Anda di halaman 1dari 3

8880529525172 Sapphire88 PANDUAN AM 1. Borang permohonan hendaklah diisi oleh pemohon dengan BIMBINGAN IBUBAPA/PENJAGA/GURU.

Pemohon TIDAK DIGALAKKAN mengisi borang secara bersendirian; 2. Pemohon dikehendaki mengisi semua MAKLUMAT yang diperlukan dengan BETUL, LENGKAP dan TEPAT;

3. Kesilapan mengisi borang permohonan adalah tanggungjawab pemohon DAN BOLEH MENYEBABKAN PERMOHONAN TIDAK DIPERTIMBANGKAN; 4. Pemohon dikehendaki menyemak semua maklumat yang diisi dengan teliti sebelum dicetak. PENGEMASKINIAN TIDAK BOLEH DILAKUKAN SELEPAS CETAKAN DIBUAT. 5. Pemohon dikehendaki mencetak Borang Permohonan sebanyak SATU (1) SALINAN. SALINAN HENDAKLAH DIHANTAR KEPADA GURU BESAR SEKOLAH ASAL PEMOHON. Setiap CETAKAN borang permohonan mestilah ditandatangani oleh ibu/bapa/penjaga. PANDUAN KHUSUS MAKLUMAT 1-8 AKAN DIPAPARKAN BERDASARKAN DATA DARI SISTEM PANGKALAN DATA MURID (APDM) YANG DIKEMASKINI OLEH PIHAK SEKOLAH. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ANGKA GILIRAN NO. SIJIL LAHIR NO. MY KID NAMA CALON NAMA SEKOLAH KELAS NO. KP PENJAGA NAMA PENJAGA JENIS PERMOHONAN Sila nyatakan Jenis Permohonan berdasarkan pilihan yang dipaparkan.

Keterangan Kelas Aliran Agama Kelas Kawalan Kelas Rancangan Khas Sekolah Berasrama Penuh Sekolah Kawalan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama

10.

SEKOLAH YANG DIPOHON - SILA NYATAKAN SEKOLAH KAWALAN PILIHAN PEMOHON MAKLUMAT 11 - 18 BERIKUT AKAN DIPAPARKAN BERDASARKAN DATA

DARIPADA SISTEM PANGKALAN DATA MURID (APDM). PEMOHON BOLEH MEMBUAT PENGEMASKINIAN SEKIRANYA TERDAPAT DATA YANG PERLU DIKEMASKINI. 11. TARIKH LAHIR 12. JANTINA 13. KAUM 14. AGAMA 15. WARGANEGARA 16. ALAMAT 17. POSKOD 18. NEGERI 19. MAKLUMAT KEPEMIMPINAN Sila nyatakan pencapaian dan penglibatan pemohon yang berkaitan mengikut aspekaspek berikut: 1. Kepemimpinan - Pilih Satu Jawatan Tertinggi

Ketua Pengawas/Penolong Ketua Pengawas/ Ketua Pengawas Perpustakaan Pengawas/ Pengawas Perpustakaan/ Ketua Darjah/ Lain-lain yang setaraf Penolong Ketua Darjah/Lain-lain yang setaraf Jawatan Khas/Imam dan Lain-lain yang setaraf Ahli Jawatankuasa/lain-lain yang setaraf Tiada

20. KEGIATAN KO-KURIKULUM Sila nyatakan pencapaian dan penglibatan pemohon yang berkaitan mengikut aspekaspek berikut: 1a. Pilih Jenis Sukan Yang Diwakili (Pencapaian Tertinggi) 1b. Sukan Dan Permainan - Pilih Satu Pencapaian Tertinggi SUKAN DAN PERMAINAN

Mewakili Negara Mewakili Negeri Mewakili Daerah/Bahagian/Zon Mewakili Sekolah Mewakili Rumah Tiada

2a. Pilih Jenis Kelab / Persatuan Yang Disertai. (Jawatan Tertinggi) 2b. Kelab Dan Persatuan - Pilih Satu Jawatan Tertinggi

KELAB DAN PERSATUAN


Pengerusi / Lain-lain Yang Setaraf Setiausaha / Lain-lain Yang Setaraf Bendahari / Naib Pengerusi / Lain-lain Yang Setaraf Ahli Jawatankuasa Ahli Biasa Tiada

3a. Pilih Jenis Pasukan Unit Beruniform Yang Disertai. (Jawatan Tertinggi) 3b. Pasukan Unit Beruniform - Pilih Satu Jawatan Tertinggi PASUKAN PAKAIAN SERAGAM

Pengerusi / Sarjan / Ketua Pasukan Kanak-kanak / Ketua Utama Seksyen / Puteri Bongsu Cemerlang Timbalan Pengerusi / Setiausaha / Koperal / Ketua 6 Sekawan / Ketua Seksyen / Puteri Bongsu Bendahari / Lans Koperal / Penolong Ketua 6 Sekawan / Penolong Ketua Seksyen Kanan Ahli Jawatankuasa/ Ahli Aktif/ Penolong Ketua Seksyen Ahli Biasa Tiada

4a. Pencapaian Khas / Istimewa Pelajar. Pilih Satu Pencapaian Tertinggi PENCAPAIAN KHAS/ISTIMEWA. Pencapaian Khas/Istimewa ini adalah selain daripada Pencapaian dalam bidang Sukan, EPrsatuan dan Unit Beruniform di atas. 4b. Pencapaian Khas / Istimewa (Islam) Pelajar Pilih Satu Pencapaian Tertinggi PENCAPAIAN KHAS/ISTIMEWA (Islam) DOKUMEN SOKONGAN Setiap permohonan hendaklah dicetak dan disertakan dengan salinan dokumen berikut 1. yang telah disahkan; a. Sijil Kelahiran pemohon b. Kad Pengenalan ibu dan bapa pemohon c. Sijil Kokurikulum atau dokumen sokongan