Anda di halaman 1dari 26

KPP 4023

PENSYARAH : PUAN NORLI BINTI JAMIL


MARYAM BINTI RABIN COMEL L20112008484 SH.MAISARAH BT. SY ISMAIL L20112008481 ROZAIDAH BT. ROSLI L20112008474 SRI LATI BT. LATEH L20112008477 NORMELATI BT. TAHA L20112008476 JULIANA BT. MOHD SIDEK L20112008479

TEORI KECERDASAN

TEORI KECERDASAN TRIARCHIC - STERNBERG TEORI KECERDASAN PELBAGAI - GARDNER TEORI KECERDASAN EMOSIONAL - GOLEMAN

PENGENALAN


KECERDASAN BERMAKSUD KEUPAYAAN MANUSIA UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH DAN KEBERKESANANNYA DALAM MENGADAPTASI KE DALAM PENGALAMAN HIDUP SEHARIAN SESEORANG (SANTROCK 2004) MENURUT KAMUS DEWAN(2002) KECERDASAN IALAH KESEMPURNAAN AKALKEPANDAIAN,KECERDIKAN,KEINTELEKTUALAN MENURUT GARDNER(1983, 1993, 2002) KECERDASAN ADALAH KEMAMPUAN MENCIPTAKAN PRODUK BERMANFAAT DAN BERKEUPAYAAN DALAM MENYELESAIKAN MASALAH SEHARI-HARI. MENURUT GUILFORD(1967) KECERDASAN ADALAH KEBOLEHAN INTELEK YANG MENGANDUNGI 180 FAKTOR YANG KHUSUS

mai-tajuk 9.2
tajuk teori kcerdasan TS - Kecerdasan praktikal ms 163 - 164

TEORI KECERDASAN
TRIARCHIC STERNBERG

TEORI KECERDASAN TRIARCHIC STERNBERG

Sternberg adalah ahli psikologi --menganggap kecerdasan ialah sesuatu yang berkait dengan pemprosesan informasi. Kajian bagaiman informasi diterap kedalam minda & berubah mengikut kumpulan. Muncul model kecerdasan berbentuk tiga (triarchic)
Analitik (compenential) Pengalaman (experiential) Praktikal (contextual)

TEORI KECERDASAN TRIARCHIC STERNBERG

(1) KECERDASAN ANALITIKAL


Mengutamakan ciri analisis. Satu kecerdasan yang menunjukkan kepandaian seseorang dalam akademik. Sternberg individu dari golongan ini biasanya memperoleh kejayaan yang tinggi dalam ujian kecerdasan.

TEORI KECERDASAN TRIARCHIC STERNBERG

TEORI KECERDASAN TRIARCHIC STERNBERG

(2) KECERDASAN PENGALAMAN Mempunyai perkaitan dengan kreativiti & kebolehan untuk mengatasi situasi baru hasil mempelajari dari situasi tersebut. Mampu menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru. Sternberg membahagikan pengalaman kepada 2 bahagian iaitu
Novelty : sesuatu yang baru Automatization : hasil secara tiba-tiba kerana melalui proses pengulangan.

TEORI KECERDASAN TRIARCHIC STERNBERG

TEORI KECERDASAN TRIARCHIC STERNBERG

(3) KECERDASAN PRAKTIKAL Pandai membawa diri dalam apa keadaan sekalipun. Mampu mengeluarkan idea yang sesuai melalui 3 proses iaitu

TEORI KECERDASAN TRIARCHIC STERNBERG

TEORI KECERDASAN TRIARCHIC STERNBERG

KESIMPULAN Kecerdasan analitikal


Individu yang mempunyai kecerdasan ini mampu menerima permasalahan & mencari penyelesaian yang jarang ditemui orang lain. Namun, individu ini tidak mampu mencipta idea & perkara yang menyentuh kreativiti tinggi yang sukar diuji.

TEORI KECERDASAN TRIARCHIC STERNBERG

Kecerdasan pengalaman
Individu yang berpengalaman lebih cekap menguruskan memproses maklumat di dalam situasi yang baru. Kanak-kanak yang kecerdasan tinggi lebih cepat belajar & cekap.

TEORI KECERDASAN TRIARCHIC STERNBERG

Kecerdasan praktikal
Dapat menyesuaikan diri dalam situasi baru & berkobolehan untuk berjaya dalam setiap bidang diceburi.
Menurut Sternberg; Individu tidak berjaya jika kuasai satu kecerdasan sahaja. Pelajar mampu kuasai ketiga-tiga kecerdasan ini

TEORI KECERDASAN PELBAGAI HOWARD GARDNER

Howard Gardner memperkenalkan teori ini pada tahun 1983 Kajian dibuat adalah berdasarkan pelbagai lapisan masyarakat termasuk kanak-kanak biasa & istimewa serta kelompok penduduk yang mempunyai kriteria istimewa mempunyai ciri-ciri tertentu, antaranya ; a. individu mempunyai 9 kecerdasan b. kecerdasan boleh dipelajari, dididik & ditingkatkan c. kecerdasan tidak berkembang seiring d. kecerdasan tidak boleh dinilai secara berasingan e. satu atau dua kecerdasan boleh berkembang sepenuhnya f. kecerdasan boleh dirancang g. kecerdasan boleh dipindahkan kecerdasan merupakan kemampuan yang dimiliki untuk melihat sesuatu masalah dan seterusnya berupaya menyelesaikannya.

KECERDASAN MUZIK

KECERDASAN LOGIK MATEMATIK

KECERDASAN NATURALIS

KECERDASAN VERBAL LINGUISTIK

JENIS-JENIS TEORI KECERDASAN PELAJAR

KECERDASAN KINESTETIK

KECERDASAN INTERPERSONAL

KECERDASAN INTRAPERSONAL

KECERDASAN RUANG - VISUAL

KECERDASAN EKSISTENSIALISME

VERBAL - LINGUISTIK

Individu boleh berfikir dan mampu menggunakan perkataan untuk menyampaikan sesuatu dalam bentuk lisan atau penulisan Menuntut kemampuan seseorang untuk menyimpan pelbagai informasi Contoh aktiviti : perbahasan, berucap secara forma, berjenaka & bercerita Kerjaya yang sesuai adalah penyair, penyiar radio, penyampai berita, pensyarah dll.

LOGIKAL - MATEMATIK

Kebolehan menggunakan nombor, menaakul, mengenal pasti pola abstrak, perkaitan, sebab & akibat Cenderung membuat perkaitan, menyoal, menganalisis, mensintesis, mengira dan menggunakan komputer dengan cekap Contoh aktiviti : penggunaan simbol, rumus, urutan nombor, pola abstrak, perkaitan sebab & akibat ( logik ), penyelesaian masalah, pengurusan grafik & pengiraan Kerjaya yang sesuai adalah yang berkaitan dengan Sains dan Matematik

Visual - Ruang
Ia merujuk kepada kecerdasan menepati ruang, melukis, membentuk corak, mewarna, mencipta dan membina gambaran mental serta mengamati dunia visual. Seseorang yang mempunyai kecerdasan ini dapat berfikir dalam bentuk gambaran dan bayangan secara tiga dimensi dan bijak menghubungkaitkan antara objekobjek dalam ruang. Biasanya mereka kaya dengan imaginatif dan kreatif dalam pelbagai aspek.

Kinestatik
Kecerdasan gerak badan, gimnastik, kawalan fizikal tubuh badan, kawalan anggota, sukan, permainan dan mereka-cipta gaya tarian. Individu ini cekap memanipulasi objek fizikal dan dapat mengimbangi antara pergerakan fizikal dengan mental. Pelajar sebegini lebih banyak mengekploitasi dunia mereka dengan pergerakan dan anggota tubuh badan mereka. Mereka menggunakan kemahiran fizikal mereka bagi menyelesaikan masalah dan mencipta suatu produk baru.

Muzik
Merangkumi kecerdasan mengenal pasti bunyi vokal, bunyian alam sekitar dan menyanyi serta mencipta lagu, kepekaan terhadap ritma dan melodi muzik. Seseorang yang cenderung dalam kecerdasan ini boleh mengubah rentak dan tempo muzik serta mudah mengenali dan mengingati nada-nada bunyi atau muzik. Pelajar sebegini lebih mudah mengingati sesuatu nada dan tempo muzik. Mereka mengubah kata-kata menjadi lagu dan mencipta pelbagai alat muzik dan bunyi yang menarik.

Interpersonal
Merupakan kecerdasan interaksi sosial termasuk semangat bekerjasama, kepandaian memimpin serta berkomunikasi dengan berkesan. Mereka mempunyai kecerdasan interpersonal yang menonjol dan memiliki interaksi sosial yang baik. Pelajar yang mempunyai kecerdasan ini akan belajar dengan berkesan melalui pembelajaran, bekerjasama dengan rakan sebaya dan mudah terlibat dengan sesebuah pergaulan. Mereka juga sensitif terhadap keadaan sekeliling mereka dan mudah memahami emosi, perasaan dan harapan orang disekeliling mereka.

INTERPERSONAL - jue
1. Keupayaan untuk memahami niat orang lain dan 2.
mengenal pasti matlamat pendorong orang lain untuk bekerja. Di antara sifat pelajar yang mempunyai kecerdasan interpersonal ialah: Mempunyai ramai kawan Boleh berempati dan memahami perasaan orang lain Menyukai permainan berkumpulan dengan rakanrakan. Menyertai aktiviti-aktiviti kumpulan lepas waktu sekolah Bijak bersosial sama ada di sekolah atau dalam masyarakat.

INTRAPERSONAL
1. Mereka yang mempunyai pengetahuan tentang diri sendiri yang melibatkan perasaan, niat dan matlamat hidup. Kecerdasan ini sukar dinilai. 2. Sifat pelajar yang mempunyai kecerdasan ini ialah: Mempamerkan kebolehan untuk berdikari Memberi reaksi dengan pendapat bernas kepada sesuatu tajuk kontroversi. Mempunyai rasa keyakinan diri yang tinggi Mahu menjalani hidup secara berseorangan. Suka bersendirian dalam mengejar matlamat, hobi atau kerja.

NATURALIST
1. Mereka yang mencintai alam semula jadi. 2. Mereka juga gemar meneroka hutan dan memelihara 3.
bintang-binatang serta mengingati nama tumbuhtumbuhan dan haiwan. sifat pelajar yang mempunyai kecerdasan ini ialah: Suka mengumpul species rama-rama yang dikeringkan atau koleksi kulit siput. Boleh mengenal pasti nama tumbuhan dan haiwan dengan cepat. Suka memelihara binatang peliharaan Suka menanam bunga, pokok dan membuat perhiasan dengan menggunakan bahan dari alam semulajadi seperti buluh dan rotan.

EKSISTENSIALISME- jue
1. Kecerdasan yang dimiliki oleh mereka yang lazimnya mempunyai kepekaan dan keupayaan untuk menjawab persoalan tentang kewujudan manusia dan kematian. 2. Golongan ini memiliki sensitivity yang kuat terhadap permasalahan manusia di sekelilingnya. 3. Lazimnya individu yang memiliki kecerdasan ini adalah mereka yang taat kepada ajaran agama masingmasing. 4. Pelajar yang mempunyai kecerdasan ini sering bertanya apa dia kematian? Apa yang berlaku selepas kematian? adakah makhluk lain di dunia ini? 5. Mereka berminat mengkaji kejadian manusia dan evolusi dan sejarah perkembangan manusia atau dunia.