Anda di halaman 1dari 2

SKOP KERTAS BAHASA MALAYSIA PKSR 1 TAHUN 3 2012 Bil.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Bidang / Kemahiran Kata Nama Arah Kata ganti nama Kata Adjektif Kata Sendi Kata Hubung Kata Seru Kata Tanya Kata Perintah Kata Bilangan Kata Ganda Kata Kerja Sinonim Antonim Imbuhan Penjodoh Bilangan Peribahasa Ayat sama maksud Ayat yang betul Penggunaan kata yang tepat Membentuk soalan Petikan 1 Petikan 2 SKOP KERTAS 2 (PENULISAN) BAHASA MALAYSIA PKSR 1 TAHUN 3 2012 Tema 1. 2. 3. Keluarga Cerita Teladan Persekitaran SKOP BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 PKSR 1 2012 Bidang/Kemahiran Kata nama Kata adjektif Penanda wacana Kata kerja Kata ganti nama Kata hubung Kata arah Imbuhan Kata ganda Penjodoh bilangan Sinonim Antonim Kata Seru Kata Sendi Peribahasa/simpulan bahasa Penggunaan kata yang tepat Membina soalan Membentuk jawapan Ayat sama maksud Ragam ayat Petikan 1 Petikan 2

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Skop Bahasa Melayu (Penulisan) Tahun 4 2012 Bahagian A Sukan Keluarga Sekolah Bahagian B Keluarga Aktiviti sekolah Masyarakat penyayang Aktiviti berfaedah Bahagian C Nilai murni / amalan baik/ pengajaran/ nilai

SKOP BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 PKSR 1 2012 Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Bidang/ Kemahiran Kata Nama Kata Ganti Nama Kata Kerja Kata Adjektif Kata Hubung Penanda wacana Kata Sendi nama Kata Seru Kata Tanya Kata Perintah Imbuhan Kata ganda Penjodoh bilangan Sinonim Antonim Peribahasa Penggunaan Kata yang tepat Kata banyak Makna Ayat sama maksud Membina Soalan Membentuk jawapan Kesalahan umum tatabahasa

PENULISAN BAHAGIAN A 1. KEKELUARGAAN BAHAGIAN B 1. KEMASYARAKATAN 2. KEKELUARGAAN 3. SEKOLAH BAHAGIAN C 1. SEKOLAH 2. KEKELUARGAAN SKOP BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 PKSR 1 2012 Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Bidang/ Kemahiran Kata Nama Kata Ganti Nama Kata Kerja Kata Adjektif Kata Hubung Penanda wacana Kata Sendi nama Kata Seru Kata Tanya Kata Perintah Kata Arah Imbuhan Kata ganda Penjodoh bilangan Sinonim Antonim Peribahasa Penggunaan Kata yang tepat Kata banyak Makna Ayat sama maksud Membina Soalan Membentuk jawapan Kesalahan umum tatabahasa

1.

BAHAGIAN A SEKOLAH BAHAGIAN B KEKELUARGAAN SEKOLAH KOKURIKULUM BAHAGIAN C SEKOLAH KEKELUARGAAN

1. 2. 3.

1. 2.