèh Sita. Sawetara ahli uga nemokaké yèn Ramayana sumebar uga ing suku Indian. Kitab BalakandaBalakanda nyeritakaké Prabu Dasarata kang nduwé garwa cacahé telu. Kitab Aranyakakanda iku uga nyritakaké babagan Sita Sita sing diculik karo Rahwana karo crita babagan paprangané Rahwana karo Jatayu. Lesmana lan Satrughna. Kekayi. Rama asring paring pitulungan marang para pratapa sing nalika tapa Aranyakanda diganggu karo RaseksaRaseksa. Rama banjur ditulungi déning para wanara lan kasil ngrebut Sita. ing Thailand dadi Ramakien.

bebarengan karo iku Wibisana ditudhung minggat karo Rahwana amarga kakean menehi pitedah.Subali mati. Nalika iku dheweke kabeh nyanyikake Ramayan sing digubah karo Rsi Walmiki. Anoman ditangkep. Kusa lan Lawa mara menyang kerajaane Sang Rama nalika lagi dianakake upacara Aswamedha. Kitab Uttarakanda nyritakake lakon diguwake Dewi Sita amarga Sang Rama krungu kabar-kabar saka rakyat utawa warga sing ora percaya marang kasucèné Dewi Sita. Kitab Yuddhakanda nyritakake lakon paprangan antara laskar Kera dhuweke Sang Rama karo pasukan Raseksa Sang Rawana. Ning paprangan. Banjur Sugriwa didadékaké Raja ning Guwa Kiskindha. Ceritane diwiwiti nalika usahane pasukan Sang Rama bisa nyebrang segara menyang Negara Alengka. Yuddhakanda Ananging. Sabanjuré Sang Rama karo Sugriwa bersekutu kanggo numpes Kerajaan Alengka. Bnajur Dewi Sita manggon ning pratapan Rsi Walmiki Uttarakanda lan nglairake Kusa lan Lawa. Kakawin Ramayana Langsung menyang: pandhu arah. Kitab Sundarakanda nyritakake lakon tentara Kiskindha sing lagi mbangun gawe jembatan Situbanda sing nggabungake antarane India karo Alengka. pados . Rahwana dkalahake karo Rama nganggo senjatan senjata panah saktine Sang Rama. NIng kana. Sundarakanda Anoman sing dadi dutane Sang Rama lunga menyang Alengka lan ngadhep karo Dewi Sita. Sang Rama bali menyang Ayodhya kanthi Slamet bareng karo Dewi Sita. Ananging bisa meloloskan diri lan mbakar ibukota Alengka.

Lajeng Rama. Piyambakipun rumaos mboten pantes dados raja lajeng nuwun supados Rama kersa wangsul. panjang piyambak kaliyan saking saénipun basanipun saking mangsa Hindhu-Jawi. Ing pratapan punika. Mboten wonten ingkang kuwawi menthang gendéwa kajawi Rama pramila saking menika Rama lajeng dhaup kaliayan Dewi Sinta sasampunipun Dewi Sinta dipun boyong kondur dhateng Ayodya. Sasampun pinten wanci. Kakawin punika dipunserat mawi basa Jawa Kina. Ing Ngayodya Rama bakal dipunangkat dados ratu. Sinta kaliyan Laksmana tindak nilar kedhaton. Rama. Senadyan kanthi awrat ing penggaih.Anoman.1 Lukisan ngalam 5 Gandhèng cènèng kaliyan tèks-tèks sanès 6 Bibliografi Ringkesan Prabu Dasaratha saking negari Ngayodya kagungan putra sekawan. raja Dasarata nulusaken panyuwunipun awit pancèn naté janji mekaten. Bharata. dipunidhep para pakar dipundamel ing Jawa Tengah pungkasan abad kaping 9 M. wiracarita agung ingkang vèrsi pratamanipun sanjangipun para pandhita dipunanggit déning Walmiki ing basa Sansekreta. Kakawin Rāmāyaṇa punika kakawin ingkang isinipun wiracarita Ramayana. Kakawin punika dipunwastani adikakawin amargi kaanggep ingkang kapisan. Sekar rupa kakawin puniki salah satunggiling vèrsi Indhia ingkang kathah prakawis cariyos sang Rama kaliyan sang Sita. Anging Rama nampik lajeng nyukani sandhalipun (basa Sansekreta: pāduka) marang Barata kados lambang kakuwasanipun. Rama kaliyan Laksmana mejahi sedaya raksasa lajeng tumuju negari Mithila amargi wonten mriku pinuju wonten sayembara kanthi janji sok sintena ingkang mimpang saged nyunting putri raja anami Dèwi Sinta. sayembara ingkang kasebat inggih punika menthang gendéwa ingkang rumiyin sareng kaliyan wiyosanipun Dewi Sinta. . kirang langkung kiwa tengenipun taun 870. Lajeng Rama saha Laksamana tindak. amargi piyambakipun putra pammbajeng. Bab lan Paragraf       1 Ringkesan 2 Conto tèks 3 Kiasan 4 Purwakanthi o 4. prabu Dasarata séda lajeng Barata madosi. salah satunggiling garwa prabu Dasarata ingkang sanès ibu Rama ngendika manawi sri paduka naté ngandika menawi Barata ingkang bakal dados raja. Laksmana saha Satrughna. Ananging Kaikeyi. Satunggaling dinten wonten resi anami Wiswamitra ingkang nyuwun pambiyantu Sri Paduka Dasarata mbébasaken pratapanipun saking para raseksa.

Sinta katarik lajeng nyuwun garwanipun supados mbedhog kidang punika.Lajeng Rama. Mboten wonten ingkang saged kajawi Rama. salah satunggiling garwa prabu Dasarata ingkang sanès ibu Rama sanjang menawi sri paduka naté ngandika menawi Barata ingkang bakal dados raja. Lajeng mawi abot manahipun raja Dasarata nulusaken panyuwunipun awit pancèn naté janji mekaten. satunggiling kethèk pethak. lajeng usaha nulungi Sinta. Surpanakha duka lajeng wadul kaliyan kangmasipun sang Rahwana. Sugriwa sumedya nulungi sang Rama. Si kidang emas gesit sanget. Ing Ngayodya Rama bakal dipunangkat dados ratu. lajeng kakalihipun krama lajeng wangsul dhateng Ngayodya. Ing patapan mrika. sedaya saged mejahi Rawana kaliyan mbébasaken Sinta. Rama nilar Sita kalih Laksmana. Ananging Laksmana mboten saged dipunrayu. Satunggaling dinten wonten resi anami Wiswamitra ingkang nuwun tulung Sri Paduka Dasarata mbébasaken patapanipun saking para raksasa. Sita ingkang wonten tebih nginten ingkang njerit punika Rama lajeng ngekèn Laksamana madosi. Anging Rawana langkung kiyat. Sinta kaliyan Laksmana tindhak nilar kedhaton. Jatayu ingkang sekarat taksih saged nyukani laporan marang Rama saha Laksmana menawi Sinta dipunbekta marang Lengka. Sasampun pinten wanci. Marica pados upaya mindha dados kidang emas ingkang éndhah. Wusananipun mawi wadya bala wanara kalih sénapatinipun Hanuman. Si kidang emas njerit kesakitan lan éwah malih dados raksasa. Bali punika nyulik sèmahipun kangmasipun. Lajeng Rama. Piyambakipun saged mbujuki saha ngakèn Rahwana supados nyulik Sinta. prabu Dasarata séda lajeng Barata madosi. Lajeng Rama saha Laksmana tindak dhumateng kedhatonipun Rahwana. Sinta saged dipunboyong wangsung menyang Ngayodya lajeng sang Rama dados raja. amargi piyambakipun laré mbarep. Ing mriku wonten raksasi anami Surpanakha ingkang kasengsem remen kaliyan Laksmana lajeng mindha dados wanodya ayu. Lajeng sang Rawana ndhawuhi Marica. Lajeng Rama saha Laksamana tindhak. Anging Kaikeyi. satunggiling raksasa kanggé nyulik Sinta. tindhak piyambak ngoyak si kidang emas. Lajeng para pasarta dipunkèn ngrentangaken gandhéwa panah ingkang nyertani wiyosanipun sang Sinta. Laksmana mboten purun anging wusananipun purun sasampunipun dipunlèhaken kaliyan dipuntedhah Sita ajeng ngepèk piyambakipun. Piyambakipun rumaos mboten pantes dados raja lajeng nuwun supados Rama . Sok sintena ingkang menang saged angsal putri raja anami Dèwi Sinta. Jeritanipun sang Sinta kapireng déning peksi sang Jatayu ingkang naté dados réncangipun prabu Dasarata. malahan wusananipun pucuk irungipun keiris. Wusananipun Sri Rama anyel lajeng dipunpanah. Sinta saha Laksmana wonten alas Dandaka. Wusananipun Sinta dipuntilar piyambakan lajeng saged dipunculik Rawana. Wusananipun Bali saged dipunpejahi lajeng sèmahipun dipunwangsulaken marang Sugriwa. mboten saged dipuntangkep. Ing satunggiling tlatah manggihi para wanara saha ratunipun ingkang anami Bali. lajeng pejah. Rama kaliyan Laksmana mejahi sedaya raksasa lajeng nuju negari Mithila amargi wonten mriku wonten sayembara. ing kedhaton sang Rahwana. ksmana]] saha Satrughna. saged ngalahaken Jatayu.

sedaya saged mejahi Rawana kaliyan mbébasaken Sinta. Sinta katarik lajeng nyuwun garwanipun supados mbedhog kidang punika.kersa wangsul. satunggiling raksasa kanggé nyulik Sinta. Jeritanipun sang Sinta karungu déning peksi sang Jatayu ingkang naté dados réncangipun prabu Dasarata. Anging Rawana langkung kiyat. Lajeng sang Rawana ndhawuhi Marica. Ing mriku wonten raksasi anami Surpanakha ingkang kasengsem remen kaliyan Laksmana lajeng mindha dados wanodya ayu. Rama nilar Sita kalih Laksmana. kakawin Ramayana dipunanggep sekar ingkang sanget saé ing basa Jawi Kina kados sampun dipunsebat ing inggil. Kiasan I. Lajeng Rama saha Laksmana dhumateng ing kedhatonipun Rahwana. Bali punika nyulik sèmahipun kangmasipun. Jatayu ingkang sekarat taksih saged nyukani laporan marang Rama saha Laksmana menawi Sinta dipunbekta marang Lengka. Ing satunggiling tlatah manggihi para wanara saha ratunipun ingkang anami Bali. Wusananipun mawi wadya bala wanara kalih sénapatinipun Hanuman. Sinta saha Laksmana wonten alas Dandaka. tindhak piyambak ngoyak si kidang emas. Si kidang emas njerit kesakitan lan éwah malih dados raksasa. Surpanakha nepsu lajeng pradul kaliyan kangmasipun sang Rahwana. Wusananipun Bali saged dipunpejahi lajeng sèmahipun dipunwangsulaken marang Sugriwa. Piyambakipun saged mbujuki saha ngekèn Rahwana nyulik Sinta kaliyan ngepèk dados sèmahipun. Anging Laksmana mboten saged dipunrayu. Wusananipun Sri Rama anyel lajeng dipunpanah. Sita ingkang wonten tebih nginten ingkang njerit punika Rama lajeng ngekèn Laksamana madosi. Lajeng Rama. satunggiling kethèk pethak. lajeng pejah. Anging Rama nampik lajeng nyukani sandhalipun (basa Sansekreta: pāduka) marang Barata kados lambang kakuwasanipun. saged ngalahaken Jatayu. Sugriwa sumedya nulungi sang Rama. lajeng usaha nulungi Sinta. Conto tèks Déning para pakar saha sastrawan. mboten saged dipuntangkep. Sinta saged dipunboyong wangsung menyang Ngayodya lajeng sang Rama dados raja. Si kidang emas gesit sanget. Wusananipun Sinta dipuntilar piyambakan lajeng saged dipunculik Rawana. Ing andhap punika sauntawis cuplikan saking seratan kakawin saha jarwanipun ing basa Jawi samangké. malahan wusananipun pucuk irungipun keiris. Marica pados upaya mindha dados kidang emas ingkang éndhah. ing kedhaton sang Rahwana. Laksmana mboten purun anging wusananipun purun sasampunipun dipunlèhaken kaliyan dipuntedhah Sita ajeng ngepèk piyambakipun.5 Jawi Kina Jarwa .

inggih mekaten saminipun. XVI. Sumebar dadi amba ta sari-sarinipun. kados-kados ta redi Mahendra gumeter.31 (Bhramara Wilasita) Jawi Kina Jahnî yâhning talaga kadi langit. dînândha krepaṇa ya winéh. Kados awan ingkang njawuhi. nguni-nguni ḍang hyang ḍang âcârya. kagyat sésînikang sâgara kadi ginugah nâga Kagèt ta isining segantun sadaya. sakwéhning wânarâ nghér kaburu kabarasat sangśayé śatru śakti. tiyang miskin kaliyan cacat ugi diparingi. Lintang-lintangipun punika sekar-sekar ingkang sumawur. kados-kados ta ingkang kolâh alâwû. lumrâ pwêkang sari kadi jalada. Jarwa Toya segantun ngosak-asik saha gumuruh déning anginipun sang Hanuman. . wintang tulya ng kusuma ya sumawur. Sadaya wanara ingkang manggèn ing mriku mlajeng kajrihan kados-kados dipunoyak déning satru sakti. saya malih para pandhita saha tiyang suci. menawi maringi dana. Satunggiling bulus ingkang ngambang kados wulan.Kadi mégha manghudanaken. paḍanira yar wéhaken ikang dâna. naga dipunkocok-kocok lajeng njerit tangi.7 Jawi Kina Molah wwaining tasik ghûrṇnitatara gumuruh dényangin sang Hanûmân. Purwakanthi XI. kados-kados ta awan. Lukisan ngalam Angin ribut nglangkungi kalih wit-witan kathah ingkang dhawah. mambang tang pâs wulan upamanikâ. Jarwa Toya tlaga bening kados langit. lunghâ tang bâyu madres kayu-kayu ya katûb kampitékang Mahéndra.

Gandhèng cènèng kaliyan tèks-tèks sanès Kakawin Ramayana sasampunipun dipuntliti déning para pakar tetéla détailipun mboten mèmper vèrsi-vèrsi Ramayana ing Nusantara sanèsipun. Serat Rama Keling ing basa Jawi Énggal kalihan uga relief-relief Ramayana ingkang wonten candhi Prambanan. kakawin Ramayana dipungubah malih déning kyai Yasadipura dados Serat Rama Kawi. Pranyata bagéyan ageng kakawin Ramayana punika adhedhasar satunggiling karya sastra mawi sekar ing basa Sansekreta saking Indhia ingkang gadhah judul Rāvaṇavadha utawi langkung dipuntepangi mawi nami Bhaṭṭikāvya saking abad kaping 6 ngantos 7. kados Hikayat Seri Rama ing basa Melayu. Ing sastra Jawi Énggal. .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->