Anda di halaman 1dari 6

Seorang guru haruslah menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi di bilik darjah

mematuhi masa dalam jadual waktu

melaksanakan pengajaran dan pembelajaran mengikut kaedah dan teknik yang berkesan

Guru juga haruslah mengutamakan

Kemajuan murid

Kebajikan murid

Keselamatan murid

Seorang guru yang bertanggungjawab haruslah bersikap adil terhadap pelajarpelajarnya tanpa mengira bangsa, agama, faktor jasmani, emosi, mental, politik, sosial dan perkara-perkara lain

Guru hendaklah membimbing dan mengajar murid-murid di bilik darjah tanpa meminta sebarang bayaran atau hadiah daripada mereka, sebaliknya guru sekali-sekala perlu memberi hadiah kepada murid-muridnya untuk menggalakkan mereka berminat terhadap proses pembelajaran.

berpakaian kemas

Memberi contoh teladan yang baik

berbudi bahasa dan bersopan santun