Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN KELAS : Dunia Seni Visual : 3 Ibnu Abas

MASA
BILANGANG MURID BIDANG AKTIVITI TEMA TAJUK

: 11.40 12.40 tengah hari ( 60 minit )


: 38 /38 orang. : Membuat Corak dan Rekaan : Renjisan dan Percikan : Objek Buatan Manusia : Penanda Buku Ekspresi Kreatif 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 2.4 Apresiasi Seni 2.4.1, 2.4.2

STANDARD PEMBELAJARAN : 2.3

OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Pada akhir pembelajaran, murid berupaya untuk (i) Menghasilkan corak menggunakan teknik renjisan dan percikan dengan menekankan bahasa seni visual. ( ii ) Mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif. ( iii ) Membuat apresiasi terhadap karya. AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN : 1. Ulangkaji pembelajaran minggu lepas tentang bahasa seni visual dan media yang digunakan. 2. Guru menunjukkan proses membuat corak teknik renjisan dan percikan. 3. Murid menghasilkan corak renjisan dan percikan mengikut langkah yang ditunjukkan oleh guru. 4. Murid mengulangi aktiviti renjisan dengan pelbagai warna sehingga memenuhi permukaan kertas lukisan. 5. Murid menghasilkan penanda buku mengikut kreativiti. 6. Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. 7. Murid menghargai dan menceritakan hasil karya sendiri dan rakan secara lisan.

JENIS-JENIS MEDIA

: Alat

berus lukisan, berus gigi, dan sikat

Bahan

kertas lukisan, cat air, gam, kertas


manilakad.

EMK PENILAIAN P & P

: Keusahawanan, Kreativiti, dan Inovasi : Penilaian dilakukan semasa proses pembelajaran dan pengajaran.

REFLEKSI

: 38 orang murid mencapai objektif yang dirancang.