Anda di halaman 1dari 12

SULIT

P.MORAL
OKTOBER
2012

Nama : ____________________

Tingkatan :_____________________

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN


ST JOHN TUARAN
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
2012
TINGKATAN DUA

PENDIDIKAN MORAL
1 Jam 30 Minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Arahan kepada pelajar:


1. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian iaitu Bahagian A, Bahagian B dan
Bahagian C
2. Sila jawab semua soalan yang disediakan pada kertas soalan ini.
3. Markah keseluruhan adalah sebanyak 100 markah.

-SEMOGA BERJAYA & SELAMAT MENJAWAB-

BAHAGIAN A (40 Markah)


Arahan: Jawab semua soalan
Isi tempat kosong dengan nilai yang sesuai berdasarkan pernyataan yang diberikan.

01

Pernyataan
Melakukan sesuatu kerja tanpa disuruh.

02

Tidak akan menyalahgunakan kuasa yang dipegang.

03

Mempunyai pendirian yang tetap.

04

Bersifat sabar, tabah dan bertanggungjawab.

05

Tidak menganiayai makhluk yang bernyawa.

06
07

Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan


keyakinan orang lain.
Tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan.

08

Beradab sopan dalam pergaulan seharian.

09

Tidak terburu-buru dalam membuat keputusan atau


tindakan.
Sentiasa mementingkan kebenaran.

10

Nilai

Soalan 11 hingga 15, nyatakan nilai yang tepat berdasarkan situasi yang dinyatakan.
11. Kita mesti memelihara keunikan alam ciptaan tuhan

12. Farid sentiasa menjaga nama baik diri keluarga dan agama walau di mana sahaja berada.

13. Zaleha menggunakan telefon awam dengan cara yang betul.

14. Puan Hamidah memastikan anak-anaknya memanggil adik-beradik yang lain dengan panggilan yang
lembut dan hormat seperti Kak Long dan Kak Ngah.

15. Joyce tidak pernah lupa untuk memberikan wang kepada ibunya di kampung.

Soalan 16 hingga 20, lengkapkan carta di bawah ini.

18.

17.

19.

Nilai
Berkaitan
Dengan Hak
Asasi Manusia

16.

20.

Soalan 21 hingga 25, nyatakan nilai yang sesuai berdasarkan ciri-ciri yang diberikan.
Bil
21

22

23

24

25

Ciri-ciri
Prihatin
Memberi layanan dan sokongan
Membantu orang buta
Bebas meraikan
Upacara keagamaan
Saling memahami dan menghormati
Memberi teguran
Menerima teguran
Sikap terbuka
Kerjasama ekonomi
Hubungan serantau
Hormat ideologi
Melibatkan diri
Aktiviti Kebajikan
Aktiviti kemasyarakatan

Nilai

Soalan 26 hingga 30, lengkapkan petak-petak kosong dengan pembayang yang diberi.
26. Sikap yang tidak berat sebelah dalam membuat sesuatu tindakan.

27. Kesungguhan, ketekunan dan kesanggupan mengorbankan masa dan tenaga dalam melakukan
sesuatu kerja.

28. Kesan daripada pembakaran hutan dan pembakaran terbuka.

29. Bahan yang boleh dikitar semula.

30. Sifat seorang ibu.

Soalan 31 hingga 35, padankan setiap pernyataan berikut dengan nilai yang sesuai.
Cinta Akan Negara

Menghormati Hak Wanita

Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan

Saling Membantu Dan Bekerjasama

Melindungi Hak Pengguna

31. Emir tidak pernah lupa untuk menziarahi saudara maranya pada setiap Hari Raya.

32. Duki melaporkan kepada Persatuian Pengguna tentang sikap peniaga yang menaikkan harga
barang sesuka hati.
33. Orang ramai digesa untuk mengibarkan bendera Malaysia menjelang 31 Ogos.

34. Encik Ramli tidak pernah mendiskriminasikan pekerja wanita di syarikatnya. Semua pekerjanya
dilayan secara sama rata.
35. Amira, Shanti dan Mei Ling bersahabat baik walaupun berlainan agama dan bangsa.

Soalan 36 hingga 40, isi tempat-tempat kosong di bawah dengan jawapan yang sesuai.
36. Saling kunjung mengunjungi antara jiran sempena perayaan menunjukkan nilai
____________________________________.
37. Tugas kemasyarakatan memerlukan nilai ____________________________________.
38. Amalan ziarah-menziarahi untuk mewujudkan hubungan baik didorong oleh nilai
____________________________________.
39. Negara-negara Asia perlu ____________________________________ untuk mewujudkan
kemakmuran serantau.
40. Mengelakkan diri daripada menyakiti hati orang yang tinggal di sekeliling kita menunjukkan amalan
Nilai ____________________________________.

BAHAGIAN B (50 Markah)


Arahan: Jawab semua soalan yang berikut.

41. (a) Nyatakan dua nilai yang diamalkan oleh murid diatas. (2 markah)
i.
ii.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(b) Beri dua kesan orang yang berputus asa dalam pelajaran. (2 markah)
i.
ii.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(c) Nyatakan satu contoh cogankata yang sesuai dengan usaha di atas. (1 markah)
i.

______________________________________________________________________________

42. (a) Nyatakan amalan negatif yang dilakukan oleh murid dalam gambar di atas. (1 markah)
i.

______________________________________________________________________________

(b) Berikan dua tempat lain yang dilarang meludah selain daripada di kantin. (2 markah)
i.
ii.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(c) Huraikan dua kesan perbuatan meludah terhadap diri murid itu. (2 markah)
i.
ii.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Berhemah Dalam Perlakuan Dan Tutur Kata


43. (a) Senaraikan tiga contoh perlakuan yang berhemah tinggi. (3 markah)
i.
ii.
iii.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(b) Tuliskan dialog berhemah tinggi berdasarkan situasi yang diberikan. (2 markah)
i.

Kamu terlanggar rakan kamu yang sedang membawa minuman di kantin. Air minumannya
tertumpah:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

ii.

Rakan kamu membantu kamu menerangkan cara menyelesaikan matematik yang tidak kamu
faham:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Menyusun meja

Memadam
papan putih

Menyapu lantai

Tugas
seharian
murid di
kelas

Membuang
sampah

44. (a) Tuliskan satu nilai yang diamalkan oleh murid di kelas berdasarkan tugasan di atas. (1 markah)
i.

______________________________________________________________________________

(b) Berikan maksud nilai tersebut. (2 markah)


i.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(c) Nyatakan satu contoh amalan nilai di atas yang dilakukan: (2 markah)
i.

ii.

Rumah
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Sekolah
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

45. (a) Berikan satu contoh amalan kasih saying manusia terhadap: (3 markah)
i.

ii.

iii.

Manusia
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Fauna
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Flora
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(b) Namakan dua haiwan yang kian pupus akibat kerakusan manusia yang mengejar keuntungan.
(2 markah)
i.
ii.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Agama Asas Kesejahteraan Manusia


46. (a) Nyatakan dua kepentingan hidup beragama. (2 markah)
i.
ii.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(b) Jelaskan dua kesan menghormati agama dan kepercayaan kaum lain. (2 markah)
i.
ii.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(c) Nyatakan agama rasmi Negara Malaysia. (1 markah)


i.

______________________________________________________________________________

Bumi Semakin Terancam


47. (a) Senaraikan tiga kejadian yang dikategorikan sebagai bencana alam. (3 markah)
i.
ii.
iii.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

48. (a) Senaraikan dua aktiviti yang dibenarkan ketika berada di Taman Laut. (2 markah)
i.
ii.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(b) Senaraikan dua aktiviti yang dilarang dilakukan ketika berada di Taman Laut. (2 markah)
i.
ii.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(c) Apakah tujuan diwujudkan peraturan di kawasan Taman Laut? (1 markah)


i.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

49. (a) Jelaskan dua cara anda menghormati Jalur Gemilang. (2 markah)
i.
ii.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(b) Sebagai seorang warganegara apakah yang patut kita lakukan terhadap Jalur Gemilang
menjelang Hari Kebangsaan? (1 markah)
i.

______________________________________________________________________________

(c) Beri makna warna pada Jalur Gemilang yang berikut: (2 markah)
i.

Biru tua
______________________________________________________________________________

ii.

Kuning
______________________________________________________________________________

Perkhawinan Dan Adat Resam


50. (a) Senaraikan dua proses awal perkhawinan mengikut amalan tradisi kebanyakan kaum. (2 markah)
i.
ii.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

10

(b) Nyatakan dua kepentingan adat dan tradisi yang menjadi amalan sesuatu masyarakat. (2 markah)
i.
ii.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(c) Nyatakan nilai yang berkaitan dengan perkara di atas. (1 markah)


i.

______________________________________________________________________________

BAHAGIAN C (10 Markah)


Arahan: Jawab soalan yang diberikan pada ruang yang disediakan.

Lumba haram

Kegiatan
pelacuran

Masalah sosial
di kalangan
remaja

Isu
pembuangan
bayi

Penagihan
dadah

Rajah di atas menunjukkan masalah social yang berlaku di kalangan remaja.


Pada pendapat anda, apakah nilai yang perlu diamalkan oleh remaja untuk mengelakkan daripada
terjebak dengan masalah tersebut?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

11

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
12