Anda di halaman 1dari 4

Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Islam Tahun 5

Matapelajaran Kelas Tarikh Masa Bilangan Murid Bidang Tajuk Objektif Aras 1

: Pendidikan Islam : 5 Selamat : 4 Oktober 2012 : 7.45- 8.15 pagi ( 30 minit) : 32 orang : Asuhan Tilawah Al-Quran : Membaca dan menghafaz surah As-syarah (ayat 1 - 4) : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

Menyebut potongan ayat daripada surah As-syarah Membaca dan menghafaz potongan ayat daripada surah As-syarah dengan bacaan yang betul.

Aras 2 Aras 3 Membaca dan menghafaz potongan ayat daripada surah As-syarah secara bacaan tadwir dengan fasih dan bertajwid. Mengamalkan pembacaan Al-Quran dengan fasih dan bertajwid : Aktiviti Pengajaran telefon bimbit carta potongan ayat kad potongan ayat : Bahan bantu mengajar Membaca dan menghafaz potongan ayat daripada surah As-syarah dengan bacaan yang betul dan bertajwid. Sentiasa membaca ayat Al-Quran dengan bacaan yang betul

Langkah / masa Permulaan ( 2 minit )

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Guru dan murid membaca doa bersama-sama

Catatan Bacaan doa penerang hati

Set induksi ( 5 minit )

Guru Guru bersoaljawab tentang rancangan teka nama lagu yang disiarkan oleh radio Sinar. Guru menerangkan pada hari ini murid akan meneka nama surah yang diperdengarkan. Guru memperdengarkan bacaan surah alfatihah sebagai contoh dan meminta murid menekanya. Guru memperdengarkan beberapa contoh bacaan surah dan meminta murid meneka nama surah. Guru memperdengarkan bacaan surah as syarah dan meminta murid meneka nama surah Guru mengaitkan nama surah dengan isi pelajaran pada hari ini. Murid Murid memberi tindak balas terhadap soalan guru. Murid mendengar bacaan surah yang diperdengarkan Murid meneka nama surah yang diperdengarkan.

Bahan bantu mengajar (BBM) Telefon bimbit

Langkah 1 (perkembangan) 10 minit

Guru Guru mempamerkan potongan ayat yang pertama Guru membaca dan murid mendengar bacaan guru. Guru meminta murid membaca berulang kali secara kelas, kumpulan dan individu Guru mengulang kaedah yang sama sehingga ayat yang keempat dengan membuat pengulangan ayat-ayat yang telah Kaedah Talaqi musyafahah BBM Potongan ayat surah AsSyarah

dibaca. Guru meminta murid mengulang bacaan yang lengkap ayat 1 -4 secara berulang kali secara kelas, kumpulan dan individu Murid Murid mendengan bacaan guru Murid mengikut bacaan guru secara kelas Murid membaca mengikut kumpulan Beberapa orang murid dipilih membaca potongan ayat . Murid akan mengulang bacaan ayat pertama dan kedua Murid akan mengulang bacaan ayat pertama, kedua dan ketiga Murid akan mengulang bacaan ayat pertama,kedua,ketiga dan keempat. murid mengulang bacaan yang lengkap ayat 1 -4 secara berulang kali secara kelas, kumpulan dan individu Langkah 2 (pengukuhan) ( 10 minit ) Guru guru mengedarkan kad kalimah kepada setiap kumpulan guru meminta murid menyusun kalimah menjadi ayat. Guru meminta beberapa orang murid membaca berdasarkan potongan kalimah yang telah disusun. Murid Murid bekerja menyusun kad kalimah menjadi ayat Beberapa orang murid dari setiap kumpulan membaca kad kalimah yang telah disusun.

Latih tubi

BBM Kad kalimah

Kaedah

Nilai kerjasama

Langkah 3 (pengukuhan ) ( 10 minit )

Guru Guru melantik seorang ketua dalam setiap kumpulan untuk mendengar dan membimbing rakan sebaya untuk membaca Guru meminta ketua kumpulan mencatatkan nama ahli kumpulan yang berjaya membaca dan menghafal dengan betul. Guru memberi pemulihan bacaan kepada murid-murid tidak boleh menguasai bacaan yang telah dipelajari. Murid. Murid membaca dengan bimbingan murid turus (ketua kumpulan) Murid yang boleh membaca diminta membimbang rakan yang masih belum boleh membaca. Nilai Bersungguhsungguh Kaedah Bimbingan rakan sebaya BBM Kertas catatan nama murid yang boleh menguasai bacaan

Penutup (3 minit)

Guru menerangkan kelebihan membaca surah As-Syarah

Guru mengingatkan agar murid-menyalin semula potongan ayat yang telah dipelajari didalam buku tulis dan mengulangkaji bacaan dirumah.

Anda mungkin juga menyukai