Anda di halaman 1dari 8

1

BENGKEL FAKTOR ANALISIS 13 OKTOBER 2012 DR JAMIL AHMAD (UKM) HASIL DARIPADA BENGKEL

p/s:

Univariate Dependent variable One dependent

Kalau ada perkataan way: di a adalah independent - Soal selidik yang dah di hasilkan daripada kajian lepas mestilah buat pengesahan pakar - Boghdan & Biklen: kualitatif dan kuntitatif

multivariate -

Dependent yang bayak satu dengan 2 dependent Cth jantina dari segi sikat dan pencapaian

(MANOVA)

Bukan statistik yang nak menguji hipotesis Dia macam mana nak mengurangkan data yang banyak (cuba mengumpulkan item kepada beberapa faktor Hanya mengelompokkan data ( apa jenis kajian yang berkaitan Jenis data yang berkaitan dengan FA Contoh: 1) T-test ( mem bandingkan di antara 2 kumpulan yang mengambil kira varian ) 2) ANOVA: membandingkan min Untuk test instrumen yang kita guna. Kesahan atau kepercayaan yang kita guna Mengenal pasti dan mengurangkan

PEMBENTUKAN SOAL SELIDIK FA memerlukan sampel yang besar ( 10x item), mim 5 x item Pengukuran o Memberi nombor kepada sesuatu yg diukur Cth pencapaian: diukur dengan ujian peperiksaan ( soalan mesti dapat mengukur sesuatu pencapaian mesti soalan yg valid o Mengukur berdasarkan inferens daripada tingkah laku

Nak tengok sifat empati dan simpati ( bagai mana nak ukur?)

pelakuan

beri tumpuan

pelajar comitted

datang awal

kejrja sekolah siap

Tapi isu di atas ni: mesti ada INDICATOR daripada TEORI ATAUPUN MODEL. Isu yang timbul: sejauh mana inference ini tepat

Contoh orang demam: suhu tak selera Tak bermaya Pening Loya

Indicator ini tak boleh pakai: kita should be pilih indicator yang betul2 cth kalu demam kita ukur dengan suhu

Kita menggunakan konsep KONSTRAK Classical test Theory OBSERVES SCORE = TRUE ABALITY + RENDOM ERROR X= T+E

Punca ralat dalam pengukuran: 1) Orang yg mengukur

2) 3) 4) 5)

Responden sendiri ( cth: ujian- takut pelajar terkejut)/ pastikan respondennya bersedia Situasi di mana ukuran di buat. (jangan campur aduk data) Alat pengukuran tidak sah Hal-hal pentadbiran

PEMBENTUKAN SOAL SELIDIK Coth: kebolehan matematik pelajar: cara mengukur:

kemahiran math

KONSTRAK kebolehan matematik berfikir scara logik sikap terhadap math

Cara nak mendaptkant konstrak ini perlu dapatkan melalui TEORI Cthn nak: setiap kontsrak ini bagaimana nak ukur perlu cari sapa yang kata ini penting dan bagaimana nak mendapatkan pengukuran? Melalui Bacaan

P/s:Kalau 3 konstrak ini dikaji maka ketiga2 ini mesti ada hubungan. Begitu juga dengan item mesti ada juga kaitan di antara item yang di kaji

Ciri pemimpin

krismatik

aura pempmpin

amanah

tangungjawab

adil

Konstrak pemimpin yang baik: 1. 2. 3. 4. Karismatik Amanah Adil Tanggungjawab

STEP PEMBINAAN ISNTRUMEN setiap konstrak ini mesti ada teori untuk menyokong- berdasarkan konstrak ini akan dibina item_ item base on bacaan literature ) instrumen dah si buat berdasarkan literature perlu pengesahan pakar baru buat metodologi

Jadual penentuan instrumen kajian: faktor dorongan, kos pembiayaan tuisyen dan hubungan dengan pencapaian PMR pelajar tingkatan 4 Penjelasan Item -teori, definisi operasional . definisi operasionalnya: apa yang kita guna untuk kajian kita Soalan kajian Konstrak Skala

p/s: adaptasi mesti ambil betul2 guna teori dan konsep, definisi operasional -ambil orang punya kena minta dari orang tu. : kalu guna instrumen yang sama dan situasi yang sama boleh guna terus tapi kena cerita kan sumber mana yang kita ambil : tapi kalau ambil tapi situasi yang :kalau nak jumpe pakar untuk pengesahan data bagi sekali jadual ini.

PEMBINAAN ITEM: 1) bina bentuk penyataan dll -COHEN KAPPA (sekal likert)

1 2 3 4 5

Tidak pernah Jarang-jarang Kadang-kadang kerap Amat kerap Contoh skala likert

Bab 3 (masukkan jadual in bagi memudahkan pembaca mengetahui kajian kita) Jadual Bahagian Bahagian A Bahagian B Kerangka soal selidik Aspek yang di kaji Bil item 11 item Faktor demografi Ibu bapa Pelajar Guru Persekitaran sekolah Faktor mendorong ibu bapa menghantar tuisyen Item 1-5 Schneider dan Lee (1990) Sumber

Bahagian C

Medical Centel (2005)

KESAHAN (VALIDITY) -sejauh mana alat ukur boleh mengukur Jenis kesahan: Face validity (kesahan muka)/ Disahkan oleh rakan2 o Merujuk kepada ejaan, kejelasan maksud item o Kurang saintifik Contents Validity ( kesahan kandungan)/ disahkan oleh pakar o Merujuk sejauh mana alat tersebut mewakili bidang atau kandungan diukur

o Dapat mengukur semua isi kandungan bidang yang dikaji berkesan o Betuklah soalan itu betul2 mengikut apa yang ingin di kaji -

Original domain Soalan yang kita bina berdasarkan konstrak perlu ada hierarki Cth nak nilai empati, simpati -

New domain

Apakah perasaan anda? Perlu mengikut hierarki dari rendah sehingga tinggi

berikan kewangan

bantu

rasa nak mengalir air mata (sedih)

kesian

Rajah: hierarki simpati dan empati

Buat item mesti ikut macam BLOOM TOKSINOMI dari sukar sehingga senang : uji soalan semada susah atau senang guna Rasch Model

Physical-motor domain

naturalisation Articulation Precision Manipulation Limitation

Faktor analisis Setiap konstrak ada hubungan, begitu juga setiap item ada hubungan Cth: Penyanyi rock, balada dan pop

awi

xpdc

rock

era

keristal

Rajah

Kategori Penyanyi Rock

siti

ziana zain

balada

yasin

mahir zain
Rajah Kategori Penyanyi balada

Nanti dalam FA dia kan tunjukkan hubungan di antara kesemua konstrak Berapa banyak iatem per faktor Banyak item: > baik realibility (lebih item, lebih rounded the measure) Law of diminishing returns Min=3 Max= tidak terhad Typically- 4 hingga 10 reasonable Final decision is subjective and depends on research contacts

p/s: jangn bina item kurang daripada 3 untuk satu konstrak


Dalam kualitatif:

FAKTOR ANALISIS Item bersifat varian sepunya Korelasi A DAN B adalah liner Cth: ingatan dan umur

1. Tak boleh ada perkataan seperti: a. Andaian, generalisasi , (buat adalah dlm bentuk cerita bukan dalam bentuk menilai)

Ada keputusan yang ada 2 delete je terus