Anda di halaman 1dari 16

Ament Billahi

10 Ramazan 1423 13 Kasm 2002 - En mtekmil bir Din olan

slam tam yaanmyor. yle ki; dindarz diyenlerimiz dahi tam yaamyor. Acaba bunun bir nedeni var m? Bu mbarek dini niin zmleyemiyoruz? Niin tam yaayamyoruz? Bunun nedenleri var m? Ltfeder misiniz?
Estafurullah. ok teekkr ederim. Aslnda sormu olduunuz soru konunun hemen hemen zn, zn ieren bir soru. Bu soru rahatlkla ve bilimsel temellere dayanarak aklanrsa, aklanmas da izleyenleri tatmin ederse birok meseleyi zebilecek bir soru aslnda. Birok ey bu sorunun ierisinde gizli!
Ylmaz DNDAR

AMENT BLLAH

Ylmaz DNDAR

- Hocam sizin sohbetlerinizi biz dinliyoruz.

Benim istirhamm u olacak sizden: En mtekmil bir din olan slam tam yaanmyor. yle ki dindarz diyenlerimiz dahi tam yaamyor. Acaba bunun bir nedeni var m? Bu Mbarek Dini niin zmleyemiyoruz, niin tam yaayamyoruz? Bunun nedenleri var m? Ltfeder misiniz?
Estafurullah. ok teekkr ederim. Aslnda sormu olduunuz soru konunun hemen hemen zn, zn ieren bir soru. Bu soru rahatlkla ve bilimsel temellere dayanarak aklanrsa, aklanmas da izleyenleri tatmin ederse birok meseleyi zebilecek bir soru aslnda. Birok ey bu sorunun ierisinde gizli. Ancak bu meselenin asl temelindeki olay ok farkl. Bu konuda uzun sre bir bilimsel aratrma yaptm ve zellikle enteresan bir ekilde farkl bir din karma kt. Bu konuda uzun sre bir bilimsel aratrma yaptm ve zellikle enteresan bir ekilde farkl bir din karma kt. Ben kk yalardan itibaren kendimi dindar bilirim. Ancak krk yandan sonra farkettim slamiyetin gerek yanlarn. Oysa krk yana kadar kendimi daha fazla megul zannediyordum. Daha fazla byk bir mcadelenin ierisindeydim. Ancak yaptmz eylerin birou kendimizi slamiyet adna yaplmas gerekiyor gibi zannettiimiz eyler. slamiyetin ruhuyla badaan eyler deil. Temelinde yatan ey ne? Ancak yaptmz eylerin birou kendimizi slamiyet adna yaplmas gerekiyor gibi zannettiimiz eyler. Bakn; slamiyetle ilgili konular zellikle gnmzde daha ok tartlr oldu. Hemen hemen medya grsel medyann eitli kanallar, eitli vesilelerle rahatlkla slamiyetin konularn saatlerce tartyorlar. Programnz Gemi Zaman Olur Ki gibi bir ze, bir

manaya sahip olduu iin bu konunun gemiine bir bakacak olursanz bu konular tartmak gndeme getirmek Trkiye'de ok kolay eyler deildi. Ama gnmzde ok rahatlkla insanlar [hatta gruplar halinde] oturup bu konular tartabiliyorlar. Umulur ki tartma sanatndan sonra da uzlama sanatn da yakalarz. Bylece tartmalardan bir kararla; birleilmi bir asgari mterekle darya kmak mmkn olur. Bu tartmay lke baznda zellikle de byle hassas konularda yakalam ve yapyor olmak aslnda lke iin nemli bir aamadr. Ancak dikkatimi eken ey uydu: Yaplan, bu konuda yaplan tartmalara baktnz zaman hepsinin bir ortak noktas var. Btn tartmalarn, slamiyetle ilgili yaplan tartmalarn bir ortak noktas var. Nedir biliyor musunuz? rnein, konularndan rnek vermeye alaym: Kadnlar cenaze namaz klabilir mi, klamaz m? Cenaze namazn klarken nde mi dursun, arkada m dursun? Veya namaz yle mi klnmaldr, byle mi klnmaldr? Veya ite barts yle mi olmaldr, byle mi olmaldr? gibi gayet ekle dayal konular tartlyor slamiyet adna ve genellikle de bu yzden de pek fazla sonu elde edilemiyor. ekle dayal bu tartmalar Dinde birlemeyi getirmiyor. Hatta blnmeyi getiriyor. O tartma olmadan nce daha birlik olan kiiler tartmadan sonra blnebiliyorlar bile; yle dnenler, byle dnenler diye blnebiliyorlar bile. Oysa slamiyetin Ruhu blmek deil, birletirmek. Temelinde o kadar nemli srlar vardr ki slamiyetin. slamiyetle ilgili yaptnz eyler sonucunda KLER BLNYORLARSA, ok doru olan slami kurallar sylyorsanz bile YANLI YAPIYORSUNUZ; METODUNUZ YANLI demektir. nk slamiyet blmeye ynelik deil.! Siz slamiyetin kurallarn vaaz ederken veya uygularken, tatbik ederken kiileri blyorsanz [inananlar bile kendi ilerinde

AMENT BLLAH

Ylmaz DNDAR

blyorsanz] metodunuzda bir yanllk var demektir ve bu metot slamiyete uygun metot deildir. Oysa slamiyetin Ruhu blmek deil, birletirmek. Temelinde o kadar nemli srlar vardr ki slamiyetin. slamiyetle ilgili yaptnz eyler sonucunda KLER BLNYORLARSA, ok doru olan slami kurallar sylyorsanz bile YANLI YAPIYORSUNUZ; METODUNUZ YANLI demektir. Ha, dikkat ederseniz ortak nokta ekille ilgili! slamiyetin ekille ilgili veya [fkh] hukukuyla ilgili konular tartarak slami tartma yaptklarn ve belli bir noktaya gideceklerini zannediyor insanlar. En nemli yanlg bu! Bu yzden eer sevgili izleyicilerimizin de dikkatini ekmise, biz geen sene zellikle Ramazan aynda yaptmz dini sohbet programlarnn ismini ok farkl koyduk.! Hi; Trkiyede bir dini programn ismi olmayan, farkl bir isim, ok cesaret isteyen bir isim koyduk. Umarm ki izleyicilerin dikkatini ekmitir: ALLAHI TANIMAK dedik, programn ismi Allah' Tanmak! Esas temel nokta burada yatyor. nk slamiyet Allah'a inanma dini deildir! Bunu anlatmaya altk; Allah'a inanmak slamiyeti yaayabilmek iin yeter art deildir! Yahudi olabilmek iin; Yahudi dininde bulunabilmek iin Allah'a inanmak yeter. Hristiyanlkta da Allah'a inanmak yeter. Ancak slamiyette Allah'a inanmak yetmez. Allah'a inanmak slamiyeti yaayabilmek iin gerek ve yeter art deildir. Bu yzde, slamiyet Allah'a inanma Dini deildir. Allah'a nanma Dini diye ie bakld zaman slamiyetin kurallarn kavrayabilmek, anlayabilmek ve yaayabilmek gayet zorlar ve insanlara yk olmaya balar, sknt olmaya balar. Allaha nanma Dini diye ie bakld zaman anlayabilmek ve yaayabilmek gayet zorlar ve insanlara yk olmaya, sknt olmaya balar.

slamiyet ALLAHI TANIMA DNDR! Eer kii Allah' tanyamyorsa slamiyeti yaayabilmesi de mmkn deildir. Yazl kurallar yerine getirebilir; slamiyetle ilgili kurallar gerek hukuki kurallar, gerek sosyal kurallar [sraladnz zaman cilt cilt kitaplar grebilirsiniz; bu cilt cilt kitaplarn birok kurallarn da] kii yerine getiriyor olabilir. Ancak o kurallarn yerine getiriliyor olmasna Allah'n bir ihtiyac yoktur. slamiyet o kurallarn yerine getirilmesi deildir! O Mslmanlktr! slamiyet ok farkl bir eydir. slamiyetten anladnz kadarn uygularsnz: Uygulayabildikleriniz Mslmanlktr. Dolaysyla; Mslmanlk insan geri brakabilir, ama slamiyet geri brakamaz; mmkn deil! nk Mslmanlk sizin uyguladnz kurallar. Dolaysyla siz slamiyeti yeterince kavrayamam ve uygulamada da yanlsanz, Mslmanlnz yanl demektir ve uygulam olduunuz [o yanllk;] yanl kompozisyondan kaynaklanan Mslmanlnz sizi geri brakabilir. nk; esas, ana mevzu olan slamiyeti yeterince kavrayamamaktan kaynaklanan bir yanl Mslmanlk uygulamas vardr. Ha, herkes altnn karln alaca iin yanl uygulamann sonucu da maalesef HSRANDIR! nk evrende kesinlikle romantiklik yoktur; hibir kural romantiklie dayanmaz. Vah vah, una acyalm.. Allah bizi balar biz yanl da yapsak.. gibi duygularla romantik davranlarn sonucunda hsran vardr. imdi demek ki mesele ALLAHI TANIMAK. Allah'a inanmak yetmiyor; Allah' tanmak! Bunu nereden anlyoruz? Safa Tepesine dnelim: Efendimiz aleyhis salat vesselam Safa Tepesinde slamiyeti sunduunda, tantmaya baladnda, tebli et emri aldnda; "ey insanlar bana gvenir misiniz, inanr msnz?" dedikten sonra onlara yapt teklif "gelin, Allah'a inann." deildi. "Ey insanlar gelin Allah'a inann" demedi! Btn pf noktas

AMENT BLLAH

Ylmaz DNDAR

burada sevgili brahim Aabeycim!

-Evet, ne dedi?
Biz, insanlar Efendimiz Allah'a inanmaya ard zannediyoruz.! Allah'a da inandk deyip ii bitiriyoruz. Hayr. Kesinlikle bu mentalite yalnz; slamiyetten nceki dinlerin mentalitesinde yaamak demektir, slamiyeti hi anlayamamak demektir. Dedi ki "Gelin Allah' tanyn." Gelin ALLAHI TANIYINI da ifade ederken btn kurallar ierisinde zleyen ve besleyen, anlald zaman da insana ufuklar aacak olan kelimeyi syledi. Ki biz ona Kelime-i Tevhid diyoruz: La ilahe illallah. Biz, insanlar Efendimiz Allah'a inanmaya ard zannediyoruz.! Allah'a da inandk deyip ii bitiriyoruz. Hayr. Kesinlikle bu mentalite yalnz slamiyetten nceki dinlerin mentalitesinde yaamak demektir, slamiyeti hi anlayamamak demektir. imdi, o dnem incelenecek olursa: Efendimizin dneminde Allah'a inan vard, Allah'a inanlyordu. Efendimizin babasnn ismi Abdullah! Ve zellikle Efendimizin doumundan 50-52 gn kadar nce Fil Olay meydana gelmitir, Fil Suresi diye bildiimiz olay meydana gelmitir ve orada Kbeyi koruyamayacak olan Mekke halk Kbeyi Allah'a emanet etmilerdir ve kp dadan olay seyretmilerdir; Ebrehe'nin askerlerini seyretmilerdir. Fil Suresi bunu bize anlatr. Yani o dnemde siz kp da; ey insanlar gelin Allah'a inann derseniz hibir cazibesi yok ki!

inanc vard.! Byle bir toplulua siz kar da "ey insanlar yanl yapyorsunuz.! Gelin Allaha inann" derseniz ne cazibesi olur.!? Ha yleyse: Dnyay sarsan bir teblide bulundu Efendimiz, dedi ki; gelin, ALLAHI TANIYIN! nk LK KEZ slamiyetle birlikte NSANLARA, ALLAHI TANIYABLME KAPISI ald. Bu o kadar nemli bir ltuftur ki! Bunu kavrayabilmek, slamiyete hayran olmak iin ilk nemli art! Allah' Tanyn kaps ald, tanyabilme kaps ald. Ve bylece Bakara Suresi 152. ayette bize bir mjde geldi; ne yana dnerseniz Allah'n vechini grrsnz. Allah'n vechini grmeniz mmkndr; ne yana dnseniz. Ama ondan nce grmek mmkn deildi. Mslmanlara tannan en nemli hediyeydi bu: Allah'n vechini grebilmek. Mslmanlara tannan en nemli hediyeydi bu: Allah'n vechini grebilmek. Ha, bu nasl olabilir? Ancak TANIMAKLA olabilir. imdi hal byle olunca; yeterince tanyamad iin kii kurallara uymakta ok tereddt ediyor. Yeterince tanyamad iin yeterince korkamyor! imdi, yan odada bir Ali Bey bulunsa, ama siz onu hi grmemi olsanz. Ben desem ki size; "brahim aabey, yan odada bir Ali Bey var. Ya hissettin mi, bak var." E bana gvendin inandn dedin ki tamam inandm. Var. "Ya brahim aabey, ne olur onu sev ve ondan kork" dedim. Ama hi grmediniz onu, hi tanmyorsunuz onu.! Tanmadnz iin ne kadar sevebilirsiniz, ne kadar korkabilirsiniz.? nk siz, Ali Beyi tandnz kadar sever, tandnz kadar korkarsnz. Korkmak manas burada ok beeri kullanlyor. slamiyette farkldr, ama manay ortaya koyabilmek iin sylyorum. nk buradaki esas anlatlmas gereken korkunun ekli deil, temeldeki tanma olaynn nelere tesir edecei. yleyse Ali Beyi

-Zaten inanyor.
Zaten inanyorlar. Zaten inanyorlar ve yalnzca Allah inancn arasalar bir din de var; Hristiyanlk var Yahudilik var. Ha, farkl olarak Allah inancyla beraber orada putlar da vard. Ve ok enteresan bir ey; puta tapanlarn da tap dorudan puta deildi. Kafalarnca Allah'a ulamak iin putu vasta yapyorlard. Allah

AMENT BLLAH

Ylmaz DNDAR

tanmanz gerekir ki onu sevebilesiniz, korkabilesiniz. imdi biz genlere sesleniyoruz, diyoruz ki; "Allah' sevin. Allah'tan korkun". Ama tanmyor; tanmad iin de nasl seveceini bilmiyor. Aye'yi seviyor veya Ali'yi, Kemal'i, Mustafa'y seviyor; nk tanyor onu. Tand iin nasl seveceini de biliyor. O sevgiyi kaybetmemek iin de korkuyor da; tand kadar.! Ama Allah sevmeye gelince..? Bu tavsiyeleri yapyoruz, AMA nasl sevecek? Ben Allah' seviyorum demekle sevilmez ki veya ben Allah'tan korkuyorum demekle korkulmaz ki.! Bu yzden SEVMEK ve KORKMAK yerleemiyor.! Ben Allah' seviyorum demekle sevilmez ki veya ben Allah'tan korkuyorum demekle korkulmaz ki! Bu yzden SEVMEK ve KORKMAK yerleemiyor. Diyoruz ki; "hlsl olun. inizi ihlsla yapn" bunu hep duyuyoruz. Nasl ihlsl olunur? Bunu aklayana bir trl rastlayamyoruz. unu unu yaparsan ihlsl olursun diye net aklama yapan yok! Ama ihlsl olmak tavsiye ediliyor. Kii de diyor ki; "ben ihlsl olacam" ama olamyor bir trl, olamyor. En ok sorulan sorulardan birisi budur; Nasl ihlsl olacaz? nk ihlsla, birok kap alyor insana. Ama nasl ihlasl olunur? bu bilinmiyor! En ok sorulan sorulardan birisi budur; Nasl ihlsl olacaz? Ama nasl ihlsl olunur? bu bilinmiyor! Ve sonra bir HSAN Makam var. Efendimize bu sorulduunda; Allah' gryormu gibi ibadet etmektir, diyor; hsan Makam Siz Onu gremiyorsanz bile, bilin ki O sizi gryor; ona gre davrann. Bu da bir alt mjde! Ama bir makam var hsan Makam. Ha, bu makam yle bir makam ki, Efendimiz buyuruyor ki; ALLAHI GRYORMU GB

BADET ETMEK. Aksi halde, derdi ki; inanarak ibadet edin! Hayr, gryormu gibi ibadet etmek. GRYORMU GB olmak iin TANIMAK LAZIM! Tandnz kadar grebilirsiniz. Ve; ben size yaptm aratrmalardan, incelemelerden kan enteresan bir sonucu syleyeyim: Kesinlikle bilinmelidir ki; cennet ve cehennem masal eklinde [anlatld gibi] deildir! zellikle cennet yle bir olaydr ki, insan Allah' tanyabildii lde cennete sahip olur. Cennetteki makamlarn tamam Allah' tanyabilme lnzn makamlardr. Eer Allah' tanyabilme lnz en yksek seviyelere getirmiseniz o zaman siz cennette CEMALULLAHLA rahatlkla karlaabilirsiniz. Ve bunlarda da hi romantiklik yoktur! nk tamam bilimsel kurallara, yntemlere dayaldr. Cennetteki makamlarn tamam Allah' tanyabilme lnzn makamlardr Ha imdi; biz zaman zaman dua ederiz birbirimize, deriz ki; efendim Allah sizden raz olsun ve Allah sizi Efendimiz aleyhissalat vesselama komu yapsn. ok gzel bir dua.. Ancak bilmemiz gerekir ki kesinlikle romantik duygularla ya bu, bu insana yle dualar yaplyordu. Hadi onu Hazreti Muhammede komu yapalm diye komu olunmaz. Mmkn deil! Hazreti Muhammed aleyhissalat vesselama komu olabilmek iin Onun Allah' tanmas gibi tanmak lazm ki, siz ruhen o mertebeye gelebilesiniz! Dolaysyla eer biz birisine sizi Allah, Efendimize komu yapsn diye dua edersek bu u demektir: Allah sana yle bir YAAM BM versin ki; sen Allah' Efendimizin anlatt gibi tan da [tanyabil de] Ona komu ol demek istiyoruz. rnein, gnlk yaantmzda biz birisine desek ki; nallah doktor olursun. Biz byle dua ettik diye kimse getirip ona al -sana bu dualar yaplyordu- diploma demez. Doktor olmasna ynelik bir yaam cereyan eder ona.

AMENT BLLAH

Ylmaz DNDAR

niversite snavnda tp fakltesini kazanr, rahatlkla alt yl okur, derslerini iyi verir ve sonra diplomasn alr. slamiyette de dualar byle. Dua ettiiniz zaman, byle bir dua ettiniz diye romantik bir yaklamla bir belge gelmiyor insana. biz birisine sizi Allah, Efendimize komu yapsn diye dua edersek bu u demektir: Allah sana yle bir YAAM BM versin ki; sen Allah' Efendimizin anlatt gibi tan da [tanyabil de] Ona komu ol Ha, imdi bakn btn bunlar bir eyde zetlemeye alaym. Neyi anlatmaya alyoruz: MESELE ALLAHI TANIMAKTIR. Allah'a inanmak kesinlikle slamiyeti yaayabilmek iin yetmez! nsan Allah' tanyabildii lde slamiyeti kavrayabilir ve yaayabilir ve tebli edebilir! nk en nemli tebli yaantyladr. Eer siz tanyamamsanz, yaantnz tanmadnz bir eyi nasl anlatsn? Ancak siz tanmsanz; tandnz anlatrken inandrabilirsiniz. Tanmadnz birisini nasl anlatacaksnz? ok nemli bir husus teblide! En nemli tebli yaantyladr. Eer siz tanyamamsanz, yaantnz tanmadnz bir eyi nasl anlatsn? imdi bakn, slamiyetin en nemli kurallarndan birisi Kelime-i ehadet getirmektir. Biz hemen birisine haydi bakalm Kelime-i ehadet getir deriz o da getirince Mslman oldu deriz. Bu kadar da kolaydr Mslman olmak. eklen tamam, eklen byle yrr bu i. Ancak bu iin zahiri yanndan btni yanna getiimizde birazck durup dnmemiz ve incelememiz gerekir. Bakn ne kadar enteresan! Kelime-i ehadette diyoruz ki biz; "Ehed en la ilahe llallah ve Ehed enne Muhammeden Abduhu ve Rasuluhu" manasna bakalm. Manasn ilkokuldan itibaren bize gstermeye baladlar, din dersi kitabnda atmz zaman da kolaylkla

bulabiliyoruz. Nedir manas? Bir ahitlik var ve kesin bir ahitlik var! Diyorsunuz ki "Ehed en la ilahe llallah; kesinlikle ahidim ki.. ahidim de, demiyorsunuz; kesinlikle hi eksiz phesiz ahidim ki La ilahe llallah. Manasn biraz sonra syleyeceim, ok nemlidir onun manas. Ancak imdilik basit geelim: Kesinlikle ahidim ki Allah var. Devam ediyorsunuz yetmiyor ahitliiniz: Ve Ehed enne Muhammeden Abduhu ve Rasuluhu; ve gene kesinlikle ahidim ki Muhammed onun kulu ve rasuldr. Enteresan bir ey! Bize bunu syleyin diyorlar, bunu sylerseniz olur diyorlar. imdi; sevgili brahim aabey, bir olay olsa ve siz onu grmeseniz, ben de size gelsem desem ki brahim aabey u olaya ahitlik yapn. Dersiniz ki; ya Ylmazcm seni severim ama bu yatan sonra bize yalanc ahitlik yaptrtma. Ben o olay grmedim ki, dersiniz deil mi? Ama neden bize AHTLK YAPTIRIYORLAR, yleyse?

-Grmediimiz halde!
Grmediimiz halde! nanmakla ahitlik olmaz! brahim aabey bana inanmyor musun, ahitlik yap. Ylmazcm seni severim, yalan sylemezsin, sana inanrm ama. ahitlik yapmak iin sana inanmak yetmez kardeim, dersiniz.

-Grmem lazm!
Olay grmem lazm dersiniz. Farkettiniz mi: Bize ahitlik yaptryorlar slamiyette. Ama ahitlik yapmak iin bize inanmak yeter diyorlar. Hayr! EN NEML KURAL BURADA; AHTLK YAPMAK! Diyorsunuz ki; ahidim Allah var, ahidim! Halbuki yle deseniz daha doru olmaz myd? "Ey Allah'm dediler ki Allah var. nandm. Bundan 1400 yl nce de bir kulun gelmi Muhammed isminde. Demi ki ben onun rasulym. Onu da kabul ettim. yle duydum onu da kabul ettim." Daha doru deil

AMENT BLLAH

Ylmaz DNDAR

mi? Daha doru evet! Neden bize byle dedirttirmiyorlar da ahitlik yaptryorlar? Ha, ok nemli bir ey bu! Ve denir ki bir kez bunu sylersen, cennete gidersin. Mjdedir bu. Yani bir kez ahid olursan yeter! Bir kez ahit olursan yeter. ahid oldun bir kere; tekrar tekrar ahid olman gerekmez ki.! ahit oldun ki; Allah var! ahid oldun ki Hz. Muhammed aleyhissalat vesselam onun kuludur ve rasuldr. Meselen bitti, defalarca ahitliin gerekmez. yleyse mesele bunu defalarca sylemek deil! Ak ile bir daha syleyelim, evk ile bir daha syleyelim. Ya, ahid olmadktan sonra defalarca sylemenin insana ne faydas olabilir? O zaman [kii ahit olmad iin] KNN NANDIIYLA YAADII BRBRNE UYMUYOR. Bir ahitlik gelimemi; ahitlik olmam. Kii ahit olmad iin, KNN NANDIIYLA YAADII BRBRNE UYMUYOR.

slamiyet. Onun iin slamiyet inanma dini deil tanma dini; ahitlik dini. ahid olana da ehid diyoruz ya. O da, o an yle bir eye ahid oluyor ki meseleyi bitiriyor. ahid olmak! Eer yaarken ahid olursanz, yaarken ahid olursanz.. Yaarken o ahitlii yaparsanz; ona Efendimiz lmeden nce ldnz diyor. lmeden nce lmek budur. nk ldnz zaman ahit olacaksnz ve [gayet ak, gayet ak ayetle] kii o zaman yle bir grecek ki eyvah diyecek Rabbim ben farkettim ben yanl yapmm ne olur beni geri gnder, orada braktklarmla [buras ok nemli] orada braktklarmla yapamadklarm yapaym, eksiimi tamamlayaym der. Allah celle celalhu cevap veriyor; asla mmkn deildir! Asla mmkn deil. bu ahitlii eer yerine getirebiliyorsa.. Bunu retiyor bize slamiyet. Onun iin slamiyet inanma dini deil tanma dini; ahitlik dini. ahid olana da ehid diyoruz ya.

-imdi ok gzel bir noktaya geldiniz. Diyoruz ki ak ile ve evk ile tekrar Kelime-i ehadet. Cemaat halinde bunu sylyoruz ve hakikaten ak ile evk ile bir daha. Ondan sonra da tesbihi elimize alyoruz Kelime-i ehadet getirmek suretiyle bir tesbih dolusu 99 defa sylyoruz, 33 defa, bir de adede vuruyoruz. Buyurduunuz konu ok nemli: AHD OLMADIM K; GRMEDM K, TANIMIYORUM K! Yani bu nasl oluyor, bu ok nemli! Ve imdiye kadar Muhterem Hocalarmzdan 60 yldr ben duymadm bunu, 60 yldr. Yani hibir Muhterem Hocamdan; vaizden, mftden [tandklarmdan] byle bir konuyu duymadm. Onun iin ben mteekkirim size, ltfen biraz daha an.
Sevgili brahim aabey, imdi biraz nce bahsettiiniz saylar ve tesbihin o kadar nemli bir yeri vardr ki; (ama) ahid olmusanz. ahid olmusanz; size ok farkl kaplar aar onlar. imdi bu ahitlii eer yerine getirebiliyorsa.. Bunu retiyor bize

-Gittin, dnmek yok.


Asla mmkn deildir. Bu ayn zamanda REENKARNASYONU da kesip atyor: Asla mmkn deildir geri dnmen. Ha, reenkarnasyonu da kknden kesip atyor aslnda buradaki bu cevap! imdi, tekrar Efendimiz Raslullah aleyhissalat vesselam dnemine, bu tebli dnemine dnecek olursak: Efendimiz anlatrken ament Billahi dedi Vakit yznden kk olaylar, srcklar kk kk vermeye alyorum. leride bunlar, belki mmkn olursa byle bir talep olursa tek tek ele alabiliriz. Byle hepsinden birka cmle syleyerek mevzunun nemini ortaya koymaya alyorum. Dedi ki Efendimiz ament Billahi. Bakn B var orada! zleyen dinleyenlerden birisi kalkt, inanmayan birisi kalkt. nk Efendimizi srekli inceliyorlar bu, Rasl mdr

AMENT BLLAH

Ylmaz DNDAR

hakikaten?. Bu da bakn ok enteresan bir eydir.

-Bir taraftan imtihan ediyorlar..


Srekli! Bakn ne kadar zor bir dnem: Bir zat gelmi ben Allah'n Rasulym, bana inann diyor ve onlarn da yaad bir hayat var! nk meseleler incelendii zaman grlecektir; en zor eylerden birisi terk etmektir. Terk edemiyor! imdi bizim dnemimizde gelmi olsa byle bir Rasul? Bizim dnemimizde u an gelmi olsayd koup hemen gider miydik yanna? Ne kadar anslyz, hazr inan buluyoruz. en zor eylerden birisi terk etmektir. Terk edemiyor! imdi bizim dnemimizde gelmi olsa byle bir Rasul! Bizim dnemimizde u an gelmi olsayd koup hemen gider miydik yanna?

Allah'a inandm yazd iin, iman ettim yazmz iin, kii onu okuyunca tamam en nemli art yerine getirdim diyor. Niye? te diyor ki Allah'a inan. Ee, ben de inandm tamam. Deil! Allah' B srryla tanyarak, inandm. Allah' tanmaya adaym. Ben Allah' tanmaya alacam. badetlerin sebebi odur bakn. BLLAH. Biz ament Billahi diyoruz: Allah' B srryla; tanyarak inandm. Allah' tanmaya adaym. Ben, Allah' tanmaya alacam. badetlerin sebebi odur bakn! Araya konular byle sokuyoruz, izleyicilerimden de ok zr diliyorum. nk tek bir konuyu deil bir nemi ortaya koyacamz iin! Bakn ibadetlerde ok dikkat edilmesi gereken bir konu var: slamiyet tek bana bir cmledir aslnda; Allah' tanmak! Bu kadar! slamiyet yalnz budur; Allah' tanmak. Yaplan ibadetler Allah' tanmak iindir. yleyse, kii ament Billahi demekle; ben Allah' tanmaya adaym. Allah' tanyarak, inanacam diyor. O zaman tanma almalar yapmas lazm. Tanma almalar! Namaz, tanma almasdr. nk namaz.. Namaz kelimesi de belki tartlacak bir ey. Kuran- Kerimde salt denir ona. Salt mminin miracdr. Mirac demek ne demektir? ALLAHI TANIMAK DEMEKTR. yleyse yle bir olay ki, bu i! te Ament billahi diyen sen; Allah' tanmaya aday olan sen! Tanma yntemlerinden birini; hem de en nemlisini, gel kullan, miraca k; tan da dn! Bakn dikkat edin. Miraca kar salat ikame eden. Oturduu zaman [dnerken] Ettehyyaty kesinlikle hatr iin okumaz! ok nemli bu! Efendim, otururken neden Ettahyyat okunur? te, Efendimiz aleyhissalat vesselam miracta byle yapt iin yaparz! Hayr, efendim hayr! O zaman taklit ehli olursun.

-Hazr kitap buluyoruz.


Hazr, evet. O dnemde, var olan terk edip de evet, sana inandm diye gitmek kolay deil. Bu yzden srekli imtihan ediyorlar Efendimizi gerekten rasl mdr diye, hem izliyorlar. Bu yzden inanmayanlar da gidiyor, dinliyor teblileri ki; acaba rasul m? eitli sorular soruyorlar, hatta Yahudi limlerden, kahinlerden sorular getiriyorlar; test ediyorlar. Efendimiz ament Billahi dedikten sonra kii kalkyor; ben inandm, diyor; Sen Raslsn. Neden biliyor musun, diyor. Sen, ament Billahi dedin. Eer sen bize eskileri anlatyor olsaydn ament Allahi derdin. Dikkat edin! Ament; inandm, ament Allahi; Allah'a inandm. Ament Billahi; Allah'a inandm demek deil! Allah' TANIYARAK inandm; Allah'a B srryla inandm. te slamiyet bu!

-Billahi?
BLLAH. Biz ament Billahi diyoruz! Ve onu Trkeye evirirken de, mann artlarnda

AMENT BLLAH

Ylmaz DNDAR

Sen saltta Allah' tanrsn. ahid olursun; miracn gerekleir. Bylece sen oturduunda [dnerken] ehadetini ikrar edersin! Dersin ki; tandm!. "Ehed en la ilahe llallah ve Ehed enne Muhammeden Abduhu ve Rasuluhu" dersin. te ehadet! te namaz Allah' tanyabilmenin bir yolu! Bir angarya, dayan canm lnce bir daha yapmayacaksn. Bu yk! Byle bir ey deil. Bunu anlatmak istiyorum, Byle bir ey deil. Hatta.. Saltta Allah' tanrsn. ahid olursun; miracn gerekleir. Sonra selam verirsiniz. Bu neden, neden selam verir? Uzaktan gelen birisi hediye getirir. Efendimiz Miracdan dnnce hediye getirdi bize: Amener rasly hediye getirdi, Kelime-i Tevhid getirenin cennet mjdesini hediye getirdi. Byle hediyeler var Miracdan bize gelen. Ha siz de miracdan dndnz. Siz etrafnzdakilere Allah'n selamn getirirsiniz; etrafnzdaki tm varlklara, meleklere. Geldiniz, nemli bir yerden geldiniz; insana ltfedilmi bir ii yaptnz, nemli bir makamdan dndnz. Selam verirsiniz. Ama ondan sonra haddinizi bilirsiniz ve dersiniz ki estafirullah. Bu da bir eer ya byle deniyormu deyip sylendi mi, taklittir. Kii bir hata yaptn bilecek ki, estafirullah derken gerekten tvbe etsin. Ha peine der ki, "Allah'm selam bana ait deildir. Selam Sensin! Sen ite o selam diyarndan bize esenlikler ver" diye de, peine bildiimiz duay yapar namaz bitiririz. Demek istiyorum ki: Ament Billahi demi birisi, Allah' tanmaya aday olan birisi ibadetlerden Allah' tanmak iin yararlanacak. imdi, bakn Ramazan vesilesiyle orucun faydalar anlatlr. Diyoruz ki; efendim oru tutarsan fakirin halini bilirsin, a nasl oluyormu anlarsn, salk shhat bulursun.

Hayr efendim, byle bir ey yok! O zaman inanmayan birisi de bunlar rahatlkla yapar. A durur, ben de an halini anladm der. Ondan sonra ben de bak; perhiz yapp salk shhat buluyorum. stelik de ben u sporu da yapyorum bunu da.. Bize daha mthi bir spor kompleksi karabilir. O zaman niye sana 1400 yl nce tarif edilmii yapaym? Bak ben yeni tekniklerle perhiz tutuyorum der. Ve gerek yok ki, ben senden iyiyim arkada der. nk orutan yakalanacak olan bu deil! Eer siz oru vastasyla Allah' tanyamyorsanz, metodu kullanamyorsunuz demektir. Yani siz yrmeyen bir arabaya binmisiniz n n n oynuyorsunuz akama kadar. Akam da ezan okununca tamam ofrclk yaptm deyip iniyorsunuz. Hayr! Bununla seyahat etmeniz gerekiyor. Oru; Allah'n SAMED olduunu anlayabilmek, kavrayabilmek, yaayabilmek, Samediyet nurlarn yakalayabilmek ve yakalayabilmiseniz kendinizde de Samediyyet nurlarn darya karabilmek iin bir metot. Bize ltfedilmi mthi bir metot! Samediyyet nurlarn vcudumuzdan karabilmek, vcudumuzu Samediyyet nurlarna gark edebilmek iin bir metot. Ve diyoruz ki yalnzca a durmakla oru olmaz. Yalan da syleme, yle de yap Bunun hepsini inanmayan birisi yapabilir.! yleyse! nanmayan birisinin yapamayaca bir sr var burada. Onu yaparsan, mesele odur! Demek ki ament Billahi dedikten sonra, aday kii iin yntem bunlar. Eer siz oru vastasyla Allah' tanyamyorsanz, metodu kullanamyorsunuz demektir.. Allah'n SAMED olduunu anlayabilmek, kavrayabilmek, yaayabilmek; Samediyyet nurlarn yakalayabilmek ve yakalayabilmiseniz kendinizde de Samediyyet nurlarn darya karabilmek iin BR METOT Vcudumuzu Samediyyet nurlarna gark edebilmek iin bir metot.

AMENT BLLAH

Ylmaz DNDAR

Hac da yle! Allah' tanyabilmek iin Hacca gidilir. Aksi halde... Doduu yerleri, kyn uzun yllardr grmemi birisi gider kyne. Oralar grr, alar ah ben urada yle yapmtm, burada byle yapmtm, romantik duygularla gezer. Deil, byle bir seyahat deil hac! Hacda yle olaylar... Bir laboratuar! yle bir laboratuar ki; o laboratuarda eer, laboratuarn imknlarndan yararlanabilirsen dndnde mthi bir tanmayla dnersin; ehadetle dnersin. Efendim mthi bir Hac yaptk derler. Niye? urada yle aladk, burada byle yaptk Mthi bir Hac yaptk. Niye? Ancak tanyarak dndk dersen! nk btn mesele Allah' tanmak zerine! nanmayan kii aslnda Allah'a inanmyor deil! Kardaki kiinin inandna inanmyor. Kardaki kiinin inand ekle inanmyor... Rum Suresi 30. ayette Allah celle celalhu bize buyuruyor ki; "DNE HANF OLARAK YAKLAIN" Hal byle olmazsa ne oluyor? Zeki olanlar, kiiyi inceliyor. nanan bir kiiyi ve bu ie de gayet kendini vermi birini inceliyor. Zeki birisi; bakyor ya, ne sama eylerle megul.! Onu inceleyince, inanmyor ve biz artk ona inansz diyoruz. Yanl yapan kii birisinin inanszlna sebep oluyor. nanmayan kii aslnda Allah'a inanmyor deil! Kardaki kiinin inandna inanmyor. Kardaki kiinin inand ekle inanmyor. Ondan daha zeki olduu iin yaptklarnn yanlln, samaln gryor ve diyor ki byle bir ey olmaz ya ben ona inanmam. Burada brakyor yalnz zekiyse. Yanna akl eklese ve dese ki; ya tamam onun yapt yanl da, acaba bunun dorusu ne? Dese ve aratrsa daha dorusunu bulacak ve mthi bir mkfata ulaacak! nk Efendimiz aleyhissalat vesselama benzemi olur o zaman; bir snneti yerine getirmi olur o zeki kii. nanszlyla, yanla inanmamakla hanif olur. Rum Suresi 30. ayette

Allah bize buyuruyor ki; DNE HANF OLARAK YAKLAIN.

-Ne demek bu, Ylmazcm?


Hazreti brahim aleyhisselamn dinidir; Hanif Dini. Hanif kavram Hazreti brahimden gelir bize. Efendimiz de hem HANFD hem MMYD. Hanifti; inanszd! Neye kar? Yanllara kar! Hanif olarak yaklan demek; artlanmalarnzn hepsini brakn, yanllar terk edin, tertemiz bir zihinle gelin ancak o zaman llallah diyebilirsiniz. Hanif olmak la ilahe demektir. LA LAHE! La bir sprgedir, tm yanllar sprr. LA LAHE der, sprrsnz! Zeki bunu yapar, burada kalr! Devam edecek, aratrmayla devam edecek, talip olacak ament Billahiye. Sprdkten sonra devam ederse, LA LAHE der sprr; aklyla devam ederse LLALLAH der. te ahid oldu, aratrmayla ahid oldu.

-Aratryor ve tanyor?
Elbette, elbette. La ilahe illallah dedi. nk Efendimiz Safa Tepesinde La ilahe llallah derken buyurdu ki: Bildikleriniz, inandklarnz, kabul ettikleriniz, ilah dedikleriniz, tanr dedikleriniz yok. La ilahe! Silin onlar! Allah diye inandnz ey bile yanl! Allah'a inanyorsunuz ama tanmadnz iin yanl bir eye Allah diyorsunuz. ok nemli! Evet, bir Allah inanc var o zaman! nanc var, bir eye inanm! Kafasndan! Efendimiz Safa Tepesinde La ilahe llallah derken buyurdu ki: Bildikleriniz, inandklarnz, kabul ettikleriniz, ilah dedikleriniz, tanr dedikleriniz yok. La ilahe! Silin onlar! Allah diye inandnz ey bile yanl! Evet, Allah'a inanyorsunuz ama tanmadnz iin yanl bir eye Allah diyorsunuz!

-Bir eye inanyor, Allah' tanmyor ama..


Tanmyor. Ona Allah diyorlar diye o da

10

AMENT BLLAH

Ylmaz DNDAR

Allah demi. Ne kadar enteresan! Diyor ki La ilahe; Allah diyerek inandnz bile yanl.! Silin onu; La ilahe yapn. Onlar yok; lla Allah Ve orada da "var" yoktur! lla Allah; Allah var deil. LLA ALLAH... lla; konuurken de deriz ya, illa bunu yapacaksn, yalnz bunu yapacaksn. lla Allah diyor. "Var" yok! Niye? "Var" snr getirir. Allah' tanmaya balyorsunuz; lla Allah! Vardr demiyorsunuz, snr getirir! Allah' tanmaya balam birisi, cmlesinde Allah kelimesi geince, hata yapacam diye korkar. Allah' tanmaya balam birisi, cmlesinde Allah kelimesi geince, hata yapacam diye korkar. Belki biraz fazla detay gibi ama, rnein deriz ki; Allah zamandan ve mekandan mnezzehtir. Ondan sonra da Allah'a zaman ve mekn veririz konuurken! Niye? Tanmadmz iin! Allah bana dn yardm etti. Hani Allah zamandan ve mekndan mnezzehti? Nasl? Dn bir yere mi geldi? Tanmad iin! Ya, beeri sistemde bir genel mdre gitsen efim, naslsn desen? kzyor. Ben Genel Mdrm diyor. Genel mdrle konuurken dikkat ediyorsun da, YARADANLA ilgili bir cmle kuruyorsun, nasl rastgele yaparsn?

korkar. Biri koy dese de koyamaz, korkar! Nasl; Dnya dnyor dedi kii ve ondan sonra ona; dnmyor de de serbest brakalm dediler. karken sessizce siz ne deseniz dnyor dedi. ahit olmu! Ne enteresan bir ey! Bir kere dnyann dnmesine o ahit olmu siz ne derseniz deyin, byle dedi. te, bir ehadet var. Demek ki, zeki kii bu ehadeti yerine getirebilir; akln da kullanabilirse! Yanl yapan kii bu yzden bakasna da inanmama kaps ayor. nk inanmayan kii kardakinin yanlna inanmyor aslnda. Biz bu yanllar yaantmza ok sokarz. Yanllardan bahsediyoruz ya, bakn bunlardan birisi udur: Dua ediyoruz deil mi? Elimizi gkyzne aarz yukardan Allah'tan isteriz! Ya, yok byle bir ey!

- Yukarda Allah var deriz!


Syleyeceim imdi, tabi. Yaptmz yanllar.. Tanmadmz iin yaptmz yanllar. Dolaysyla bu ipularn vermek istiyorum ki.. Niye? te yaantmz da o yzden yanl oluyor! Yukardan gkyznden bir ey gelecek zanneder ve yukardan ister. Ama Amerikaya kar buras aa! Bize gre gkyz ama Amerikaya kar da buras aa. Nasl olacak bu i? O zaman tenzil-i rtbe yaptk yukarda derken. Amerikaya gre bura aa, aada dedik! Byle bir ey yok. Allah'a yer vermi olur kii, tanmad iin. Bu bize, eski gk tanrlarna olan inantan gelen bir ey. te HANF olmak iin terk etmek gerekiyor. Byle yanl adet gelenek grenek Ondan sonra, atam unu yapard, dieri bunu yapardlar terk etmek gerekiyor, bunlar la ilahe! Terk etmek gerekiyor! Oradan gelen inanlar hala biz slamiyetinmi gibi kullanrsak, zeki birisi ne var orada ne istiyorsun? diyor. aryor; nk yle deil! Tanyan kiinin, tanmaya aday kiinin, ament

-Ve maalesef onu yapyoruz.


Anlatmaya altm ey bu ite. Tanmadmz iin, tanmadmz iin! Genel mdre kar yapamyor. Niye? Tanyor; onun sevgisini de biliyor, hmn da biliyor. Nereye tayin eder ne yapar biliyor, dikkatli konuuyor; tanyor onu. Onu tand iin genel mdre hata yapmyor. Ama Allah' tanmad iin Allah'a kar hata yapyor: TANIMADII N! Bu yzden Allah' tanynca kii konuurken de cmlede Allah kelimesi gemise cmleyi ona gre kurar. Mnezzeh olduu eyleri getirip de cmlenin yanna, nne, berisine koymaz; koyamaz

11

AMENT BLLAH

Ylmaz DNDAR

Billahi demi kiinin ilk yapmas gereken eylerden birisi: Kafasndan bir varlk uydurup, inanp, ona da Allah dememesi gerekiyor! Eer kii kendi kafasndan bir varlk uydurmu, ona da inanyor ve ona da Allah ismini vermise yle bir Allah yok! yle bir ey yok. Bir bakasna da inand bu Allah anlatnca o yzden dieri inanmyor. Neyi anlatacak o zaman? Efendimiz aleyhissalat vesselamn aklad Allah' anlatacak. Onun bize tantt Allah' anlatacak ve kendisi de ona inanacak. Peki, nedir onun anlatt Allah? te konumuzun banda anlatmaya altm bu. Hi bu konuulmuyor ki! Tanyan kiinin, tanmaya aday, ament billahi demi kiinin ilk yapmas gereken eylerden birisi kafasndan bir varlk uydurup, inanp, ona da Allah dememesi gerekiyor!

Dar kar; lde de hata yapar, tartda da hata yapar, konumasnda da hata yapar, yrmesinde de hata yapar. Ama caminin iinde onu yapmaz; uslu durur. Niye? Oraya kilitlemi. ok enteresan bir ey; tanmamaktan kaynaklanan! Bu putperestlerin iidir. Putperest putunu put haneye kilitler. Putunun yanna gidecei zaman saygl durur, dar knca putundan kurtulmutur! Ama slamiyette yle bir ey yok! Bu yzden, insanlar unu da dndklerinde Allah' tanyamam olurlar: Allah'n huzuruna kmaya alrlar. Allah'n huzuruna klmaz! insanlar unu da dndklerinde Allah' tanyamam olurlar: Allah'n huzuruna kmaya alrlar. Allah'n huzuruna klmaz!

-Allah'n huzurundayz, deriz ya...


Srekli oradasn! Srekli oradasn! imdi, kii evinde namaz klyor, seccadeye gittiinde ben imdi Allah'n huzurundaym, dzgn olaym der, seccadeden ayrlnca i biter. yle bir huzur yok! Yani yle; blnm paral bir huzur yok. O putla ilgili bir eydir, puta tapanlara ait bir imajdr o! Putun huzuru olur. Kul, DAM Allah'n huzurundadr. Tuvalette de, banyoda da, yatanda da, eiyle yatarken de, alrken de, yrrken de hep Allah'n huzurundadr. Bu huzuru daim yaayabilmek nemli! Daim yaayabilmek iin de tanmak gerekir. Tanmadan bunu yapmak mmkn deil! Kul, DAM Allah'n huzurundadr. Hep Allah'n huzurundadr. Bu huzuru daim yaayabilmek nemli! Daim yaayabilmek iin de tanmak gerekir. Bu yzden Efendimiz dedi ki; LA LAHE. Yani tede beride uzakta bir eye inanyorsan; bilmem ne yldznda Allah var. Ordan bak bize bakyor, kzyor gibi inanyorsan brak onlar! yle deil. Gel de tanyalm dedi. Tanmaya aday olacak kiileri de yanna ald; kimseyle

-Hayr!
Efendimiz hangi Allah' bize anlatt, anlatt Allah nasldr? Bu bize anlatlmyor ki! Biz kurallarla tartyoruz! Kurallar; siz yle yrrseniz byle olur. te abdest alrken yle yapn. Yapmazsanz bakn bozulur; bunlarla megulz. Bu yzden insanlar hata yapyor; tanmad iin kii, tanyamad iin. Ne yapyor bakn: Camilere biz Allah'n evi deriz. Bu nemli bir eydir bizim iin ancak u deildir. Allah'n bir eve ihtiyac yok! Biz kendi elimizle yaptmz bir yere Allah'n evi deyip, (eve ihtiyac varm gibi grerek dersek yanl!) sonra dinimizi de, inandmz varl da oraya kilitleyip dar knca oh be rahatladm oluyoruz! Dikkat edin, bu yzden camiden hzla kar insanlar; kurtulmak iin, bir an nce kurtulmak iin.. Tanmad iin! Farknda deil, oraya kilitlemi: Oraya girerken sessiz olur, orada dedikodu yapmaz, tanyamazsn orada kiiyi. Kuzu gibidir. Dar kar; serbest! nk Allah' oraya kilitledi, inancn oraya kilitledi.

12

AMENT BLLAH

Ylmaz DNDAR

tartmad, kimseyle kavga etmedi. Bakn gnn nemli konularndandr diye bu tebliden bahsettiimiz iin bir iki cmleyle izin verirseniz ekleyelim. Teblideki manalarn birou vard Sefa Tepesinde. Sefa Tepesindeki Tebli dnya iin o kadar nemli bir zirvedir ki, incelenmesi gereken, tartlmas gereken, hayal edilmesi, yaanmas gereken. Sefa Tepesindeki i o kadar nemlidir ki! Biz bunu bilmediimiz iin.. Sefa Tepesinin orijinali durur. Hacda Kabenin yan banda say yaptnz yerde. Umre yaparken tavaftan sonra saya gelirsiniz ya, o iki tepenin orijinali durur. Ve bu olay kii yaamad iin o tepelerin stnde o heyecan yaayamaz. Halbuki eiyle sevgili olarak gezdii yerlerden geince heyecan duyuyor. Bilmem nerede iyi bir yemek yemise, tekrar orada oturunca heyecan duyuyor! Fakat bu olay bu ekilde dnp yaamad iin.. Hacca giden kii bu tepelerin arasndan koulacakm der 7 defa koar, tamam ben say bitirdim der. Orada bir zirve var, dnyay titreten bir tebli yaplm ve o orijinal ta duruyor orada! Ve sen tan stne kyorsun. Mthi bir ey bu! TANIYABLMEK iin, HSSEDEBLMEK iin mthi bir ey. Sen o tan stne kyorsun. Tanyabilmek iin, hissedebilmek iin mthi bir ey Bakn bu his o kadar nemli ki imizde yle enteresan sermayeler vardr ki.. imdi yle rnek vereyim size. Birisi mzii ok seviyor ve bu mzii seven kii diyelim Michael Jackson hayran. Michael Jackson' yle dnyor ki, yle hayal ediyor ki... Onun gibi giyinir, onun gibi dnr, onun gibi dans eder, derken iindeki Michael Jackson' dar karr. indeki Michael Jackson zelliklerini dar karr. Bylece onu grdnz zaman, izlediiniz zaman Michael Jackson zannedersiniz. Farkettiniz mi; nasl baarm bunu!

Kii Sefa Tepesinde Efendimiz aleyhissalat vesselama olan sevgisini, teblideki manay hi deilse en az bu Michael Jackson' seven kadar yapabilse, o tepede iindeki Muhammedi Hakikatleri aa karr. Kii bir mzikiyi bile karabiliyor iinden. Baktmz zaman ya ayn Michael Jackson gibi diyorsun. te dedim ya metot bunlar, tanmak iin. Byle yararlanmak gerekiyor. indeki Muhammedi Hakikatleri yle bir aa karr ki, dayanamaz der ki La ilahe illallah. ahid olur. Bir kere ahit olduysa yetmez mi? te yeterince tanma meydana gelemedii iin, kii slamiyeti yalnzca kurallar yapmakla tamamlayabileceini zanneder. Bylece de, bir trl dnceleriyle yaants birbirine uymaz. Yeterince tanma meydana gelemedii iin, kii slamiyeti yalnzca kurallar yapmakla tamamlayabileceini zanneder! Bylece dnceleriyle yaants bir trl birbirine uymaz! Bu ok uzayacak bir eydir, isterseniz konuyu biraz; peki ne yapacaz?a evirecek ekilde deitireyim. Vaktimiz geiyor mu yoksa ? -Hayr, istirham ederim. imdi ben pek ok eyi

yeni reniyorum. Sizin u zerinde durduunuz noktalar!


Eer izin verirseniz yle yapalm. imdi; Kelime-i ehadetin iindeki henz daha birinci basamak olan bir srrndan bahsettik. Bunlarn oook basamaklar var. Biz henz reklamn yaptk. Bunun gibi Besmelede de vardr. zin verirseniz Besmeleyle ilgili zellii be dakikann iine koyup syleyelim.. -Ltfen Besmeleyle. Yani euz besmeleyle

balamak da her zaman her eyde nemli


Kesinlikle. Ve bu nasldr, imdi onu birka dakika iinde onu syleyelim. Arkadalar da biraz vakit gemise Ramazan dolaysyla bizi ho grsnler... O nemli yann birka cmleyle sylemeye alaym. Ve izin

13

AMENT BLLAH

Ylmaz DNDAR

verirseniz, gelecek programnza eer davet etmeyi uygun grrseniz, konusunu ilan edelim ki tek bir konuyu konualm. Byle dank deil tek bir konuyu konualm. O konuyu isterseniz imdi ilan edelim. Belki konu cazip gelir de izleyicilerden ilgilenmek, izlemek isteyenler olabilir, haber vermi olalm, izin verir misiniz yle yapalm. imdi efendim bakn; baz kiiler duyarz, Besmele eker uar, Besmele eker suyun stnde yrr, Besmele eker... Bunlar imdi insanlara masal gibi geliyor tabi. Somuncu Baba rnein,Besmele eker frndan ekmei karr, Egedeki, cephedeki askere verir.Bunlar okurlar kiiler ya, zamanmzda yle eyler olmaz derler. Belki de zamanmzda ok daha fazla oluyordur! Ancak... Peki, Besmeleyle nasl oluyor bu i, srr nedir? Burada yine bir LK BASAMAINI SYLEYELM BESMELENN. Bakn Bismillahir Rahmanir Rahim Bata B! Btn mesele buradadr. Hazreti Ali radyallahu anh diyor ki, bu ilerin srr bu Bnn () noktasndadr.

Rahim; Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla balarm. Byle yazar birok meallerde. Zahiren byledir. Gelin birazck, bir santimetre kenarna bakalm. ok daha uzana dier basamaklara gitmeyelim, ancak birazck yle gelelim. Eer imdi syleyeceimiz eyler insanda almazsa Besmele ekmekle kii ok eker, hayat boyunca eker. Besmeleyi byle ekerse hep eker. Niye? BESMELE EKLECEK BR EY DELDR! BESMELE BR YAAM BMDR; yaanacak bir itir. slamiyet yaanacak bir itir. Aksi halde CDler bizden ok iyi yapar, bantlar bizden bu ii ok iyi yapar. Filmler haline getirirsek video kasetleri falan, bu ii bizden ok iyi yapar. Peki, bizdeki sr nedir? Ha.!? Biz onlarn yapamayaca bir eyi; kitabn, CDnin, bandn yapamayaca bir ey yaparz: YAARIZ ONU. Bu yzden mesele yaamaktr. Besmele yaanacak bir eydir. Onu yaayan Besmeleyi sylerse Besmele tesir eder bir ey yapar. Peki, nasl yaanacak? Bakn teblideki gzellie, kardmz eye. Biz diyoruz ki Bismillahir Rahmanir Rahim. Burada isim geiyor Allah'a ait; Allah, Rahman ve Rahim isimleri geiyor. Bu isimler de incelenmesi gereken ok nemli konular!! Bunlar romantik isimler deil Kanun simleri! Allah; Allah'a ait bir vasfn, bir kanunun ismi. Rahman; bir kanunun ismi. Rahim; bir kanunun ismi. Bunlarn hepsi birer kanun! Nedir Rahman Kanunu? Eer Rahmann ne olduunu kii incelemez ve oradaki gibi yaamazsa bu sz sylemesinin manas olmaz. Yalnzca dili sylemi olur, syleme sevab kazanr, gcnden yararlanamaz. Anma sevab kazanr, onun enerjisini, gcn, yeteneini kullanamaz! Eer Rahmann ne olduunu kii incelemez ve oradaki gibi yaamazsa bu sz sylemesinin manas olmaz. imdi Rahman ismini bir iki cmleyle ortaya

-Bnin noktasnda, derken Elif, Be.?


Evet. Bismillahir Rahmanir Rahimdeki o Bnin ( )noktasndadr. Yerini de gstermi, incelenmesi gereken yeri: Ament Billahi, Bil kaderi.. derken o Bler bizim iin ok nemli. Bismillahir Rahmanir Rahimin Bsi! Eer bir gn yine uygun grrseniz, o B nasl evrenin yaratlndan itibaren gelen bir srr ieriyor, B dediiniz zaman ne demi oluyorsunuz? onu bir sralarz. nk onlar bilmedikten sonra.. CDye de Besmeleleri okusanz, CD de, teyp de, bantlar da bunu sayar, syleyebilir. Manasna bakld zaman basamak basamaktr bunun manas. Bakn izleyicilerime ament Billahiye [yani, ben Allah' tanyarak inanmaya adayma] aday aday olmaya heveslensinler diye, bir ipucu vermek istiyorum. Bismillahir Rahmanir

14

AMENT BLLAH

Ylmaz DNDAR

koymaya alalm, gerekirse geniletiriz. Yine hep, hep alt basamaklarn sylemeye alyoruz, giri kapdaki manalar sylemeye gayret ediyoruz. Allah celle celaluhu Rahmandr ve Rahman ismi tm yaratklar iin geerlidir. Allah, Rahman ismiyle yaratmtr. Arn stn Rahman kural istiva etmi [bunlar ok mecaz ancak byle ksa byle sylemek zorundaym imdilik] Rahman olarak ar istiva etmi ve bu Rahman Kanunundan bir yaratlma meydana gelmi. Rahman isminin ierisinde byk bir merhamet; sevgi vardr. Dolaysyla Allah tm yarattklarn severek yaratmtr. Tm yarattklarna mthi bir merhamet ve efkatle yaklaarak yaratmtr; Rahman ismiyle yaratmtr. Rahman isminde adalet vardr. Tam bir adalet stne kurulmutur. Hak edene hak ettiini verir. Rahman isminin ierisinde byk bir merhamet; sevgi vardr. Dolaysyla Allah tm yarattklarn severek yaratmtr. Tm yarattklarna mthi bir merhamet ve efkatle yaklaarak yaratmtr; Rahman ismiyle yaratmtr. Bir de Rahim ismi var. Rahim isminde adalet yoktur. Rahim isminde ltuf, nimet, hediye vardr ve snr yoktur! man nuru tayanlara Allah'n zel bir kanunudur o. Bir kii iman nuru tayorsa ona adaletli davranmyor, hak ettiini vermiyor; fazlasn veriyor. Daima fazlasn veriyor. Snr yok Eer bir kii Allahn Rahman ismiyle yaratt tm varlklar o da Rahman gibi sevmezse; ayrr, bler, knar, kin tutar, nefret ederse Allah'n Rahman ismiyle sevdiklerine dman olmu olur! Bilmeden Allah'a dmanlk ilan eder! Rahman ismine ters olur. Kendisinde Rahman isminin almas gerekir. Nedir Rahman ismi? Allah'n tm yarattklarn sevmektir. Ha, bu srr fark etmi olan Yunus Emre onun iin diyor ki; Yaradlan sev, yaratandan tr.

Bu sr yznden. Rahman ismiyle sevecek! Ayrmakszn; renk, mevki, para, pul, dnce, inan... nanyor, inanmyor, iyi ite alyor, kt ite alyor... Ayrmakszn bir sevgi... Ve birletiren btnletiren bir sevgi... Ve ayrmakszn bir adalet... Rahman isminde adalet var nk. Bunu uygulayacaksnz nce! Sonra iman nuru tayanlara da ayr bir zen gstereceksiniz; Rahim olacaksnz. O zaman siz Rahman ve Rahim olarak Besmele ekebilirsiniz. Eer siz insanlar blyorsanz, insanlara kin tutuyorsanz, insanlarla kavgalysanz, insanlar birletiren; dnya bar ve huzuruna ynelik faaliyetler gstermeyen birisiyseniz Besmeleyi yalnz dille syler ekersiniz ve hayat boyu da ekersiniz. Eer siz insanlar blyorsanz, insanlara kin tutuyorsanz, insanlarla kavgalysanz, insanlar birletiren; dnya bar ve huzuruna ynelik faaliyetler gstermeyen birisiyseniz Besmeleyi yalnz dille syler ekersiniz ve hayat boyu da ekersiniz. Eer slamiyetin bu TEVHD anlayn BRLETRME anlayn Rahman isminde gerekletirirseniz ve bu temel sevgiyi yakalar Rahim isminde de iman nuru tayanlara ayr bir zen gsterme marifetine erimiseniz o zaman BESMELE deiir. Bakn mana deiir; SIR BURADA. Bismillahir Rahmanir Rahimdeki; biraz nce sylediimiz mana: Rahman ve Rahim olan ALLAHIN SMYLE balarm! Tamam bala!? Ama imdi mana deiti: Rahman ve Rahim olan ALLAHIN ADINA balarm! ADIYLA deil ADINA! Adna... Adna bala... imdi; bakn buraya ben Babakann adyla, Babakann adn syleyerek gelsem ne ifade eder? Siz Babakann adna gelseniz ok ey ifade eder. Babakan gibi karlanrsnz ve yetkileriniz gcnz babakan gibidir. Protokoldeki yeriniz adna geldiiniz iin

15

AMENT BLLAH

Ylmaz DNDAR

Babakann yeridir, deil mi? Ama adyla gezin durun. Kimse size Babakann yetkilerini, gcn vermez! Adna olursanz o gc kullanrsnz. Demek ki BESMELENN GCN kullanabilmek iin ADINA hareket edecek yetenekleri yakalamak lazm. Adyla yapmak baka, adna yapmak baka! Halifetullah ADINA yapar. Vekil; Halifetullah diyoruz. Vekil adyla deil adna yapar. Ama adna yapabilmek iin sizde baz zelliklerin almas lazm. Durduk yere de Babakan sizi adna gndermez ki. Sizde baz zellikler varsa der ki, seer hatta kimi adma gndersem? diye. zelliklere gre seer benim adma u gitsin, beni temsil eder der. Bir zellik buldu. Ha, yleyse besmelenin gcnden yararlanabilmek iin de sizde bir zellikler meydana gelecek, alacak ki; siz ADINA adna hareket edesiniz. Bunu da byle ksaca eklemi olalm. sterseniz evlere ynelik iki cmle syleyeyim, izin verir misiniz? Peki, nereden balayacak kiiler, bu ii zmeye? slamiyet nerede balar? Nerede zlr? Bir kk nemli srck da oraya verelim izin verirseniz.

yaayamazlar. Eer o evde eler kavga ediyorlarsa, seccadeden kalkmasalar da ekille meguller. ok nemli bir srdr bu. slamiyeti yaamak isteyenler kesinlikle evlerinden kavgay uzaklatracaklar. Evlerinde yksek sesle konumak, evlerinde tartmak, kavga etmek bulunduu srece slamiyeti anlayabilmeleri mmkn deildir. slamiyet evde nasl balar syleyeyim: Evde grlt varsa, patrt varsa, kavga varsa, didime varsa, incitme varsa, rencide etme varsa, hak hukuk ineniyorsa slamiyeti yaayamazlar. Eer o evde eler kavga ediyorlarsa, seccadeden kalkmasalar da ekille meguller. ok nemli bir srdr bu. slamiyeti yaamak isteyenler kesinlikle evlerinden kavgay uzaklatracaklar. Peki, evden bu nasl yok edilecek? gn gelir ksmet olursa onlar da konuuruz...

-Ltfen, ltfen estafirullah.


nk bu konular dinledikten sonra insanlar derler ki, peki ne yapalm? Hemen yapacak bir eyler lazm. Hemen yaplacak bir ey: SLAMYET EVDE BALAR. Eer kii slamiyeti evinde balatmamsa onu yaayabilmesi mmkn deildir. Peki, evde nasl balar? Bakn ne kadar farkl! Size sralanan kurallar deil o! slamiyet evde nasl balar syleyeyim: Evde grlt varsa, patrt varsa, Kavga varsa, didime varsa, ncitme varsa, rencide etme varsa, Hak hukuk ineniyorsa slamiyeti

16