Anda di halaman 1dari 1

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling indah dalam memuqaddimahi makalah ini selain kata SYUKUR atas segala rahmat dan maunah yang diberikan Allah SWT. Sehingga dengan rahmat dan kasih saying-NYA, tugas mata kuliah SEJARAH PERPUSTAKAAN dapat terselesaikan tanpa suatu aral. Dalam penulisan makalah ini, banyak terdapat kekurangan dan kejanggalan. Namun namun bahagian-bahagian mana kejanggalan itu, pembacalah. Tegasnya ustadlah yang lebih mengetahui. Sebab seperti kata pepatah: kuman di seberang lautan Nampak, gajah dikelopak mata tidak Nampak Lebih tidak mustahil lagi, karena penulis makalah ini adalah penulis yang serba dhaif yang tidak luput dari khilaf. Untuk itu, tegus sapa serta control dari pembaca penulis sangat harapkan, demi menjaga dari keberlarutan kesalahan yang justru akan membawa kepada kesalahan orang lain. Akhirnya semoga tugas makalah ini bermanfaat bagi kita semua, khusunya bagi penulis sendiri dalam rangka menambah pengetahuan kita tentang FEDERAL LIBRARY

Penulis