KAKAWIHAN

(2000: 387) nyebutna lagu rayat. sipatna anonim. • .jeung nyebar ti jaman baheula keneh.• Istilah kakawihan kiwari dihartikeun lagu-lagu anu sok dinyanyikeun ku barudak bari ulin. nepi ka sakapeung disebut kakawihan barudak atawa kaulinan barudak. Wibisana spk. hartina lagu jeung lirikna geus baku.

Ciri kakawihan/folklor • Sumebar jeung diwariskeun sacara lisan. nyebarna angger di antara kelompok tertentu. . • Sifatna tradisional.

Kajadian poho jeung interpolasi sakapeung nimbulkeun beda teksna. . atawa teksna sarua ari wirahmana beda.• Aya varian jeung versi. upamana wae teksna aya nu beda sautak-saeutik atawa loba sedengkeun wirahmana sarua.

Klasifikasi Kakawihan • • • • Kakawihan pikeun Kaulinan Kakawihan Pikeun Digawe Kakawihan Pikeun Mepende Kakawihan Nu Mangrupa Protes Sosial .

upamana basa Indonesia. .• Umumna kakawihan ngagunakeun basa Sunda. jeung Ula Elo Kembang. Pupujian. tapi aya oge nu dicampur ku basa sejen. basa Walanda (tadina). contona Punten Mangga. Si Jendil Adil. Slep Dur. jeung basa Jawa.

• 4. upamana wae Kalongking jeung Bulan Tok.3 Dumasar Waktuna • Lolobana kakawihan dipake beurang. . atawa beurang jeung peuting. tapi aya oge kakawihan nu mimitina ngan dipake peuting.

Eundeuk-eundeukan Caladi. jeung Wek Wek Dor. Gobang Kalima Gobang. Nanangkaan.4. Cir Kupek. Eundeukeundeukan Lagoni. Tongtolang Nangka. Kali-kali Jahe. . Punten Mangga. • Kakawihan wangun dialog di antarana: Ambilambilan. Ngala Hui. Orayorayan. Si Jendil. Baju Beureum.4 Kakawihan Dumasar Wangunna • Wangun kakawihan aya nu wangunna dialog jeung wangun monolog. Bolu Bogem.

Hihid Aing. Ngawuluku. Jaleuleu. Cingcangkeling. Galah Ginder. Jongjang. Carecet Murag. Dog Celentong. Dudukuy Pelentung. Kalong. Ayang-ayang Gung. Beber Layar. Moncor Pager. Haphap Dagoan. Jing Duang Deong. Menta Angin. Kingkilikan. Meuncit Reungit. Hethet Embe Janggotan. Milang Jawa. Gere-gere Tong. Gugunungan. Blungblong. Neng Prasa. Hompimpah. Gobang Gojir. Ngadu Hayam. Dutdut Colotok. Cing Ciripit. Meuncit Manuk. Maung Lapar. Jung Jae. Enjot-enjotan. Milang Kadaharan. Ma Ijah. Babagongan. Eundeuk-eundeukan Tuan Seh. Cacag Gurame. Mars Siliwangi. Kukudaan. Hitut. Ngadu Panggal. Kelenang Keleneng. . Bulantok. Hatiku Jang Wawan. Eureuleu. Dukduk Dalikduk. Kacang Buncis.• Kakawihan anu wangun teksna monolog di antarana: Aanyaman.

Paparahuan. Sapedah Mini. Suling Aing. Ningningnang-ningningnong. Trang Trang Kolentrang. Turaes. Pacublekcublek Uang. Ula Elo Kembang. Oyongoyong Bangkong. Tokecang. Sang Nata. jeung Waru Doyong. Surser. Tuk Taligu. Tek Kotek Kotek. Moncor Pager. Ngadu Hayam. Susupaan. Ngawuluku. Tukang Kaleng. Tuk Tuk Brung. Pom Pilep. Ucing jeung Anjing. Tilil. Samagaha. Neng Prasa. Papatong Diambat. Paciwit-ciwit Lutung. . Ngokok. Ole-ole Ogong. Pat Lapat. Papatong Eunteup. Uga. Sasalimpetan. Oet-oetan. Papatungan. Ting Kolanding. Pacici-cici Putri. Tong Maliatong. Ngambat Papatong.• . Pakaleng-kaleng Agung. Papanting. Prang Pring. Tutunjuk. Ni Ongo. Ucang Angge. Sur Gutuk. Salam Sereh. Sakentrung Taligung. Ngadu Panggal. Ula Elo Heursah. Ojok-ojok Uang-aung.

Eundeuk-eundeukan Tuan Seh. Milang Jawa. Dudukuy Pelentung. Ting Kolanding. Uga. Cingcangkeling. Kukudaan. Turaes. Ngawuluku. Cacag Gurame. Prang Pring. Pakaleng-kaleng Agung. Neng Prasa. Menta Angin. Ojok-ojok Uang-aung. Ayang-ayang Gung. Carecet Murag. Tukang Kaleng. Jongjang. Pom Pilep. Haphap Dagoan. Mars Siliwangi. Samagaha. Ni Ongo. Hatiku Jang Wawan. Papatungan. Dukduk Dalikduk. Gugunungan. Kelenang Keleneng. Susupaan. Pat Lapat. Jaleuleu. Galah Ginder. Eureuleu. Kalong. Sang Nata.• Kakawihan anu wangun teksna monolog di antarana: Aanyaman. Meuncit Manuk. Kingkilikan. Ucing jeung Anjing. Ngadu Hayam. Trang Trang Kolentrang. Ucang Angge. Tek Kotek Kotek. Dog Celentong. Maung Lapar. Oet-oetan. Meuncit Reungit. Enjot-enjotan. Papatong Diambat. Tutunjuk. Bulantok. Ma Ijah. Ngokok. Tilil. Gere-gere Tong. Hompimpah. Tuk Taligu. Ngadu Panggal. Paciwit-ciwit Lutung. Sur Gutuk. Babagongan. Ole-ole Ogong. Salam Sereh. Surser. Ula Elo Kembang. Papanting. Pacublek-cublek Uang. Milang Kadaharan. Dutdut Colotok. Jung Jae. Papatong Eunteup. Sapedah Mini. Tong Maliatong. Pacici-cici Putri. Tuk Tuk Brung. Ningningnang-ningningnong. Gobang Gojir. Hihid Aing. Moncor Pager. Cing Ciripit. Suling Aing. Beber Layar. Tokecang. Hethet Embe Janggotan. Blungblong. Jing Duang Deong. Hitut. Ula Elo Heursah. . Sakentrung Taligung. Sasalimpetan. Ngambat Papatong. jeung Waru Doyong. Paparahuan. Kacang Buncis. Oyong-oyong Bangkong.

. sakapeung jiga kasar jeung spontan (Dananjaya. 1984:3-4). • Polos jeung lugu.• Umumna anonim. • Umumna miboga rumus jeung pola.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful