KAKAWIHAN

Wibisana spk.jeung nyebar ti jaman baheula keneh. hartina lagu jeung lirikna geus baku.• Istilah kakawihan kiwari dihartikeun lagu-lagu anu sok dinyanyikeun ku barudak bari ulin. sipatna anonim. nepi ka sakapeung disebut kakawihan barudak atawa kaulinan barudak. • . (2000: 387) nyebutna lagu rayat.

. nyebarna angger di antara kelompok tertentu.Ciri kakawihan/folklor • Sumebar jeung diwariskeun sacara lisan. • Sifatna tradisional.

Kajadian poho jeung interpolasi sakapeung nimbulkeun beda teksna. upamana wae teksna aya nu beda sautak-saeutik atawa loba sedengkeun wirahmana sarua.• Aya varian jeung versi. . atawa teksna sarua ari wirahmana beda.

Klasifikasi Kakawihan • • • • Kakawihan pikeun Kaulinan Kakawihan Pikeun Digawe Kakawihan Pikeun Mepende Kakawihan Nu Mangrupa Protes Sosial .

tapi aya oge nu dicampur ku basa sejen.• Umumna kakawihan ngagunakeun basa Sunda. contona Punten Mangga. jeung Ula Elo Kembang. . Slep Dur. Pupujian. upamana basa Indonesia. basa Walanda (tadina). Si Jendil Adil. jeung basa Jawa.

3 Dumasar Waktuna • Lolobana kakawihan dipake beurang. atawa beurang jeung peuting. . tapi aya oge kakawihan nu mimitina ngan dipake peuting. upamana wae Kalongking jeung Bulan Tok.• 4.

Tongtolang Nangka. Eundeukeundeukan Lagoni.4 Kakawihan Dumasar Wangunna • Wangun kakawihan aya nu wangunna dialog jeung wangun monolog. Si Jendil. jeung Wek Wek Dor. Punten Mangga. . Cir Kupek. Ngala Hui. Eundeuk-eundeukan Caladi. Baju Beureum. Kali-kali Jahe. Nanangkaan. • Kakawihan wangun dialog di antarana: Ambilambilan. Orayorayan. Bolu Bogem. Gobang Kalima Gobang.4.

Gere-gere Tong. Kelenang Keleneng. Milang Jawa. Milang Kadaharan. Beber Layar. Menta Angin. Hitut. Jing Duang Deong. Cacag Gurame. Hatiku Jang Wawan. Eundeuk-eundeukan Tuan Seh. Dukduk Dalikduk. Enjot-enjotan. Blungblong. Hethet Embe Janggotan. Kingkilikan. Neng Prasa. Ayang-ayang Gung. Carecet Murag. Dutdut Colotok. Cing Ciripit. Kalong. Haphap Dagoan. Gobang Gojir. Bulantok. Cingcangkeling. Dog Celentong. Moncor Pager. Mars Siliwangi. Jaleuleu. Meuncit Manuk. Kacang Buncis. Ngawuluku. . Ngadu Hayam. Eureuleu. Hompimpah. Gugunungan. Kukudaan. Babagongan. Maung Lapar. Meuncit Reungit. Hihid Aing. Dudukuy Pelentung. Ngadu Panggal. Galah Ginder. Jung Jae. Jongjang.• Kakawihan anu wangun teksna monolog di antarana: Aanyaman. Ma Ijah.

Ucing jeung Anjing. Papatungan. Uga. Tek Kotek Kotek. Papatong Diambat. Oyongoyong Bangkong. Sang Nata. Surser. Ojok-ojok Uang-aung. Ngawuluku. Pakaleng-kaleng Agung. Trang Trang Kolentrang. Pacici-cici Putri. Tuk Tuk Brung. Ngadu Panggal. Ting Kolanding.• . jeung Waru Doyong. Sasalimpetan. Papatong Eunteup. Ucang Angge. Samagaha. Sur Gutuk. . Tong Maliatong. Paciwit-ciwit Lutung. Ula Elo Heursah. Tutunjuk. Sapedah Mini. Moncor Pager. Turaes. Salam Sereh. Ula Elo Kembang. Ngokok. Tuk Taligu. Susupaan. Neng Prasa. Tokecang. Pat Lapat. Ngambat Papatong. Suling Aing. Papanting. Tukang Kaleng. Ole-ole Ogong. Sakentrung Taligung. Ni Ongo. Tilil. Ningningnang-ningningnong. Oet-oetan. Prang Pring. Ngadu Hayam. Paparahuan. Pacublekcublek Uang. Pom Pilep.

Meuncit Manuk. Tek Kotek Kotek. Ningningnang-ningningnong. Ole-ole Ogong. Galah Ginder. Ula Elo Heursah. Tukang Kaleng. Ma Ijah. Ula Elo Kembang. Ngokok.• Kakawihan anu wangun teksna monolog di antarana: Aanyaman. Ngadu Hayam. Uga. Papanting. Paciwit-ciwit Lutung. Gugunungan. Samagaha. Enjot-enjotan. Ngadu Panggal. Sur Gutuk. Dutdut Colotok. Gere-gere Tong. Carecet Murag. Suling Aing. Jongjang. Tong Maliatong. Jung Jae. Sasalimpetan. Tokecang. Ucing jeung Anjing. Babagongan. Hethet Embe Janggotan. Pat Lapat. Ngawuluku. Ojok-ojok Uang-aung. Pacici-cici Putri. Susupaan. Maung Lapar. Moncor Pager. Cacag Gurame. Hitut. Pom Pilep. Salam Sereh. Kacang Buncis. Sang Nata. Sakentrung Taligung. Neng Prasa. Hompimpah. Haphap Dagoan. Bulantok. Beber Layar. Turaes. Tuk Tuk Brung. Milang Jawa. Dukduk Dalikduk. Oyong-oyong Bangkong. Cingcangkeling. Meuncit Reungit. Sapedah Mini. Dudukuy Pelentung. Milang Kadaharan. Surser. Papatungan. Blungblong. Cing Ciripit. Ucang Angge. Ting Kolanding. Oet-oetan. Mars Siliwangi. Prang Pring. Kelenang Keleneng. Tutunjuk. Hatiku Jang Wawan. Papatong Eunteup. Ngambat Papatong. Menta Angin. Gobang Gojir. Kukudaan. Pakaleng-kaleng Agung. Jing Duang Deong. Tuk Taligu. Dog Celentong. Jaleuleu. Hihid Aing. Tilil. Eureuleu. . Ni Ongo. Ayang-ayang Gung. Eundeuk-eundeukan Tuan Seh. Pacublek-cublek Uang. Kingkilikan. Trang Trang Kolentrang. Paparahuan. jeung Waru Doyong. Papatong Diambat. Kalong.

.• Umumna anonim. • Umumna miboga rumus jeung pola. • Polos jeung lugu. sakapeung jiga kasar jeung spontan (Dananjaya. 1984:3-4).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful