Anda di halaman 1dari 1

Kod Buku A011194 A011207 A011218 A021654 A021665 D031214 D031225 D101660 D101671 D251676 D251687 D251698 D251701

D291058 D321055 B091090 B091103 Tahun 1 Judul Buku BAHASA MALAYSIA ( BT )


BAHASA MALAYSIA ( BLA ) JLD 1 BAHASA MALAYSIA ( BLA ) JID 2

Harga Buku RM

BIL

Penerbit
Dewan Bahasa & Pustaka Dewan Bahasa & Pustaka Dewan Bahasa & Pustaka Dewan Bahasa & Pustaka Dewan Bahasa & Pustaka

ENGLISH (TB) ENGLISH (AB) BAHASA CINA (BT) BAHASA CINA (BLA )
DUNIA SAINS & TEKNOLOGI (BT) DUNIA SAINS & TEKNOLOGI (BA)

MATEMATIK (TB ) PART 1 MATEMATIK (AB ) PART 1 MATEMATIK (TB) PART 2 MATEMATIK (AB) PART 2 PENDIDIKAN MORAL
PENDIDIKAN JASMANI&KESIHATAN (BT)

PENDIDIKAN ISLAM (BT) PENDIDIKAN ISLAM (BA)

9.40 3.30 3.30 7.30 4.85 8.90 5.50 6.20 2.80 6.60 4.50 4.50 2.90 6.10 5.70 7.20 4.60

The Malaya Press The Malaya Press The Malaya Press The Malaya Press

UPA Press UPA Press UPA Press UPA Press


Beh-Er Publications

Gemilang
Dewan Bahasa & Pustaka Dewan Bahasa & Pustaka

Kod Buku A012233 A012244 A022635 A022646 D032217 D032228 D032239 D032240 B102047 B102058 B252122 B252133 B252144 B252155 D292073 D322025 B092061 B092072 B452008

Tahun 2 Judul Buku BAHASA MALAYSIA (BT) BAHASA MALAYSIA (BLA) ENGLISH (TB) ENGLISH (AB) BAHASA CINA (BT) JLD 1 BAHASA CINA (BT) JLD 2
BAHASA CINA (BLA) JLD 1 BAHASA CINA (BLA) JLD 2

Harga Buku RM

BIL

Penerbit
Dewan Bahasa & Pustaka Dewan Bahasa & Pustaka Dewan Bahasa & Pustaka Dewan Bahasa & Pustaka

SCIENCE YEAR 2 (TB) SCIENCE YEAR 2 (AB) MATEMATIK (TB) PART 1 MATEMATIK (AB) PART 1 MATEMATIK (TB) PART 2 MATEMATIK (AB) PART 2 PENDIDIKAN MORAL
PENDIDIKAN JASMANI&KESIHATAN (BT)

PENDIDIKAN ISLAM (BT) JLD 1 PENDIDIKAN ISLAM (BT) JLD 2

PELAJARAN JAWI (BLA)

9.70 3.90 6.80 2.60 5.20 5.20 2.40 2.40 10.10 2.00 9.45 3.90 9.45 3.90 7.60 7.05 3.90 5.90 2.60

Sasbadi Sasbadi Sasbadi Sasbadi Zeti Enterprise Zeti Enterprise Hypersurf Hypersurf Hypersurf Hypersurf Sasbadi
Eliteguh Industries
Dewan Bahasa & Pustaka Dewan Bahasa & Pustaka Dewan Bahasa & Pustaka

Tahun 3 Kod Buku A013225 A013236 A013247 A013258 A023149 A023150 D033196 D033209 D033210 D033221 B103040 B103051 B253125 B253136 B253147 D293054 D323028 B093063 B093074 B453001 Judul Buku
BAHASA MALAYSIA (BT) JLD 1
BAHASA MALAYSIA (BLA) JLD 1
Harga Buku RM BIL

Penerbit
Dewan Bahasa & Pustaka Dewan Bahasa & Pustaka Dewan Bahasa & Pustaka Dewan Bahasa & Pustaka

BAHASA MALAYSIA (BT) JLD 2


BAHASA MALAYSIA (BLA) JLD 2

ENGLISH ( TB ) ENGLISH ( AB ) BAHASA CINA (BT) JLD 1 BAHASA CINA (BLA) JLD 1 BAHASA CINA (BT) JLD 2 BAHASA CINA (BLA) JLD 2 SCIENCE YEAR 3 (TB) SCIENCE YEAR 3 (AB) MATEMATIK (TB) PART 1 MATEMATIK (TB) PART 2 MATEMATIK (AB) PENDIDIKAN MORAL
PENDIDIKAN JASMANI&KESIHATAN (BT)

PENDIDIKAN ISLAM (BT) JLD 1 PENDIDIKAN ISLAM (BT) JLD 2

PELAJARAN JAWI (BLA)

7.50 2.50 7.50 2.50 11.60 3.00 6.70 3.20 6.70 3.20 12.50 2.60 8.60 8.60 3.90 7.10 7.80 4.10 5.70 2.60

Marlindo Marlindo
The Malaya Press The Malaya Press The Malaya Press The Malaya Press

Synergymate Synergymate Aras Mega Aras Mega Aras Mega


Kohwai&Young

Kod Buku A014193 A024142 D034202 B104054 B104065 B254059 D054039 D344007 D084119 D294068 D324021 B094055 B094066 B454004

Tahun 4 Judul Buku BAHASA MALAYSIA (BT) ENGLISH ( TB ) BAHASA CINA (BT) SCIENCE (TB) SCIENCE PRACTICAL MATHEMATICS KAJIAN TEMPATAN KEMAHIRAN HIDUP
PEN.SIVIK & KEWARGANEGARAAN(BT)

Harga Buku RM

BIL

Penerbit
Dewan Bahasa & Pustaka Dewan Bahasa & Pustaka

PENDIDIKAN MORAL
PENDIDIKAN JASMANI&KESIHATAN (BT)

PENDIDIKAN ISLAM (BT) JLD 1 PENDIDIKAN ISLAM (BT) JLD 2

PELAJARAN JAWI

12.50 11.50 12.30 9.00 5.50 13.50 5.90 8.20 6.40 7.30 7.90 3.90 7.20 4.00

The Malaya Press


Dewan Bahasa & Pustaka Dewan Bahasa & Pustaka Dewan Bahasa & Pustaka

UPA Press Info-Didik


The Malaya Press

Gemilang Pan Malayan


Dewan Bahasa & Pustaka Dewan Bahasa & Pustaka Dewan Bahasa & Pustaka

Pan Malayan
Dewan Bahasa & Pustaka Dewan Bahasa & Pustaka Dewan Bahasa & Pustaka

Kod Buku A015196 A025145 D035203 B105068 B105079 B255052 D055021 D345000 D085090 D295050 D325024 B095058 B095069 B455007

Tahun 5 Judul Buku BAHASA MALAYSIA (BT) ENGLISH ( TB ) BAHASA CINA (BT) SCIENCE (TB) SCIENCE PRACTICAL MATHEMATICS KAJIAN TEMPATAN KEMAHIRAN HIDUP
PEN.SIVIK & KEWARGANEGARAAN(BT)

Harga Buku RM

BIL

Penerbit
Dewan Bahasa & Pustaka Dewan Bahasa & Pustaka

PENDIDIKAN MORAL
PENDIDIKAN JASMANI&KESIHATAN (BT)

PENDIDIKAN ISLAM (BT) JLD 1 PENDIDIKAN ISLAM (BT) JLD 2

PELAJARAN JAWI

12.60 10.00 13.50 10.00 4.00 14.00 6.70 8.00 7.90 8.00 8.50 4.10 7.30 4.00

Pelangi
Dewan Bahasa & Pustaka Dewan Bahasa & Pustaka Dewan Bahasa & Pustaka

UPA Press Hup Lick Gemilang Gemilang Pan Malayan


Dewan Bahasa & Pustaka Dewan Bahasa & Pustaka Dewan Bahasa & Pustaka

Kod Buku A016199 A026148 D036219 B106050 D106061 B256044 D056024 D346002 D086004 D296053 D326027 B096051 B456000

Tahun 6 Judul Buku BAHASA MALAYSIA (BT) ENGLISH ( TB ) BAHASA CINA (BT) SCIENCE (TB) SCIENCE PRACTICAL MATHEMATICS KAJIAN TEMPATAN KEMAHIRAN HIDUP
PEN.SIVIK & KEWARGANEGARAAN(BT)

Harga Buku RM

BIL

Penerbit
Dewan Bahasa & Pustaka Dewan Bahasa & Pustaka

PENDIDIKAN MORAL
PENDIDIKAN JASMANI&KESIHATAN (BT)

PENDIDIKAN ISLAM (BT) PELAJARAN JAWI

15.10 13.50 14.15 10.00 4.00 15.50 8.30 9.80 8.30 8.50 9.70 8.50 4.00

The Malaya Press


Dewan Bahasa & Pustaka Dewan Bahasa & Pustaka Dewan Bahasa & Pustaka

Malaya Books Suppliers

Hup Lick Bangi Gemilang Pan Malayan


Dewan Bahasa & Pustaka Dewan Bahasa & Pustaka