Anda di halaman 1dari 14

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 2. Kelas : Tahun 2 Bidang : Menggambar Tajuk : Rumahku.

: Standard Pembelajaran Masa : ( 60 minit ) Tema : Objek Buatan Manusia. Aktiviti : Lukisan. Minggu : 1

1.1.1. Unsur seni:

1.1. Persepsi Estetik

1.1.1.1. Garisan 1.1.1.2. Rupa 1.1.1.3. Bentuk 1.1.1.4. Warna-primer dan sekunder

1.2. Aplikasi Seni 1.2.1. Media: 1.2.1.1. Alat 1.2.1.2. Bahan 1.2.2.1. teknik

1.3. Ekspresi Kreatif 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3.

1.4. Apresiasi Seni 1.4.1. 1.4.2.

: Objektif Pembelajaran : Aktiviti P & P EMK Bahan Bantu Belajar Penilaian P & P Refleksi : : : :

1.1.2. Prinsip rekaan: 1.1.2.2. imbangan 1.1.2.3. kepelbagaian Pada akhir pembelajaran, murid dapat : 1. Mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam membuat lukisan. 2. Mengetahui penggunaan media serta teknik dan proses dalam penghasilan karya. 3. Menghasilkan lukisan yang menarik dengan menggunakan bahan yang disediakan. 4. Dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. 1. Guru menunjukkan contoh hasil karya dan bersoal jawab dengan murid. 2. Guru menunjuk cara. 3. Murid menghasilkan karya dengan bimbingan guru. 4. Murid mempamerkan dan menyatakan hasil karya mereka. Keusahawanan, kreativiti, TMK dan nilai murni. Contoh : hasil karya. Media : kertas lukisan, pensel, dan pensel warna. Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti melukis gambar berdasarkan empat standard kandungan. Pada akhir pembelajaran : ....... murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ....... murid yang tidak mencapai objektif akan diberikan bimbingan khas sebelum sesi pembelajaran yang akan datang.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 2. Kelas : Tahun 2 Bidang : Membuat Corak dan Rekaan Tajuk : Hiasan Dinding : Standard Pembelajaran 2.1.Persepsi Estetik 2.1.1 Unsur seni 2.1.1.1 Rupa organik dan geome tri 2.1.1.2 Warna primer Masa : ( 60 minit ) Tema : Objek Buatan Manusia. Aktiviti : Lipatan dan Guntingan. 2.2. Aplikasi Seni 2.2.1 Media 2.2.1.1 Alat 2.2.1.2 Bahan 2.2.2 2.2.2.1 Teknik lipatan dan 2.3. Ekspresi Kreatif Minggu : 2 ( Bhgn. 1 )

2.4. Apresiasi Seni

: Objektif Pembelajaran : Aktiviti P & P EMK Bahan Bantu Belajar Penilaian P & P Refleksi : : : :

2.1.2 Prinsip rekaan gun 2.1.2.1 Imbangan tingan. simetri 2.1.2.2Kontra warna 2.1.2.3.Harmoni perulangan Motif Pada akhir pembelajaran, murid dapat : 1. Mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam membuat lipatan dan guntingan. 2. Mengetahui penggunaan media serta teknik dan proses dalam penghasilan karya. 1. Guru menunjukkan contoh hasil karya dan bersoal jawab dengan murid. 2. Guru menunjuk cara lipatan dan guntingan. 3. Murid menghasilkan karya dengan bimbingan guru. Keusahawanan, kreativiti, TMK dan nilai murni. Contoh : hasil karya. Media : kertas lukisan, bahan / gambar bercorak, gunting, pensel, dan pensel warna. Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti mewarna bahan lipatan dan guntingan berdasarkan empat standard kandungan. Pada akhir pembelajaran : ....... murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ....... murid yang tidak mencapai objektif akan diberikan bimbingan khas sebelum sesi pembelajaran yang akan datang.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 2. Kelas : Tahun 2 Bidang : Membuat Corak dan Rekaan Tajuk : Hiasan Dinding : Standard Pembelajaran 2.1.Persepsi Estetik 2.1.1 Unsur seni 2.1.1.1 Rupa organik dan geome tri 2.1.1.2 Warna primer Masa : ( 60 minit ) Tema : Objek Buatan Manusia. Aktiviti : Lipatan dan Guntingan. 2.2. Aplikasi Seni 2.2.1 Media 2.2.1.1 Alat 2.2.1.2 Bahan 2.2.2 2.2.2.1 Teknik lipatan dan 2.5. Ekspresi Kreatif 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. Minggu : 3 ( Bhgn. 2 )

2.6. Apresiasi Seni 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3.

: Objektif Pembelajaran

: Aktiviti P & P EMK Bahan Bantu Belajar : :

2.1.2 Prinsip rekaan gun 2.1.2.1 Imbangan tingan. simetri 2.1.2.3Kontra warna 2.1.2.3.Harmoni perulangan Motif Pada akhir pembelajaran, murid dapat : 1. Mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam membuat lipatan dan guntingan. 2. Mengetahui penggunaan media serta teknik dan proses dalam penghasilan karya. 3. Menghasilkan karya yang menarik dengan menggunakan bahan yang disediakan. 4. Dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. 1. Guru menunjukkan contoh hasil karya dan bersoal jawab dengan murid. 2. Guru menunjuk cara membuat hiasan dinding menggunakan aktiviti lipatan dan guntingan. 3. Murid menghasilkan karya dengan bimbingan guru. 4. Murid mempamerkan dan menyatakan hasil karya sendiri dan rakan. Keusahawanan, kreativiti dan inovatif, dan nilai murni. Contoh : hasil karya. Media : hasil kerja yang telah siap, kertas lukisan, kertas warna, dan gam.

Penilaian P & P Refleksi

: :

Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti mewarna bahan lipatan dan guntingan berdasarkan empat standard kandungan. Pada akhir pembelajaran : ....... murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ....... murid yang tidak mencapai objektif akan diberikan bimbingan khas sebelum sesi pembelajaran yang akan datang.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 2. Kelas : Tahun 2 Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan. Tajuk : Bunga. : Standard Pembelajaran 3.1 Persepsi Estetik 3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1 Bentuk - konkrit 3.1.1.2 Ruang susunan objek Masa : ( 60 minit ) Tema : Alam Semula jadi. Aktiviti : Stabail. 3.2. Aplikasi Seni 3.2.1. Media: 3.2.1.1. Alat 3.2.1.2. Bahan 3.3. Ekspresi Kreatif Minggu : 4 ( Bhgn. 1 )

3.4. Apresiasi Seni

: Objektif Pembelajaran : Aktiviti P & P EMK Bahan Bantu Belajar Penilaian P & P Refleksi : : : :

3.2.2. 3.1.2 Prinsip rekaan 3.1.2.1 Imbangan semetri Pada akhir pembelajaran, murid dapat : 1. Mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam membuat stabail. 2. Mengetahui penggunaan media serta teknik dan proses dalam penghasilan karya. 1. Guru menunjukkan contoh hasil karya dan bersoal jawab dengan murid. 2. Guru menunjuk cara menggunting dan mewarna bahan aktiviti stabail. 3. Murid menghasilkan karya dengan bimbingan guru. Keusahawanan, kreativiti dan inovatif, dan nilai murni. Contoh : hasil karya. Media : kertas lukisan, gunting, gambar bunga salinan fotostat, dan pensel warna. Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti melukis dan mewarna bahan stabail berdasarkan empat standard kandungan. Pada akhir pembelajaran : ....... murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ....... murid yang tidak mencapai objektif akan diberikan bimbingan khas sebelum sesi pembelajaran yang akan datang.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 2. Kelas : Tahun 2 Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan. Tajuk : Bunga. : Standard Pembelajaran 3.1. Persepsi Estetik 3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1 Bentuk - konkrit 3.1.1.2 Ruang susunan objek Masa : ( 60 minit ) Tema : Alam Semula jadi. Aktiviti : Stabail. 3.2. Aplikasi Seni 3.4.1. Media: 3.4.1.1. Alat 3.4.1.2. Bahan 3.3. Ekspresi Kreatif 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. Minggu : 5 ( Bhgn. 2 )

3.4. Apresiasi Seni 3.4.1. 3.4.2. 3.4.3.

: Objektif Pembelajaran

: Aktiviti P & P

EMK Bahan Bantu Belajar Penilaian P & P

: : :

3.2.2. 3.1.2 Prinsip rekaan 3.1.2.1 Imbangan semetri Pada akhir pembelajaran, murid dapat : 1. Mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam membuat stabail. 2. Mengetahui penggunaan media serta teknik dan proses dalam penghasilan karya. 3. Menghasilkan karya yang menarik dengan menggunakan bahan yang disediakan. 4. Dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. 1. Guru menunjukkan contoh hasil karya dan bersoal jawab dengan murid. 2. Guru menunjuk cara penghasilan stabail. 3. Murid menghasilkan karya dengan bimbingan guru. 4. Murid mempamerkan dan menyatakan hasil karya sendiri dan rakan. Keusahawanan, kreativiti dan inovatif, dan nilai murni. Contoh : hasil karya. Media : bahan yang telah siap diwarnakan, botol air, straw, doh / plastersin, dan gam UHU. Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti melukis dan mewarna bahan stabail berdasarkan empat standard kandungan.

: Refleksi

Pada akhir pembelajaran : ....... murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ....... murid yang tidak mencapai objektif akan diberikan bimbingan khas sebelum sesi pembelajaran yang akan datang.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 2. Kelas : Tahun 2 Bidang : Mengenal Kraf Tradisional. Tajuk : Gasing Mudah. : Standard Pembelajaran
4.1.1 Unsur seni 4.1.1.1 Bentuk konkrit 4.1.1.2 Warna primer dan sekunder 4.1.2 Prinsip rekaan 4.1.2.1 Imbangan simetri

Masa : ( 60 minit ) Tema : Objek Buatan Manusia. Aktiviti : Gasing. 4.1. Persepsi Estetik 4.2. Aplikasi Seni 4.2.1. Media: 4.2.1.1. Alat-gunting. 4.2.1.2. Bahangambar salinan fotostat rupa bulatan pada kertas A4, box board, gam, lidi sate, dan krayon atau pensel warna.

Minggu : 6 ( Bhgn. 1 )

4.3. Ekspresi Kreatif

4.4.Apresiasi Seni

: Objektif Pembelajaran : Aktiviti P & P

4.2.2. Pada akhir pembelajaran, murid dapat : 1. Mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam membuat gasing. 2. Mengetahui penggunaan media serta teknik dan proses dalam penghasilan karya. 1. Guru menunjukkan contoh hasil karya dan bersoal jawab dengan murid. 2. Guru menunjuk cara menggunting dan mewarna bahan aktiviti gasing mudah.

EMK Bahan Bantu Belajar Penilaian P & P Refleksi

: : : :

3. Murid menghasilkan karya dengan bimbingan guru. Keusahawanan, kreativiti dan inovatif, dan nilai murni. Contoh : hasil karya. Media : gunting, salinan fotostat rupa bulatan, dan pensel warna atau krayon. Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti mewarna bahan gasing berdasarkan empat standard kandungan. Pada akhir pembelajaran : ....... murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ....... murid yang tidak mencapai objektif akan diberikan bimbingan khas sebelum sesi pembelajaran yang akan datang.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 2. Kelas : Tahun 2 Bidang : Mengenal Kraf Tradisional. Tajuk : Gasing Mudah. : Standard Pembelajaran
4.1.1 Unsur seni 4.1.1.1 Bentuk konkrit 4.1.1.2 Warna primer dan sekunder 4.1.2 Prinsip rekaan 4.1.2.1 Imbangan simetri

Masa : ( 60 minit ) Tema : Objek Buatan Manusia. Aktiviti : Gasing. 4.5. Persepsi Estetik 4.6.Aplikasi Seni 4.6.1. Media: 4.2.1.1. Alat 4.2.1.2. Bahan 4.2.2.
4.3.1 4.3.2. 4.3.3.

Minggu : 7 ( Bhgn. 2 )

4.7. Ekspresi Kreatif

4.3.1 4.3.2 4.3.3

4.8. Apresiasi Seni

: Objektif Pembelajaran

: Aktiviti P & P

Pada akhir pembelajaran, murid dapat : 1. Mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam membuat gasing. 2. Mengetahui penggunaan media serta teknik dan proses dalam penghasilan karya. 3. Menghasilkan karya yang menarik dengan menggunakan bahan yang disediakan. 4. Dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. 1. Guru menunjukkan contoh hasil karya dan bersoal jawab dengan murid. 2. Guru menunjuk cara penghasilan gasing mudah. 3. Murid menghasilkan karya dengan bimbingan guru. 4. Murid mempamerkan dan menyatakan hasil karya sendiri dan rakan.

EMK Bahan Bantu Belajar Penilaian P & P Refleksi

: : : :

Keusahawanan, kreativiti dan inovatif, dan nilai murni. Contoh : hasil karya. Media : gunting, rupa bulatan yang telah siap diwarnakan, box board, gam UHU, dan lidi sate. Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti mewarna bahan gasing berdasarkan empat standard kandungan. Pada akhir pembelajaran : ....... murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ....... murid yang tidak mencapai objektif akan diberikan bimbingan khas sebelum sesi pembelajaran yang akan datang.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 2. Kelas : Tahun 2 Bidang : Menggambar Tajuk : Robot. 1.1. Persepsi Estetik : Standard Pembelajaran
1.1.1 Unsur seni 1.1.1.1 Garisan selari dan bersilan g. 1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2.1 Kontra jalinan 1.1.2.2 Kepelbagaian jalinan dan to n warna.

Masa : ( 60 minit ) Tema : Objek Buatan Manusia. Aktiviti : Gosokan. 1.2. Aplikasi Seni 1.2.1. Media: 1.2.1.1. Alatpelbagai permukaan berjalinan. 1.2.1.2. Bahan. 1.2.2.1. Gosokan.
1.3.1 1.3.2 1.3.3

Minggu : 9

1.3. Ekspresi Kreatif

1.4.1 1.4.2 1.4.3

1.4. Apresiasi Seni

: Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran, murid dapat : 1. Mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam membuat gosokan. 2. Mengetahui penggunaan media serta teknik dan proses dalam penghasilan karya. 3. Menghasilkan karya yang menarik dengan menggunakan bahan yang disediakan.

: Aktiviti P & P EMK Bahan Bantu Belajar Penilaian P & P Refleksi : : : :

4. Dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. 1. Guru menunjukkan contoh hasil karya dan bersoal jawab dengan murid. 2. Guru menunjuk cara. 3. Murid menghasilkan karya dengan bimbingan guru. 4. Murid mempamerkan dan menyatakan hasil karya mereka. Keusahawanan, TMK, kreativiti dan inovatif, dan nilai murni. Contoh : hasil karya. Media : kertas salinan fotostat gambar robot, pensel, dan pensel warna. Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti melukis gambar berdasarkan empat standard kandungan. Pada akhir pembelajaran : ....... murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ....... murid yang tidak mencapai objektif akan diberikan bimbingan khas sebelum sesi pembelajaran yang akan datang.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 2. Kelas : Tahun 2 Bidang : Membuat Corak dan Rekaan Tajuk : Corak Pembalut Hadiah. : Standard Pembelajaran
2.1.1 Unsur seni 2.1.1.1 Rupa organik atau geometri 2.1.1.2 Warna primer 2.1.2 Prinsip rekaan 2.1.2.1 Harmoni perulangan motif

Masa : ( 60 minit ) Tema : Alam Semula jadi. Aktiviti : Cetakan. 2.1.Persepsi Estetik
2.2.1 2.2.1.1 Alat 2.2.1.2 Bahan

Minggu : 10

2.2. Aplikasi Seni

2.3.1 2.3.2 2.3.3

2.3. Ekspresi Kreatif

2. 4.1 2.4.2 2.4.3

2.4. Apresiasi Seni

2.2.2 2.2.2.1 Teknik cetakan.

: Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran, murid dapat : 1. Mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam membuat cetakan. 2. Mengetahui penggunaan media serta teknik dan proses dalam penghasilan karya. 3. Menghasilkan karya yang menarik dengan menggunakan bahan yang disediakan.

: Aktiviti P & P

EMK Bahan Bantu Belajar Penilaian P & P Refleksi

: : : :

4. Dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. 1. Guru menunjukkan contoh hasil karya dan bersoal jawab dengan murid. 2. Guru menunjuk cara. 3. Murid menghasilkan karya dengan bimbingan guru. 4. Murid mempamerkan dan menyatakan hasil karya sendiri dan rakan. Keusahawanan, TMK, kreativiti dan inovatif, dan nilai murni. Contoh : hasil karya. Media : bongkah kayu, tali parcel, berus lukisan, palet dan surat khabar, gam UHU, kertas lukisan, dan warna air. Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti cetakan berdasarkan empat standard kandungan. Pada akhir pembelajaran : ....... murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ....... murid yang tidak mencapai objektif akan diberikan bimbingan khas sebelum sesi pembelajaran yang akan datang.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 2. Kelas : Tahun 2 Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan. Tajuk : Muka Haiwan. 3.1. Persepsi Estetik : Standard Pembelajaran
3.1.1.1 Bentuk konkrit 3.1.1.2 Warna - sekunder 3.1.1.2 Jalinan tampak dan sentuh 3.1.2 Prinsip rekaan 3.1.2.1 Imbangan semetri 3.1.2.2 Penegasan bahagian muka.

Masa : ( 60 minit ) Tema : Alam Semula jadi. Aktiviti : Topeng Muka. 3.2. Aplikasi Seni
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam penghasilan karya 3.2.1.1 Alat 3.2.1.2 Bahan pensel warna, kad manila, gam, benang, tali atau gelang getah, contoh muka

Minggu : 11 ( Bhgn. 1 )

3.3. Ekspresi Kreatif

3.4. Apresiasi Seni

haiwan yang telah siap. 3.2.2

: Objektif Pembelajaran : Aktiviti P & P EMK Bahan Bantu Belajar Penilaian P & P Refleksi : : : :

Pada akhir pembelajaran, murid dapat : 1. Mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam membuat topeng muka. 2. Mengetahui penggunaan media serta teknik dan proses dalam penghasilan karya. 1. Guru menunjukkan contoh hasil karya dan bersoal jawab dengan murid. 2. Guru menunjuk cara mewarna topeng muka. 3. Murid menghasilkan karya dengan bimbingan guru. Keusahawanan, TMK, kreativiti dan inovatif, dan nilai murni. Contoh : hasil karya. Media : contoh muka haiwan yang telah siap, dan pensel warna. Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membentuk dan membina topeng muka haiwan adalah berdasarkan empat standard kandungan. Pada akhir pembelajaran : ....... murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ....... murid yang tidak mencapai objektif akan diberikan bimbingan khas sebelum sesi pembelajaran yang akan datang.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 2. Kelas : Tahun 2 Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan. Tajuk : Muka Haiwan. : Standard Pembelajaran
3.1.1.1 Bentuk konkrit 3.1.1.2 Warna - sekunder 3.1.1.2 Jalinan tampak dan sentuh 3.1.2 Prinsip rekaan 3.1.2.1 Imbangan

Masa : ( 60 minit ) Tema : Alam Semula jadi. Aktiviti : Topeng Muka.


3.2.1

Minggu : 14 ( Bhgn. 2 )

3.1. Persepsi Estetik

3.2. Aplikasi Seni

3.2.1.1 Alat 3.2.1.2 Bahan 3.2.2

3.3. Ekspresi Kreatif 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3.

3.4. Apresiasi Seni 3.4.1. 3.4.2. 3.4.3.

semetri

3.1.2.3 Penegasan : Objektif Pembelajaran

bahagian muka.

: Aktiviti P & P EMK Bahan Bantu Belajar Penilaian P & P Refleksi : : : :

Pada akhir pembelajaran, murid dapat : 3. Mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam membuat topeng muka. 4. Mengetahui penggunaan media serta teknik dan proses dalam penghasilan karya. 5. Menghasilkan karya yang menarik dengan menggunakan bahan yang disediakan. 6. Dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. 4. Guru menunjukkan contoh hasil karya dan bersoal jawab dengan murid. 5. Guru menunjuk cara penghasilan topeng muka. 6. Murid menghasilkan karya dengan bimbingan guru. 7. Murid mempamerkan dan menyatakan hasil karya sendiri dan rakan. Keusahawanan, TMK, kreativiti dan inovatif, dan nilai murni. Contoh : hasil karya. Media : contoh muka haiwan yang telah siap, pensel warna, kad manila, gam, benang, atau gelang getah. Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membentuk dan membina topeng muka haiwan adalah berdasarkan empat standard kandungan. Pada akhir pembelajaran : ....... murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ....... murid yang tidak mencapai objektif akan diberikan bimbingan khas sebelum sesi pembelajaran yang akan datang.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 2. Kelas : Tahun 2 Bidang : Mengenal Kraf Tradisional. Tajuk : Buyung. 4.1. Persepsi Estetik : Standard Pembelajaran
4.1.1 Unsur seni 4.1.1.1 Bentuk konkrit 4.1.1.2 Jalinan - sentuh 4.1.2 Prinsip rekaan 4.1.2.1 Imbangan

Masa : ( 60 minit ) Tema : Objek Buatan Manusia. Aktiviti : Tembikar Teknik Lingkaran.. 4.2. Aplikasi Seni 4.2.1. Media:
4.2.1 Media. 4.2.2.1 Alat tiada. 4.2.2.2 Bahan doh atau tanah liat.

Minggu : 15 ( Bhgn. 1 )

4.3. Ekspresi Kreatif

4.4.Apresiasi Seni

simetri

4.2.2 4.2.2 Teknik lingkaran.

: Objektif Pembelajaran : Aktiviti P & P EMK Bahan Bantu Belajar Penilaian P & P Refleksi : : : :

Pada akhir pembelajaran, murid dapat : 1. Mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam membuat buyung teknik lingkaran. 2. Mengetahui penggunaan media serta teknik dan proses dalam penghasilan karya. 1. Guru menunjukkan contoh hasil karya dan bersoal jawab dengan murid. 2. Guru menunjuk cara membuat dan menggentel doh teknik lingkarn. 3. Murid menghasilkan karya dengan bimbingan guru. Keusahawanan, TMK, kreativiti dan inovatif, dan nilai murni. Contoh : , gambar dari internet, hasil karya. Media : tepung dan air ( untuk membuat doh ). Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat doh berdasarkan empat standard kandungan. Pada akhir pembelajaran : ....... murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ....... murid yang tidak mencapai objektif akan diberikan bimbingan khas sebelum sesi pembelajaran yang akan datang.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 2. Kelas : Tahun 2 Bidang : Mengenal Kraf Tradisional. Tajuk : Buyung. : Standard Pembelajaran
4.1.1 Unsur seni 4.1.1.1 Bentuk konkrit 4.1.1.2 Warna

Masa : ( 60 minit ) Tema : Objek Buatan Manusia. Aktiviti : Tembikar teknik lingkaran. 4.1. Persepsi Estetik 4.2. Aplikasi Seni 4.2.1. Media:
4.3.1 4.3.2 4.3.3

Minggu : 16 ( Bhgn. 2 )

4.3. Ekspresi Kreatif

4.2.1 Media. 4.2.2.1 Alat tiada.

4.3.1 4.3.2 4.3.3

4.4.Apresiasi Seni

primer dan sekunder 4.1.2 Prinsip rekaan 4.1.2.1. Imbangan simetri

4.2.2.2 Bahan doh atau tanah liat. 4.2.2. 4.2.2 Teknik lingkaran.

: Objektif Pembelajaran

: Aktiviti P & P

EMK Bahan Bantu Belajar Penilaian P & P Refleksi

: : : :

Pada akhir pembelajaran, murid dapat : 1. Mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam membuat buyung. 2. Mengetahui penggunaan media serta teknik dan proses dalam penghasilan karya. 3. Menghasilkan karya yang menarik dengan menggunakan bahan yang disediakan. 4. Dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. 1. Guru menunjukkan contoh hasil karya dan bersoal jawab dengan murid. 2. Guru menunjuk cara penghasilan buyung. 3. Murid menghasilkan karya dengan bimbingan guru. 4. Murid mempamerkan dan menyatakan hasil karya sendiri dan rakan. Keusahawanan, TMK, kreativiti dan inovatif, dan nilai murni. Contoh : , gambar dari internet, hasil karya. Media : tepung dan air ( untuk membuat doh ). Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat doh berdasarkan empat standard kandungan. Pada akhir pembelajaran : ....... murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ....... murid yang tidak mencapai objektif akan diberikan bimbingan khas sebelum sesi pembelajaran yang akan datang.