Anda di halaman 1dari 9

DAFTAR TENAGA KERJA EDUKATIF ( R.7 dan R.

8 )
UNIT KERJA
ALAMAT
KEADAAN

: SMK NEGERI 1 SUKALARANG


: JL. RAYA CIANJUR - SUKABUMI KM 12 SUKALARANG
: PER JANUARI 2012
Pangkat / Jabatan

No

Nama

NIP

Gol

Tempat tgl. Lahir

KARPEG

Ruang

Lilis saniati
Cianjur, 04-08-1969

19690804199303 2 007

Agus Buchary,S.Pd.
Sukabumi, 09-08-1970

19700809200003 1 004

TMT

Masa Kerja

Nama

TMT

Gol

Latihan Jabatan
Seluruh

Nama

Bln

Pendidikan
Jml

Nama

nya

III/A

01-03-1993

II/A

Denti Rusyanti,S.Pd

18

Lulusan

Catatan
Tingkat

Usia

Th

Kepeg

19

SMA

1989

43

01-03-2000

11

UNINUS

2009

41

01-07-2008

UHAMKA

2007

01-07-2008

SMK

2002

29

01-07-2009

SMA

2007

23

01-07-2011

SMK

2010

19

01-07-2011

SMK

2011

19

S1

29

Sukabumi, 05-06-1983
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ridwan Alawi
Sukabumi, 15-03-1983
Etrio Widodo
Jakarta, 25-09-1989
Tiara yuniar
Bandung, 09-03-1992
Azis Maulana
Sukabumi, 11 - 12 - 1992
Buhori

01-07-2012

Ahmad PP
Bandung, 02-02-1954
Didi Supardi
Sukabumi, 07-09-1974

01-07-2009
01-01-2011

57
1

Sd

1987

41

Juji
Misbah

JUMLAH PT / PTT LAKI -LAKI


JUMLAH PT / PTT PEREMPUAN
JUMLAH PT / PTT / PBS

JUMLAH PTT LAKI-LAKI


JUMLAH PTT PEREMPUAN
JUMLAH PTT

6
3
9

7
2
9

Jumlah Pegawai Gol.


Jumlah Pegawai Gol.
Jumlah Pegawai Gol.
Jumlah Pegawai Gol.
Jumlah Pegawai Gol.
Jumlah Pegawai Gol.
Jumlah Total

II/a
III/a
III/b
III/c
III/d
IV/a

: 1 Orang
: 1 Orang

SUKALARANG JANUARI 2012


:::-

Mutasi

Kepala SMK Negeri 1 Sukalarang

:2
Shalahuddin Damhurry,S.Pd.,S.P.,M.T.
NIP. 19610314 198503 1 006

DAFTAR TENAGA KERJA EDUKATIF ( R.7 dan R.8 )


UNIT KERJA
ALAMAT
KEADAAN

: SMK NEGERI 1 SUKALARANG


: JL. RAYA CIANJUR - SUKABUMI KM 12 SUKALARANG
: PER JANUARI 2012
Masa Kerja

No

Nama

NIP

Tempat tgl. Lahir

KARPEG

TMT

Shalahuddin Damhurry,S.Pd,S.P,M.T
Sukabumi - 14-03-1961

19610314 198503 1 006


E.089791

Drs. Entjo Heryadi


Ciamis, 21-04-1954

19540421198303 1 012

Ujang Suryana,S.Pd, M.Si


Cianjur, 23-06-1961

19610623198305 1 002

Ahmad Jaenudin,S.Pd.
Sumedang,05-03-1963

19630305 198410 1 003

Eer Suherdi S.Pd, M.Si


Sukabumi, 08-03-1966

19660308198803 1 002
E. 543447

01-03-1988

Cece Supriadin S.Pd


Bandung, 28-04-1963

19830428198903 1 004
G 238650

01-03-1989

Dedi Sunandar S.Pd


Sukabumi,18-11-1965
Hery Sudrajat,S.T
Sukabumi, 17-03-1975

19651118199405 1 001
G. 164082

18-04-1991

7
8

C 0740543
D. 332802

19750317 200902 1 002

Carli Darulani, S.Pd.


Bandung, 23-03-1982

19820323 200902 1 003

10

Endrawati S.Pd.
Banyumas, 05-03-1977

19820612201001 1 019

11

Vella Darmawati, S.Pd


Sukabumi, 15-03-1980

19800315 200902 2 004

12

Aam Andriani, S.Pd.


Sukabumi, 24-09-1983

19830924 200902 2 003

13

Angga Cahya Anuraga S.T


Sukabumi, 18-03-1982

19821214201101 1 001

14

Sriyono, S.Pd
Bandung, 12-06-1982

19840802201101 1 003

Deni Muhmad Saripudin S.T


Sukabumi, 14-12-1982
Aep Apriatna S.Pd
Bandung, 02-08-1984

19821214 201101 1 001

15
16
17
18
19
20
21
22

Mulyadi, S.Pd.
Dra. Siti Romlah
Garut,14-09-1956
Drs. Ujang Rahman Saleh
Sukabumi, 01-01-1970
Yudinata S.T
Sukabumi, 14-08-1970
Harun Apendi, S.Pd
Sukabumi, 26-05-1963
Merwan, S.Ag
Padang, 16-06-1972

19840802 201101 1 003

03-01-1985
01-05-1983
20-04-1983
01-04-1985

01-02-2010
01-02-2010
01-02-2010
01-02-2010
01-02-2010
01-01-2011
01-01-2011
01-01-2012
01-01-2012
01-07-2011
01-07-2007
01-07-2007
01-07-2007
01-07-2007

01-07-2007

Masa Kerja
No

1
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Nama

NIP

Tempat tgl. Lahir

KARPEG

Tatang Suherman, S.Pd


Sukabumi, 11-03-1969
Didih Kusmardiana, S.Pd
Ciamis, 05-08-1972
Wahyudin,S.T
Sukabumi, 05-06-1976
Aan Hasanah,S.E
Majalengka, 05-03-1969
Anis Danar,S.Kom
Sukabumi, 12-05-1981
Dewi Fuji Hermayanti,S.Pd
Ciamis, 15-03-1980
Sri Oktapiani,S.T
Bandung, 31-10-1980
Eka Nurhayati,S.Pd
Sukabumi, 27-07-1981
Desi Natalia Supardi,S.Pd
Sukabumi, 25-12-1982
Ainun Nia Kartika,S.Pd
Sukabumi, 26-02-1984
Yoga Maulidi,S.Pd
Sukabumi, 08-12-1986
Yani Maryani,S.Pd
Bengkulu, 23-11-1976
Dadan Purnama,S.Pd
Cianjur, 20-08-1976
Ucke Rakhmat G,S.Pd
Sukabumi, 27-12-1984
Lia Yulianti,S.Pd
Sukabumi, 12-01-1982
Hajidha,S.Pd
Jakarta, 04-01-1982
Dede,A.Md
Sukabumi, 10-05-1976
Restu Adiyoga,S.Pd
Sukabumi, 23-03-1987

TMT
03-01-1985
01-07-2008
01-07-2008
01-07-2008
01-07-2009
01-07-2008
01-07-2007
01-07-2008
01-07-2008
01-07-2008
01-07-2008
01-07-2008
01-07-2008
01-07-2009
01-07-2009
01-07-2009
01-07-2009
01-07-2009
01-07-2009

Masa Kerja
No

41
1
42
43
44
45
46

Nama

NIP

Tempat tgl. Lahir

KARPEG

Lidia Handayani,S.Pd
Sukabumi, 21-09-1987
Rini Ristiani,S.Pd

01-07-2009
03-01-1985
01-07-2009

Sukabumi, 25-09-1982
Asep Suherlan,S.E

01-07-2009

Sukabumi, 09-03-1984
Ela Nurlela,S.E
Sukabumi, 06-08-1974
Anisa,S.Pd

01-07-2009
01-07-2010

Cianjur, 14-11-1987
Drs.K.H.Asep Abdulah
Sukabumi, 16-10-1970

01-07-2010

Ema Rusmiati,S.Pd.
Sukabumi, 12-08-1962

19690804199303 2 007
19620812 198303 2 012

Lilis saniati
Cianjur, 04-08-1969

19690804199303 2 007

Agus Buchary,S.Pd.
Sukabumi, 09-08-1970

19700809200003 1 004

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Denti Rusyanti,S.Pd
Sukabumi, 05-06-1983
Ridwan Alawi
Sukabumi, 15-03-1983
Etrio Widodo
Jakarta, 25-09-1989
Tiara yuniar
Bandung, 09-03-1992
Azis Maulana
Sukabumi, 11 - 12 - 1992
Buhori
Ahmad PP
Bandung, 02-02-1954
Didi Supardi
Sukabumi, 07-09-1974
Juji
Misbah

TMT

18
18

13

19

14

20

15

21

10

16

22

11

17

23

12

18

24

25

31

37

43

26

32

38

44

27

33

39

45

28

34

40

46

29

35

41

47

30

36

42

48

49

50