KAKAWIHAN

hartina lagu jeung lirikna geus baku. (2000: 387) nyebutna lagu rayat. • .jeung nyebar ti jaman baheula keneh.• Istilah kakawihan kiwari dihartikeun lagu-lagu anu sok dinyanyikeun ku barudak bari ulin. Wibisana spk. sipatna anonim. nepi ka sakapeung disebut kakawihan barudak atawa kaulinan barudak.

nyebarna angger di antara kelompok tertentu. . • Sifatna tradisional.Ciri kakawihan/folklor • Sumebar jeung diwariskeun sacara lisan.

Kajadian poho jeung interpolasi sakapeung nimbulkeun beda teksna. upamana wae teksna aya nu beda sautak-saeutik atawa loba sedengkeun wirahmana sarua. atawa teksna sarua ari wirahmana beda. .• Aya varian jeung versi.

Klasifikasi Kakawihan • • • • Kakawihan pikeun Kaulinan Kakawihan Pikeun Digawe Kakawihan Pikeun Mepende Kakawihan Nu Mangrupa Protes Sosial .

jeung Ula Elo Kembang. Pupujian. tapi aya oge nu dicampur ku basa sejen. basa Walanda (tadina). Si Jendil Adil.• Umumna kakawihan ngagunakeun basa Sunda. Slep Dur. contona Punten Mangga. upamana basa Indonesia. . jeung basa Jawa.

atawa beurang jeung peuting. upamana wae Kalongking jeung Bulan Tok. .• 4. tapi aya oge kakawihan nu mimitina ngan dipake peuting.3 Dumasar Waktuna • Lolobana kakawihan dipake beurang.

Si Jendil. . Baju Beureum.4. Punten Mangga. Gobang Kalima Gobang. Cir Kupek. Bolu Bogem. Tongtolang Nangka. Nanangkaan. jeung Wek Wek Dor. Ngala Hui. Eundeukeundeukan Lagoni.4 Kakawihan Dumasar Wangunna • Wangun kakawihan aya nu wangunna dialog jeung wangun monolog. Orayorayan. • Kakawihan wangun dialog di antarana: Ambilambilan. Kali-kali Jahe. Eundeuk-eundeukan Caladi.

Kalong. Enjot-enjotan.• Kakawihan anu wangun teksna monolog di antarana: Aanyaman. Jing Duang Deong. Hihid Aing. Ma Ijah. Hethet Embe Janggotan. Ngawuluku. Kukudaan. Neng Prasa. . Mars Siliwangi. Gere-gere Tong. Milang Jawa. Jung Jae. Blungblong. Jongjang. Cingcangkeling. Meuncit Reungit. Cacag Gurame. Kacang Buncis. Ayang-ayang Gung. Eundeuk-eundeukan Tuan Seh. Galah Ginder. Gobang Gojir. Menta Angin. Hatiku Jang Wawan. Moncor Pager. Kelenang Keleneng. Maung Lapar. Gugunungan. Beber Layar. Haphap Dagoan. Cing Ciripit. Hitut. Dutdut Colotok. Dudukuy Pelentung. Carecet Murag. Babagongan. Ngadu Panggal. Dukduk Dalikduk. Kingkilikan. Hompimpah. Milang Kadaharan. Ngadu Hayam. Eureuleu. Bulantok. Jaleuleu. Dog Celentong. Meuncit Manuk.

jeung Waru Doyong. Ucing jeung Anjing. Pat Lapat. Prang Pring. Ngadu Panggal. Tukang Kaleng. Salam Sereh. Tong Maliatong. Ula Elo Kembang. Sapedah Mini. Ngokok. Ngambat Papatong. Papatungan. Samagaha. Pakaleng-kaleng Agung. Ula Elo Heursah. Pom Pilep. Sakentrung Taligung. Surser. Susupaan. Tilil. Suling Aing. Ningningnang-ningningnong. Ting Kolanding. Tuk Tuk Brung. Papanting. Paparahuan. Papatong Diambat. Neng Prasa. Paciwit-ciwit Lutung. Tek Kotek Kotek. Pacublekcublek Uang. Ojok-ojok Uang-aung. Tutunjuk. Sasalimpetan. . Turaes. Pacici-cici Putri. Uga. Tokecang. Ni Ongo. Tuk Taligu. Sang Nata. Moncor Pager.• . Oet-oetan. Papatong Eunteup. Trang Trang Kolentrang. Ngawuluku. Ucang Angge. Sur Gutuk. Ngadu Hayam. Ole-ole Ogong. Oyongoyong Bangkong.

Uga. Papatungan. Pat Lapat. Ngadu Panggal. Kacang Buncis. Gugunungan. Eureuleu. Milang Kadaharan. Galah Ginder. Cing Ciripit. Tilil. Oyong-oyong Bangkong. Trang Trang Kolentrang. Beber Layar. Papatong Eunteup. Kukudaan. Jung Jae. Hatiku Jang Wawan. Hompimpah. Kalong. Turaes. Ma Ijah. Dudukuy Pelentung. Dutdut Colotok. Moncor Pager. Sasalimpetan. Tuk Taligu. Ni Ongo. Ula Elo Kembang. Menta Angin. Cingcangkeling. Hitut. Tokecang. Ningningnang-ningningnong. Maung Lapar. Pacici-cici Putri. Eundeuk-eundeukan Tuan Seh. Jing Duang Deong. Surser. Sakentrung Taligung. Samagaha. Meuncit Reungit. Hihid Aing. Ngambat Papatong. Neng Prasa. Oet-oetan. Kelenang Keleneng. Sapedah Mini. Carecet Murag. Dukduk Dalikduk. Tuk Tuk Brung. Ucing jeung Anjing. Kingkilikan. Tong Maliatong. Cacag Gurame. Pom Pilep. Ngawuluku. Papatong Diambat. Ucang Angge. Ula Elo Heursah. Ojok-ojok Uang-aung. Papanting. Sur Gutuk. Mars Siliwangi. Milang Jawa. Sang Nata. Ayang-ayang Gung. Gobang Gojir. Jaleuleu. Paciwit-ciwit Lutung. Tutunjuk. Jongjang.• Kakawihan anu wangun teksna monolog di antarana: Aanyaman. Tukang Kaleng. Haphap Dagoan. Babagongan. Tek Kotek Kotek. Ole-ole Ogong. Hethet Embe Janggotan. Ngokok. Enjot-enjotan. jeung Waru Doyong. Suling Aing. Pacublek-cublek Uang. Meuncit Manuk. Ngadu Hayam. . Ting Kolanding. Bulantok. Salam Sereh. Susupaan. Gere-gere Tong. Prang Pring. Blungblong. Paparahuan. Dog Celentong. Pakaleng-kaleng Agung.

sakapeung jiga kasar jeung spontan (Dananjaya. .• Umumna anonim. • Polos jeung lugu. 1984:3-4). • Umumna miboga rumus jeung pola.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful