Anda di halaman 1dari 144

IMAN DAN KEHIDUPAN

PERBINCANGAN BERDASARKAN BUKU


Oleh

Prof.Dr. Yusuf al-Qaradawi

IMAN YANG KITA KEHENDAKI


Hakikat Iman Isi Kandungan Iman Beriman Kepada Allah Beriman Kepada Para Rasul Beriman Kepada Hari Kiamat

Hakikat Iman

Iman bukan hanya

Disebut dengan lidah Dengan melakukan syiar Setakan mengetahui hakikat iman tetapi tidak lahir dalam bentuk tindakan

Iman: keyakinan yang Larut dalam diri, mengeuasai daya, kehendak dan rasa dalaman manusia Perlu wujud pencapaian akal yang mampu menanggapi hakikat sesuatu yang wujud Pencapaian akal ini mesti sampai ketahap yakin

# Kepatuhan ini mersti disertai kepatuhan iradah yang dijemakan dengan ketaatan.

Kepatuhan ini mesti disertai rasa kepanasan yang meransang jihad di jalan Allah. Al-Quraan gambarkan iman dalam

Akhlak yang hidup Amal yang cemerlang

Ia membezakan mukmin dari yang lain. Semua anasir ini membentuk iman yang sebenar. Boleh juga disebut akidah yang sebenar Tanpa anasir ini tidak berhak disebut iman atau akidah.

# Ia hanya boleh diistilahkan sebagai idea, teori atau pendapat.

Tiga istilah ini berbeza dengan iman atau akidah: Tiga istilah ini hanya merupakan ilmu Yang memberi pendapat hanya failasuf, beranggapan pendapatnya benar tetapi mungkin bercanggah dengan realiti. Akidah larut dan mendarah daging dalam diri, otak dan tulang belulang Yakin itulah yang benar dan itulah realiti.

Isi Kandungan Iman

Kita perlu tahu intipati iman Mungkin ada orang salah guna istilah iman

Beriman kepada faham kebangsaab dll

Kita tak keasah, yang penting iman yang kita maksudkan bersifat keagamaan. Iman yang wujud bersama manusia sejak kecil dan tidak berpisah dengannya hingga keusia tua. Kekuatan iman ini mendominasi segala tindak tanduk manusia. Iman yang dijasadkan dalam akidah dan dijelmakan dalam rukun iman yang enam

# akidah ini membolehkan manusia mampu: * mentafsirkan hakikat wujud di kelilngnya.

Mampu menjawab tiga soalan: Dari mana?. Kemana?. Untuk apa?. Murni dan menjadi risalah semua para rasul. Tetap dan tidak berubah dari dahulu hingga sekarang

Akidah ini

Risalah Islam datang untuk membersihkannya daripada syubhat dan penyelewengan Islam hanya memurnikan kembali akidah mengenai uluhiyah, nubuwah, hari akhirat dll Anasir akidah yang utama: beriman kepada Allah, para rasul dan hari kiamat.

Beriman Kepada Allah


1. Wajib beriman dengan kewujudan Allah Penomena alam membuktikan ada pencipta disebalik kewujudan alam. Apa pun istilah yang diberikan manusia, bagi alQurqqn kuasa agung itu ialah Allah. Akal manusia tidak mampu mengetahui hakikat Allah, kerana manusia masih tidak mampu mengetahui hakikat banyak alam dikelilingnya. Allah yang maha berkuasa bukan tuhan satu golongan, bangsa, kawasan tertentu di dunia, tetapi tuhan sekelian alam.

:# Banyak ayat sentuh kesyumulan rububiyah Allah : : *

:Banyak ayat buktikan kewujudan Allah

( 461 )
( 41 )

:Fitrah manusia terima kewujudan Allah

2. Wajib beriman Allah maha esa

Esa kewujudan

* Esa rububiyah: * )22 (

Esa uluhiyah:

) 59 (

Kalimah adalah pemberontakan


Terhadap kuasa zalim dan taghut Terhadap tuhan berhala, dewa dan lainnya. Pengisytiharan kemunculan masyarakat baru yang unik tegak di atas manhaj

Musibah yang menimpa manusia akibat mengaku tuhan atau mempertuhankan manusia. Akidah tauhid jadikan semua makhluk abdi kepada Allah.

3. Allah maha sempurna. # Terima wujud dan wahdaniyah Allah mesti terima Allah maha sempurna.

Bukti kesempurnaan Allah dapat dilihat pada alam jagat. Fitrah manusia menerima dan risalah anbiya menjelaskannya. Banyak ayat Q buktikan kesempurnaan Allah: Sifat asma al-Husna bukti Allah maha sempurna. Ketuhanan dalam Islam tidak terpisah dari alam. Tidak seperti Aristotal yang melihat

Alam ini azali

* Tuhan tiada hubungan dengan alam, tidak tadbir, tidak ambil tahu, tidak tahu apa yang berlaku dalam alam.
Tuhan hanyalah bukan jauhar, bukan sifat, tiada permulaan dan tiada kesudahan, tidak berjuzuk, bukan dalam alam dan bukan diluar alam, tidak berhubung dan tidak berpisah dari alam. Semua sfat ini jadikan Allah tidak mempunyai sifat yang berhak ditakuti, ditaati dan diagungkan Islam tidak kenal ketuhanan konsep ini. Tuhan dalam konsep Islam: Pencipta, pemilik, penjaga maslahat dan penentu segala.

Beriman Kepada Rasul


Setelah beriman kepada Allah dan sifatnya, beriman kepada rasul bukan perkara pelik lagi. Beriman kepada rasul natijah dari beriman kepada Allah. Sukar diterima setelah Allah ciptakan manusia kemudian membiarkannya tanpa panduan. Adalah jadi pelengkap kepada kesempurnaaln Allah dia:

Utuskan rasul dan turunkan wahyu Tunjukkan manusia jalan ke akhirat Tunjukkan jalan hidup di dunia, sediakan bekalan ruh dan jasad.

Bukanlah bijak jika Allah biarkan manusia mencari jalan sendiri, sedangkan diri dan kehidupan manusia penuh pertarungan.

# Yang bijak Allah utuskan rasul pembawa hidayah


kepada manusia.

Kerana itu Allah tidak terima kehairanan musyrikin kenapa Allah utuskan para rasul Hidayah dapat dicapai melalui indra, akal, wahyu. Namun hidayah melalui wahyu lebih tepat Hidayah tidak terbatas kepada manusia, tetapi juga kepada binatang melalui fitrah Beriman kepada rasul bererti:
1.

2.

Beriman kepada kebijaksanaan dan rahmat Allah yang tidak membiarkan manusia tanpa panduan, tidak menyeksa mereka sebelum memberi amaran, tidak dibiarkan berselisih sepanjang hayat tanpa tempat rujukan. Beriman bahawa agama bagi Allah hanya satu sepanjang zaman, agama tauhid.

# Iman ini mampu menjadikan nilai-nilai akhlak,

3. Beriman kepada adialisma )(paling realistik, pimpinan manusiawi paling cemerlang dan istimewa.

amal soleh dan ketinggian jiwa sebagai satu hakikat yang berlaku di alam nyata. Sekalipun para rasul istimewa mereka tetap manusia, tiada hak bersifat dengan sifat ketuhanan dan tidak berhak menerima ubudiyah dari makhluk.

)11 (

Beriman Kepada Hari Kiamat

Kehidupan manusia tidak hanya terbatas kepada dilahirkan dan dikebumikan. Hati nurani manusia merasakan dia tidak dilahirkan ke dunia semata-mata untuk hidup dan mati, mesti ada rahsia disebalik itu. Hati nurani manusia merasakan dia hidup di dunia hanya sementara dan akan dikembalikan semula Akal dan jiwa manusia merasakan hidup yang pendek ini bukanlah yang terakhir, ia akan menghadapi satu putaran hidup lain.

# Mana mungkin hidup ini berakhir begitu sahaja sedangkan dalam dunia banyak yang jahat dan yang baik, tetapi mereka tidak mendapat balasan
daripada kejahatan dan kebaikan mereka. Akal manusia merasakan perlu ada satu hari pembalasan bagi mereka yang jahat dan baik Hari pembalasan itu ialah hari akhirat, ia telah dapat dirasakan kewujudannya oleg fitrah manusia. Kewujudan hari kiamat telah dibuktikan Quraan:

)22-21 (

Membangkitkan semula selepas mati bukan perkara sukar bagi Allah. Dia berkuasa mengadakan yang tiada, dia juga berkuasa membangkitkan yang pernah ada.

# Membangkitkan semula setelah mati bukan perkara sukar bagi Allah. # Yang berkuasa mengadakan yang tiada mesti
berkuasa membangkitkan yang pernah ada. Banyak ayat Quraan buktikan hal tersebut:

) 27 (

Syurga disediakan untuk hamba saleh Neraka disediakan untuk hamba taleh

Keistimewaan Akidah Islam


1. 2. 3. 4. 5.

Akidah Akidah Akidah Akidah Akidah

jelas fitrah tetap dibuktikan pertengahan

1. Akidah Islam jelas: tersimpul dalam konsep ada pencipta disebalik kewujidan alam, pentadbir dan pentakdir semua perkara.
* Pencipta itu ialah allah
* Akidah ini jelas dan dapat diterima akal * Tidak keliru seperti akidah teriniti dan lainnya.

2. Akidah fitrah:Tidak asing kepada fitrah, dapat diterima

3. Akidah tetap:tidak berubah, tidak boleh dikurang dan ditambah oleh sesiapa, ajaran akidah sama dalam semua risalah para rasul 4. Akidah dibuktikan dengan dalil dan hujjah, tidak berpada dengan taklif, tidak hanya berbicara dengan hati, tetapi dibuktikan denan hujjah diterima akal * Quraan buktikan isu akidah dengan hujjah dan
bukti nyata.

5. Akidah pertengahan, normal: tidak ada unsur pelampau

Pertengahan antara yang menolak metafizika dan mempercayai banyak tuhan, menolah wehdatuluwujud dan tidak bertuhan, syirik dan sabitkan satu tuhan bagi sekelian alam. Pertengahan antara yang menafikan semua perkara dari tuhan dan yang menyamakan tuhan dengan makhluk ataumenjasadkan tuhan Pertengahan antara yang mewarisi bulat-bulataidah datok nenek dan yang cuba mengetahui hakikat tuhan. Pertengahan sikap terhadap akiah lain, tidak taasub terhadap akidah samawiyah, lapang dada terhadap akidah yang bertentangan.

* Menggalak penganut menyeru orang lain. * Melarang pandang remeh golongan penentang.

Pertengahan antara mereka yang mengambil mudah dalam mensabitkan akidah dengan menerima yang syak dan waham dan golongan yang menolak terus persoalan akidah. Pertengahan dalam persoalan berkaitan para rasul, tidak letak mereka di makam uluhiyah, tidak letak mereka di kedudukan manusia paling rendah.

Para nabi manusia istimewa pilihan Allah, disiapkan dengan semua keperluan menjadi rasul. Allah tahu unsur baik dan kesediaan yang ada pada mereka. Allah turunkan wahyu, jadikan uswah dan maksum.

* Pertengahan dalam isu iradah insaniah antara

jabariyah dan qadariyah, terima takdir tetapi terima fitrah manusia berikhtiar menjana maslahat dan

menolak bencana. Pertengahan yang sesuai dengan fitrah dan hakikat manusia yang diberikan daya untuk berusaha dan diberikan kebebasan iradah. Kebebasan iradah suatu yang amat penting agar adil manusia dipertanggungjawabkan keatas perbuatannya menurut pilihan dan kehendaknya sendiri.

)29 ( ) 44 ( ) 233 (

KESAN IMAN DALAM KEHIDUPAN INDIVIDU


Mukaddimah Iman Dan Kemuliaan Manusia Iman dan Kebahagiaan Ketenangan Jiwa Reda Aman Jiwa Harapan Iman dan Kasih Sayang Tetap Pendirian Hadapi Kesukaran

Mukaddimah

Dalam kehidupannya manusia mahu:


Kemanusiaannya dirasai dan dia dihargai. Kewujudannya ada matlamat, punya risalah, dikenang dan berbeza dari haiwan. Memiliki kemuliaan dan kekuatan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Manusia tidak mahu kehidupan yang asing dan ganjil, dizalimi dan menzalimi. Iman mempunyai kesan keatas semua perkara ini.

Iman Dan Kemuliaan Manusia


1. Manusia Pada Pandangan Materialisme 2. Manusia Pada Pandangan Mukmin 3. Kedudukan Manusia Di Sisi Allah 4. Kedudukan Mnaisia Dikalangan Penghuni Langit 5. Kedudukan Manusia Pada Alam Jagat 6. Ungkapan Ulamak Mengenai Kedudukan Manusia 7. Keagungan Iman Selepas Keagungan Insaniyah 8. Kesan Nilai-nilai Ini Kepada Perasaan Dan Jiwa 9. Antara Pandangan Islam Dan Materialisme 10. Kedudukan Manusia 11. Tabiat Manusia 12. Matlamat Manusia.

1. Manusia Pada Pandangan Materilisme

Dari sudut kedudukan manusia hanya:

Seketul tanah, daging, tulang belulang dan urat murat. Akal hanya bahan yang duhasilkan otak Manusia sama seperti benda-benda hidup yang lain, yang penting dia berkembang melalui peroses evolosi hingga menjadi manusia Bumi hanyalah stu daripada jutaan planet.

Daripada sudut masa manusia tidak punya nilai, kerana bumi hidup ratusan juta tahun sedangkan manusia paling lama hanya hidup ratusan tahun, apa erti ratusan tahun berbanding ratusan juta tahun.

# Mereka tidak membezakan alam ruh Ilahi dan alam satu jiwa yang bertutur, manusia hanya lembaga material dan jasad haiwani

Jasad manusia terditi daripada unsur:


1. Oksigen 45,000mg.
2. 3. 4. 5. Karbon 12,600mg. Haidrogen 7000mg. Asid 2100mg. Kalsium 1050mg.

6. Posporan 700mg. 11. Magnasium 35mg.


7. Belerang 8. Potisium 9. Sodium 10. Klorait 170mg. 12. Besi 4mg. 140mg. 13. Tembaga 0.1mg. 105mg. 14. Magnet .02mg. 105mg. 15. Yud .03mg.

Dalam gambaran lain:


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Minyak cukup untuk 7 ketul sabun Karbon cukup untuk 7 batang pensel Posporan cukup untuk 120 kepala batang jarum Garam magnasium cukup untuk seteguk minuman berperisa Besi cukup untuk sebatang paku sederhana besar Kapur cukup untuk cuci kutu seekor anjing Air cukup untuk memenuhi bekas muatat 10 gelen

2. Manusia Pada Pandangan Mukmin

Manusia makhluk paling mulia, paling baik kejadian, ditiupkan ruh, malaikat sujud kepadanya, Allah permudahkan langit dan bumu untuknya. Semua makhluk dicipta untuk manusia, tetapi manusia dicipta untuk Allah. Manusia kerdil berbanding alam jagat, namun dari sudut maknawi manusia lebih besar. Usia manusia pendek berbanding usia dunia, tetapi mati bukan akhir kehidupan, bagi mukmin dunia hanya perantara untuk satu dunia lain yang kekal abadi dan sarmadi.

# Inilah kemuliaan manusia.

# Bagi Islam manusia punya kedudukan istimewa # Banyak ayat Q bukti kedudukan manusia istimewa

3. Kedudukan Manusia Di Sisi Allah


Manusia hampir dengan Allah Kedudukan ini hapuskan wasilah dalam hubungan manusia dengan Allah. Banyak ayat nyatakan keudukan dan hubungan tanpa wasilah ini.

) 7 ( dll ..... dll

Hadis Rasulullah perkukuhkan.

4. Kedudukan Manusia Di Kalangan Penghuni Langit

Kedudukan manusia di kalangan makhluk alam ruh amat tinggi, tidak mampu dicapai malaikat Manusia jadi khalifah Allah di bumi Allah buktikan kedudukan tinggi ini, perentah malaikat sujud kepada Adam Semua sujud kecuali iblis.

5.Kedudukam Manusia Dalam Alam Material.

Manusia pengendali alam jagat. Semua yang di bumi dan di langit dijadikan untuk krmudahan manusia Justifikasi kedudukan ini kerana manusia mempunyai ruh dan akal dan kemampuan mengurus dunia.

) 14 (

Islam iktiraf apa yang ada pada manusia: ruh dan jasad, akal dan hati, iradah dan nurani, naluri dan keinginan, semuanya Islam layan.

) 6 ( ) 8-6 (

# Islam iktiraf apa yang ada pada manusia: ruh dan jasad, akal dan hati, iradah dan nurani, nalori dan keinginan.
Semuanya dilayani dalam ajaran Islam:

) 6 ( ) 7-6 (

6.Ungkapan Ulamak Tentang Kedudukan Manusia

Abu Bakar al-Arabi: tiada bagi Allah makhluk paling baik dari manusia, Allah menciptanya hidup, berilmu, berkuasa, bercakap, mendengar, melihat, mentadbir dan bijaksana. Al-Ghazali,(setelah diolah semula) : sebab Allah kasih kepada manusia ada dua; sebab yang boleh disebut dan sebab yang tidak boleh disebut. Sebeb yang boleh disebut: kesamaan Allah dengan manusia pada (nama) sesetengah sifatnya, seperti sifat ehsan, lemah lembut, berilmu, rahmat dan lainnya, sebeb itu kata orang: berakhlaklah dengan akhlak Allah

* Khususiat manusia yang tidak boleh disebut oleh manusia tetapi telah disebut al-Quraan seperti:

Manusia ruh rabbani:

)85 ( ) 72 ( dll

Ibn al-Qaiyim: ketahuailah bahawa Allah telah mengkhususkan keistimewaan makhluk manusia antara makhluknya yang lain dengan memuliakan, memberikan keistimewaan, pernghormatan, Dia ciptakan manusia untuknya, hampir kepadanya, memuliakannya dengan sesuatu yang tidak diberikannya kepada makhluk lain

7. Keagungan Iman Setelah Keagungan Insaniah

Manusia ada izzah lain selain izzah sebagai makhluk paling baik kejadian, izzah kerana:

Umat paling baik dilahirkan di dunia. Diseiringkan dengan izzah Ilahi. Manusia yang memimpin, bukan dipimpin. Mendapat jaminan sokongan dari Allah. Mendapat pemeliharaan dari Allah. Allah jadikan mereka sebagai neraca penyukat amalan betul dan salah.

8. Kesan Nilai Maknawi Ini Kepada Jiwa Manusia:


Merasa bangga dan ada harga diri. Berjiwa besar dan bercita-cita tinggi. Tidak tunduk kepada makhluk, kuasa manusia angkuh dan zalim, harta, kekayaan, kdeagungan. Contoh-contoh dalam sejarah:

Bilal bin Rubah berdepan dengan pemimpin jahiliah Rub`ie bin `Amir sewaktu berhadapan dengan Rustum

Selogan mukmin: Memimpin bumi dan hamba kepada yang maha esa.

9. Manusia Antara Pandangan Islam Dan Materialisme.

Bila manusia merasakan kemuliaan, kedudukan, fungsi sebagai pemimpin dia akan merasa:

Harga diri, kerana bangga dengan kedudukannya di sisi Allah dan makhluk. Dia hidup dengan bangga diri, mengangkat kepala tidak mudah tunduk, tidak mahu dihina dan dikeji. Jauh dari perasaan rendah diri dan rasa diri tidak berharga, sia-sia dan kosong.

Perasaan ini bukan remeh, bukan barang tiruan, tetapi keberuntungan yang besar kepada manusia. Perasaan ini membuatkan akidah Islam berbeza dngan pemikiran aliran kebendaan.

# Neraca pengukur membezakan dua aliran ini ialah: 1. Kedudukan manusia di dunia 2. Tabiat fitrah manusia 3. Matlamat dan peranan manusia dalam kehidupan.

10. Kdudukan Manusia. Akidah Islam telah tentukan kedudukan manusia:

Khalifah allah, makhluk tersendiri antara makhluk lain, makhluk mulia yang bertindak dengan kehenda Allah. Allah menciptakannya dan memberikannya indra Dia hanya hamba kepada Allah

# Manusia pada penilaian materialisme: * Bukan makhluk mulia

Dia hanya tumbuhan yang wujud dari tiada kepada ada. Dia adalah haiwan sosial yang dengan ilmu dia mampu mengeuasai alam. Dengan ilmu dai boleh maju dan berkembang. Dengan ilmu dia mengaku dirinya tuhan Merasa diri sia-sia dan murah, manusia hanya binatang sahaja. Trtipu dengan diri sendiri, angkuh, meangkat diri sebagai tuhan yang boleh melakukan apa sahaja tanpa dipertanggungjawabkan.

Pandangan materialisme ini menatijahkan:

# Materialisma mutakhir menyedari kesilapan pandangan ini, banyak penulisan pemgkeritik pandangan ini.
11. Tabiat Manusia. Banyak yang keliru tentang hakikat manusia Punca kekeliruan ini kerana manusia terdiri daripada berbagai unsur: jasad, ruh dan akal Kecelaruan dalam menilai hakikat manusia kerana mengabaikan dua unsur ini atau memisahkannya. Islam telah mengehatui hakikat manusia kerana Islam dari Allah, manusia pula dicipta Allah. Allah cipta manusia dari ruh dan jasad.

# Keperluan jasad membawa manusia kebumi dengan segala tuntutannya. # Keperluan ruh membawa manusia kealam langit.

Akidah Islam meladeni kedua-dua unsur ini.

12. Matlamat Manusia. Islam telah nyatakan matlamat dan peranan manusia. Dicipta untuk mengenal dirinya, mengenal Allah, mengabdikan diri kepada Allah. Menjadi khalifah, memikul amanah taklif, akan menghadapi cubaan, seterusnya akan matang dan bersedia untuk satu dunia lain di akhirat.

# Manusia hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk ubudiyah dan khilafah. # Bagi materialisme manusia hidup untuk diri
sendiri, mengecap segala nikmat dunia. Sangat jauh beza antara yang hidup untuk dirinya dan yang hidup bukan untuk dirinya.

IMAN DAN KEBAHAGIAAN


Bahagia menjadi impian setrata masyarakat manusia. Manusia mencari kebahagiaan tetapi tidak menemuinya kerana mencarinya di tempat yang salah. Mereka mencarinya pada kebendaan, pencarian mereka sama dengan pencari mutiara di padang pasir Beberapa soalan dikemukakan dalam mencari bagahia:

Apakah bahagia itu pada kebendaan?, pada anak ?, pada ilmu yang telah diuji ?.

# Jawabnya semua perkara ini bukan kebahagiaan. # Banyak dunia maju dalam kebendaan tetapi hidup keluh kesah, jadikan bunuh diri jalan keluar.

Anak bukan kebahagiaan, berapa banyak anak jadi punca penderitaan, berapa banyak ibubapa mati di tangan anak. Ilmu memang dapat menjana nikmat dan manusia tidak puas dengan pencapaian ilmu, tetapi ilmu bukan kebahagiaan, kerana ilmu itu syahwat dan syahwat tidak membawa bahagia. Kebahagiaan berada dalam diri manusia, bersifat maknawi, tidak dapat dilihat, disukat, dibeli dan disimpan. Bahagia kemuncak kepuasan dan kerihatan yang dikecap manusia.

# Bahagia lahir dari dalam diri manusia, bukan dibawa dari luar. # Bahagia tidak dapat diberi dan diambil.

Kesah perbalahan sepasang suami isteri:

Suami, marah: aku akan seksa kamu. Isteri: abang tidak akan dapat menyeksa dan membahagiakan saya. Suami: kenapa?. Isteri: kalau bahagia pada gaji, abang boleh berhentikannya, kalau perhiasan abang boleh tidak memberikannya, tetapi bahagia itu sesuatu yang abang dan orang lain tidak memilikinya. Suami: jadi kebahagiaan itu apa?. Isteri: saya dapati kebahagiaan pada iman saya, iman saya di hati saya, dan tiada siapa mampu menguasai hati saya.

# Islam tidak menolak peranan kebendaan dalam mencapai kebahagiaan # Sabda Rasulullah saw.

Namun kebendaan bukan kebahagiaan dan bukan punca tunggal kebahagiaan. Kalau bahagia diibaratkan sepohon kayu yang tumbuh dalam diri manusia maka iman kepada Allah dan hari akhirat adalah air yang menyirami, baja yang menjadi makanan, menjadi udara dan cahaya.

IMAN DAN KETENANGAN JIWA


1. Tiada Kebahagiaan Tanpa Ketenangan. Dalam kehidupannya manusia perlukan kesihatan, kasih sayang, dianugerah keupayaan dan kekuatan, kekayaan dan kemasyhuran. Ini mungkin benar, tetapi keperluan hakiki manusia ialah ketenangan jiwa. Allah mungkin beri ramai orang IQ tinggi, kesihatan, harta dan kemasyhuran tetapi ketenangan jiwa anugerah Allah kepada orangorang pilihan.

* Pengalaman menunjukkan bahawa ketenangan jiwa adalah kemuncak ideal kehidupan manusia. * Banyak keistimewaan tidak diperlukan manusia.
Realiti menunjukkan kebahagian memuncak tanpa harta, kesihatan dll Ketenangan jiwa boleh jadikan gobok buruk sebuah istana, tanpa ketenangan jadikan istana sebuah penjara. 2. Tiada Ketenangan Tanpa Iman Ilmu, kesihatan, kepuasan nafsu, kekuatan, harta kekayaan tidak dapat menjana kebahagiaan Hanya iman kepada Allah, hari akhirat dapat menjana kebahagiaan.

* Ini telah dibuktikan sejarah dan pengalaman manusia. * Manusia paling keloh kesah ialah orang yang
tidak beriman, kerana mereka tidak mengecap kehidupan, tidak tahu apa erti kehidupan, tidak tahu matlamat hidup dan tidak tahu rahsia hidup. Ketenangan adalah hasil iman dan tauhid, ia adalah anugerah Allah. Inilah ketenangan yang dikecapi Rasulullah saw dan para sahabatnya. 3. Mukmin Menyahut Seruan Fitrah. Sebab-sebab mukmin mendapat ketenangan ialah:

* Mukmin mengenal fitrahnya yang serasi dengan dengan fitrah alam, dengan itu manusia hidup menjajarkan dirinya dengan fitrah alam.

Penjajaran ini membuat manusia hidup tenang. Dalam fitrah manusia ada kekuatan yang hanya dapat dipenuhi oleh iman, selagi manusia tidak menemui iman dia tidak akan ada kekuatan dan terus keloh kesah. Selagi dia tidak menemui Allah dia tidak akan bahagia, tidak tenang dan tidak kenal hakikat dirinya, kerana dia telah dilindungi oleh sifat bongkak, angkuh dan takburnya.

4. Mukmin Menemui Rahsia Kewujudannya * Manusia banyak bertanya mengenai banyak perkara, etapi gagal menjawabnya.

Hanya Islam dapat memberi jawapan tepat. Islam beri jawapan tentang rahsia kewujudan alam, Islam menjadi rujukkan kepada semua soalan manusia. Islam beri jawapan yang boleh diterima akal dan fitrah manusia, malah Islam itu sendiri fitrah. Dengan jawapan itu mukmin tahu rahsia hidupnya dan rahsia kewujudan alam dikelilingnya. Mengenal diri, Allah dan alam membimbing manusia mengenal kebaikan

5. Mukmin Bebas Seksa Bingung Dan Raguragu.

Dengan iman yang disokong akal dan fitrah manusia selamat dari kebingungan, ragu-ragu dan syak. Dengan iman ini juga mukmin mampu mentafsir kewujudan dikelilingnya, ini berlaku setelah dia tahu permulaan, kesudahan dan peranannya, juga selepas dia tahu permulaan dan kesudahan alam dikelilingnya. Dia punya tuhan yang menciptanya dan mencipta alam dikelilingnya.

* Dia tahu dunia yang campur baur antara kebaikan, keburukan, keadilan dan kezaliman ini bukan jadi matlamat hidup.

Dia tahu dia tidak diciptakan sia-sia, sebab itu tuhan utuskan rasul membimbingnya melaksanakan tugasnya. Dia tahu dia tidak asing di dunia, dai dan semua makhluk menjadi abdi kepada Allah. Semua keberuntungan mukmin ini hanya dapat dinilai hakikatnya oleh mukmin, orang tidak beriman tidak dapat menilainya.

6. Mukmin Jelas Matlamat Dan Jalan. * Bukan mukmin dalam kebingungan antara berbagai matlamat yang ingin dicapai di dunia.

Kekiri atau kekanan, penuhi tuntutan naluri atau kerelaan masyarakat, kerelaan masyarakat pula satu kemuncak yang tidak dapat dipenuhi, kesah orang tua, anak dan keldai contoh prektik. Mukmin tidak dibebani kebingunan ini, matlamat yang banyak itu telah digabung menjadi satu: Mencari keredaan Allah. Matlamat tunggal ini membuat mukmin mengikut satu jalan untuk mencapainya: Sirat al-Mustaqim Sangat jauh beza yang tahu matlamat dang masih bingug.

* Demi mrncapai matlamat ini semua perkara mudah dan murah bagi mukmin. * Sikap ini tidak sama dengan sikap munafikin.

Hanya iman yang beri ketenangan kepada sahabat menemui mati dalam peperangan:

) 4 (

Mukmin tahu matlamat, dia rasa rehat, dia tahu jalan dia rasa tenang, dia melalui jalan tanpa keloh kesah. Mukmin punya neraca dan perinsip jadi pengukur semua tindakan, ia memberi isyarat untuk maju atau mudur. Di samping itu dia punya hati nurani bertindak sebagai kompas.

* Bagi mukmin, kayu ukur dalam hal akhlak ialah mencari keredaan Allah dan menjauhi larangannya, dia cuba patuh kepada Allah 100%

Kesah Ibrahim dan Ismail contoh jelas. Yang jadikan mereka tenang melaksanakan perentah ialah kerana keduanya menyerahkan ubudiyah kepada Allah;

) 101 (

7. Mukmin Serasi Dengan Semua Yang Wujud * Mukmin hidup berhubung dengan alam, dia serasi dan selaras dengan alam, bukan asing darinya.

Mukmin dan alam sama tunduk kepada Allah dan sama bertasbih kepadanya. Mukmin melihat alam sebagai tanda kebesaran Allah dan sebagai teman hidup yang serasi. Dengan pandangan ini hidup mukmin jadi luas, jiwanya jadi lapang. Tiada yang lebih luas dari dada mukmin yang dapat melihat alam tersurat dan tersirat, alam wujud dan alam akhirat. Tiada yang lebih sempit dari dad seorang mulhid yang terpenjara dalam diri dan dalam alam yang luas.

* Inilah hakikat yang tidak berubah sejak Adam hingga kiamat: bukan mukmin keloh kesah, sekalipun tidur diatas timbunan wang.

Jangan tertipu dengan lahiriah, kerana mereka sebenarnya menderita. Beriman kepada Allah dan perkara ghaib mengangkat darjat manusia dari haiwan kepada insan, dari kanak-kanak kepada matang, kerana iman telah mengangkatnya dari alam mahsus ke alam ma`qul , dari alam nyata ke alam ghaib. Mukmin hidup dengan keluasan hati dan jiwanya sekalipin dia tidak punya keluasan harta, kerana iman telah meluaskan hati dan jiwanya. Iman telah dapat menghubungkannya dengan alam dan penciptanya.

8. Mukmin Hidup Dalam Kebersamaan Allah. * Mukmin tidak mengalami sakit jiwa yang dialami orang yang tidak beriman.

Penyakit yang menjadikan pengidapnya merasa keluh kesah, keseorangan, dunia tertutup, terasing, dia seolah-olah seorang penumpang kapal karam yang terdampar di sebuah pulau, hanya dapat melihat laut dan langit, hanya mendengar desiran angin dan deruan ombak. Tiada alam paling ngeri dari keadaan seperti ini, tiada kehidupan paling derita dari kehidupan seperti ini. Pakar psikologi sepakat, penyakit ini paling bahaya, tiada rawatan penyembuhnya kecuali kembali kepada agama, kembali kepada iman.

* Iman dan keyakinan mukmin lebih mujarab dari rawatan yang disaran doktor. * Dia yakin Allah bersamanya di mana-mana.
Merasai kebersamaan dan pemeliharaan Allah dapat menghindar perasaan terasing yang menakutkan. Perasaan ini menjadikan mukmin sentiasa mesra dengan Allah dan tidak merasa kesunyian. 9. Mukmin Sentiasa Merasa Hidup Bersama Para Nabi Dan Siddiqin. Mukmin tidak merasa asing daripada para nabi dan siddiqin, sekalipun tidak bersama dalam kehidupan, mereka hidup dalam fikirannya semasa dia membaca ayat dan doa dalam solat.

* Dia bukan sahaja hidup dengan mukmin sezaman dengannya, tetapi menjangkau mukmin zaman lalu dan akan datang, dia berdoa:

Adakah yang lebih bahagia dari orang yang merasakan dia hidup bersama para nibi, siddqin dan solohin ?. 10. Solat Dan Doa Pemangkin Ketenangan. Solat merupakan saat di mana mukmin terpisah dari urusan dunia dan berdiri dihadapan Allah meluahkan segala isi hatinya, berdoa, memohon, mengadu dan meminta.

* Hubungan dengan Allah menjana kekuatan dalam diri dan menjadi bekalan kepada azam dan ketenangan jiwa.
Solat yang dilakukan selepas mengangkat hadas yang menyegarkan dan ayat ayat yang dibaca sangat memberi kesan kepada diri dan jiwa. Tiada sesuatu yang mampu menjana ketenangan seperti yang mampu dijana oleh solat. 11. Mukmin Tidak Hidup Antara Hai Dan Kalau. Keloh-kesah, kesal terhadap masa lalu, benci keadaan yang ada dan bimbang masa depan menghakis ketenangan manusia.

* Banyak manusia tidak dapat melupakan musibah masa lalu, kadangkala merasa bersalah, silap langkah dan kesal.

Sentiasa hidup dalam keluhan:


Hai, kenapa aku tak buat begini !! Kenapa aku buat begitu !! Kalaulah aku buat begini tentu

Mukmin jauh dari penyakit mengingati dan menyesali masa lalu, kerana dia beriman dengan qada dan qadar Allah, dia tidak menyesal kepada masa lalu yang derita dan tidak bimbang masa depan yang belum tentu. Dia yakin semuanya ketentuan Allah.

* Dia yakin apa yang ditakdirkan Allah pasti akan berlaku, dia tidak marah, bungkam dan tidak kesal.

Selogan mukmin: apa yang dikehendaki Allah pasti akan berlaku, apa yang tidak dikehendaki Allah pasti tidak akan berlaku. Dalam semua keadaan ini mukmin merasa tenang.

REDA
1.

Perasaan riang dan gembira berada pada reda dan yakin. Dalam hadis dinyatakan:

Haus dan lapar dengan minum dan makan, riang dan gembira dengan reda dan yakin, sedih dan duka dengan benci dan ragu-ragu. Orang yang benci dan ragu tidak pernah tenang, rehat dan gembira, pembenci sentiasa dukacita.

* Mukmin mungkin ditimpa kesedihan, tetapi dia lebih sedih untuk orang lain. * Reda nikmat paling besar.
Orang kafir tidak dapat kecap nikmat reda 2. Mukmin Reda Diri Dan Tuhannya Dia reda dirinya kerana kerana dia tahu kedudukan, peranan dan fungsinya di dunia, dia bukan dijadikan sia-sia. Dia reda kepada Allah kerana:

Dia beriman dengan kesempurnaan Allah dan yakin keadilannya. Dia tahu pentadbiran Allah paling baik dan rahmatnya paling besar.

* Dia tahu baik buruk di tangan Allah * Mungkin ada kebaikan di sebalik keburukan

Yang buruk pada pandangan manusia belum pasti buruk pada penilaian Allah Pada hakikatnya buruk dan baik bukan dua perkara yang bertentangan, kerana tiada makna berani jika tidak ada bahaya. 3. Mukmin Reda Alam Dan Kehidupan. Kesan reda kepada Allah dan diri, mukmin reda terhadap alam keliling. Dia tahu alam ini ciptaan Allah yang maha bijaksana, tiap unit alam bukti kebijaksanaannya. Jika dia tahu hikmat ciptaannya itu adalah bonos

4. Mukmin Amat Peka Nikmat Allah * Manusia benci diri dan kehidupan kerana mereka tidak peka terhadap nikmat Allah, malah mungkin
mereka tidak menghargainya sama sekali. Tetapi mukmin sangat peka terhadap nikmat Allah, dia dapat merasakannya pada semua perkara: baik, buruk, tuah atau celaka. 5. Mukmin Reda Takdir Allah Mukmin merasai nikmat Allah pada setiap detik dan keadaan, Perasaan ini tidak luput sekalipun dia ditimpa musibah. Dia reda dengan kada dan kadar Allah, kerana dia tahu Allah tidak lakukan suatu yang sia-sia.

6. Mukmin Reda Rezeki Pemberian Allah * Dia reda kerana dia beriman kepada keadilan dan rahmat Allah dalam pengagihan itu.
Sikap inilah yang disebut Qanaah. Qanaah bukan bererti menerima penghinaan dan kelemahan, kerana ia bercanggah dengan fitrah manusia. Imanlah yang mengendali keinginan fitrah manusia yang tidak kenal batas. 7. Reda Sumber Kekuatan. Reda dan berpada dengan yang sedikit bukan bererti lemah, tetapi ia sumber kekuatan bagi manusia yang berperinsip.

* Mereka melihat kekayaan kecil, seperti penumpang kapal terbang melihat istana di bumi seperti kotak dan manusia seperti semut.
8. Reda Bukan Bererti Bisu. Reda bukan bererti bisu berdepan dengan kebatilan dalam pentas hidup, sama dengan kerelaan manusia menaiki kereta, ia tidak bererti mereka rela denagn kemalangan yang disebabkan kereta. Mukmin reda menerima sunnah alam, tetapi tidak reda melihat penyelewengan yang berlaku dalam alam dan terhadap alam.

KEAMANAN DAN KEDAMAIAN JIWA


1. Kedamaian Jiwa Penting Untuk Dapat Kebahagiaan Dan Ketenangan. Mukmin tidak menyesali masa lalu, tidak benci keadaan yang ada dan tidak takut menghadapi masa depan. Mukmin hidup dalam jiwa yang damai, seolaholah dia berada disyurga. Allah jadikan syurga tempat paling damai, tiada rasa takut, benci dan bimbang. Itulah kedamaian jiwa mukmin didunia.

2. Iman Sumber Rasa Damai. * Manusia takut kepada banyak perkara, tetapi mukmin menutup pintu semua jenis ketakutan.
Dia hanya takut kepada Allah kerana dia yakin semua makhluk tidak berupaya melakukan mudarat dan manfaat keatasnya tanpa izin Allah. 3. Mukmin Merasa Rezekinya Terjamin. Mukmin yakin rezekinya dijamin Allah, kerana itulah janji Allah dan Allah tidak mungkir janji. Dengan jaminan itu mukmin hidup tenang, aman dan damai. Keyakinan ini menjadikan mukmin berani terjun dalam perjuangan.

* Isteri yang ditinggalkan pula sedar suaminya hanya pemberi makan, yang memberi rezeki ialah Allah, dengan itu dia meresa tenang.
3. Mukmin Rasa Aman Menemui Ajal. Mukmin menghadapi ajalnya dengan damai kerana dia tahu Allah telah menentukan masa matinya dengan tepat, tidak berganjak walau sesaat. Dia tidak takut mati ketana dia tahu dia pasti mati Dia merasa mudah meninggalkan harta, anak isteri dan dunia kerana dia tahu yang di akhirat jauh lebih baik dari yang didunia.

CITA-CITA DAN HARAPAN


1. Mengharap Penting Untuk Mencapai

Ketenangan Dan Kebahagiaan. Cita-cita dan harapan sumber kekuatan mukmin, obor penyuluh kegelapan, pencetus semangat kehidupan dan pembina kemakmuran. Cita-cita daya yang meransang kerja, pencetus semangat berjuang, pembangkit kecergasan dan penghapus kemalasan. Lawan cita-cita ialah putus asa, tiada harapan, ia menghancurkan semangat juang. Pesakit yang putus asa tidak akan ambil ubat.

2. Ada Putus Asa Ada Kufur. * Putus asa banyak terdapat di kalangan orang tidak beriman

Ini kerana mereka hidup untuk diri semata-mata, tidak hubungkan diri dengan alam dan penciptanya. Hubungan antara putus asa dengan kufur amat rapat. Keadaan ini dibuktikan kejadian bunuh diri di kalangan orang tidak beriman. Putus asa bukan setakat kufur, malah membawa kepada sikap ragu-ragu, syak, hilang keyakinan dan hilang harapan.

3. Iman Lahirkan Harapan. * Iman dapat melahirkan cita-cita dan harapan. * Mukmin paling tinggi cita-cita dan harapan.
Mukmin paling optimis bukan pesimis, kerana dia tahu di seabalik alam ini ada Allah yang mentadbir dan menentukan, tugasnya hanyalah berusaha menjana maslahat dan menolak mudarat. 4. Harapan Dan Cita-cita Penting Bagi Kehidupan Cita-cita penting untuk maju, ilmu tidak akan berkembang jika ilmuan tidak bercita-cita tinggi dan membuat penyelidikan

* Cita-cita penting untuk kebangkitan satu perjuangan.

Jika mujaddid tidak bercita-cita tinggi dan tidak menaruh harapan besar perjuangan tajdid akan berkubur. Bila ada cita-cita dan harapan semua perkara menjadi murah dan mudah. Nyawa dan harta murah dan mudah bagi para sahabat Rasulullah saw kerana mereka bercitacita tinggi dan menaruh harapan besar kejayaan perjuangan mereka.

IMAN DAN CINTA


1. Nilai Dan Kepentingan Cinta Untuk Capai

Kebahagiaan. Cinta naluri semulajadi manusia, ia lebih kuat dari reda, mungkin seorang reda terhadap sesorang tetapi dia tidak mencintainya. Cinta adalah ruh kepada kewujudan, jika alam ada sistem pertalian graviti, manusia ada sistem talian cinta, cintalah magnet yang menarik antara sesama manusia. Cinta penting, kata orang: jika dunia penuh cinta manusia tak perlu lagi undang-undang.

* Cinta menukar yang pahit jadi manis, tanah menjadi seramik, sakit jadi sembuh, dan.. * Cinta menjana kebahagiaan.
2. Mukmin Cinta Semua Perkara.

Dia cinta nikmat kerana ia ganjaran penat lelahnya, dia cinta musibat kerana ia jadi pemangkin kekuatan untuk menentangnya, dia cinta kehidupan dan kematian kerana baginya hidup satu peluang bersedia untuk mati dan mati alam menerima ganjaran nikmat. Hanya mukmin memiliki cinta seperti ini. 3. Chintai Allah. Mukmin mencintai Allah kerana:

Allah anugerahkannya kehidupan

* Dia mencintai kesempurnaan dan keindahan ciptaan Allah. * Dia cinta ehsan yang menjadi fitrah manusia

4. Mukmin Cintai Alam Semulajadi. Mukmin cintai alam smulajadi kerana ia ciptaan Allah Alam bukan musuh mukmin tetapi rahsia yang membantunya menunaikan tugas khilafah. Alam bukan bencana kepada mikmin, tetapi kitab tak bertulis yang boleh dibaca dengan mata hati. Alam dicipta bukan sia-sia, tetapi sarat denagn rahsia, gelap malam bukan menggerunkan, tetapi nikmat pemberian Tuhan, malah hidup ini adalah malam.

5. Mukmin Cintai Kehidupan. * Tidak menganggap kehidupannya jenayah ibubapanya. * Bukan penjara yang dia mesti lari daripadanya. Hidup adalah risalah, ia perantara kehidupan dunia dan akhirat. 6. Mukmin Cintai Kematian. Mukmin cintai kematian kerana kematian mempercepatkannya menemui Allah dan mengecap nikmat amalnya di dunia. Cerita musafir ditawar menjadi raja 7. Mukmin Cintai Manusia. Mereka rakan kongsi asal kejadian, rahim, insaniyah, ubudiyah, matlamat dan mush.

8. Mukmin Berhati Bersih. * Kesan iman paling rendah ialah sejehtera hati terhadap sesama manusia.

Iman hapuskan hasad dengki kerana:


Daia tahu hasad dengki penyakit merbahaya Dia suka kebaikan berlaku kepada orang lain Dia berada di tahap tinggi dari kehendak duniawi yang menyebabkannya perlukan hasad dengki Dia pengampun, pemaaf dan penyayang Dia tahu hasad dengki mainan syaitan

9. Ithar ) ( Ciri Khusus Mukmin. * Ithar, mengutamakan orang lain dari diri sendiri * Ia menjadi sifat khusus mukmin.
Ia merupakan darjat cinta paling tinggi, dia susah kerana orang lain, dia lapar supaya orang lain kenyang, dia berjaga supaya orang lain dapat tidur, dan dia Mukmin utamakan orang lain kerana harapkan keredaan Allah, orang kafir tidak miliki sifat ini kerana dia hidup untuk dirinya sendiri. Peristiwa hijrah sarat dengan contoh-contoh ithar 10. Kemana Islam Alihkan Sifat Benci. Di samping cinta dan kasih, dalam diri manusia terdapat perasaan benci

* Kedua-dua sifat ini mudah diransang, sebeb itu usaha menggerak manusia mesti bermula dengan mewujudkan matlamat dan musuh bersama.

Dalam Islam matlamat dan musuh ini tidak payah dicipta lagi, ia telah disediakan Allah : syaitan musuh semua dan syurga matlamat semua. Perang hanya berlaku untuk memerangi syaitan dan kuncunya. Dalam dunia ini hanya ada dua kelompok: ahl al-

haq dan ahl al-batil.

Peperangan hanya berlaku antar dua kelompok ini.

11. Toleransi Sebahagian Dari Akidah. * Sekalipun ahl al-haq memerangi ahl al-batil, mereka tidak rasa benci, malah mersa kasihan.

Oleh itu mukmin pengampun, dan bertolak ansur terhadap orang lain. Ada dua perkara menyebablan sikap ini: Mukmin yakin di sebalik perbezaan agama ini mesti ada hikmat, kalau tidak tentu Allah jadikan manusia satu agama sahaja, dan ini mudah bagi Allah. Allah telah memerentahkan Nabi supaya tidak bertengkar-balah dengan orang kafir dan menyerahkan urusan mereka kepada Allah, kerana penyelesaian terakhir adalah di hadapan Allah di akhirat kelak.

CEKAL MENGHADAPI KESUSAHAN


1. Hidup Tidak Sunyi Dari Kesusahan. Iman menjadikan mukmin mampu bertahan menghadapi kesukaran. Cita-cita, rasa damai, reda, cinta dan ketenangan adalah natijah akidah, ia perlu sebagai bekalan memikul tanggungjawab. Manusia dan tabiatnya menyebabkan dia mustahil tidak mengalami kesukaran dan kegagalan Kesukaran dan kegagalan adalah sunnah alam dan manusia.

* Para nabi dan pendokong risalah lebih-lebih lagi. * Hanya iman jadi bekal dan perisai mukmin dalam menghadapi kesusahan dan kegagalan.
2. Golongan Tak Bertuhan Paling Gelisah. Kerana mereka tidak beriman denagn kada dan kadar yang membuatkan mereka reda Mereka tidak beriman kepada Allah yang memiliki kebijaksanaan yang boleh membuatkan mereka tenang. Tidak beriman kepada para nabi yang boleh menjadi qudwah. Mereka seperti bahtera di tengah laut bergelora. Keranan itu mereka ramai bunuh diri.

3. Sumber Ketabahan Mukmin. * Mukmin paling cekal dan tabah hadapi kesusahan kerana dia tahu:

Umur dunia pendek, kesusahan hanya sementara. Cubaan dan dugaan sunnah Ilahi. Para nabi paling berat hadapi halangan dan rentangan, apa lagi dia mukmin biasa.

Kerana itu mukmin tenang dan cekal haapi kesusahan dan kegagalan. 4. Percaya Kadar Ringankan Bala. Mukmin tahu yang menimpanya adalah kada dan kadar Allah, dia percaya apa yang ditakdirkan Allah pasti berlaku, apa yang tidak ditakdirkannya pasti tidak berlaku

* Dia tahu antara sifat Allah ialah mentakdir, menguji dan meringankan, adalah salah kalau dia tidak beranggapan demikian.
5. Mukmin Rasai Nikmat Allah Semasa Susah Dan senang. Dia tahu di sebalik musibah itu ada 3 nikmat:
1.

2.
3.

Musibah tidak berlaku pada agamanya, tetapi pada dirinya Musibah tidak lebih besar dari agamanya Dia mengharapkan ganjaran Allah dari musibah itu

6. Musibat Dunia Jadi Lebih Ringan. * Musibat dunia jadi lebih ringan kerana di sebaliknya diganti kebaikan * Musibah agama tidak boleh diganti, sebeb itu Nabi Yusuf rela dipenjara.

7. Sesetengah Keburukan Lebih Ringan Dari Yang Lain.

Mukmin melihat bala Allah dengan mata hati lantas dia memujinya kerana:

Telah menghindarkan darinya bala yang lebih besar Kekalkan nikmat yang masih ada yang mungkin terhakis

Dia melihat nikmat yang nasih ada sebelum melihat yang telah hilang. Dia melihat bala yang mungkin menimpa bersama dengan bala yang sedang menimpa, semuanya memberikan ketenangan kepadanya.

8. Pahala Manis Derita Pahit. * Mengharap ganjaran dari musibah adalah nikmat, kera musibah kifarat kepada dosa.

Nikmat ini dapat menghapus atau meringankan derita menanggung musibah. Golongan tak bertuhan mengakui kesan iman dalam kehidupan manusia, Komunis dalam perang dunia kedua terpaksa memberikan kebebasan beragama dalam satu tempoh, supaya ia dapat mengembalikan semangat dan menghalangnya daripada terus hancur.

IMAN DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT


Muqaddimah Iman Dan Akhlah

Akhlak-akhlak Iman

Memberi Dan Berkorbanan Kekuatan Rahmat

Iman Dan Pruoduktiviti Iman Dan Refoemasi

MUQADDIMAH

Individu dan masyarakat bukan satu yang berasingan, masyarakat adalah gabungan individu yang diikat oleh kepentingan bersama, individu dan masyarakat sama seperti sebuah binaan. Individu yang mengecap sukses dalam masyarakat adalah individu yang maju, masyarakat yang sukses juga adalah masyarakat yang maju. Masyarakat maju ialah yang bersatu, bekerjasama, taaruf dan adil

*Musibah masyarakat ialah perpecahan, lemah, mementingkan diri.


Perlu ada garis tengah yang jadi sempadan. Masyarakat perlu ada sistem dan peraturan.

IMAN DAN AKHLAK


1. Binatang Cukup Dengan Naluri, Binatang cukup dengan naluri untuk mengatur kehidupannya, seperti semut, lebah. 2. Naluri Manusia Berbagai. Ada bersifat individu, kemasyarakatan, kebinatangan dan bersifat alam ruh, ini kerana manusia terdiri dari anasir-anasir itu. Oleh itu manusia perlu akhlak dan kaedah akhlak untuk mengendalikan nalurinya.

3. Undang-undang sahaja tidak cukup * Undang-undang penting, tetapi tidak mampu kendali kehidupan masyarakat.
Undang-undang hanya menguasai yang zahir, medan umum, bukan batin dan khusus. Fungsi hanya jatuhkan hukum, tetapi tidak beri ganjaran pada orang baik. Helah lari dari undang-undang sangat mudah, lari dari hukuman juga bukan perkara susah. 4. Falsafah akhlak sahaja tidak memadai. Ia tidak mampu kendali masyarakat, hanya mampu kendali individu tertentu sahaja.

* Tiada ganjaran bagi mereka yang berpegang dengan falsafah akhlak, tiada juga hukuman keatas mereka yang berakhlak buruk.
5. Tiada akhlak tanpa agama. Agama Islam telah mengemukakan perinsip dan kaedah akhlak, melaluinya yang buruk dan yang baik dapat dinilai. Agama dan akhlak tidak berpisah, kata Ghandi: agama ruh kepada akhlak, akhlak seperti udara kepada ruh. Tanpa agama tiada akhlak, tanpa akhlak tiada undang-undang. Agama sumber akhlak, tentukan buruk baik

6. Iman dan idealisma tertinggi. * Matlamat hidup bukan mukmin bukan mencari keredaan Allah, sebab dia tidak percaya Allah

Bukan juga untuk kekal di dunia, sebab dia tidak berkeyakinan demikian. Matlamatnya hanyalah memenuhi tuntutan dirinya, kalau dia jenis menyerah hidupnya tidak dirasai, kalau dia jenis haiwan dia akan menurut nafsunya, kalau dia jenis yang menunjuk kuasa dia akan bertindak zalim, kalau dia jenis syaitan dia akan bertipu helah, begitulah keadaan orang tidak beriman.

* Tetapi mukmin hidup untuk satu risalah yang besar, di bawah satu idealisma yang tinggi: mencari keredaan Allah
Idealisma mukmin: untuk hampir kepada Allah, berakhlak denagn sifat Allah, mendapat keredaan dan ganjaran Allah Maksud berakhlak dengan sifat Allah ialah berusaha sedaya mampu melaksananan nilainilai sifat Allah itu dalam diri, seperti pemurah, belas kasihan, berilmu dll 8. Kekayaan dunia membahayakan akhlak.

* Paling bahaya kepada akhlak ialah hub-dunia, melampau hub-dunia punca segala mala petaka, kerana dunia manusia sanggup:
menjual anak, membunuh, khinati amanah, zalim, hakim raswah dan tidak adil, wartawan putarbelit fakta sembunyikan yang hak, dll Hanya iman mampu bekalkan manusia kuasa mengekang naluri dan kehendak duniawinya. Hanya mukmin yakin dunia tiada nilai disisi tuhan walau seberat sayap nyamok. Ini tidak bererti mukmin menolak dunia, tetapi dia bukan abdi dunia.

KESAN IMAN DALAM KEHIDUPAN


1. Dalam melaksanakan hak kehartaan. Manusia mewajibkan berbagai kewajipan kehartaan, tetapi mereka melakukan berbagai helah lari dari kewajipan itu. Namun iman membuat mukmin patuh melaksanakan kewajipan kehartaan dari dalam diri sendiri, tanpa paksa dan tanpa helah lari.

Zakat ditunaikan dengan penuh rela tanpa ada orang membanci harta dan kadar wajib dikeluarkan.

2. Dalam mengakui jenayah dilakukan. * Undang-undang mengenakan hukuman keatas pesalah, tetapi dia mencari helahlari
Iman melakukan sebaliknya, mukmin yang sesal kesalahan mengakui kesalahan dan minta dihukum, Maiz dan Ghamidiyah contoh hidup. 3. Dalam melaksana undang-undang. Pemerentah mengenakan undang-undang, tapi rakyat berhelah lari dari undang-undang, hanya iman dapat jamin manusia pelihara undang-undang

Kesah Umar, undang-undang, perempuan penjual susu dan anaknya.

4. Dalam politik dan pemerentahan. * Sejarah pemimpin kerajaan Islam buktikan keadilan, persamaan dan sifat zuhud

Iman telah mendominasi hati mereka hingga kecemerlangan ini berlaku. Kesah Umar dan cucu perempuannya anak Abdullah yang kebuluran Kesah lelaki bertanya kepada Ali jika dua orang datang berhakim kepadanya, seorang dia sayang dan seorang lagi kalau dapat mahu membunyhnya Kesah Ali kehilangan baju besi dan menemuinya pada seorang Nasrani

5. Dalam perniagaan dan muamalat * Iman telah melakukan sesuatu yang mungkin hari ini dianggap mustahil

Kesah al-Mungkadir ada dua barangan, satu berharga 10 dinar dan satu lagi 5 dinar, pekerjanya jual yang 5 dinar dengan 10 dinar Kesah Yunus bin Ubaid ada dua jenis perhiasan, berharga 200 dan 400 dirham, pembeli minta yang berharga 400, pekerjanya memberikan yang 200, dia seuju dan membelinya 400 dinar, kemudian Yunus menmui pembeli membawa barang itu dan bertanya harganya

6. Dalam mengutamakan orang lain. * Banyak kes-kes contoh mengutamakan orang lain walaupun dirinya punya keutamaan.

Kesah Aisyah perpuasa, sekeping roti dan si peminta Kesah Aisyah, 80,000 dirham pemberian Muawiyah Kesah Zainab bt Jahsyin dan peruntukan dari Umar Kesah Umar beri 400 dinar kepada Ubaidah bin al-Jarah dan 400 kepada Mu`az bin Jabal

ANTARA AKHLAK-AKHLAK IMANIYAH


Memberi Dan Berkorban Kuat Rahmat Iman Dan Prouduktiviti Iman dan Islah

Memberi Dan Berkorban


1. Ananiyah sebahgian dari fitrah manusia Apapun perbezaan yang wujud antara idealisma akhlak dan falsafah namun ego atau ananiyah adalah fitrah manusia, kerana dalam diri manusia ada sifat pentingkan diri. Sifat ini penting untuk makmurkan dunia, namun kalau manusia dibiarkan dengan fitrahnya ini dia akan jadi rakus, bakhil, utamakan keselamatan dan kepentingan sendiri, tidak sanggup terima bahaya.

* Jika ini berlaku kemajuan akan terhenti dan perjuangan akan berkubur.

Masyarakat yang mahu membina tamadun perlu ganda tenaga lahirkan warga yang sedia memberi sebelum meninta, menunaikan kewajipan sebelum diminta, tenang tinggalkan keluarga kerana ummah Hanya iman yang boleh :

Lahirkan kualiti seperti ini Jadikan nyawa, harta, nikmat dll murah dan mudah demi perjuangan.

Hanya kualiti seperti ini mampu pertahan risalah dan perjuangan kerana:

* Anugerah duniawi tidak dapat memberi

ganjaran setimpal kepad orang berkorban harta dan nyawa.

Tapi mukmin dapat ganjaran berganda dari segala yang diberi dan dikorbankannya, sebeb itu dalam sejarah Islam sarat contohcontoh pengorbanan yang ideal, contoh
1. Abu Talhah al-Ansari, apabila mendengar ayat 41 Taubah lantas berkata: Allah tidak uzurkan siapapun dan meminta anak-anaknya membuat persiapan beliau berperang, anaknya memujuk dengan mengatakan dia telah berperang dengan Rasulullah hingga Baginda wafat, dia enggan dan pergi berperang di laut dan mati, hanya selepas 7 hari baru dapat pulau untuk dia kebumikan di situ.

2. Said bin Musaiyib, tempang, walaupun dijelaskan dia diuzurkan, dia berkata: kalau aku tak mampu perang aku ramaikan bilangan atau aku dapat jaga barangan 3. Kesah dua beranak cabut undi untuk perang, anak dapat, ayah merayu supaya diberikan peluang kepadanya, anak jawab, ini kes syurga, kalau kes lain saya mungkin utamakan ayah. 4. Kesah pengorbanan kekayaan, Mus`ab bin Umair. 5. Kesah Pengorbanan Abu al-Dahdah, serahkan dua kebunnya kepada Rasulullah, Baginda minta dia tinggalkan satu untuk keluarganya, dia berikan kebun yang paling subur dan banyak hasil

Kekuatan

Individu dan masyarakat perlu kekuatan Manusia punya cita-cita dan matlamat, jauh atau dekat, jalan mancapainya penuh ranjau dan liku, halangan sunnah atau buatan manusia. Manusia perlu kekuatan merempuh halangan ini, Kekuatan hanya terdapat pada akidah. Iman kepada Allah berikan semangat dan daya juang

* Akidah jadikan manusia kuat sekalipun tanpa senjata canngih, jadi kaya sekalipun tanpa timbunan harta.

Kekuatan individu menjadi kekuatan masyarakat. Masyarakat tenang jika anggotanya kuat, masyarakat malang jika anggotanya lemah.

Sumber kekuatan.
1. Beriman Kepada Allah

Yang beriman kepada Allah kuat, dia mendapat kekuatannya dari Allah, dia tahu Allah pasti akan menolongnya kerana dia bertawakkal kepada Allah. Bertawakkal bukan bererti menyerah tanpa usaha, tetapi berserah selepas beruhasa 2. Percaya Kepada Kebenaran. Mukmin dapat kekuatan dari kebenaran yang dianut dan diperjuangkan

* Dia bekerja bukan kerana nafsu, kepentingan, asabiyah,menzalimi sesiapa, dia bekerja untuk menegak kebenaran, kebenaran berhak menang.
Dengan mempercayai kebenaran mukmin berdiri tegak tidak goyah, kerana dia berpegang pada dahan yang kukuh. Dia bukan makhluk terbiar, tetapi khalifah Allah. Iman seperti ini buatkan ramai anak-anak muda mampu berdepan dengan raja mereka yang zalim 3. Beriman Dengan Hidup Kekal Diakhirat. Mukmin mendapat kekuatan dari imannya kepada hari akhirat yang kekal, hidupnya bukan terbatas pada kehidupan dunia, tetapi ada hidup lain yang kekal di akhirat.

4. Beriman Kepada Takdir Allah. * Mukmin mendapat kekuatan dari imannya kepada takdir Allah.
Dia tahu apa yang ditakdirkan Allah pasti akan berlaku dan yang tidak ditakdirkan Allah pasti tidak berlaku. Dia tahu segala apa mengenai dirinya telah ditakdirkan Allah, siapa pun tidak boleh merobahnya. 5. Percaya Kepada Paesaudaraan Islam. Mukmin mendapat kekuatan dari saudarasaudara mukminnya yang lain, dia yakin mereka untuknya dan dia untuk mereka, mereka akan saling membantu dan sanggup mengutamakan orang lain dari dirinya sendiri.

Kesan kekuatan batin kepada akhlak dan jiwa mukmin


1. Iltizam dengan hak smua orang Kekuatan batin membuatkan mukmin jujur dan adil dalam semua perkara, mengaku kesalahan, tidak buat alasan, berkata benar, menjadi saksi adil terhadap diri dan keluarga, adil terhadap kawan dan lawan. Banyak contoh dalam sejarah. 2. Tidak pandang kekuatan kebendaan Kekuatan batin ini jadikan mukmin tidak jadi hamba material, berani, tetap pendirian, tidak takut kepada manusia, tidak peduli siapa musuh. Dia hanya takut dosa dan murka Allah

3. Ikhlas percakapan dan perbuatan. * Dia melakukan kebaikan, memrangi kjahatan sekalipun bukan untuk manfaat dirinya.
Dia menyembunyikan amal, bukan mengiklankannya, kerana dia takut ria. Hadirnya tidak dirasa, hilangnya tidak dicari. Dia istiqamah tidak mudah digugat sesuatu. 4. Bebas dari perasaan takut dan kepentingan diri. Manusia akan takut jika dia tidak mahu mati dan sayang dunia, mengimani 5 perkara di atas buatkan mukmin pandang murah pada benda dan mati. 5. Tidak takut menentang kuasa zalim luar dan dalam.

Rahmat

Manusia tanpa ruh sama seperti batu, hakikat manusia bukan daging dan tulang, tetapi hati nurani yang dapat merasa, terkesan, belas, rahmat dan lainnya. Yang membezakan manusia ialah sifat rahmat yang membolehkannya berintraksi dengan alam dan insan, dia kasihan, belas dan tidak sanggup lakukan kezaliman. Dia menjadi sumber kebaikan.

Iman Dan Prouduktiviti


Ada orang beranggapan berpegang kepada agama, percaya akhirat, kada kadar membawa kemunduran ummat, pandangan ini tidak benar kerana pada hakikatnya iman mendo-rong amal dan amal adalah punca kemajuan. 1. Iman adalah amal, ulamak sepakat bahawa amal adalah sebahagian dari iman, tidak berpisah. 2. Ransangan kerja mukmin bersifat kendiri, dia bekerja didorong kekutan dalaman, bukan dorongan luaran, mukmin jadi rajin.

3. Kejayaan akhirat dengan kerja bukan anganangan, kerana itu mukmin gigih bekerja, gigih menjamin prouduk.
4. Dalam melakukan kerjanya mukmin takut kepada Allah sebab itu dia melakukan kerja dengan itqan dan ehsan, itqan dan ehsan punca kualiti prouduk. 5. Mukmin peka masa dan menghargainya, menghargai masa faktur penting prouduktiviti.

Ibadat dan prouduktiviti. Ada orng beranggapan menunaikan ibadatibadat Islam mengambil masa pekerja, ini akan mengurangkan prouduk, tetapi hakikatnya ibadat hanya mengambil sedikit masa, masa yang sedikit itu bukan sia-sia jika dibandingkan dengan tenaga dan kecergasan bekerja yang dikembalikannya selepas itu. Mukmin makmurkan dunia dengan amal. Bagi Islam mukmin adalah orang yang gigih dan ddikasi bekerja, dia bekerja 7 hari seminggu.

* Dalam Islam tiada hari cuti kerja kerana ibadat. Percaya akhirat tidak ganggu kerja dunia. Bagi sesetengah orang bila manusia beratkan akhirat daia akan abaikan dunia. Pandangan ini mungkin benar bagi mereka yang jadikan dunia sebagai metlat, tidak benar bagi mukmin yang menjadikan dunia alat mencapai matlamat, syurga di akhirat. Bagi mukmin banyak kerja di dunia banyak pahala di akhirat, jadi kenapa dia abaikan dunia.

Mukmin bertawakkal bukan bertawakul * Bagi mukmin langit tidak hujankan emas, oleh itu dia gigih berusaha dan berikhtiar.

Namun dia yakin hasil usahanya bergantung kepada kehendak Allah. Mukmin yakin jika dia berusaha dan berikhtiar sungguh-sungguh bertawakkal Allah akan membantunya.

Iman Dan Islah.

Gerakan reformasi ke atas ummah tidak akan berjaya kecuali dengan perubahan dalaman manusia: konsep, nilai dan neraca. Perubahan dalaman akan merobah realiti manusia: Perubahan dalaman manusia sukar dilakukan, tidak semudah melakukan perubahan zahir, membina sebuah banglo lebih mudan dari membina seorang manusia.

* Iman mampu melakukannya dengan mudah, ia mampu membuat hati manusia menerima perinsip, sekalipun menuntut pengorbanan.

Iman mampu merubah dalaman manusia 100%, peribadinya semasa kufir lain 100% dari peribadinya selepas beriman. Ia boleh berlaku dengan mudah, pada anak muda, orang dewasa dan tua, kesah seorang lelaki jadi tetamu rasulullah, minum susu perahan 7 ekor kambing, esoknya, setelah beriman dia tidak mempu habiskan susu perahan dua ekor. Rasulullah bersabda: kafir minu 7 perut, mukmin minum 2 perut.

Iman kunci kehidupan

Kembali beriman kepada Allah dan hari kiamat satu cara menyalamat manusia dari kehancuran yang boleh menghapuskan wibawanya untuk jadi khalifah. Iman penyelesaian kepada masalah manusia yang tidak mampu diselesaikan cendikiawan dan failasuf. Tetapi risalah Muhammad membawa cahaya kehidupan baru kepada dunia, ia adalah kunci yang telah membuka pintu kehidupan baru, ia membukanya dengan kunci iman.

Refomer dan penggubal undang-undang gagal membuka pintu ini kerana anak kuncinya telah hilang

Tetapi di gurun sahara di Makkah, bukan di bandar bertamadun dan madrasah ternama, Muhammad telah dapat membukanya dengan kunci iman kepad Allah, rasul dan hari kiamat Kunci ini telah membuka akal, hati nurani, perasaan, daya, bakat, madrasah, mahkamah, rumahtangga dan lainnya, lantas kesemuanya berubah 100% menjadi positif dan aktif. Dakwah Rasulullah telah melahirkan mukmin soleh dan musleh yang memiliki sifat tersendiri yang menukarnya 100% berbeza dari yang dahulu.

Dengan perubahan ini masyarakat juga turut berubah, seterusnya membawa perubahan kepada dunia

Sekarang banyak mangga-mangga baru yang mengunci kehidupan manusia, adakah terdapat anak kunci yang boleh membukanya Pada hakikatnya mangga baru ini adalah mangga lama yang dicat baru, kerana itu masalah manusia sama sahaja dahulu dan sekarang, cuma ia dalam bentuk baru. Puncanya ialah individu, apabila individu dkuasai kebendaan lahirlah masyarakat, negara dan dunia yang kebendaan. Oleh itu kunci yang dapat membukanya ialah kunci yang dahulu telah membukanya; kunci iman.

ANTARA IMAN DAN ILMU


1.

2.
3. 4.

5.
6. 7. 8. 9.

Dakwaan cukup dengan ilmu kebendaan Medan ilmu bukan medan iman Capaian ilmu hampir tepat bukan yakin Kemantapan ilmu membawa kepada iman Adakah disebalik mulhid laba hakiki ? Genarasi ini tanpa batas, ikatan dan harapan Kebebasan peribadi dan kesannya Ilmu jiwa tidak dapat ganti iman Perubatan jiwa bersama rombongan iman.

Dakwaan Cukup Dengan Ilmu Kebendaan

Ada yang menganggap manusia tidak perlu agama, boleh hidup bebas dari tanggungjawab agama, apa lagi di zaman ilmu yang mempu menguasai alam dan memanfaatkannya

Laba Yang Disangka Disebalik Berpada Dengan Ilmu

Manusia menganggap ilmu sudah cukup untuk mengatur kehidupan, tidak perlu terlibat dengan agama dan iman. Dengan tidak beragama manusia dapat mengecap banyak perkara:

Kesihatan akal dan jiwa, kerana beriman kepada yang ghaib menyekat kebebasan akal, perkara ghaib tiada hujjah saintifik Kebebasan peribadi, kerana beragama adalah sekatan dalam bentuk larangan halal haram Bekerja untuk dunia dan memajukannya, kerana beragama ada zuhud dan kehidupan akhirat yang menyekat kemajuan.

Jawapan Kepada Dakwaan Ini


1. Medan ilmu lain dari medan iman Medan ilmu ialah kebendaan, hanya kebendaan yang boleh diujikaji di makmal. Medan iman metafizika, tidak boleh diujikaji. Orang yang mengatakan tiada bukti saintifik kewujudan malikat dsb telah meletakkan ilmu bukan pada medannya 2. Natijah ilmu hampir tepat bukan yakin. Natijah ilmu bukan hakikat, kerana ilmu bergantung kepada percubaan, percubaan hanya kepada mahsus, mahsus selalu menipu, ini telah diakui para ilmuan, sila rujuk teks.

3. Kemantapan ilmu membawa kepada iman

- Ilmu bukan musuh iman, tetapi dalil membawa kepada iman. - Ramai para ilmuan menemui kuasa yang maha agung disebalik penciptaan alam. - Contuh banyak dikemukakan dalam buku teks, sila rujuk.

Adakah Di sebalik Mulhid Terdapat Laba Hakiki

Laba yang dianggap sebagai natijah tidak beriman dan berpada dengan ilmu sebenarnya laba yang samar-samar atau laba yang diada-adakan atau memang kerugian hakiki yang dilihat sebagai laba.

Dakwaan Sihat Jiwa Dan Mental

Dakwaan bebas dari agama menjana kesihatan jiwa dan mental satu pendustaan. Ini telah dibuktikan dunia ilmu di barat yang mengalami paling ramai pesakit jiwa dan mental Hakikat ini telah diakui para ilmuan barat seperti Arnol. Ia juga dibuktikan stastik berkaitan sakit jiwa, mental dan gila di hospital-hospitak Amerika:

8 kali ganda tenaga hospital diguna merawat pesakit mental

86,000 pesakit mental masuk hospital setiap tahun, jika keadaan ini berterusan kurang lebih satu juta akan dirawat di hospital mental

Tahun 1932, 340,000 orang gila dirawat di hospital kerajaan 81,580 kanak-kanak lemah akal dirawat di hospital kerajaan, tidak termasuk yang dirawat hospital suasta 10,930 pelaku jenayah dibebaskan atas alasan sakit mental. 500,000 orang gila dalam negara Amerika. 400,000 kanak-kanak lembam

Genarasi Ini Tanpa Sempadan Tampa Ikatan Tanpa Harapan

Ini adalah natijah dari tidak berpegang kepada agama dan iman. Keadaan ini telah digambarkan ilmuan di timur, barat dan eropah. Banyak contoh-contoh diberikan dalam buku teks, sila rujuk

Kebebasab Peribadi Dan Kesannya

Kebebasan peribadi dianggap menjana laba, namun perlu jelas apa maksud kebebasan peribadi itu. Kalau yang dimaksudkan ialah kebebasan nafsu serakah tanpa batas, mengecap segala nikmat tanpa rasa malu, bebas daripada nilai akhlak mulia; ia bukanlah kebebasa yang perlu dicari, malah ia adalah kerugian yang besar kepada manusia Ia adalah keruntuhan yang dahsyat kepada nilai manusiawi.

Sekatan agama yang dikenakan keatas manusia bukan bertujuan menyeksa, tetapi mengangkat insaniah insan supaya lebih
tinggi daripada haiwan. Dengan itu akal dan iradah dapat menguasai nafsu kebinatangan yang buas. Dengan itu manusia dapat mengecap nikmat hakiki yang berpanjangan Sekatan itu juga merupakan keperluan untuk mengendalikan pertembungan kehendak dan kuasa dalam masyarakat, sama seperti peraturan dan sekatan lalu-lintas, ia bertujuan mengawal dan menjaga pengguna jalanraya Tanpa sekatan ini manusia akan terdedah kepada bahaya, bukti prektik amat banyak

Kerja Dan Prouduk Untuk Kehidupan

Dakwaan yang mengatakan bekerja dan mengeluarkan hasil untuk kehidupan, berusaha menjana kesenangan dan kemewahan di dunia dan agama adalah penghalangnya adalah dakwaan salah. Bagi menjawabnya sila rujuk tajuk iman dan prouduktiviti dan tajuk iman dan kerja dalam nota ini.

Ilmu Jiwa Tidak Lepas Dari Iman

Ada orang beranggapan ilmu jiwa dengan peralatan canggihnya dapat mengubati penyakit jiwa, tetapi tanggapan ini salah. Penulisan-penulisan pakar bidang ini telah membuktikan hakikat ini Contoh-contoh banyak dikemukakan dalam buku teks, sila rujuk.

Perubatan Jiwa Seiring Dengan Iman

Ramai pakar ilmu jiwa mengakui bahawa beriman kepada Allah dan hari akhirat mempunyai kesan positif dalam merawat jiwa manusia Hakikat ini telah mereka rakamkan dalam tulisan-tulisan mereka, sila lihat contohcontohnya dalam buku teks.

PENUTUP

Penulisan al-Qaradawi telah menjelaskan dengan terperinci kesan iman keatas kehidupan manusia. Iman kepada Allah, para rasul dan hari kiamat merupakan asas kepada semua hal berkaitan iman. Imanlah yang mengubah kehidupan individu yang seterusnya mengubah kehidupan masyarakat dan dunia. Iman telah merubah manusia dahulu, iman jugalah yang mampu merubah manusia kini.