KAKAWIHAN

hartina lagu jeung lirikna geus baku.jeung nyebar ti jaman baheula keneh. • .• Istilah kakawihan kiwari dihartikeun lagu-lagu anu sok dinyanyikeun ku barudak bari ulin. Wibisana spk. (2000: 387) nyebutna lagu rayat. nepi ka sakapeung disebut kakawihan barudak atawa kaulinan barudak. sipatna anonim.

.Ciri kakawihan/folklor • Sumebar jeung diwariskeun sacara lisan. nyebarna angger di antara kelompok tertentu. • Sifatna tradisional.

• Aya varian jeung versi. upamana wae teksna aya nu beda sautak-saeutik atawa loba sedengkeun wirahmana sarua. atawa teksna sarua ari wirahmana beda. Kajadian poho jeung interpolasi sakapeung nimbulkeun beda teksna. .

Klasifikasi Kakawihan • • • • Kakawihan pikeun Kaulinan Kakawihan Pikeun Digawe Kakawihan Pikeun Mepende Kakawihan Nu Mangrupa Protes Sosial .

• Umumna kakawihan ngagunakeun basa Sunda. jeung Ula Elo Kembang. upamana basa Indonesia. Pupujian. basa Walanda (tadina). contona Punten Mangga. jeung basa Jawa. Slep Dur. tapi aya oge nu dicampur ku basa sejen. . Si Jendil Adil.

• 4. tapi aya oge kakawihan nu mimitina ngan dipake peuting. .3 Dumasar Waktuna • Lolobana kakawihan dipake beurang. upamana wae Kalongking jeung Bulan Tok. atawa beurang jeung peuting.

Si Jendil. Baju Beureum.4. Gobang Kalima Gobang. • Kakawihan wangun dialog di antarana: Ambilambilan. Eundeukeundeukan Lagoni. Kali-kali Jahe. Orayorayan. Bolu Bogem. Cir Kupek.4 Kakawihan Dumasar Wangunna • Wangun kakawihan aya nu wangunna dialog jeung wangun monolog. Ngala Hui. Nanangkaan. jeung Wek Wek Dor. . Punten Mangga. Eundeuk-eundeukan Caladi. Tongtolang Nangka.

Ngadu Hayam. Moncor Pager. Hatiku Jang Wawan. Babagongan. Eundeuk-eundeukan Tuan Seh. Kingkilikan. Hompimpah. . Cing Ciripit. Haphap Dagoan. Dutdut Colotok. Meuncit Manuk. Ngadu Panggal. Milang Kadaharan. Beber Layar. Ma Ijah. Kalong. Eureuleu. Galah Ginder. Gere-gere Tong.• Kakawihan anu wangun teksna monolog di antarana: Aanyaman. Milang Jawa. Dukduk Dalikduk. Ngawuluku. Kacang Buncis. Menta Angin. Hethet Embe Janggotan. Cingcangkeling. Jongjang. Blungblong. Jaleuleu. Jing Duang Deong. Kelenang Keleneng. Dog Celentong. Enjot-enjotan. Kukudaan. Neng Prasa. Gobang Gojir. Ayang-ayang Gung. Jung Jae. Maung Lapar. Hihid Aing. Dudukuy Pelentung. Hitut. Meuncit Reungit. Gugunungan. Cacag Gurame. Mars Siliwangi. Bulantok. Carecet Murag.

jeung Waru Doyong. Neng Prasa. Trang Trang Kolentrang. Sakentrung Taligung. Ucing jeung Anjing. Ngadu Panggal. Sapedah Mini. Paciwit-ciwit Lutung. Ole-ole Ogong. Sang Nata. Pat Lapat. Ningningnang-ningningnong. . Papatong Diambat. Uga. Pacublekcublek Uang. Tukang Kaleng. Sur Gutuk. Tutunjuk. Surser. Paparahuan. Tong Maliatong. Tilil. Suling Aing. Tuk Taligu. Ni Ongo. Tuk Tuk Brung. Oet-oetan. Ula Elo Heursah. Ula Elo Kembang. Ting Kolanding. Ngokok. Susupaan. Pom Pilep. Ngambat Papatong. Oyongoyong Bangkong. Papatungan. Tek Kotek Kotek. Papanting. Pakaleng-kaleng Agung. Ojok-ojok Uang-aung. Ngawuluku. Tokecang. Salam Sereh. Ngadu Hayam. Ucang Angge. Prang Pring.• . Moncor Pager. Turaes. Samagaha. Papatong Eunteup. Pacici-cici Putri. Sasalimpetan.

Ngambat Papatong. Kalong. Paparahuan. Oet-oetan. Prang Pring. Dudukuy Pelentung. Suling Aing. Ma Ijah. Ojok-ojok Uang-aung. Hihid Aing. Menta Angin. Gugunungan. Blungblong. Pacublek-cublek Uang. Galah Ginder. Tutunjuk. Ucing jeung Anjing. Sur Gutuk. Cing Ciripit. Meuncit Reungit. Sapedah Mini. Dog Celentong. Kukudaan. Beber Layar. Bulantok. Cacag Gurame. . Ngawuluku. Jaleuleu. Dutdut Colotok. Hompimpah. Papatong Eunteup. Sang Nata. Cingcangkeling. Milang Kadaharan. Uga. Carecet Murag. Trang Trang Kolentrang. Hatiku Jang Wawan. Meuncit Manuk. jeung Waru Doyong. Kelenang Keleneng. Tong Maliatong. Ucang Angge. Moncor Pager. Ula Elo Heursah. Tek Kotek Kotek. Tokecang. Pacici-cici Putri. Papanting. Maung Lapar. Tuk Taligu. Samagaha. Salam Sereh. Ni Ongo. Tukang Kaleng. Neng Prasa. Papatungan. Pat Lapat. Sasalimpetan. Tuk Tuk Brung. Papatong Diambat. Gere-gere Tong. Eureuleu. Kingkilikan. Milang Jawa. Jung Jae. Ting Kolanding. Paciwit-ciwit Lutung. Sakentrung Taligung. Mars Siliwangi. Jing Duang Deong. Pom Pilep. Oyong-oyong Bangkong. Dukduk Dalikduk. Ngadu Hayam. Susupaan. Ole-ole Ogong. Kacang Buncis. Ngadu Panggal. Eundeuk-eundeukan Tuan Seh.• Kakawihan anu wangun teksna monolog di antarana: Aanyaman. Ngokok. Surser. Ningningnang-ningningnong. Hitut. Jongjang. Enjot-enjotan. Tilil. Gobang Gojir. Haphap Dagoan. Pakaleng-kaleng Agung. Turaes. Hethet Embe Janggotan. Babagongan. Ayang-ayang Gung. Ula Elo Kembang.

• Polos jeung lugu. sakapeung jiga kasar jeung spontan (Dananjaya.• Umumna anonim. 1984:3-4). • Umumna miboga rumus jeung pola. .