Anda di halaman 1dari 15

PELABURAN MODAL MANUSIA KE ARAH EKONOMI BERASASKAN PENGETAHUAN

NORSHAHEERA BT MOHD SHUKRI NUR AQILAH SYAMIMI BT MOHAMMAD ROZALI 6 PISMP KS/PJ/PM 1

KONSEP EKONOMI BERASASKAN PENGETAHUAN


1.

Menurut Organisation for Economic Cooperation Development (OECD), ekonomi berasaskan pengetahuan ialah ekonomi yang secara langsung menggunakan pengetahuan dalam proses pengeluaran dan pengagihan. Dalam konteks Malaysia, RRJP3 (2000-2010) mendefinisikan ekonomi berasaskan pengetahuan bersandarkan kepada milikan, penggunaan, dan penyebaran pengetahuan dan perkara-perkara ini dianggap sebagai asas pertumbuhan ekonomi.

2.

KONSEP EKONOMI BERASASKAN PENGETAHUAN


1.

Menurut Noll (2000), 4 FAKTOR/CIRI kekonomi ialah :

modal intelek: menjadikan idea dan pemikiran sebagai modal utama menggantikan tanah

teknologi maklumat dan komunikasi: gabungan penyiaran, telekomunikasi dan multimedia mempunyai kesan pengganda ke atas ekonomi dan meningkatkan akses kepada maklumat dan pengetahuan sekaligus memantapkan produktiviti

globalisasi: persaingan menjadi sengit oleh itu firma perlu menggiatkan inovasi untuk bersaing

ekonomi maklumat: mendorong perkembangan penyelidikan dan pembangunan dan mendorong individu menghasilkan, memindahkan dan menggunakan pengetahuan dengan mudah dan pantas.

KONSEP EKONOMI BERASASKAN PENGETAHUAN


4.

Menurut Laporan Tahunan Bank Negara 1999 terdapat 3 aspek yang membezakan K-ekonomi dengan P- EKONOMI iaitu :

k-ekonomi beri tumpuan kepada pengetahuan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi

k-ekonomi merangkumi perubahan kualitatitf dan kuantitatif yang mengubah cara ekonomi beroperasi. Seseorang perlu menggunakan intelektual, maklumat, budaya pembelajaran dan organisasi yang dapat bergerak pantas

firma dalam k-ekonomi lebih membuat pelaburan dalam modal manusia, penyelidikan dan pembangunan, serta perubahan teknik perniagaan melalui elektronik seperti edagang.

KONSEP EKONOMI BERASASKAN PENGETAHUAN


5.

Maka k-ekonomi memerlukan modal manusia yang berpengetahuan dan sanggup menimba pengetahuan secara berterusan bagi menigkatkan pengetahuan dan kemahiran baru

PERUBAHAN PERANAN MODAL MANUSIA


1.

Pengeluaran tradisional menekankan kuantiti manusia sebagai faktor pengeluaran penting. Tetapi kini pengetahuan dan teknologi dianggap faktor pengeluaran penting.

2. Oleh itu, kesediaan pengetahuan dan kemajuan teknologi dalam negara bergantung pada kesediaan sumber manusia yang berkualiti atau memiliki modal yang tinggi

PERUBAHAN PERANAN MODAL MANUSIA


3. Sesebuah negara perlu merancang pelaburan modal manusia bagi melahirkan modal manusia yang sesuai dengan tahap pembangunan negara.

4. Maka infrastuktur pendidikan dan latihan perlu lebih responsif kepada perubahan pembangunan dan mampu mengeluarkan manusia yang sesuai dengan keperluan negara

PENCAPAIAN PENDIDIKAN DI KALANGAN TENAGA KERJA


1.

k-ekonomi memerlukan tenaga kerja yang berpendidikan.

2. Pencapaian pendidikan tertiari di Malaysia masih rendah. Tahun 2000 kurang 14% mempunyai pendidikan tertiari.

3. Pertumbuhan tenaga kerja peringkat ini juga bergerak perlahan dari tahun 1990-2000

KOMPOSISI PEKERJA BERASASKAN PENGETAHUAN


1.

Pasaran buruh Malaysia terdiri daripada kurang 12% pekerja peringkat profesional dan teknikal Pekerja pentadbiran dan pengurusan dalam lingkungn 4% Maka jumlah peringkat tenaga kerja peringkat tinggi 16% jauh lebih rendah berbanding Singapura 22.3%

2.

3.

4. Komposisi peringkat operator pengeluaran adalah tertinggi di Malaysia menunjukkan ekonomi masih berintensifkan buruh

KEMAJUAN AKTIVITI PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN


1.

Perbelanjaan kerajaan dlm penyelidikan, bilangan saintis, jurutera, dan juruteknik masih jauh lebih rendah berbanding negara maju Pendidikan tertiari terutama universiti sepatutnya diarahkan menghasilkan lebih ramai saintis dan jurtera tetapi apa yang berlaku bidang sains sosial lebih ramai berbanding teknikal. Dalam k-ekonomi penyelidikan dan pembangunan sangat penting bagi menjana idea baru dan menggalakkan inovasi serta menggiatkan sektor perkhidmatan serta sokongan.

2.

3.

PENAWARAN DAN PERMINTAAN TENAGA KERJA ICT


1.

Ciri ekonomi berasaskan pengetahuan ialah meningkatkan peranan aktiviti berasaskan komputer. Maka peranan sektor perkhidmatan dalam bidang ICT meningkat Agenda IT dan Koridor Raya Multimedia bertindak sebagai asas kepada ekonomi berasaskan pengetahuan.

2.

3.

PENAWARAN DAN PERMINTAAN TENAGA KERJA ICT


1.

Wujudnya e-commerce, e-learning, e-comunity menyebabkan berlaku peningkatan permintaan tenaga kerja ICT Namun statistik menunjukkan keluaran tenaga kerja bidang ICT lebih rendah daripada yang diperlukan Oleh itu, pelaburan modal manusia mengambil kira keperluan tenaga kerja ICT yang meningkat dengan meningkatkan pengambilan pelajar dalam bidang berkenaan

2.

3.

PENYESUAIAN PELABURAN MODAL MANUSIA


1.

Sistem pendidikan dan latihan perlu lebih responsif terhadap keperluan ekonomi negara untuk masa kini dan masa depan. Ekonomi berasaskan pengetahuan telah meningkatkan guna tenaga yg lebih berpendidikan dan berkemahiran Dasar kerajaan pula menyediakan kemudahan mendapatkan latihan dalm berbagai bidang. Amat penting bagi institusi pengajian mengalakkan pelajar membina pengetahuan, menyelesaikan masalah dan menggalakkan kerja berkumpulan.

2.

3.

4.

IMPLIKASI DAN DASAR


Penggunaan teknologi moden. Firma digalakkan menggunakan tenaga buruh berpendidikan tinggi Institusi pendidikan perlu responsif dengan keperluan Aktiviti R&D perlu dipertingkatkan untuk penghasilan penciptaan baru Kerajaan perlu meningkatkan perbelanjaan dalam penyelidikan

IMPLIKASI DAN DASAR


Meningkatkan penubuhan institusi teknikal

Mewujudkan latihan secara formal dan tidak formal dalam firma oleh majikan.

Kajian pasaran buruh secara berterusan utk mngenal pasti keperluan buruh

Perubahan dalam pelaburan modal perlu selari dengan perubahan peranan sumber manusia