Anda di halaman 1dari 1

Kesimpulan Tuntasnya, tugasan ini membuka minda para siswa guru untuk memahami tentang sejarah dan perkembangan

kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. Siswa guru juga didedarkan tentang kepentingan, konsep kurikulum Pendidikan Jasmani, sukatan dan tafsirannya, kriteria pemilihan aktiviti dalam PendidikanJ asmani, aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro Pada Era DotCom ini, guru mempunyai cabaran yang besar dalam mendidik bangsa negara. Guru haruslah mengambil inisiatif untuk merancang aktiviti P&P dengan merujuk kepada teori pembelajaran dan aspek-aspek pedagogi pendidikan jasmani. Guru juga perlu mahir dalam kriteria memilih aktiviti kepada murid agar mereka dapat menjalankan aktiviti yang dipilih dan memahami pengetahuan yang diajari dengan lebih jelas dan mudah diingat. Pendapat ini selari dengan Kurikulum sains sekolah rendah dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang memberi penekanan kepada melahirkan insan yang progresif dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.