KAKAWIHAN

nepi ka sakapeung disebut kakawihan barudak atawa kaulinan barudak. sipatna anonim. • .• Istilah kakawihan kiwari dihartikeun lagu-lagu anu sok dinyanyikeun ku barudak bari ulin. (2000: 387) nyebutna lagu rayat. hartina lagu jeung lirikna geus baku.jeung nyebar ti jaman baheula keneh. Wibisana spk.

. nyebarna angger di antara kelompok tertentu. • Sifatna tradisional.Ciri kakawihan/folklor • Sumebar jeung diwariskeun sacara lisan.

atawa teksna sarua ari wirahmana beda.• Aya varian jeung versi. Kajadian poho jeung interpolasi sakapeung nimbulkeun beda teksna. upamana wae teksna aya nu beda sautak-saeutik atawa loba sedengkeun wirahmana sarua. .

Klasifikasi Kakawihan • • • • Kakawihan pikeun Kaulinan Kakawihan Pikeun Digawe Kakawihan Pikeun Mepende Kakawihan Nu Mangrupa Protes Sosial .

Slep Dur. contona Punten Mangga. Pupujian. upamana basa Indonesia. jeung Ula Elo Kembang. .• Umumna kakawihan ngagunakeun basa Sunda. jeung basa Jawa. basa Walanda (tadina). tapi aya oge nu dicampur ku basa sejen. Si Jendil Adil.

atawa beurang jeung peuting. .• 4. upamana wae Kalongking jeung Bulan Tok. tapi aya oge kakawihan nu mimitina ngan dipake peuting.3 Dumasar Waktuna • Lolobana kakawihan dipake beurang.

Nanangkaan.4. . Cir Kupek. Bolu Bogem.4 Kakawihan Dumasar Wangunna • Wangun kakawihan aya nu wangunna dialog jeung wangun monolog. Punten Mangga. Eundeukeundeukan Lagoni. Gobang Kalima Gobang. Kali-kali Jahe. jeung Wek Wek Dor. Orayorayan. Ngala Hui. • Kakawihan wangun dialog di antarana: Ambilambilan. Tongtolang Nangka. Baju Beureum. Si Jendil. Eundeuk-eundeukan Caladi.

Milang Jawa. Kacang Buncis. Cingcangkeling. Dudukuy Pelentung. Mars Siliwangi. Neng Prasa. Gugunungan. Blungblong.• Kakawihan anu wangun teksna monolog di antarana: Aanyaman. Kalong. Meuncit Reungit. Ngadu Panggal. Jongjang. Eureuleu. Gobang Gojir. Beber Layar. Hihid Aing. Ngawuluku. Hethet Embe Janggotan. Moncor Pager. Haphap Dagoan. Hitut. Gere-gere Tong. Hatiku Jang Wawan. Carecet Murag. . Maung Lapar. Kelenang Keleneng. Dutdut Colotok. Eundeuk-eundeukan Tuan Seh. Bulantok. Ma Ijah. Dukduk Dalikduk. Cacag Gurame. Ayang-ayang Gung. Kingkilikan. Enjot-enjotan. Ngadu Hayam. Milang Kadaharan. Cing Ciripit. Dog Celentong. Kukudaan. Jing Duang Deong. Menta Angin. Meuncit Manuk. Babagongan. Galah Ginder. Jung Jae. Jaleuleu. Hompimpah.

• . Ting Kolanding. Salam Sereh. Pacici-cici Putri. Ula Elo Heursah. Ni Ongo. Papatong Diambat. Uga. Sur Gutuk. Ngadu Panggal. Trang Trang Kolentrang. Pom Pilep. Paparahuan. Samagaha. . Tilil. Prang Pring. Ucang Angge. Tek Kotek Kotek. Turaes. Ningningnang-ningningnong. Tuk Tuk Brung. Tong Maliatong. Papatong Eunteup. Tuk Taligu. Sang Nata. Oyongoyong Bangkong. Pat Lapat. Sapedah Mini. Papanting. Ngawuluku. Susupaan. Oet-oetan. Suling Aing. Ole-ole Ogong. Ngokok. Sasalimpetan. Sakentrung Taligung. Paciwit-ciwit Lutung. Ucing jeung Anjing. Pakaleng-kaleng Agung. Papatungan. Ula Elo Kembang. jeung Waru Doyong. Tutunjuk. Tukang Kaleng. Neng Prasa. Ngadu Hayam. Moncor Pager. Ngambat Papatong. Tokecang. Pacublekcublek Uang. Surser. Ojok-ojok Uang-aung.

Tek Kotek Kotek. Papanting. Suling Aing. Uga. Dog Celentong. Kacang Buncis. Galah Ginder. Maung Lapar. Cacag Gurame. Ma Ijah. Meuncit Reungit. Blungblong. Pacici-cici Putri. Oet-oetan. Jung Jae. Gugunungan. Ni Ongo. Samagaha. Tokecang. Gobang Gojir. Meuncit Manuk. Babagongan. Hatiku Jang Wawan. Dutdut Colotok. Hitut. Ucang Angge. Hompimpah. Eundeuk-eundeukan Tuan Seh. Cingcangkeling. Ngambat Papatong. jeung Waru Doyong. Neng Prasa. Ngawuluku. Tuk Taligu. Hethet Embe Janggotan. Tutunjuk. Tilil. Carecet Murag. Pom Pilep. Ucing jeung Anjing. Kingkilikan. Ojok-ojok Uang-aung. Sapedah Mini. Salam Sereh. Pacublek-cublek Uang. Trang Trang Kolentrang. Susupaan. Mars Siliwangi. Tuk Tuk Brung. Dukduk Dalikduk. Kukudaan. Papatong Diambat. Eureuleu. Ula Elo Heursah. Jongjang. Gere-gere Tong. Beber Layar. Tong Maliatong. Ngokok. Sakentrung Taligung. Papatungan. Kalong. Hihid Aing. Haphap Dagoan. Pakaleng-kaleng Agung. Kelenang Keleneng. Milang Kadaharan. Sang Nata. . Prang Pring. Ngadu Panggal. Dudukuy Pelentung. Milang Jawa. Jaleuleu. Ting Kolanding. Jing Duang Deong. Turaes. Pat Lapat. Bulantok. Cing Ciripit. Papatong Eunteup. Paparahuan. Sasalimpetan. Ole-ole Ogong. Menta Angin. Surser. Moncor Pager.• Kakawihan anu wangun teksna monolog di antarana: Aanyaman. Ngadu Hayam. Ningningnang-ningningnong. Ayang-ayang Gung. Ula Elo Kembang. Sur Gutuk. Oyong-oyong Bangkong. Tukang Kaleng. Paciwit-ciwit Lutung. Enjot-enjotan.

. • Umumna miboga rumus jeung pola. sakapeung jiga kasar jeung spontan (Dananjaya.• Umumna anonim. • Polos jeung lugu. 1984:3-4).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful