Anda di halaman 1dari 34

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS

56000 CHERAS, KUALA LUMPUR

BINA INSAN GURU (BIG) : PERKHEMAHAN


BERSEPADU UNIT BERUNIFORM
SKPK KUANTAN 2012

NAMA :
MOHD IMRAN BIN HUSSIN
NO. KAD PENGENALAN :
830531-11-5759
NO. KAD MATRIX :
(WMA0002/PPG/062011/MD086)
KELAS :
P 3.5
( PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN )

Kertas Kerja
Perkhemahan Bersepadu
Unit Beruniform SKPK
Kuantan 2012

1. MATLAMAT
Dengan keberkatan Allah S.W.T diharapkan agar:
i.

Selepas menyertai khemah ini peserta dapat membuka sebahagian minda


bagi menilai keupayaan diri serta mengetahui kelemahan- kelemahan diri
untuk bergerak ke depan.

ii.

Membuka laluan minda yang lebih besar dalam menyampaikan mesej


hubungan antara manusia dengan alam sekitar dengan penerapan mata
pelajaran tertentu secara halus seperti Kajian Tempatan, Sains, agama Islam
dan sebagainya untuk melahirkan generasi yang tahu.

iii.

Memaparkan, menyedarkan dan menginsafi diri murid- murid dalam


penggunaan masa. Dengan kata lain, melahirkan generasi yang tahu
menghargai dan menguruskan masa dengan baik dan bersistematik.

iv.

Menanam rasa bersyukur pada sepanjang masa disamping menyuntik


pengetahuan berguna bagi meneguhkan lagi dinding keagamaan secara
halus bagi setiap peserta.

v.

Menyuntik setitik ilmu bagi membentuk satu generasi yang diharapkan kebal
terhadap segala rintangan dan dapat berfikir secara rasional tanpa
membelakangi hala tuju.

2. OBJEKTIF

Dengan keredhaan dan rahmat Allah S.W.T diharapkan peserta perkhemahan


kali ini dapat:

i.

Mengetahui,

memahami

serta

mempratikkan

cara

atau

teknik

perkhemahan yang betul. Ianya merangkumi pemilihan kawasan,


pemasangan dan penjagaan khemah, penyediaan bekalan makanan
serta keselamatan diri.
ii.

Mempelajari, memahami serta melakukan sendiri sesuatu aktiviti yang


dilakukan untuk meningkatkan keyakinan diri.

iii.

Menghayati, melindungi dan menghargai alam sejagat ciptaan Tuhan


melalui konsep perlindungan bersepadu dengan menerusi penerapan
aktiviti pakaian beragam dan sukaneka.

iv.

Mengetahui, menyedari serta dapat bertindak pantas dalam sebarang


masa kecemasan dengan penggunaan sebarang benda yang ada di
persekitaran.

v.

Menanam sikap bertoleransi, bekerjasama, tolong- menolong dan


senantiasa bermaufakat dalam segala perkara dan melemparkan
segala perasaan dengki, tamak, mementing diri sendiri dan angkuh.

JAWATANKUASA PENGELOLA
PROGRAM PERKHEMAHAN BERSEPADU
UNIT BERUNIFORM
SK PENDIDIKAN KHAS KUANTAN (PENDENGARAN)
2012

Penaung

: Puan Kamariah binti M. Yusof

(Guru Besar)

Penasihat

: Puan Rohana binti Ahmad

(GPK Kurikulum)

: Puan Norhayati binti Mohd. Salleh

(GPK HEM)

Pengerusi

: Puan Saripah binti Samad

(GPK Ko- Kurikulum)

Ketua Projek

: En. Mohd. Imran bin Hussin

(Kem Komandan)

Penolong K/ Projek : Puan Intan Shahele binti Abu Seman (Pen. Kem Komandan)
Penyelaras Ko- Kurikulum : Puan Nurul Akma binti Abd. Rani
Penyelaras Unit Beruniform : En. Muhammad Nidzam bin Shariff Fudin
Setiausaha

: Puan Nooradibah binti Hanafi

Bendahari

:En. Mohd Norhisyam bin Aluwi

AHLI JAWATANKUASA KECIL


JAWATAN
Pengurus Peserta:
a. Pn Siti Zakhirah Daud
b. Pn Siti Zubaidah Ahmad

BIDANG TUGAS
1. Menyediakan

murid

untuk

menyertai perkhemahan.
2. Menyediakan borang kebenaran

JAWATAN
c. En. Ahmad Mustaqim

BIDANG TUGAS
ibu bapa bagi setiap peserta unit

d. En. Mohd Amyrolizan Hamdan

masing- masing.
3. Menyediakan
yang

segala

peralatan

diperlukan

semasa

perkhemahan.
4. Menyediakan jadual guru bertugas
unit masing- masing.
5. Memastikan penyediaan senarai
semak peralatan lebih awal.
6. Memastikan
sebelum

displin

peserta

dan

selepas

perkhemahan.
1. Menyediakan pelan pembahagian

Khemah
a. En. Nurahimi Nunzah

tempat

b. En. Mohd Iznan

mengikut unit.

c. En. Mohd Suhardi Azemi

tapak

2. Menyediakan

perkhemahan
khemah

yang

d. En. Mohd Sofi Affandi

mencukupi bagi keperluan peserta

e. En. Ikhwanuddin Ismail

dan guru.

f. En. Abd. Satar Abdullah

3. Memastikan komponen khemah

g. En. Syahril b. Muhd. Suharini

dan

segala

peralatan

yang

berkaitan mencukupi.
4. Memastikan

setiap

khemah

dibukan dan dibersihkan selepas


perkhemahan.
5. Menyediakan senarai nama guru
mengikut

khemah

masing-

masing.
6. Menyediakan

segala

dokumen

perlu sekiranya terdapat pinjaman


Persiapan

Tempat

aktiviti/

Pertandingan
a. Pn. Nooradibah Hanafi

Alatan

khemah dari luar.


1. Menyedia,
memasang

dan

menyiapkan semua jenis peralatan


dan halangan bagi aktiviti lasak

JAWATAN
b. Cik Sharifah Hanim Syed Omar
c. En. Mohd Imran b. Hussin
d. Cik Farisa Salwa

BIDANG TUGAS
yang diadakan.
2. Mengemasdan
semula

menyimpan

peralatan

yang

telah

digunakan ditempat yang sesuai.


3. Menyediakan

tali

untuk

pertandingan ikatan.
4. Menyediakan surat khabar lama
untuk
Hadiah/ Cenderamata

pertandingan

beragam.
1. Menyediakan

pakaian

hadiah

kepada

a. Pn. Intan Shahele Abu Seman

peserta berdasarkan pertandingan

b. Pn. Hasrina Junus

yang dijalankan.
2. Menyediakan lain- lain hadiah dan
cenderamata sekiranya ada.
3. Mengurus

majlis

penyampaian

Sijil Penyertaan

hadiah.
1. Menyediakan

a. Puan Nurul Akma Abd. Rani


Kerohanian

kepada semua peserta.


1. Menyediakan jadual

a. Puan Hajah Fadhilah Salehuddin

sijil

penyertaan
bertugas

imam mengikut waktu solat.


2. Mengendalikan kuliah Maghrib

Elektrik dan Siaraya

3. Mengendalikan kuliah Subuh


1. Menyediakan kemudahan elektrik

a. En. Mohd. Iznan Azmi

dan

peralatan

b. En. Nurahimi Nunzah

sempurna

siaraya

di

seluruh

yang
tapak

perkhemahan sepanjang tempoh


kem diadakan.
2. Mengemaskini
telah

peralatan

digunakan

dan

yang

disimpan

pada tempat yang sesuai.


3. Mengurus
peralatan
Makan/Minum

Kebudayaan.
1. Menyediakan

dan

menyediakan

bagi
makanan

Malam
dan

JAWATAN
a. Pn.

Sharifah

Husaini

BIDANG TUGAS
Syed
minuman yang mencukupi bagi

Hussain
b. Cik Rohaiza Zakaria
c. Pn Liza Abdullah

semua

guru

2. Menyediakan jadual serta menu


masakan

e. Pn. Juliawati Rani

perkhemahan.

setiap

3. Menyediakan

g. Cik Rahimahton Abd. Wahab

perbelanjaan

h. Pn. Hazimah Mohamad

mencukupi.

i. Pn. Azura Md. Kassim


j. Pn. Sharifah Norliza Syed Alwi

Keselamatan/ Kecemasan

peserta

perkhemahan.

d. Pn. Hasrina Junus


f. Pn. Lily Saliza Md Saad

dan

hari
anggaran

makanan

4. Mengurus

dan

yang

menyediakan

semua peralatan memasak.


5. Mengemas

dan

membersihkan

semua

peralatan

masakan

selepas perkhemahan.
1. Memastikan tahap keselematan

a. En Mohd Tarmizi Musa

peserta

b. En. Hadzizan Ameran

berada dalam keadaan yang amat

c. En. Mohd Faizul Sidek

baik.

d. En. Nuruddin Awang Besar

dan

segala

2. Menyediakan

peralatan

bekalan

ubat-

ubatan serta peti rawatan yang


sempurna dan mencukupi.
3. Menyediakan jadual pengawasan
dan

kawalan

keselamatan

kawasan perkhemahan.
4. Membuat makluman kepada pihak
polis berhubung perkhemahan.
5. Membuat makluman kepada klinik
kesihatan berdekatan berhubung
bantuan

kecemasan

semasa

perkhemahan.
6. Memberi

taklimat

keselamatan

kepada semua peserta dari masa

JAWATAN

BIDANG TUGAS
semasa.
7. Menyediakan

Peti

Kecemasan

yang lengkap dan diletakkan di


urusetia.
1. Menyediakan

Urusetia
a. En Muhammad Nidzam Shariff
Fudin

jadual

aktiviti

perkhemahan.
2. Menyelaras perjalanan aktiviti dan

b. En. Musa Ismail


c. Pn. Norhazralin Abd Ghafar
d. Pn. Mazidah Kamarom
e. Norfadzilah Abd. Rahim

pertandingan.
3. Senatiasa menghebahkan segala
maklumat terkini.
4. Mengambil pendaftaran peserta
dan juga mencatat kehadiran guru
bertugas.
5. Melantik

hakim-

hakim

pertandingan.
6. Mebuat laporan setiap aktiviti yang
dijalankan.
7. Mengendalikan

acara

majlis

penutup.
8. Menyediakan
Apresiasi Seni:
a. Pn. Intan Shahele Abu Seman
b. En. Bahari Manap
c. En. Mohd Imran Hussin
d. Pn. Nurul Akma Abd. Rani

kain

rentang

perkhemahan.
1. Menentukan jenis persembahan
dan syarat- syaratnya.
2. Menyediakan
penghakiman
3. Mengurus perjalanan

e. En. Muhammad Nidzam

JADUAL AKTIVITI

borang

PERKHEMAHAN
SK PEND. KHAS KUANTAN
MASA/ HARI

JUMAAT

SABTU

14 SEPTEMBER 2012
5.30 PAGI
7.00 PAGI

15 SEPTEMBER 2012
Solat dan Kuliah Subuh
Aktiviti senaman dan sarapan

8.00 PAGI

pagi
Pertandingan kawad kaki

9.00 PAGI
10.30 PAGI

Mendirikan Khemah
Rehat, Makan dan

Aktiviti keselamatan
Minum pagi
Solat Penyampaian hadiah

Zuhur

Gotong royong membersihkan


kawasan perkhemahan
BERSURAI

3.00 PETANG
4.00 PETANG
5.00 PETANG
6.00 PETANG
7.30 MALAM

Pertandingan ikatan
Minum petang dan solat Asar
Pertandingan masakan
Aktiviti sukaneka
Makan malam, solat Maghrib

8.00 MALAM

dan takhirah
Persembahan berkumpulan
Dan Pertandingan Pakaian

10.00 MALAM

Beragam
Solat isyak dan tidur

SYARAT- SYARAT
PERTANDINGAN
JENIS

BILANGAN

TEMPOH

CATATAN

PERTANDINGAN
Kawad kaki

PESERTA
Semua

MASA
unit 10 minit

Rujuk

Panduan

terlibat.

kawad

Setiap unit perlu

Perkhemahan

menyediakan

Pertandingan

pasukan.

akan dijalankan

Setiap pasukan

di

10

perhimpunan

orang

lengkap
beruniform.

kawasan

Siplin

dan

keseragaman
merupakan
perkara

Khemah terkemas

Sepanjang

Semua unit

perkhemahan

yang

dinilai.
Kebersihan
kawasan
khemah

Ikatan/ Simpulan

Semua

unit Paling Awal siap

Kekemasan diri

Ketepatan waktu

aktiviti
3 jenis ikatan:

dan betul ikatan

terlibat

i.

Manuk

Setiap unit perlu

ii.

Buku sila

menyediakan

iii.

Tindih

kasih

pasukan

Setiap pasukan

Tali

disediakan

oleh guru.

7 orang

Panjang

setiap

tali lebih kurang


Apresiasi Seni

Semua

unit 15 minit

1 m.
Kreativiti

terlibat

persembahan

Setiap unit perlu

dan daya tarikan

menyediakan

persembahan

pasukan.

diutamakan.

Jenis
persembahan
adalah bebas.

Setiap
persembahan
boleh
menggunakan
alat sokongan.

JADUAL SENTRI MALAM PERKHEMAHAN BERSEPADU UNIT BERUNIFORM


SK PENDIDIKAN KHAS KUANTAN 2012

BIL
1.

MASA
12.00 1.00 pagi

NAMA
a. En. Mohd Imran Hussin
b. Pn. Intan Shahele Abu Seman

BIL

MASA

NAMA
c. Pn. Nurul Akma Abd. Rani
d. En. Muhammad Nidzam Shariff Fudin
e. Mohd Fakhrol Hakimi
f. Nor Ain Nazifah
g. Abd. Hadi

2.

1.00 2.00 pagi

h. Intan Norsafina
a. En. Ahamad Mustaqim
b. Pn. Kamsiah Nayan
c. En. Mohd Tarmizi
d. Noraina Akhma
e. Mohd Shafid
f. Aliefah Ilyana

3.

2.00 3.00 pagi

g. Abd Rahman
a. En. Amyirol
b. Cik Rohaiza
c. Siti Anati
d. Amirul Ridzwan
e. Nurul Azwani
f. Mohd. Shameer

4.

3.00 4.00 pagi

g. M. Nazrien Syah
a. En. Hadzizan
b. En. Musa
c. Cik Farisa Salwa
d. Wan Nur Atikah
e. Mohd Alif Aiman
f. Che Wan Nur Syuhada

5.

4.00- 5.00 pagi

g. Nurazwa Shamimie
a. En. Ikhwanuddin
b. Pn. Fadzilah
c. Mohd Afiq Aiman
d. Eng Ching Ching
e. Nur Ain Kamalia
f. Mohd. Ammar

BIL

MASA

6.

5.00 6.00 pagi

NAMA
g. Ahmad Nurawi
a. Mohd. Nurhisyam
b. Pn. Hajah Fadhilah
c. Cik Sharifah Hanim
d. Nurul Hidayah
e. Erriena Ellissa
f. Mohd. Firdaus
g. Nor Aliah Safiah

KUMPULAN PERTANDINGAN
KAWAD KAKI

Kumpulan 1

Kumpulan 2

1. Ahmad Nurawi

1. Mohd Shafiq

2. Abd Hadi

2. Mohd Alif Aiman

3. Zairil Hakimi

3. Mohd Shameer

4. Mohd Fkhrol Hakimi

4. Eng Ching Ching

5. Mohd Naqib

5. Fariq Hakimi

6. Chia Wai Kit

6. Mohd Ammar

7. M.Affiq Aiman

7. Amirul Rizdwan

8. Mohd Aqif

8. Firdaus

9. Yi Ling

9. Ericszha

10. Mohd Nazrien Shah

10.Abd Rahman

11. Ahmad Ramadhan

Kumpulan 3

Kumpulan 4

1. Nur Aina Akma

1. NurAin Nazifah

2. Siti Annati

2. Nur Majidah

3. Nurul Hidayah

3. Che Wan Nur Syuhada

4. Intan Norsafina

4. Saidatul Sarah

5. Aliefah Ilyana

5. Siti Zarifah

6. Aiman Nabila

6. Norazwa shamimie

7. Nurul Azwani

7. Suraiya

8. Nor
Aliah Safiah
KUMPULAN

(Harimau

9. Erriena
Elliesa
Kumbang)
10. Wan Nur Fatihah
En. Mohd Nidzam
En. Amyirol

8. Nurul
Ain Khamila
KUMPULAN
2 (Gagak Hitam)
9. Nur Amira Syakireen
En. Nurrahimi
10. Wan Nur Atikah
En. Ikhwanuddin
11. Kamaliah
En. M.Norhisham

SENARAI KUMPULAN
1. Mohd Shafiq

En. Hadzizan

1. Ahmad Nurawi

2. Mohd Alif Aiman

3. A.Ramadhan
PERKHEMAHAN BERSEPADU

2. Zairil Hakimi

3. Mohd Fkhrol Hakimi


4. Mohd Naqib
5. Chia Wai Kit

4. Mohd Shameer
5. Eng Ching Ching
6. Fariq Hakimi
7. Mohd Ammar

KUMPULAN 3 (Garuda)

KUMPULAN 4 (Siti Fatimah)

En. Tarmizi

Cik Sharifah Hanim

En. Mustaqim

Puan Mazidah

En. Musa

Puan Hasrina

1. Abdul Hadi

1. NurAin Nazifah

2. Affiq Aiman

2. Nur Majidah

3. Amirul Rizdwan

Puan Kamsiah
5. Abd Rahman
Puan Noradibah

3. Che Wan Nur Syuhada


KUMPULAN 6 (Siti Aishah)
4. Saidatul Sarah
Cik Rohaiza
5. Puan
Siti Zarifah
Nurul Akma

Hajah Fadzilah
6. Puan
Firdaus

Farisashamimie
6. Cik
Norazwa

7. Eric
1. Nur Aina Akma

7. 1.
Suraiya
Nurul Azwani

KUMPULAN 5 (Siti Khadijah)


4. Mohd Nazrien Shah

2. Siti Annati

2. Nor Aliah Safiah

3. Kamaliah

3. Erriena Elliesa

4. Nurul Hidayah

4. Wan Nur Atikah

5. Intan Nirsafina

5. Nurul Ain Khamila


6. Nur Amira Syakireen

ANGGARAN
PERBELANJAAN
1.

JUMLAH WANG DIPUNGUT

1.1. Kutipan daripada murid

RM

1.2. Lain-lain punca

RM

1077.00

------------------------------JUMLAH

RM

1077.00

-------------------------------2.

KENYATAAN KUTIPAN DARIPADA MURID

PIHAK MURID
42 orang murid x RM

JUMLAH KUTIPAN
-

RM

CATATAN
-

3. KUTIPAN DARIPADA LAIN-LAIN PUNCA


( Termasuk Guru / Bantuan daripada PPD atau lain-lain )
PUNCA-PUNCA JUMLAH KUTIPAN

CATATAN

KEWANGAN
Wang kokurikulum

4.

RM 1077.00

NAMA DAN ALAMAT ORANG YANG DIBERI KUASA MEMUNGUT DAN


MEMBELANJAKAN WANG

NAMA GURU/MURID NO.

KAD UMUR DRJ/TING/ ALAMAT

PENGENALAN
1. SARIPAH BT

640905065868

SAMAD

JAWATAN
48

GPK

SK.

KOKU

KHAS

PEND.

KUANTAN

5.0 ANGGARAN KOS

5.1 Makan dan minum sewaktu perkhemahan

HARI
Hari Jumaat

Hari Sabtu

MASA
Minum petang
Makan malam

KUANTITI
RM 2.00 x 42 murid
RM 5.00 x 42 murid

JUMLAH
RM 84.00
RM210.00

Minum malam

RM 2.00 x 42 murid

RM 84.00

Sarapan

RM 3.00 x 42 murid

RM 126.00

Minum pagi

RM 2.00 x 42 murid

RM 84.00

JUMLAH BESAR

RM 588.00

5.2 Hadiah pertandingan :


a. Pertandingan Kawad kaki ( Kumpulan )

RM 35.00

( Johan : RM 20.00, N. Johan : 15.00 )


b. Pertandingan Kebersihan Khemah ( Kumpulan )

RM 45.00

(Johan : RM 20.00, N. Johan : RM 15.00, Ketiga : RM 10.00)


c. Pertandingan Masakan ( Kumpulan )

RM 45.00

( Johan : RM 20.00, N.Johan : RM 15.00, Ketiga : 10.00 )


d. Pertandingan Komunikasi Seluruh ( Kumpulan )

RM 60.00

( Johan : RM 25.00, N.Johan : RM 20.00, Ketiga : 15.00 )


e. Pertandingan Ikatan ( Individu )

RM 23.00

( Johan : RM 10.00, N.Johan : RM 8.00, Ketiga : 5.00 )


f. Pertandingan Sukaneka

( kumpulan ) :

- Sukaneka 1

RM 37.00

( Johan : RM 15.00, N. Johan : RM 12.00, Ketiga : RM 10.00)


- Sukaneka 2

RM 37.00

( Johan : RM 15.00, N. Johan : RM 12.00, Ketiga : RM 10.00)


g. Peserta Perkhemahan Terbaik Perempuan

RM 20.00

h. Peserta Perkhemahan Terbaik Lelaki

RM 20.00

JUMLAH

5.3.

RM 389.00

Perbelanjaan luar jangka :


a. Ubat-ubatan
b. Alat tulis
c. Plastik sampah
c. Plastik pelbagai guna

RM 100.00
----------------

JUMLAH BESAR

RM 1077.00
------------------

SENARAI NAMA GURU


DAN PPM
BIL.

NAMA

NO. KAD

UMUR

ALAMAT

NO. TELEFON

46

SK. PEND. KHAS


KUANTAN

013-9552157

1.

PN. ROHANA BT. AHMAD

PENGENALAN
660503055382

RUMAH

2.

PN. NORHAYATI BT.

680412016212

44

SK. PEND. KHAS


KUANTAN

013-9527386

MOHD SALLEH
3.

PN SARIPAH BT SAMAD

640905065868

48

SK. PEND. KHAS


KUANTAN

013-9477342

4.

EN. MOHD NOR HISYAM

750805065729

37

SK. PEND. KHAS


KUANTAN

013-9477342

840413055467

29

SK. PEND. KHAS


KUANTAN

019-95735539

B. ALUWI
5.

EN. MOHD NIDZAM B.


SHARIFF FUDDIN

BIL.

NAMA

NO. KAD

UMUR

PENGENALAN
6.

EN. MOHD IMRAN B.

PN. NORADIBAH BT

810719025642

32

SK. PEND. KHAS


KUANTAN

0199370257

741114115032

35

SK. PEND. KHAS


KUANTAN

012-9544113

800928115426

30

SK. PEND. KHAS


KUANTAN

013-9323625

820728145880

42

SK. PEND. KHAS


KUANTAN

012-2578475

HANAFI
8.

PN INTAN SHAHELE
BT.ABU SEMAN

9.

PN FADILAH BT

NO. TELEFON

RUMAH

HUSIN
7.

ALAMAT

SALEHUDDIN
10.

PN KAMSIAH BT NAYAN

760222015868

30

SK. PEND. KHAS


KUANTAN

0146093997

11.

PN SH HUSAINI BT SYED

800315065462

34

SK. PEND. KHAS


KUANTAN

0199191202

HUSSIN
12.

EN NURRAHIMI B NUNZAH

750918115307

30

SK. PEND. KHAS


KUANTAN

0122717914

13.

EN. MOHD TARMIZI B

821107065313

28

SK. PEND. KHAS


KUANTAN

0199892185

850623065654

28

SK. PEND. KHAS


KUANTAN

0199951517

851203065222

28

SK. PEND. KHAS


KUANTAN

0179283134

MUSA
14.

CIK FARISA SALWA


BT.SULAIMAN

15.

CIK NORFADZILAH BT.


ABD.RAHIM

SENARAI NAMA PESERTA


PERKHEMAHAN

BIL

NAMA

DARJAH
/ TING.

1.

MUHAMMAD ALIF

6 JA

NO. KAD

UMUR

ALAMAT RUMAH

14

SK PEND. KHAS

PENGENALAN /
SIJIL LAHIR
980318065231

AIMAN B.AZMAN

2.

CHE WAN NURUL

KUANTAN

6GA

980507066022

14

SK PEND. KHAS
KUANTAN

SYUHADA BT CHE
3.

WAN MOHD YUSOFF


SITI ANNATI AMIRAH

6 JA

L226446

14

4.

BT MUHAMED NAZRIN
ENG CHING CHING

SK PEND. KHAS
KUANTAN

6 MA

980204136206

14

5.

MUHAMMAD FKHROL

6 GA

AH55579

14

6.

HAKIMI B MOHD RAZIF


MOHD NURSHAFIQ B.

SK PEND. KHAS
KUANTAN
SK PEND. KHAS
KUANTAN

6 MA

L181511

14

7.

ZAIDI
WAN NURUL ATIKAH

SK PEND. KHAS
KUANTAN

6 MA

981010065790

14

8.

BT WAN AZAHAR
AMIRUL RIDZWAN B

SK PEND. KHAS
KUANTAN

6 JA

980907145213

14

9.

RAMLI
ALIEFAH ILYANA BT

SK PEND. KHAS
KUANTAN

6 JA

980901065810

14

10.

SHAROM
NUR AINA AKMAL BT

SK PEND. KHAS
KUANTAN

6 MA

AL71165

13

11.

MAZLAN
NUR AIN NAZIFAH BT

SK PEND. KHAS
KUANTAN

6 MA

L067844

13

SK PEND. KHAS
KUANTAN

SHAEDON
12.

AHMAD NURAWI

6 MA

980304115269

13

13

B.ZAKARIA
AD.HADI B AB.WAHAB

SK PEND. KHAS
KUANTAN

6GA

980425065237

14

14.

MUHAMMAD NAZRIEN

6J

AM 65203

13

15.

SHAH B.RAZALI
MOHAMAD SHAMER B

SK PEND. KHAS
KUANTAN
SK PEND. KHAS
KUANTAN

6M

991031035135

13

16.

MOHD SABRI
NURUL AZWANI

SK PEND. KHAS
KUANTAN

6M

13

SK PEND. KHAS
KUANTAN

AL 34346

BTMOHD FAZILI
17.

NURUL AIN KHAMILA

6M

L 227041

12

SK PEND. KHAS
KUANTAN

6M

F175855

12

SK PEND. KHAS
KUANTAN

6J

AJ62872

12

SK PEND. KHAS
KUANTAN

6J

AI 35317

12

SK PEND. KHAS
KUANTAN

BT AMRAN
18.

NURUL HIDAYAH BT

19.

ASTURI
NUR AMIRA
SYAQIREEN BT

20.

ANWAR
ERRIENA ELLIESSA BT

UNIFORM
PENGAKAP

LELAKI

PEREMPUAN

P.ISLAM
JUMLAH

BILANGAN AHLI
19
2
20
41

PENUTUP
Adalah sangat diharapkan melalui program yang dirancang ini bakal

melahirkan insan yang kental jiwanya, bersih dan bersemangat serta mempunyai jati
diri dan sifat ingin berdikari. Pihak jawatankuasa dengan seberapa daya dan
berusaha untuk merealisasikannya. Apa yang paling penting adalah kesungguhan
para peserta itu sendiri untuk melibatkan diri dengan aktiviti yang telah disusun untuk
mereka.
Melalui program ini juga, adalah diharapkan ianya berjaya dilaksanakan tanpa
berlaku sebarang kemalangan dan kecederaan.
Dengan berakhirnya program ini juga nanti, segala bahan dan pengalaman
serta segala bentuk proses yang dilalui akan dapat dijadikan sumber rujukan untuk
individu atau kumpulan seterusnya merancang dan mengelola program seumpama
dengan lebih baik.

DISEDIAKAN OLEH;

DISEMAK OLEH;

__________________________

_________________________

(INTAN SHAHELE ABU SEMAN)

(MOHD. IMRAN HUSSIN)

PENOLONG KETUA PROJEK

KETUA PROJEK

DISAHKAN OLEH;

_____________________
(PUAN SARIPAH SAMAD)

GPK KO-KURIKULUM SKPK KUANTAN


PENGERUSI PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM
LAPORAN

Perkhemahan Bersepadu Unit Beruniform SKPK Kuantan 2012 telah diadakan


pada 14 hingga 15 September yang lalu. Saya telah bekerjasama bersama dua
orang lagi rakan sekelas saya untuk menjayakan perkhemahan bersepadu ini.
Perkhemahan ini telah diadakan di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Kuantan,
Pahang. Perkhemahan ini melibatkan semua ahli unit beruniform Pengakap dan
Puteri Islam. Seramai 21 ahli pengakap dan 20 ahli Puteri Islam telah terlibat. Jumlah
keseluruhan yang menyertai perkhemahan pada kali ini ialah seramai 41 orang.
Selain itu, seramai 15 orang guru juga terlibat dalam menjayakan perkhemahan pada
kali ini.
Peserta pada perkhemahan kali ini telah dibahagikan kepada 6 kumpulan.
Setiap kumpulan mengandungi 7 orang ahli. Antara nama-nama kumpulan ialah
Rajawali, Gagak Hitam, Harimau Kumbang, Siti Khadijah, Siti Aisyah dan Siti
Fatimah. Setiap kumpulan mempunyai seorang ketua dan juga dua orang guru
pembimbing. Guru pembimbing bertindak sebagai pembimbing untuk ahli kumpulan
menjalankan sesuatu aktiviti. Setiap ahli perkhemahan akan bergerak mengikut
kumpulan dalam melakukan aktiviti yang ditetapkan.
Antara aktiviti yang dijalankan sepanjang perkhemahan ini ialah seperti
pertandingan ikatan dan simpulan, pertandingan masakan, pertandingan sukaneka,
pertandingan pakaian beragam, pertandingan kawad kaki dan pertandingan khemah
tercantik.

Semua

pertandingan

ini

dijalankan

mengikut

kumpulan

kecuali

pertandingan ikatan. Pasukan beruniform pengakap telah mendominasi tempat


pertama dalam semua pertandingan yang disertai. Namun, pasukan Puteri Islam
juga menunjukkan kemampuan dalam mencabar pasukan pengakap di dalam
pertandingan.
Secara keseluruhannya, objektif penganjuran perkhemahan bersepadu unit
beruniform pada kali ini telah berjaya. Semua ahli perkhemahan dilihat sangat

gembira menyertai perkhemahan pada kali ini. Diharap perkhemahan seperti ini
dapat dijalankan lagi pada masa akan datang.

Laporan Bergambar

Taklimat umum perkhemahan

Membersihkan tapak perkhemahan

Taklimat umum perkhemahan

Pelajar sedang memasang khemah

Taklimat ringkas oleh kem komandan

Pertandingan ikatan dan simpulan

Makanan dan minuman petang

Aktiviti dalam kumpulan

Borang markah pertandingan ikatan

Peserta perkhemahan minum petang

Pertandingan masakan

Aktiviti sukaneka (belon beracun)

Pertandingan pakaian beragam

Antara hasil masakan

Aktiviti sukaneka (lari kepit bola)

Antara pakaian beragam yang telah siap

Pertandingan Oh My Egg

Peserta bersama telur yang siap dibungkus

Pertandingan kawad kaki

Pertandingan kawad kaki

Majlis penyampain hadiah

Majlis penyampain hadiah

Peserta lelaki dan perempuan perkhemahan terbaik

Peserta perkhemahan mengemas khemah dan membersihkan tapak perkhemahan

Antara peserta-peserta dan guru-guru yang menjayakan Perkhemahan Bersepadu


Unit Beruniform SKPK Kuantan 2012

REFLEKSI

Pada 14 hingga 15 September 2012 yang lepas, saya dan dua orang lagi
rakan sekelas dan juga rakan sekerja telah menganjurkan satu Perkhemahan
Bersepadu Unit Beruniform SKPK Kuantan 2012. Penganjuran perkhemahan ini
adalah

untuk

memenuhi

syarat

Bina

Insan

Guru

bagi

pelajar

Program

Pensiswazahan Guru (PPG) Sekolah Rendah ambilan Jun 2011.


Perkhemahan ini dijalankan selama dua hari iaitu bermula pada hari Jumaat
dan berakhir pada hari Sabtu yang bertempat di perkarangan garaj bas Sekolah
Kebangsaan pendidikan Khas Kuantan, Pahang. Perkhemahan pada kali ini
melibatkan unit beruniform pengakap dan Puteri Islam. Banyak pengalaman dan
pengetahuan baru yang dapat saya timba sepanjang perkhemahan ini dijalankan.
Untuk Perkhemahan Bersepadu Unit Beruniform pada kali ini, saya telah
dilantik sebagai ketua perkhemahan atau kem komandan. Ini merupakan kali
pertama saya dilantik sebagai kem komandan dan Alhamdulillah saya dapat memikul
tugas yang diberi dengan baik dan lancar. Banyak perkara baru yang dapat saya
pelajari sebagai kem komandan yang mana sebelum ini saya tidak pernah
melaluinya. Sebagai kem komandan, saya perlu menjalankan tanggungjawab dari
sebelum perkhemahan bermula sehinggalah perkhemahan berakhir.
Antara tugas saya sebagai kem komandan ialah pada hari sebelum
perkhemahan bermula, saya perlu berjumpa dengan guru besar dan juga guru
penolong kanan ko-kurikulum untuk berbincang mengenai lantikan ahli jawatankuasa
perkhemahan dikalangan guru. Selesai sahaja ahli jawatankuasa dilantik, saya
bertindak dengan memanggil semua ahli jawankuasa tersebut untuk menghadiri
mesyuarat Perkhemahan Bersepadu Unit Beruniform. Dalam mesyuarat tersebut,
pelbagai perkara telah dapat diputuskan. Antaranya ialah pengagihan tugas-tugas

bagi setaip ahli jawatankuasa, kos perbelanjaan yang akan digunakan, penyusunan
jadual aktiviti dan juga aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan sepanjang perkhemahan
berlangsung. Antara aktiviti-aktiviti yang telah ditetapkan dalam mesyuarat ialah
pertandingan ikatan dan simpulan, pertandingan masakan, pertandingan sukaneka,
pertandingan pakaian beragam, pertandingan kawad kaki dan juga pertandingan
khemah tercantik.
Sebelum perkhemahan bermula, saya juga perlu mengadakan perjumpaan
dengan semua peserta perkhemahan untuk taklimat umum. Tujuan utama taklimat
umum

ini

diberikan

menerangkan

serba

kepada
sedikit

peserta-peserta
tentang

perkhemahan

perjalanan

perkhemahan

adalah

untuk

yang

bakal

berlangsung. Selain itu, tujuan taklimat umum diberikan juga adalah untuk
menerangkan tentang tempat perkhemahan yang akan diadakan dan juga barangbarang yang perlu dibawa dan yang tidak perlu dibawa.
Tanggungjawab sebagai kem komandan menjadi lebih besar apabila hari
perkhemahan bermula. Sebagai kem komandan, saya perlu memastikan setiap
aktiviti dapat dijalankan mengikut waktu yang telah ditetapkan. Selain itu, saya juga
perlu memastikan setiap peserta perkhemahan melibatkan diri secara aktif sewaktu
aktiviti

dijalankan. Kem komandan

juga

perlu

memastikan

setiap peserta

perkhemahan berdisiplin dan menepati masa. Walaupun tugas sebagai kem


komandan ini agak berat, namun saya rasa selesa dan gembira untuk
melakukannya.
Di samping itu juga, saya perlu menyediakan jadual sentri malam kepada
semua guru dan peserta perkhemahan yang terlibat. Jadual sentri malam ini sangat
penting kerana untuk menjaga keselamatan peserta-peserta perkhemahan pada
waktu malam di kawasan tapak perkhemahan. Pengalaman berjaga pada waktu
malam

sangat

berguna

kepada

saya

dan

juga

kepada

peserta-peserta

perkhemahan. Selain daripada dapat menjaga keselamatan di tapak perkhemahan,


sentri malam juga dapat memupuk sikap berdisiplin di dalam diri peserta. Hal ini
kerana peserta-peserta perkhemahan yang perlu berjaga malam atau sentri malam
perlu bangun dari tidur mengikut jadual yang telah saya tetapkan.

Sepanjang perkhemahan bersepadu unit beruniform ini berlangsung, saya


telah melibatkan diri secara aktif dalam setiap aktiviti yang dijalankan. Selain
daripada memantau setiap ahli jawatankuasa menjalankan tugas masing-masing,
saya juga turut membantu mereka menjayakan aktiviti dan pertandingan yang
dijalankan. Pertandingan pakaian beragam telah menarik minat saya kerana saya
dapat melihat kreativiti-kreativiti yang ada pada peserta-peserta perkhemahan pada
kali ini. Pelbagai jenis pakaian yang telah dapat mereka hasilkan dan pakaianpakaian tersebut sangat kreatif. Selain itu, saya juga tertarik dengan pertandingan
masakan. Melalui pertandingan masakan ini, saya dapat melihat bakat yang ada
pada murid perempuan dan juga murid lelaki. Saya sangat teruja bila melihat peserta
pengakap dapat menghias makanan yang dimasak oleh mereka dengan cantik
sekali.
Walaupun perkhemahan pada kali ini dapat berlangsung dengan lancar sekali
namun terdapat juga kekurangannya. Kekurangan yang pertama sekali ialah dari
segi tempat dan tapak perkhemahan. Oleh kerana terdapatnya kekangan sumber
kewangan, maka Perkhemahan Bersepadu Unit Beruniform pada tahun ini tidak
dapat diadakan di tempat yang sepatutnya dan terpaksa diadakan di dalam kawasan
sekolah. Kawasan Sekolah yang sangat sempit dan tiada padang menyebabkan
tapak perkhemahan terpaksa dibuat di garaj bas. Murid-murid mengalami kesukaran
untuk memasang khemah kerana tapak khemah adalah konkrit dan bukannya tanah
ataupun rumput. Murid-murid juga tidak merasa betul-betul berada dalam suasana
perkhemahan kerana adanya bumbung di garaj bas.
Secara rumusannya, Perkhemahan bersepadu Unit Beruniform pada tahun ini
banyak memberi pengalaman baru kepada saya. Melalui perkhemahan ini, pesertapeserta telah diajar erti persahabatan, nilai kerjasama, tolong menolong, berdikari
dan bertanggungjawab. Oleh itu, saya berharap agar perkhemahan seperti ini dapat
diteruskan lagi pada masa akan datang agar murid-murid dapat memperolehi dan
memanfaatkan ilmu yang berguna ini. Sekian.