Anda di halaman 1dari 20

MANUAL PENGGUNA SISTEM KEWANGAN & PERAKAUNAN UNIVERSITI (UFASt)

MODUL LEJAR AM CARTA AKAUN


Versi 1.0 Tarikh 01/10/2012

SENARAI KANDUNGAN 1.0 2.0 3.0 3.1 3.2 4.0 5.0 5.1 5.2 5.3 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7.0 Skrin Kod Cawangan Skrin Kod Kump. Wang Skrin Kod Pusat Kos Skrin Kod Jabatan Skrin Kod Pusat Kos Skrin Kod Dasar Skrin Kod Program Skrin Kod Program Aras 1 Skrin Kod Program Aras 2 Skrin Kod Program Aras 3 Skrin Kod Akaun Skrin Kod Jenis Akaun Skrin Kod Objek Am Skrin Kod Objek Sebagai Skrin Kod Kump. Objek Lanjut Skrin Kod Unit Objek Lanjut Skrin Cantuman Kod GL

MUKASURAT 3 4

5 8 10

11 12 13

14 15 16 17 18 19

1.0 Skrin Kod Cawangan

1. Klik Tab Kod Cawangan untuk paparan Kod Cawangan 2. Untuk tambah rekod baru : a. Klik untuk masukkan Kod Cawangan yang baru.

b. Masukkan Kod Cawangan (Format : XX) dan perihalan cawangan. c. Sekiranya rekod baru tidak mahu disimpan, klik d. Klik untuk kemas Kod Cawangan baru. untuk hapus rekod

3. Untuk kemaskini rekod sediada: a. Kemaskini perihalan jika ada perubahan. b. Pilih Pasif pada kolum Status. *Sistem akan pasifkan status semua Kod GL yang berkaitan dengan Kod Cawangan yang dipasifkan. c. Klik 4. Klik untuk kemas.

untuk refresh skrin

2.0 Skrin Kod Kump. Wang

1. Klik Tab Kod Kump. Wang untuk paparan Kod Kump. Wang 2. Untuk tambah rekod baru : a. Klik untuk masukkan Kod Kump. Wang yang baru.

b. Masukkan Kod Kump. Wang (Format : X) dan perihalan kumpulan wang. c. Sekiranya rekod baru tidak mahu disimpan, klik d. Klik untuk kemas Kod Kump. Wang baru. untuk hapus rekod

3. Untuk kemaskini rekod sediada: a. Kemaskini perihalan jika ada perubahan. b. Pilih Pasif pada kolum Status. *Sistem akan pasifkansemua status Kod GL yang berkaitan dengan Kod Kump. Wang yang dipasifkan. c. Klik 4. Klik untuk kemas.

untuk refresh skrin

3.0 Skrin Kod Pusat Kos

1. Klik Tab Kod Pusat Kos untuk paparan Kod Pusat Kos 3.1 Skrin Kod Jabatan

1. Klik Tab Kod Jabatan untuk paparan Kod Jabatan. 2. Untuk tambah rekod baru : a. Klik untuk masukkan Kod Jabatan yang baru.

b. Popup Senarai Kod Jabatan dibuka. Senarai Kod Jabatan yang didaftarkan oleh Sistem Maklumat Kakitangan (SMK) dipaparkan.

c. Klik pada checkbox untuk setiap Kod jabatan yang dipilih. d. Klik butang Pilih. e. Popup tersebut ditutup. f. Senarai Kod Jabatan yang dipilih tadi akan dimasukkan dalam senari Kod Jabatan. g. Sekiranya rekod baru tidak mahu disimpan, klik h. Klik untuk kemas Kod Jabatan baru. untuk hapus rekod

3. Untuk kemaskini rekod sediada: a. Pilih Pasif pada kolum Status. b. Klik 4. Klik untuk kemas.

untuk refresh skrin

5. Untuk lihat Pusat Kos yang didaftarkan, klik pada Kod Jabatan yang dipilih. Ikon tangan dipaparkan. Contoh:

6. Rujuk 3.2 Skrin Kod Pusat Kos untuk proses berikutnya.

3.2 Skrin Kod Pusat Kos

1. Klik Tab Kod Pusat Kos untuk paparan Kod Pusat Kos 2. Pusat Kos dipaparkan berdasarkan Kod Jabatan yang dipilih. 3. Untuk tambah rekod baru : a. Klik untuk masukkan Kod Pusat Kos yang baru.

b. Kod Pusat Kos akan dijana automatik. c. Masukkan perihalan pusat kos. d. Sekiranya rekod baru tidak mahu disimpan, klik e. Klik untuk kemas Kod Pusat Kos baru. untuk hapus rekod

4. Untuk kemaskini rekod sediada: a. Kemaskini perihalan jika ada perubahan. b. Pilih Pasif pada kolum Status.

*Sistem akan pasifkan status semua Kod GL yang berkaitan dengan Kod Pusat Kos yang dipasifkan. c. Klik untuk kemas.

4.0 Skrin Kod Dasar

1. Klik Tab Kod Dasar untuk paparan Kod Dasar 2. Untuk tambah rekod baru : a. Klik untuk masukkan Kod Dasar yang baru.

b. Masukkan Kod Dasar (Format : XX) dan perihalan dasar. c. Sekiranya rekod baru tidak mahu disimpan, klik d. Klik untuk kemas Kod Dasar baru. untuk hapus rekod

3. Untuk kemaskini rekod sediada: a. Kemaskini perihalan jika ada perubahan. b. Pilih Pasif pada kolum Status. *Sistem akan pasifkan status semua Kod GL yang berkaitan dengan Kod Dasar yang dipasifkan. c. Klik 4. Klik untuk kemas.

untuk refresh skrin.

10

5.0 Skrin Kod Program

1. Klik Tab Kod Program untuk paparan kod Program 5.1 Skrin Kod Program Aras 1

1. Klik Tab Aras 1 untuk paparan Kod Program Aras 1. 2. Untuk tambah rekod baru : a. Klik untuk masukkan Kod Program Aras 1 yang baru.

b. Masukkan Kod Program (Format : XX00000) dan perihalan program. c. Sekiranya rekod baru tidak mahu disimpan, klik d. Klik untuk kemas Kod Program baru. untuk hapus rekod

3. Untuk kemaskini rekod sediada: a. Kemaskini perihalan jika ada perubahan. b. Pilih Pasif pada kolum Status. *Sistem akan pasifkan status semua Kod GL yang berkaitan dengan Kod Program yang dipasifkan. c. Klik untuk kemas
11

5.2 Skrin Kod Program Aras 2

1. Klik Tab Aras 2 untuk paparan Kod Program Aras 2. 2. Untuk tambah rekod baru : a. Klik untuk masukkan Kod Program Aras 2 yang baru.

b. Masukkan Kod Program (Format : XXXX000) dan perihalan program. c. Sekiranya rekod baru tidak mahu disimpan, klik d. Klik untuk kemas Kod Program baru. untuk hapus rekod

3. Untuk kemaskini rekod sediada: a. Kemaskini perihalan jika ada perubahan. b. Pilih Pasif pada kolum Status. *Sistem akan pasifkan status semua Kod GL yang berkaitan dengan Kod Program yang dipasifkan. c. Klik untuk kemas

12

5.3 Skrin Kod Program Aras 3

1. Klik Tab Aras 3 untuk paparan Kod Program Aras 3. 2. Untuk tambah rekod baru : a. Klik untuk masukkan Kod Program Aras 3 yang baru.

b. Kod Program Aras 3 dijana automatik. c. Masukkan perihalan program. d. Sekiranya rekod baru tidak mahu disimpan, klik e. Klik untuk kemas Kod Program baru. untuk hapus rekod

3. Untuk kemaskini rekod sediada: a. Kemaskini perihalan jika ada perubahan. b. Pilih Pasif pada kolum Status. *Sistem akan pasifkan status semua Kod GL yang berkaitan dengan Kod Program yang dipasifkan. c. Klik untuk kemas

13

6.0 Skrin Kod Akaun

1. Klik Tab Kod Akaun untuk paparan kod Akaun 6.1 Skrin Kod Jenis Akaun

1. Klik Tab Jenis Akaun untuk paparan Kod Jenis Akaun. 2. Untuk tambah rekod baru : a. Klik untuk masukkan Kod Jenis Akaun yang baru.

b. Masukkan kod (format : X00000) dan perihalan jenis akaun. c. Sekiranya rekod baru tidak mahu disimpan, klik d. Klik untuk kemas Kod Jenis Akaun baru. untuk hapus rekod

3. Untuk kemaskini rekod sediada: a. Kemaskini perihalan jika ada perubahan. b. Pilih Pasif pada kolum Status. *Sistem akan pasifkan status semua Kod GL yang berkaitan dengan Kod Akaun yang dipasifkan. c. Klik untuk kemas
14

6.2 Skrin Kod Objek Am

1. Klik Tab Objek Am untuk paparan Kod Objek Am. 2. Untuk tambah rekod baru : a. Klik untuk masukkan Kod Objek Am yang baru.

b. Masukkan kod (format : XX0000)dan perihalan objek am. c. Sekiranya rekod baru tidak mahu disimpan, klik d. Klik untuk kemas Kod Objek Am baru. untuk hapus rekod

3. Untuk kemaskini rekod sediada: a. Kemaskini perihalan jika ada perubahan. b. Pilih Pasif pada kolum Status. *Sistem akan pasifkan status semua Kod GL yang berkaitan dengan Kod Akaun yang dipasifkan. c. Klik untuk kemas

15

6.3 Skrin Kod Objek Sebagai

1. Klik Tab Objek Sebagai untuk paparan Kod Objek Sebagai. 2. Untuk tambah rekod baru : a. Klik untuk masukkan Kod Objek Sebagai yang baru.

b. Masukkan kod (format : XXX000)dan perihalan objek sebagai. c. Sekiranya rekod baru tidak mahu disimpan, klik d. Klik untuk kemas Kod Objek Sebagai baru. untuk hapus rekod

3. Untuk kemaskini rekod sediada: a. Kemaskini perihalan jika ada perubahan. b. Pilih Pasif pada kolum Status. *Sistem akan pasifkan status semua Kod GL yang berkaitan dengan Kod Akaun yang dipasifkan. c. Klik untuk kemas

16

6.4 Skrin Kod Kumpulan Objek Lanjut

1. Klik Tab Kumpulan Objek Lanjut untuk paparan Kod Kumpulan Objek Lanjut. 2. Untuk tambah rekod baru : a. Klik untuk masukkan Kod Kumpulan Objek Lanjut yang baru.

b. Masukkan kod (format : XXX00)dan perihalan objek lanjut. c. Sekiranya rekod baru tidak mahu disimpan, klik d. Klik untuk hapus rekod

untuk kemas Kod Kumpulan Objek Lanjut baru.

3. Untuk kemaskini rekod sediada: a. Kemaskini perihalan jika ada perubahan. b. Pilih Pasif pada kolum Status. *Sistem akan pasifkan status semua Kod GL yang berkaitan dengan Kod Akaun yang dipasifkan. c. Klik untuk kemas

17

6.5 Skrin Kod Unit Objek Lanjut

1. Klik Tab Unit Objek Lanjut untuk paparan Kod Unit Objek Lanjut. 2. Untuk tambah rekod baru : a. Klik untuk masukkan Kod Unit Objek Lanjut yang baru.

b. Masukkan kod (format : XXXXX)dan perihalan unit objek lanjut. c. Sekiranya rekod baru tidak mahu disimpan, klik d. Klik untuk kemas Kod Unit Objek Lanjut baru. untuk hapus rekod

3. Untuk kemaskini rekod sediada: a. Kemaskini perihalan jika ada perubahan. b. Pilih Pasif pada kolum Status. *Sistem akan pasifkan status semua Kod GL yang berkaitan dengan Kod Akaun yang dipasifkan. c. Klik untuk kemas

18

7.0 Skrin Cantuman Kod GL

1. Klik Tab Kod GL untuk paparan Kod GL. 2. Untuk cantuman Kod GL baru: a. Masukkan Kod Cawangan, Kump. Wang, Pusat Kos, Dasar, Program dan Kod Akaun samada: i. Taip Kod samada kod penuh ataupun menggunakan % untuk capaian yang lebih umum ii. Klik untuk carian melalui popup. Contoh :

b. Klik butang Cantum Kod GL. c. Senarai Kod GL dipaparkan.

19

d. Mesej dipaparkan dan klik Yes untuk proses cantum

3. Untuk carian Kod GL sediaada: a. Masukkan Kod GL samada penuh atau berperingkat pada pilihan capaian

20