Anda di halaman 1dari 7

SMK ALANG ISKANDAR JALAN KURAU, 34300 BAGAN SERAI, PERAK

PERANCANGAN STRATEGIK 2012 PANITIA PRINSIP PERAKAUNAN


USAHA PASTI JAYA MENJANA KOMUNITI TERBILANG

PENDAHULUAN Pengurusan strategik ini adalah sebagai panduan utama panitia dalam merancang, menyusun program dan menilai segala kelemahan dan kekuatan yang ada untuk melaksana dan mencapai pencapaian yang memberangsangkan untuk subjek prinsip perakaunan. VISI tahun MISI : Menjadikan panitia Prinsip Perakaunan Cemerlang menjelang 2013 : i. Kami berusaha memantapkan pengajaran dan pembelajaran dalam Kelas ii. Kami memberi perkhidmatan yang cemerlang dan kondusif serta memastikan pencapaian mata pelajaran Prinsip Perakaunan yang berkualiti. iii. Kami melahirkan pelajar yang mempunyai asas yang kukuh dalam bidang yang professional ini. MATLAMAT STRATEGI 1.1 Meningkatkan kecemerlangan mata pelajaran Prinsip Perakaunan SPM 1.2 Pengurusan dan kepimpinan pendidikan yang cekap, berkesan, telus dan tulus 1.3 Meningkatkan penguasaan ilmu dengan mengamalkan budaya pembelajaran sepanjang hayat. 1.4 Kecemerlangan akademik yang berasaskan Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran yang berkualiti bagi mencapai keputusan peperiksaan awam yang terbilang. 1.5 Kecemerlangan akademik yang berasaskan pembinaan generasi bestari, jati diri dan integrasi nasional.

OBJEKTIF 2.1 Peratus murid yang lulus cemerlang A+/A dan A- meningkat. 2.2 Peningkatan peratus murid yang lulus mata pelajaran Prinsip Perakaunan kepada 100% LATAR BELAKANG : Kekuatan (i) Kami mempunyai guru opsyen perakaunan yang mencukupi (ii) Pelajar yang memilih pakej perakaunan mendapat sekurang-kurangnya C dalam mata pelajaran matematik semasa PMR. Kelemahan (i) Pelajar ketinggalan pelajaran akibat masalah ketiadaan guru pada tahun 2010. (ii) Guru baru kurang pengalaman dalam mengajar prinsip perakaunan (iii) Sukatan baru diperkenalkan bagi Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia bermula 2011. Peluang (i) Panitia mendapat peruntukan kewangan daripada PIBG untuk aktiviti pemantapan (ii) Panitia mendapat sokongan dari pihak pentadbiran untuk aktiviti pengukuhan dan latih tubi. Ancaman (i) Pelajar cepat berasa mata pelajaran prinsip perakaunan sukar untuk dibawa dan memilih opsyen geografi. (ii) Pakej mata pelajaran yang terhad iaitu pelajar perlu memilih 10 subjek sahaja. (iii) Pelajar prinsip perakaunan semakin sedikit berikutan pencapaian yang tidak mencapai had maksimum dalam PMR.

TOWS MATRIK

PELUANG (O)

KEKUATAN (S) Mempunyai guru yang berpengalaman dalam prinsip perakaunan Pelajar pelajar terpilih mempunyai prestasi yang baik dalam peperiksaan PMR. Pelajar akan diberi sijil LCCI book mengikut kelayakan disamping sijil SPM. Walaupun mempunyai yang berpengalaman tetapi bagi tahun 2011 pentaksiran berasaskan guru level 2 keeping dan mengajar

KELEMAHAN (W) Walaupun mempunyai pelajar terpilih asas perakaunan kerana mengambil kemahiran hidup keusahawanan. tidak yang tetapi dalam

kebanyakan tiada

ANCAMAN (T)

Pelajar mempunyai pilihan untuk opsyen memilih geografi bertukar dengan opsyen sebagai

subjek tambahan.

sekolah dimulakan tiada yang berkaitan yang dijangka keluar. Pensijilan

telah dan tepat soalan boleh untuk LCCI maklumat

menyebabkan soalan agak sukar dan panjang.

STRATEGI PERLAKSANAAN (carta Gantt)


Strategi Aktiviti Jan 1.Menghabiskan sukatan pelajaran tingkatan 5 Meningkatkan kecemerlangan mata pelajaran Prinsip Perakaunan SPM 2. latihan topikal 3.Ujian, peperiksaan pertengahan tahun dan percubaan SPM 4.Kerja rumah terancang semasa cuti 5. Ujian Pra dan Post topik penting 6. Latih tubi berfokus Feb Mac Apr Mei Pelan Tindakan Jun Jul Ogo Tindakan Sep Okt No v Dis Guru mata pelajaran Guru mata pelajaran Guru mata pelajaran Guru mata pelajaran Ketua panitia Guru mata pelajaran Guru mata pelajaran Guru mata pelajaran Ketua panitia Ketua panitia Ketua panitia Ketua panitia / guru kanan Guru mata pelajaran Tindakan susulan dengan guru mata pelajaran Pastikan selesai latihan minima Bandingkan dengan target Minimum 2 kali setahun Bandingkan pencapaian Menilai keperluan daripada ujian pra Mengikut keperluan Sambungan kerja kursus ting.4 4 kali setahun Awal tahun 2 kali setahun 2 kali setahun Penilaian / refleksi selepas p&p Catatan

7. Kelas tambahan 8. Kerja kursus 1. Mesyuarat Panitia Meningkatkan Penguasaan ilmu dengan mengamalkan budaya ilmu sepanjang hayat 2. Headcount dan target 3. Menilai Headcount target 4. Pencerapan fail 5. Kepelbagaian mengajar dan

teknik

PENILAIAN DAN PEMANTAUAN

BIL

PENILAIAN

PEMANTAUAN

TINDAKAN