Anda di halaman 1dari 11

RANGKUMAN MATERI MATEMATI KA SMA/ MA PROGRAM I PA

B E R D A S A R S K L U N
http://nal i nsumarl i n.bl ogspot.com
PANGKAT, AKAR DAN LOGARITMA

A. Pangkat Rasional
1) Pangkat negatif dan nol
Misalkan a e R dan a = 0, maka:
a) a
-n
=
n
a
1
atau a
n
=
n
a

1

b) a
0
= 1

2) Sifat-Sifat Pangkat
Jika a dan b bilangan real serta n, p, q bilangan bulat positif, maka berlaku:
a) a
p
a
q
= a
p+q

b) a
p
: a
q
= a
p-q

c) ( )
q
p
a = a
pq

d) ( )
n
b a = a
n
b
n

e) ( )
n
n
b
a
n
b
a
=
SOAL PENYELESAIAN
1. UN 2011 PAKET 12
Bentuk sederhana dari
4 1 7
6 4 3
84
7


z y x
z y x
=
a.
3
10 10
12y
z x
d.
4
2 3
12x
z y

b.
3 4
2
12 y x
z
e.
2 3
10
12 z y
x

c.
2
5 10
12z
y x2. UN 2011 PAKET 46
Bentuk sederhana dari
6 3 2
2 7
6
24


c b a
c b a
=
a.
5 3
5
4
b a
c
d.
5
7
4
a
bc

b.
5 5
4
c a
b
e.
b a
c
3
7
4

c.
c a
b
3
4RANGKUMAN MATERI MATEMATI KA SMA/ MA PROGRAM I PA
B E R D A S A R S K L U N
http://nal i nsumarl i n.bl ogspot.com
SOAL PENYELESAIAN
3. UN 2010 PAKET A
Bentuk sederhana dari
1
5 7 5
3 5
3
27|
|
.
|

\
|
b a
b a

adalah
a. (3 ab)
2
d.
2
) (
3
ab

b. 3 (ab)
2
e.
2
) (
9
ab

c. 9 (ab)
24. UN 2010 PAKET B
Bentuk sederhana dari
2 5 4
4 2 3
) 5 (
) 5 (

b a
b a

adalah
a. 5
6
a
4
b
18
d. 5
6
ab
1

b. 5
6
a
4
b
2
e. 5
6
a
9
b
1

c. 5
2
a
4
b
25. EBTANAS 2002
Diketahui a = 2 + 5 dan b = 2 5 .
Nilai dari a
2
b
2
=
a. 3
b. 1
c. 2 5
d. 4 5
e. 8 5
RANGKUMAN MATERI MATEMATI KA SMA/ MA PROGRAM I PA
B E R D A S A R S K L U N
http://nal i nsumarl i n.bl ogspot.com
B. Bentuk Akar
1) Definisi bentuk Akar
Jika a bilangan real serta m, n bilangan bulat positif, maka berlaku:
a)
n
a a
n
=
1

b)
n m
a a
n
m
=

2) Operasi Aljabar Bentuk Akar
Untuk setiap a, b, dan c bilangan positif, maka berlaku hubungan:
a) a c + b c = (a + b) c
b) a c b c = (a b) c
c) b a = b a
d) b a + = ab ) b a ( 2 + +
e) b a = ab ) b a ( 2 +

3) Merasionalkan penyebut
Untuk setiap pecahan yang penyebutnya mengandung bilangan irrasional (bilangan yang tidak
dapat di akar), dapat dirasionalkan penyebutnya dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:
a)
b
b a
b
b
b
a
b
a
= =
b)
b a
b a c
b a
b a
b a
c
b a
c

+ +
= =
2
) (

c)
b a
b a c
b a
b a
b a
c
b a
c

+ +
= =
) (


RANGKUMAN MATERI MATEMATI KA SMA/ MA PROGRAM I PA
B E R D A S A R S K L U N
http://nal i nsumarl i n.bl ogspot.com
SOAL PENYELESAIAN
1. UN 2011 PAKET 12
Bentuk sederhana dari
3 3 5
3 2 5

+
=
a.
22
15 5 20 +
d.
22
15 5 20

+

b.
22
15 5 23
e.
22
15 5 23

+

c.
22
15 5 20
2. UN 2011 PAKET 46
Bentuk sederhana dari
2 6 3
2 3 3

+
=
a. ) 6 3 13 (
23
1
+
b. ) 6 3 13 (
23
1

c. ) 6 11 (
23
1

d. ) 6 3 11 (
23
1
+
e. ) 6 3 13 (
23
1
+3. UN 2010 PAKET A
Bentuk sederhana dari
) 5 3 (
) 3 2 )( 3 2 ( 4
+
+
=
a. (3 5 )
b.
4
1
(3 5 )
c.
4
1
(3 5 )
d. (3 5 )
e. (3 + 5 )

RANGKUMAN MATERI MATEMATI KA SMA/ MA PROGRAM I PA
B E R D A S A R S K L U N
http://nal i nsumarl i n.bl ogspot.com
SOAL PENYELESAIAN
4. UN 2010 PAKET B
Bentuk sederhana dari
6 2
) 5 3 )( 5 3 ( 6
+
+
=
a. 24 + 12 6
b. 24 + 12 6
c. 24 12 6
d. 24 6
e. 24 12 65. UN 2008 PAKET A/B
Hasil dari 3 27 12 + adalah
a. 6
b. 4 3
c. 5 3
d. 6 3
e. 12 36. UN 2007 PAKET A
Bentuk sederhana dari
( ) 243 32 75 8 + + adalah
a. 2 2 + 14 3
b. 2 2 4 3
c. 2 2 + 4 3
d. 2 2 + 4 3
e. 2 2 4 37. UN 2007 PAKET B
Bentuk sederhana dari
( )( ) 3 2 3 4 2 3 + =
a. 6 6
b. 6 6
c. 6 + 6
d. 24 6
e. 18 + 6


RANGKUMAN MATERI MATEMATI KA SMA/ MA PROGRAM I PA
B E R D A S A R S K L U N
http://nal i nsumarl i n.bl ogspot.com

SOAL PENYELESAIAN
8. UN 2006
Bentuk sederhana dari
7 3
24

adalah
a. 18 24 7
b. 18 6 7
c. 12 + 4 7
d. 18 + 6 7
e. 36 + 12 7


9. EBTANAS 2002
Diketahui a = 9; b = 16; dan c = 36.
Nilai dari
3
2
1
3
1
|
.
|

\
|


c b a =
a. 1
b. 3
c. 9
d. 12
e. 18RANGKUMAN MATERI MATEMATI KA SMA/ MA PROGRAM I PA
B E R D A S A R S K L U N
http://nal i nsumarl i n.bl ogspot.com
C. Logaritma
a) Pengertian logaritma
Logaritma merupakan invers (kebalikan) dari perpangkatan. Misalkan a adalah bilangan positif
(a > 0) dan g adalah bilangan positif yang tidak sama dengan 1 (g > 0, g 1), maka:
g
log a = x jika hanya jika g
x
= a
atau bisa di tulis :
(1) untuk
g
log a = x a = g
x

(2) untuk g
x
= a x =
g
log a

b) sifat-sifat logaritma sebagai berikut:
(1)
g
log (a b) =
g
log a +
g
log b
(2)
g
log ( )
b
a
=
g
log a
g
log b
(3)
g
log a
n
= n
g
log a
(4)
g
log a =
g log
a log
p
p

(5)
g
log a =
g log
1
a

(6)
g
log a
a
log b =
g
log b
(7)
m g
a log
n
=
n
m g
log a
(8) a g
a log
g
=
SOAL PENYELESAIAN
1. UN 2010 PAKET A
Nilai dari
( ) ( )
2
3
2
3
3
2 log 18 log
6 log

=
a.
8
1
d. 2
b.
2
1
e. 8
c. 1

2. UN 2010 PAKET B
Nilai dari
18 log 2 log
4 log 3 log 9 log
3 3
3 2 27

+
=
a.
3
14

b.
6
14

c.
6
10

d.
6
14

e.
3
14
RANGKUMAN MATERI MATEMATI KA SMA/ MA PROGRAM I PA
B E R D A S A R S K L U N

http://nal i nsumarl i n.bl ogspot.com

SOAL PENYELESAIAN
3. UN 2008 PAKET A/B
Jika
7
log 2 = a dan
2
log3 = b, maka
6
log 14 =
a.
b a
a
+
d.
1
1
+
+
a
b

b.
1
1
+
+
b
a
e.
) 1 (
1
+
+
a b
b

c.
) 1 (
1
+
+
b a
a4. UN 2007 PAKET B
Jika diketahui
3
log 5 = m dan
7
log 5 = n,
maka
35
log 15 =
a.
n
m
+
+
1
1
d.
( )
) 1 (
1
n m
m n
+
+

b.
m
n
+
+
1
1
e.
1
1
+
+
m
mn

c.
m
n m
+
+
1
) 1 (5. UN 2005
Nilai dari
q
r p
p q r
1
log
1
log
1
log
3 5
=
a. 15
b. 5
c. 3
d.
15
1

e. 56. UN 2004
Diketahui
2
log5 = x dan
2
log3 = y.
Nilai
4
3
300 log
2
=
a.
2
3
4
3
3
2
+ + y x
b. 2
2
3
2
3
+ + y x
c. 2x + y + 2
d.
2
3
4
3
2 + + y x
e. 2 2
2
3
+ + y x
RANGKUMAN MATERI MATEMATI KA SMA/ MA PROGRAM I PA
B E R D A S A R S K L U N

http://nal i nsumarl i n.bl ogspot.com
KUMPULAN SOAL SKL UN 2011. INDIKATOR 2
Menggunakan aturan pangkat dan akar untuk menyederhanakan bentuk aljabar.
1. Bentuk sederhana dari
7 4
3 2
2
16

y x
y x
adalah
a. 2x
6
y
10
c.
7
3
2
1
2 y x e.
7
3
2
1
2

y x
b. 2
3
x
6
y
4
d.
7
3
2
1
2 y x


2. Bentuk sederhana dari
4 1 7
6 4 3
84
7


z y x
z y x
=

a.
3
10 10
12y
z x
d.
4
2 3
12x
z y

b.
3 4
2
12 y x
z
e.
2 3
10
12 z y
x

c.
2
5 10
12z
y x

3. Bentuk sederhana dari
6 3 2
2 7
6
24


c b a
c b a
=
a.
5 3
5
4
b a
c
d.
5
7
4
a
bc

b.
5 5
4
c a
b
e.
b a
c
3
7
4

c.
c a
b
3
4

4. Bentuk sederhana dari
1
5 7 5
3 5
3
27|
|
.
|

\
|
b a
b a

adalah
a. (3 ab)
2
c. 9 (ab)
2
e.
2
) (
9
ab

b. 3 (ab)
2
d.
2
) (
3
ab

5. Bentuk sederhana dari
2 5 4
4 2 3
) 5 (
) 5 (

b a
b a

adalah
a. 5
6
a
4
b
18
c. 5
2
a
4
b
2
e. 5
6
a
9
b
1

b. 5
6
a
4
b
2
d. 5
6
ab
1

Bentuk sederhana dari
2 3
2 2 2
24
) ( 5
15
36
y x
ab b
ab
y x


adalah
a.
x
a
2
5
c.
x
ay
2
e.
x
b
2
3

b.
x
ab
2
2
d.
y
ab
2

6. Bentuk sederhana dari
3
1
3
2
) 16 (
) 2 ( ) 2 (
4
3
a
a a

=

a. -2
2
a c. -2a
2
e. 2
2
a
b. -2a d. -2a
2

7. Bentuk
2 4
3 4 3
4
) 2 (
y x
y x


dapat disederhanakan
menjadi
a.
5
2
2
|
|
.
|

\
|
x
y
c.
5
2
2
1
|
|
.
|

\
|
x
y
e.
5
14
2x
y

b.
5
2
2
|
|
.
|

\
|
x
y
d.
5
10
32x
y

8. Hasil dari
3 6
2
4
1
2
8 :
2
c a
a
b
c
a

|
|
.
|

\
|

=
a.
c
b a
10
c.
c
b a
8
2
e. 2a
10
bc
b.
c a
b
2
d. 2bc
9. Bentuk
|
|
|
.
|

\
|
|
.
|

\
|

|
|
|
.
|

\
|

3
1
2
1
2
1
3
2
3
1
3
2
:
2
b
a
b a
b
a

senilai dengan
a. ab c.
6 4
ab b e.
2
1
3
1
b a
b. b a d.
6 5
b a
RANGKUMAN MATERI MATEMATI KA SMA/ MA PROGRAM I PA
B E R D A S A R S K L U N

http://nal i nsumarl i n.bl ogspot.com
10. Bentuk sederhana dari
3
3 3 4
a a
a a a
adalah

a.
6 5
1
a
c.
5
a a e.
6
a
b.
6 5
a d.
6
1
a

11. Bentuk
ab
b a
1 1
+
dapat dinyatakan
dengan bentuk
a.
ab
b a +
c.
2 2
1
b a
e. a + b
b.
2 2
b a
b a +
d.
b a +
1

12. Bentuk sederhana dari
) )( (
) ( ) (
1 1 1 1
2 2 1
b a ab b a
b a b a


+
+
adalah
a.
2
) (
1
b a +

c.
2
) ( b a
ab
+

e. ab
b. (a + b)
2
d.
b a
ab
+

13. Dalam bentuk pangkat positif dan bentuk
akar
2
1
2
1
1 1
y x
y x
+


=
a.
xy
y x
d. ( ) y x xy +
b.
xy
x y
e. ( ) y x xy
c.
xy
y x +

14. Bentuk
2
1
1 1
|
|
.
|

\
|
+

xy
y x
dapat dinyatakan
dalam bentuk
a. y x + c.
y x
xy
+
e. y x +
b. y x xy + d.
xy
y x +

15. Bentuk
1 2
2 1
2
3


+

y x
y x
jika ditulis dalam
bentuk pangkat positif menjadi
a.
) 2 (
) 3 (
2
x y y
x y x
+

d.
) 2 (
) 3 (
2
2
x y y
x y x
+


b.
) 2 (
) 3 (
2
2
x x y
x y x
+

e.
) 2 (
) 3 (
2
2
x x y
x y xc.
) 2 (
) 3 (
2
2
x y y
x y x16. Dalam bentuk pangkat positif
1
1 1
1 1|
|
.
|

\
|

+
y x
y x
=
a.
x y
x y

+
c.
x y
x y
+

e.
y x
1 1
+

b.
y x
y x

+
d.
y x
y x
+


17. Bentuk sederhana dari
6 7 5
1
1
1
1
1
1

|
|
.
|

\
|
+

|
|
.
|

\
|

|
|
.
|

\
|
+ p
p
p p
=
a. p c. p
2
1 e. p
2
- 2p + 1
b. 1 p
2
d. p
2
+ 2p + 1
18. Diketahui p = ) )( (
3
1
3
1
2
1
2
3

+ x x x x dan
q = ) )( (
3
1
2
1
2
1
x x x x +

, maka
q
p
=
a.
3
x c. x e.
3 2
x x
b.
3 2
x d.
3
x x
19. Bentuk sederhana dari
1 1
1 1


+

b a
ab b a
adalah

a. a + b c. a + b e.
b a +
1

b. a - b

d.
b a
1

RANGKUMAN MATERI MATEMATI KA SMA/ MA PROGRAM I PA
B E R D A S A R S K L U N

http://nal i nsumarl i n.bl ogspot.com
20. Bentuk sederhana dari
1 1
1 1
1 1
1 1
+

b a
b a ab
a b
b a ab
adalah
a.
2 2
2 2
b a
b a

+
c. a
2
b
2
e.
2 2
1
b a +

b. a
2
+ b
2
d.
2 2
1
b a

21. Bentuk
2
1
1 1
|
|
.
|

\
|
+

xy
y x
senilai dengan ....
a. y x + c. y x xy + e.
y x
xy
+

b. y x + d.
xy
y x +