Anda di halaman 1dari 5

JENIS JENIS PENDEKATAN BAGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Ahli kumpulan : Hasliza Julaihi Tan pei ping Normaisyarah Zainuddin Nur Syahmi Nazri Loong Lee Ying

Jenis Pendekatan

Prinsip Pembelajaran

Contoh aktiviti

Induktif

Mengajar dari spesifik ke Pengajaran mata umum pelajaran Bahasa Melayu penulisan.Tajuk yang khusus perlu diberi penerangan yang jelas dengan membentuk soalan-soalan yang berkaitan secara lisan dan mengembangkan tajuk dengan fakta-fakta yang relevan.

Deduktif

Mengajar dari umum ke Pengajaran mata spesifik pelajaran Sains.Membuat ujikaji berkaitan tajuk yang diajar supaya pelajar dapat meneroka hubungan antara elemen-elemen yang khusus.

Integratif

Mengintegrasi kandungan &

isi

kemahiran ke dalam satu pelajaran

Tugasan kumpulan yang diberikan oleh guru.Pelajar akan menggunakan kemahiran asas komunikasi untuk berfikir,mensistesis dan memberi pendapat untuk menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru.Pendekatan ini lebih berpusatkan kepada pelajar.

Eklektif

Kombinasi induktif atau Integrative

deduktif,

Lembaran kerja yang diberikan oleh guru kepada pelajar untuk sesuatu mata pelajaran akan lebih menitik beratkan perbezaan individu dari segi minat, kebolehan,pengalaman, pengetahuan sedia ada.Pelajar dapat menyiapkan kerja yang diterima kerana ia menepati aras kebolehannya.

Tematik

Mengajar pelajaran Guru mengajar tajuk yang mengikut satu tema sahaja sama bagi satu minggu untuk semua mata pelajaran.Tema yang sama akan diperjelaskan mengikut mata pelajaran yang diajar. Contohnya pengajaran haiwan peliharaan akan diperjelaskan dalam Bahasa Melayu,Bahasa Inggeris,Metematik dan Sains.Tema yang sama akan diajar oleh semua guru.