Anda di halaman 1dari 6

JAWAB SEMUA SOALAN

1.

a) Isikan tanda rehat pada tempat yang bertanda *


i)

(2 markah)
ii)

(2 markah)
iii)

(2 markah)
b) Nyatakan maksud istilah berikut :

2.

i)

Allegro

__________________

ii)

Moderato __________________

a)

Namakan jeda-jeda berikut:

i)___________

b)

(4 markah)

ii)___________ ii)__________

Isikan not pada jeda yang diberi.

i) Perfek ke 5

ii) minor ke 3
(10 markah)

3.

Notasikan tangganada berikut berdasarkan corak irama yang diberi dan


masukkan garis bar mengikut kesesuaian meter.

a)

D Major menurun tanpa tanda nada.

(5 markah)
b)

D minor harmonik menaik dengan tanda nada.

(5 markah)
4.

Tuliskan sebutan solfa pada melodi berikut.

______________________________________________
(6 markah)
5.

a) Namakan kord-kord primer berikut:

i) Kord ______

ii) Kord ______


(4 markah)

b)

Notasikan kord-kord primer berdasarkan nada yang diberi.

i)Kord V

ii) Kord IV

iii) Kord I
(6markah)

6.

Analisa skor lagu Natures Song dan jawab soalan-soalan berikut:

a) Apakah meter lagu ini? ______________


(2 markah)

b) Namakan not yang menghasilkan pic yang paling tinggi. _____________


(2 markah)

c) Not yang paling rendah picnya ialah ________________


(2 markah)

d) Bulatkan 2 pasangan not dan tandakan X, Y dan Z bagi jeda-jeda berikut.

i)

jeda minor ke 3 dengan X

ii)

jeda Major ke 3 dengan Y

iii)

jeda Perfek ke 4 dengan Z


(6 markah)

e) Isikan 2 tanda frasa ditempat-tempat yang sesuai pada melodi lagu ini.
(2 markah)

7.

a)

Notasikan arpeggio menaik dan menurun berdasarkan nada yang diberi:

i)

G Major

ii)

C Major

iii)

D Major

(6 markah)
b)

Nyatakan nada relatif bagi nada-nada berikut:


i)

G Major ______________

ii)

A minor ______________
(4 markah)

8.

a)

Gamelan berasal dari ___________________


(2 markah)

b)

Gamelan mempunyai 2 skel iaitu :


i)

_______________________________

ii)

_______________________________
(2 markah)

c)

Di Malaysia terdapat 2 versi gamelan iaitu :


i)

__________________________

ii)

__________________________
(2 markah)

d)

Senaraikan 4 daripada 7 alat gamelan.

i)

____________________________

ii)

____________________________

iii)

____________________________

iv)

____________________________
(4 markah)

9.

Nyatakan lima ciri-ciri Zaman Romantik (1820 1900)

a)

____________________________________________________
____________________________________________________

b)

____________________________________________________
____________________________________________________

c)

____________________________________________________
____________________________________________________

d)

____________________________________________________
____________________________________________________

e)

____________________________________________________
____________________________________________________

(10 markah)

10.

a)

Frank Schubert dilahirkan di ________________________. Beliau

merupakan seorang pemain ___________________ dan konduktor di sekolah.


Ciptaan beliau yang bertajuk Gretchen am Spinnade adalah ciptaan beliau yang
pertama ketika berusia ___________ tahun.
(6 markah)

b)

The Nutcracker Suite merupakan karya komposer Russia yang bernama

____________________________ dan dilahirkan di __________________pada


tahun 1840.
(4 markah)

TAMAT

kfa