Anda di halaman 1dari 12

Kaedah Pengajaran PJK

Jab. Pendidikan Jasmani IPGM Kampus Tuanku Bainun

Tugas Pengajaran

Dikawal oleh keputusan yang dibuat terhadap


Pelajar Bilangan ramai /sedikit Latar belakang ( tahap kebolehan dan pengalaman pelajar) Tugasan mengajar Kandungan yg hendak disampaikan Kemahiran baru atau ulangan Kemahiran guru menguasai atau tidak Persekitaran Ruang - luas atau sempit Alatan cukup atau tidak

Mosston dan Asworth (1994)

Tingkah laku pengajaran merupakan satu rantaian membuat keputusan.

11 Gaya Mosston & Ashworth

Berpusatkan Guru
Arahan Latihan Timbal

Berpusatkan Murid
Pengajaran

Balik Semakan Kendiri Inklusif

kendiri Ikhtiar pembelajaran Belajar sendiri Penhasilan mencapah Penemuan berpusat Penemuan terbimbing

3 Kategori Gallahue (1996) untuk sekolah rendah


Gaya Langsung
Gaya

Gaya Gabungan

arahan Gaya tugasan Latihan Tindak Balas Semakan kendiri

Gaya Tak Langsung Penemuan terbimbing Penemuan memusat Penghasilan mencapah Program individu Inklusif

Gaya Langsung

Berpusat Guru Keputusan oleh Guru Berasaskan Teori Pembelajaran Tingkahlaku pembelajaran berlaku dari luar ke dalam melalui pembentukan semula peristiwa. Guru dianggap berpengetahuan dan berkemahiran

Perbandingan Gaya Langsung

Kelebihan
Fokus

Kelemahan
Pentingkan

kpd topik yg perlu dipelajari. Pelajaranb berstruktur Persekitaran yang teratur Jimat Masa Anggap pelajar semua sama

matlamat pembelajaran, bukan proses pembelajaran. Tidak anjal Anggap murid berkembang pada tahap yang sama; tanpa ambil kira perbezaan individu.

Gaya Tak Langsung


Berpusatkan murid Falsafah bahawa murid mampu capai matlamat pembelajaran dengan gaya tersendiri. Pembelajaran adalah proses ulangan dan peniruan perkara yang betul. Pembelajaran mestilah mempunyai cuba jaya, penyelesaian masalah dan penemuan kendiri. Teori Pembelajaran Kognitif dari dalam ke luar. Proses pembelajaran adalah penting seperti matlamat pembelajaran.

Perbandingan

Kebaikan

Kelemahan

Fokus kpd individu Ambil kira perbezaan individu Peluang pelajar untuk capai matlamat pembelajaran Pelajar punya t/jawab. Capai kejayaan pada tahap sendiri Pelajar rasa hasil kejayaan sendiri Guru adalah pemudah cara

Guru perlu mahir dalam memudahkan cara pembelajaran. Perlu kesabaran yang tinggi Sukar mengawal kelas Masa yang terbuang jika gagal kawal kelas. Gagal mengesan kesinambungan pengajaran.

Kesesuaian Kaedah Sekolah Rendah

Terdapat 3 kaedah yang dicadangkan oleh Wee Eng Hoe.


Gaya

Arahan Penemuan Terbimbing Penyelesaian Masalah

Tugasan anda ?
Buat kajian terhadap 3 kaedah yang dinyatakan. Lihat kekuatan dan kelemahan kaedah-kaedah tersebut. Rujuk strategi-strategi pengajaran yang dibekalkan dan cuba padankan dengan keadah-kaedah yang anda kaji.

Berburu ke Tanah Datar Dapat rusa berbelang di kaki Berguru kepalang ajar Bagaikan bunga kembang tak jadi.

Terima Kasih