Anda di halaman 1dari 3

1.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( OBJEKTIVISME )


Masa : 8.45 9.15 Bil. Pelajar : 32 orang

Tarikh/ Hari: 1 April 2012 ( Ahad ) Kelas M/ Pel Tajuk Objektif : : : : 5 Gemilang Pendidikan Islam Ibadat ( Solat Jumaat )

Di akhir pembelajaran, murid akan dapat : 1. Menyatakan pengertian solat Jumaat dengan betul. 2. Menyatakan hukum solat Jumaat 3. Menyatakan dalil wajib solat Jumaat

Pengetahuan Sedia Ada : 1. Murid pernah menonton siaran langsung solat Jumaat di rancangan televisyen. Konsep : Fardhu Ain Bahan : Nilai : Carta, kad kalimah, buku teks, dan kaset. Sabar, berdisiplin, taat, beradab, takwa. 1. Menyatakan pengertian solat Jumaat. 2. Menyatakan hukum solat Jumaat 3. Menyebut dalil wajib solat Jumaat

Kemahiran :

Langkah/Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Aktiviti Guru Guru memberi salam dan meminta murid membaca doa. Aktiviti Murid Murid menjawab salam dan membaca doa.

Catatan KBKK: Pemikiran reflektif

Khatib sedang Set Induksi ( 3 minit ) 1. Apakah berkhutbah

Guru

Murid

BBB: Kaset

memperdengarkan mendengar khatib sedang berkhutbah. Guru bersoal jawab dengan murid khatib berkhutbah dan menjawab soalan.

Nilai: Taat Allah

yang kamu dengar dari kaset tadi?

2.

Apakah

- Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk yang akan dipelajari hari ini.

nama solat yang mempunyai khutbah

- Pengertian solat Jumaat Perkembangan Langkah 1 ( 3 minit )

- Guru memaparkan carta dan meminta murid membaca

- Murid membaca carta BBB: Carta

- Guru memberi penerangan teks yang dibaca

- Murid mendengar dengan teliti

- Hukum solat Jumaat Langkah 2 ( 10 minit ) Fardhu ain ke atas setiap lelaki muslim yang cukup syarat

- Guru memaparkan carta dan meminta murid membaca

- Murid membaca carta.

BBB: Carta

Nilai: - Guru memberi penerangan. - Murid mendengar penerangan Taat Allah

Dalil wajib solat Langkah 3 ( 6 minit ) Jumaat. Surah al Jumaat 62 : 9. Maksudnya Wahai orang-orang yang beriman,apabila diseru untuk

- Guru meminta murid membaca teks syarat wajib Solat Jumaat

- Murid membaca teks syarat wajib Solat Jumaat.

BBB: Buku teks

menunaikan solat Jumaat maka hendaklah kamu bersegera mengingati Allah ( solat Jumat )

- Guru memberi penerangan

- Murid mendengar penerangan

- Pengertian solat Jumaat

- Guru meminta murid menyebut pengertian solat

- Murid menyebut pengertian solat Jumaat secara individu dan kelas

KBKK: Kreatif

Langkah 4 ( 6 minit )

Jumaat yang lengkap secara individu dan kelas

BBB: Carta

Nilai: Sabar

Penutup ( 2 minit )

Nasyid: Hari Jumaat

- Guru meminta murid mengikut nasyid beramairamai.

- Murid nasyid beramai ramai.

BBB: Kaset

Refleksi