Anda di halaman 1dari 19

PSV3111 Pentaksiran psv

PENILAIAN PENTAKSIRAN SEKOLAH RENDAH (PKSR)


GROUP H3Z (HAMDAN, HAKIM,HANIF, ZAKWAN)

KONSEP PKSR
PKSR merupakan proses penilaian selaras dengan proses pengajaran dalam bilik darjah untuk mengesan kemajuan pelajar dalam konteks perkembangan individu secara menyeluruh. Mempertingkatkan mutu penilaian dengan menggunakan ujian-ujian yang dibina dan dikawal mutunya supaya proses pengukuran pembelajaran pelajar menjadi lebih bermakna dan bermanfaat. Memainkan peranan untuk meningkatkan keupayaan guru dalam usaha membina dan mereka bentuk jenisjenis ujian yang lebih bermutu.

JUGA DIKENALI SEBAGAI PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)


Merupakan proses penilaian selaras dengan proses pengajaran dalam bilik darjah untuk mengesan kemajuan pelajar dalam konteks perkembangan individu secara menyeluruh. Mempertingkatkan mutu penilaian dengan menggunakan ujian-ujian yang dibina dan dikawal mutunya supaya proses pengukuran pembelajaran pelajar menjadi lebih bermakna dan bermanfaat. Memainkan peranan untuk meningkatkan keupayaan guru dalam usaha membina dan mereka bentuk jenis-jenis ujian yang lebih bermutu.

PENGERTIAN
PKSR merupakan satu bentuk penilaian yang dibuat dalam sukatan KBSR dan Penilaian Kendalian Sekolah Menengah (PKSM) pula ialah satu penilaian yang dibuat dalam sukatan KBSM. Melalui proses penilaian yang berterusan, guru dapat mengambil tindakan susulan sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan yang perlu diambil ke atas seseorang murid

TUJUAN PKSR
Tujuan utama : memastikan penilaian dijalankan dengan sistematik dan baik. Untuk membaiki pembelajaran pelajar dengan merancang dan mengubahsuai aktiviti pengajaran dan pembelajaran berasaskan maklumat yang diperoleh daripada PBS. Mengesan perkembangan murid-murid: Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pembelajaran pelajar supaya tindakan susulan yang sesuai dapat dijalankan untuk membantu mereka mengatasi kelemahan yang telah dikenal pasti. Untuk merangsang pelajar supaya terus membaiki pembelajarannya melalui tunjuk agar dan bimbingan guru secara berterusan di bawah aktiviti PBS.

Untuk menyediakan pelajar menyesuaikan diri dalam alam kehidupan manusia melalui penilaian berterusan yang melatih mereka sentiasa sedia menerima teguran, bimbingan dan ajaran guru. Untuk mempertingkatkan mutu penilaian dengan menggunakan ujian-ujian yang dibina dan dikawal mutunya di peringkat tempatan supaya proses pengukuran pembelajaran pelajar menjadi lebih bermanfaat dan lebih bermakna. Untuk meningkatkan keupayaan dan kecekapan guru dalam usaha membina jenis-jenis ujian dengan lebih bermutu dan seterusnya meningkat prestasi mereka dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

CIRI CIRI PKSR


Tekankan penilaian secara tak formal (pemerhatian, soal jawab, lisan dan ujian kertas-pensel) Tekankan penilaian formatif daripada penilaian sumatif. Tekankan penilaian secara berterusan guru dapat ubahsuai strategi dan teknik. Tekankan penilaian secara menyeluruh potensi pelajar JERIS. Tekankan penilaian dalaman guru yang mengajar pelajar itu sendiri dan bukan diuruskan secara berpusat.

PRINSIP PKSR
PKSR penting untuk guru ialah bagi mengetahui tahap pencapaian murid serta untuk mengenal pasti dan membaiki kelemahan-kelemahan murid sebelum kelemahan-kelemahan pembelajaran menjadi lebih kronis. Dalam PKSR, guru menilai murid dalam pelbagai aspek berdasarkan hasil pembelajaran yang ditetapkan dalam mata pelajaran yang berlainan.

Aspek-aspek yang dinilai dalam mata pelajaran yang berlainan dalam PKSR meliputi: pengetahuan kemahiran berfikir kemahiran berbahasa kemahiran mengira kemahiran belajar kemahiran amali kemahiran manipulatif kemahiran bersosial daya kreatif kemahiran proses sains perlakuan dan amalan nilai-nilai murni sikap kesihatan dan kecergasan kemahiran kenestetik bahan pembelajaran minat

KAEDAH PENILAIAN
Pengetahuan: Berdasarkan HSP item boleh berbentuk struktur Pemarkahan berdasarkan jumlah soalan dan jawapan yang relevan

Kemahiran dan nilai Penilaian cara individu atau berkumpulan Kaedah boleh dipelbagaikan spt: Perbincangan Lakonan permainan

KAEDAH PENILAIAN DALAM PKSR


(a) (b) (C) Pemerhatian Lisan Penulisan

PEMILIHAN KAEDAH:
Bergantung kepada: hasil pembelajaran yang hendak dinilai, Kesesuaian dengan perkara yang hendak dinilai.

KEGUNAAN KETIGA-TIGA KAEDAH:


(i) Mengesan serta merta dalam pengajaran harian tidak perlu instrumen khusus

(ii) Mengesan kemajuan selepas beberapa pembelajaran perlu dirancang Instrumen: senarai semak, lembaran kerja dan ujian bertulis

(iii) Mengesan pencapaian selepas beberapa topik atau di akhir program secara individu guna skala kadar, ujian bertulis dan lisan ujian

MEREKOD
1. Mencatat maklumat secara bersistem 2. Memudahkan membuat rujukan tentang pembelajaran pelajar 3. Untuk tujuan tindakan susulan dan pelaporan

TINDAKAN SUSULAN
aktiviti pemulihan, pengukuhan dan pengayaan
berbentuk formatif dan berasaskan penilaian rujukan kriteria.

TINDAKAN SUSULAN DALAM PKSR

Tujuannya supaya tidak terhimpun masalah pembelajaran seterusnya dan murid cerdas terus maju Tindakan susulan serta merta Pujian Tindakan Susulan Terancang Latihan, projek yang sesuai dengan kebolehan murid Tunjuk ajar kemahiran membaca yang berkesan Latihan, projek yang mencetuskan pemikiran
Latihan, projek untuk mengukuhkan kemahiran belajar, membuat analisis, rumusan dan perbandingan

Teguran
Nasihat Bimbingan

Bimbingan rakan sebaya

PROSEDUR PENILAIAN
1. 2. 3. 4. Tentukan objektif Tentukan kaedah penilaian Tentukan alat penilaian Merekod Kepentingan Prinsip merekod Cara merekod 5. Melapor

MERANCANG MEMBINA INSTRUMEN MENILAI PELAKSANAAN MEREKOD MENGANALISIS


Tindakan Susulan Pengukuhan pengayaan

MELAPOR
YA TIDAK

PENGUASAAN PELAJARAN BARU

Tindakan Susulan pemulihan