Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATA PELAJARAN TARIKH MASA TAHUN BILANGAN MURID TEMA TAJUK : Bahasa Melayu : 14 Julai

2012 : 800-900 pagi : Tahun 3 : 12 orang : Seni dan Budaya : Pantun Nasihat

HASIL PEMBELAJARAN : Fokus Utama : 5.2 Aras 2(i) Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan, intonasi dan gaya penyampaian yang betul. Fokus Sampingan : 5.2 Aras 2(ii) Memberikan penjelasan tentang perkara yang dibaca. 8.1 Aras 2(i) Melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai. OBJEKTIF PELAJARAN: Pada akhir pengajaran, murid-murid akan dapat : i) Melafazkan pantun nasihat dengan nada dan intonasi yang betul. ii) Menyatakan sekurang-kurangnya 2 nilai yang terdapat dalam pantun nasihat yang dipelajari secara lisan. iii) Melengkapkan sekurang-kurangnya 3 daripada 4 maksud pantun dengan betul. SISTEM BAHASA:
1. Tatabahasa : imbuhan di...

2. Kosa kata : belayar,hutang,sorong,emas,peti PENGISIAN KURIKULUM : 1. Ilmu: Pendidikan Moral 2. Nilai Murni : mengenang budi , menuntut ilmu 3. Kemahiran Bernilai Tambah:

Kemahiran berfikir (KB) : menjana idea,menghubungkait Kemahiran Belajar cara Belajar (KBCB) : Kecerdasan Pelbagai (KP) : Muzik Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK): Muzik 4. Kajian Masa Depan (KMD): Apa akan berlaku sekiranya manusia tidak mementingkan ilmu ? 5. Konsep 5P: Penggabungjalinan Mendengar dan bertutur, membaca dan menulis.

PENGETAHUAN SEDIA ADA ABM/BBM

: Murid-murid pernah mendengar pantun di dalam radio. : Senikata lagu, carta pantun nasihat, lembaran kerja

LANGKAH / MASA

ISI PELAJARAN Menyanyikan lagu Lompat Si Katak Lompat

AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

CATATAN

SET INDUKSI ( 5 MINIT)

LANGKAH 1 (20 MINIT)

Melafazkan pantun dengan nada dan intonasi yang betul

1. Guru menayangkan slide show senikata lagu Lompat Si Katak Lompat dan meminta murid-murid menyanyikan lagu tersebut. 2. Murid-murid menyanyikan lagu secara kelas. 3. Guru dan murid bersoal jawab tentang lagu yang telah dinyanyikan 1. Murid ditayangkan slide show pantun nasihat dan ditunjukcara oleh guru melafazkan pantun dengan betul. 2. Murid melafazkan pantun secara : a. Kelas b. Kumpulan c. Individu 1. Murid diminta menyatakan nilai-nilai yang terdapat dalam pantun. 2. Murid diminta membina ayat daripada perkataan berimbuhan di... yang terdapat dalam pantun. 3. Guru dan murid membetulkan ayat yang dibina secara sumbangsaran

ABM: senikata lagu (ICT)

Kecerdasan pelbagai(muzik/nyanyain) KBKK:menjana idea ABM: carta pantun(ICT) Kosa Kata : 1. belayar 2. hutang 3. emas 4. Sorong 5. peti Nilai Murni : mengenang budi, menuntut ilmu Imbuhan di... a. dibawa b. dikandung c. dikenang d. dibayar

LANGKAH 2 (15 MINIT)

Menyatakan nilai-nilai murni dan membina ayat

LANGKAH 3 ( 15 MINIT)

Aktiviti bertulis

Kumpulan A : melengkapkan pantun berdasarkan pembayang yang diberi. Kumpulan B : melengkapkan pantun berdasarkan jawapan yang disediakan.

ABM : lembaran kerja KBKK : menghubungkait

Kumpulan C : mengisi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. 1. Murid merumuskan isi pelajaran berdasarkan rangsangan daripada guru melalui soalan yang diajukan kepada murid. 2. Murid-murid menyanyikan pantun nasihat dengan irama Rasa Sayang Hey.

PENUTUP (5 MINIT)

Rumusan : soaljawab lisan

KBKK : menghubungkait, menjana idea

LAMPIRAN A

Senikata Lagu Lompat Si Katak Lompat Lompat si katak lompat, Lompatlah tinggi-tinggi; Cepatlah adik cepat, Cepatlah bangun pagi. Lompat si katak lompat, Lompatlah tinggi-tinggi; Cepatlah adik cepat, Cepatlah adik pergi mandi. Kalau adik bangun pagi Jangan lupa gosok gigi La la la la la la la La la la la la la la Hari sudah tinggi.

LAMPIRAN B Pantun Nasihat Pisang emas dibawa belayar, Masak sebiji di atas peti; Hutang emas boleh dibayar, Hutang budi dibawa mati.

Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung daik bercabang tiga; Hancur badan dikandung tanah, Budi yang baik dikenang juga.

Sorong papan tarik papan, Buah keranji di dalam perahu; Suruh makan dia makan, Suruh mengaji dia tak tahu.

Buah cempedak di luar pagar, Ambil galah tolong jolokkan; Kami budak baru belajar, Kalau salah tolong tunjukkkan.

LAMPIRAN C Lembaran Kerja Kumpulan A Lengkapkan pantun di bawah berdasarkan pembayang yang diberi. 1. Sorong papan tarik papan, Buah keranji di dalam perahu, ______________________________________ ______________________________________

2. Pisang emas dibawa belayar Masak sebiji di atas peti ______________________________________ ______________________________________

3. Buah cempedak di luar pagar, Ambil galah tolong jolokkan, _______________________________________ _______________________________________

4. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung daik bercabang tiga, _______________________________________


__________________________________________

LAMPIRAN D Lembaran Kerja Kumpulan B Lengkapkan pantun di bawah berdasarkan jawapan yang disediakan.

Hutang emas boleh dibayar, Hutang budi dibawa mati. Hancur badan dikandung tanah, Budi yang baik dikenang juga.

Suruh makan dia makan, Suruh mengaji dia tak tahu. Kami budak baru belajar, Kalau salah tolong tunjukkkan.

1. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung daik bercabang tiga, _______________________________________


__________________________________________

2. Sorong papan tarik papan, Buah keranji di dalam perahu, ______________________________________ ______________________________________ 3. Pisang emas dibawa belayar Masak sebiji di atas peti ______________________________________ ______________________________________

4. Buah cempedak di luar pagar, Ambil galah tolong jolokkan, ________________________________________________________________________

LAMPIRAN E Lembaran Kerja Kumpulan C Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. tunjukkan 1. budi

baik

mengaji

Pisang emas dibawa belayar, Masak sebiji di atas peti, Hutang emas boleh dibayar, Hutang _______________ dibawa mati.

2.

Buah cempedak di luar pagar, Ambil galah tolong jolokkan, Kami budak baru belajar, Kalau salah tolong _______________ .

3.

Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung daik bercabang tiga, Hancur badan dikandung tanah, Budi yang _______________ dikenang juga.

4.

Sorong papan tarik papan, Buah keranji di dalam perahu, Suruh makan dia makan, Suruh _______________ dia tak tahu.