KAKAWIHAN

Wibisana spk. • .• Istilah kakawihan kiwari dihartikeun lagu-lagu anu sok dinyanyikeun ku barudak bari ulin. sipatna anonim. (2000: 387) nyebutna lagu rayat.jeung nyebar ti jaman baheula keneh. nepi ka sakapeung disebut kakawihan barudak atawa kaulinan barudak. hartina lagu jeung lirikna geus baku.

Ciri kakawihan/folklor • Sumebar jeung diwariskeun sacara lisan. . • Sifatna tradisional. nyebarna angger di antara kelompok tertentu.

Kajadian poho jeung interpolasi sakapeung nimbulkeun beda teksna.• Aya varian jeung versi. . atawa teksna sarua ari wirahmana beda. upamana wae teksna aya nu beda sautak-saeutik atawa loba sedengkeun wirahmana sarua.

Klasifikasi Kakawihan • • • • Kakawihan pikeun Kaulinan Kakawihan Pikeun Digawe Kakawihan Pikeun Mepende Kakawihan Nu Mangrupa Protes Sosial .

. contona Punten Mangga. Pupujian. tapi aya oge nu dicampur ku basa sejen. jeung Ula Elo Kembang. Slep Dur. jeung basa Jawa. Si Jendil Adil. basa Walanda (tadina). upamana basa Indonesia.• Umumna kakawihan ngagunakeun basa Sunda.

• 4. atawa beurang jeung peuting. upamana wae Kalongking jeung Bulan Tok. tapi aya oge kakawihan nu mimitina ngan dipake peuting. .3 Dumasar Waktuna • Lolobana kakawihan dipake beurang.

4. Bolu Bogem. Kali-kali Jahe. Tongtolang Nangka. Nanangkaan. Punten Mangga.4 Kakawihan Dumasar Wangunna • Wangun kakawihan aya nu wangunna dialog jeung wangun monolog. • Kakawihan wangun dialog di antarana: Ambilambilan. Eundeukeundeukan Lagoni. Cir Kupek. Si Jendil. jeung Wek Wek Dor. Eundeuk-eundeukan Caladi. Ngala Hui. Gobang Kalima Gobang. Baju Beureum. . Orayorayan.

Babagongan. Haphap Dagoan. Bulantok. Dutdut Colotok. Cing Ciripit. Cingcangkeling. Menta Angin. Milang Jawa. Ngadu Hayam. Enjot-enjotan. Hompimpah. Hihid Aing. Gugunungan. Beber Layar. Jung Jae. Jing Duang Deong. Hitut.• Kakawihan anu wangun teksna monolog di antarana: Aanyaman. Kacang Buncis. Jongjang. Hatiku Jang Wawan. Jaleuleu. Maung Lapar. Meuncit Manuk. Mars Siliwangi. Dukduk Dalikduk. Gobang Gojir. Dudukuy Pelentung. Galah Ginder. Neng Prasa. Kukudaan. Carecet Murag. Hethet Embe Janggotan. Kelenang Keleneng. Ngadu Panggal. Eundeuk-eundeukan Tuan Seh. Cacag Gurame. Milang Kadaharan. Moncor Pager. Meuncit Reungit. Blungblong. Eureuleu. Ayang-ayang Gung. Ngawuluku. Dog Celentong. Kingkilikan. Ma Ijah. . Gere-gere Tong. Kalong.

• . Tokecang. Ni Ongo. Ole-ole Ogong. Ngadu Panggal. Ngadu Hayam. Pacublekcublek Uang. Pacici-cici Putri. Neng Prasa. Paciwit-ciwit Lutung. Papanting. Trang Trang Kolentrang. Ngokok. Tuk Taligu. Sakentrung Taligung. jeung Waru Doyong. Papatungan. Tuk Tuk Brung. Papatong Eunteup. Tutunjuk. Turaes. Tong Maliatong. Papatong Diambat. Sasalimpetan. Suling Aing. Susupaan. Prang Pring. . Ula Elo Kembang. Sapedah Mini. Surser. Tek Kotek Kotek. Oyongoyong Bangkong. Ula Elo Heursah. Ucing jeung Anjing. Paparahuan. Tilil. Moncor Pager. Tukang Kaleng. Ojok-ojok Uang-aung. Sang Nata. Ngambat Papatong. Salam Sereh. Sur Gutuk. Uga. Ngawuluku. Ting Kolanding. Pat Lapat. Ucang Angge. Pom Pilep. Oet-oetan. Samagaha. Ningningnang-ningningnong. Pakaleng-kaleng Agung.

Tutunjuk. Ngambat Papatong. Ole-ole Ogong. Tuk Tuk Brung. Oet-oetan. Kalong. Pakaleng-kaleng Agung. Enjot-enjotan. Ngokok. Hihid Aing. Haphap Dagoan. Kingkilikan. Sakentrung Taligung. Ula Elo Heursah. Turaes. Sur Gutuk. Hethet Embe Janggotan. Cacag Gurame. Gugunungan. Ma Ijah. Eureuleu. Surser. Hitut. jeung Waru Doyong. Tuk Taligu. Babagongan. Susupaan. Oyong-oyong Bangkong. Milang Kadaharan. Pom Pilep. . Sang Nata. Tukang Kaleng. Cing Ciripit. Sapedah Mini. Trang Trang Kolentrang. Pacici-cici Putri. Meuncit Reungit. Ngawuluku. Ayang-ayang Gung. Ningningnang-ningningnong. Moncor Pager. Uga. Tokecang. Jing Duang Deong. Ting Kolanding. Papatungan. Dutdut Colotok. Ucang Angge. Beber Layar. Menta Angin. Cingcangkeling. Kelenang Keleneng. Neng Prasa. Milang Jawa. Ucing jeung Anjing. Samagaha. Ngadu Panggal. Hatiku Jang Wawan. Pat Lapat. Papatong Eunteup. Suling Aing. Dudukuy Pelentung. Kacang Buncis. Bulantok. Jongjang. Ula Elo Kembang. Gobang Gojir. Jung Jae. Carecet Murag. Pacublek-cublek Uang. Paciwit-ciwit Lutung. Gere-gere Tong. Maung Lapar. Paparahuan. Tong Maliatong. Mars Siliwangi. Meuncit Manuk. Hompimpah. Ni Ongo. Tek Kotek Kotek. Galah Ginder. Blungblong. Kukudaan. Salam Sereh. Jaleuleu. Ngadu Hayam. Papanting. Prang Pring. Eundeuk-eundeukan Tuan Seh. Ojok-ojok Uang-aung. Sasalimpetan. Dog Celentong. Dukduk Dalikduk.• Kakawihan anu wangun teksna monolog di antarana: Aanyaman. Tilil. Papatong Diambat.

. • Polos jeung lugu. 1984:3-4).• Umumna anonim. sakapeung jiga kasar jeung spontan (Dananjaya. • Umumna miboga rumus jeung pola.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful