Anda di halaman 1dari 7

KSSR PEND.

KHAS (BP) Tahun 1 JPN Melaka

RANCANGAN TAHUNAN KEMAHIRAN MANIPULATIF (PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN 1 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MING GU 1

TEMA / UNIT 1. Disiplin Diri

CATATAN

1.1 Beratur mengikut 1.1.1 Beratur mengikut keperluan di giliran sesuatu tempat 1.1 Beratur mengikut 1.1.2 Beratur dengan betul keperluan di dan tertib sesuatu tempat 1.1 Beratur mengikut 1.1.3 Beratur dengan senyap keperluan di sesuatu tempat 1.2 Mematuhi arahan yang 1.2.1 Mendengar diterima lisan yang diberi arahan

1. Disiplin Diri

1. Disiplin Diri

1. Disiplin Diri

1. Disiplin Diri

1.2 Mematuhi arahan yang 1.2.2 Melaksanakan arahan diterima yang diberi 1.3 Mematuhi pakaian peraturan 1.3.1 Memakai seragam pakaian

1. Disiplin Diri

Disiplin Ilmu Kemahiran Manipulatif (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR

KSSR PEND. KHAS (BP) Tahun 1 JPN Melaka

seragam sekolah 7 1. Disiplin Diri

sekolah yang lengkap

1.3 Mematuhi peraturan 1.3.1 Memakai pakaian pakaian seragam seragam sekolah sekolah yang lengkap 1.3 Mematuhi peraturan 1.3.2 Menjaga kekemasan pakaian pakaian seragam sekolah seragam sekolah 2.1 Memperkenalkan sendiri 2.1 Memperkenalkan sendiri 2.1 Memperkenalkan sendiri diri 2.1.1 Mengetahui sendiri diri 2.1.2 Mengetahui sendiri diri 2.1.3 Mengetahui tinggal sendiri nama

1. Disiplin Diri

1. Disiplin Diri

10

2. Kemahiran Sosial

umur

11

2. Kemahiran Sosial

tempat

12

2. Kemahiran Sosial

2.2 Mengenal rakan-rakan 2.2.1 Menyebut nama rakan sebaya sekelas dalam kelas 2.2 Mengenal rakan-rakan 2.2.2 Mengetahui sebaya rakan sekelas dalam kelas jantina

13

2. Kemahiran Sosial

Disiplin Ilmu Kemahiran Manipulatif (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR

KSSR PEND. KHAS (BP) Tahun 1 JPN Melaka

14

2. Kemahiran Sosial

2.3 Melafazkan panggilan 2.3.1 Melafazkan panggilan yang sesuai yang betul untuk orang lain kepada setiap ahli keluarga 2.3 Melafazkan panggilan 2.3.1 Melafazkan panggilan yang sesuai yang betul untuk orang lain kepada setiap ahli keluarga 2.3 Melafazkan panggilan 2.3.2 Menggunakan yang sesuai ganti nama untuk orang lain diri yang betul kata

15

2. Kemahiran Sosial diri

16

2. Kemahiran Sosial

17

3. Keselamatan Diri

3.1 Mengamalkan perbuatan 3.1.1 Berjalan mengikut yang betul laluan yang di sekolah telah ditetapkan 3.1 Mengamalkan perbuatan 3.1.1 Berjalan mengikut yang betul laluan yang di sekolah telah ditetapkan PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
3

18

3. Keselamatan Diri

19 20

Disiplin Ilmu Kemahiran Manipulatif (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR

KSSR PEND. KHAS (BP) Tahun 1 JPN Melaka

21

3. Keselamatan Diri

3.1 Mengamalkan perbuatan 3.1.2 Tidak berlari yang betul kawasan sekolah di sekolah 3.1 Mengamalkan perbuatan 3.1.3 Tidak yang betul kawasan di sekolah larangan 3.1 Mengamalkan perbuatan 3.1.3 Tidak yang betul kawasan di sekolah larangan

di

22

3. Keselamatan Diri

memasuki

23

3. Keselamatan Diri

memasuki

24

3. Keselamatan Diri

3.2 Mengamalkan langkah- 3.2.1 Menyimpan peralatan langkah di tempat keselamatan yang perlu yang betul ketika di dapur

25

3. Keselamatan Diri

3.2 Mengamalkan langkah- 3.2.2 Mematuhi langkah keselamatan keselamatan yang perlu ketika di dapur 3.3 Mematuhi peraturan 3.3.1 Melintas

peraturan

26

3. Keselamatan Diri

jalan

raya
4

Disiplin Ilmu Kemahiran Manipulatif (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR

KSSR PEND. KHAS (BP) Tahun 1 JPN Melaka

keselamatan ketika di jalan raya 27 3. Keselamatan Diri

dengan cara yang betul

3.3 Mematuhi peraturan 3.3.2 Berjalan kaki secara keselamatan melawan ketika di jalan raya arus di jalan raya 3.3 Mematuhi peraturan 3.3.2 Berjalan kaki secara keselamatan melawan ketika di jalan raya arus di jalan raya 4.1 Melafazkan bertatasusila 4.1 Melafazkan bertatasusila 4.1 Melafazkan bertatasusila ucapan 4.1.1 Memberikan yang sesuai ucapan 4.1.1 Memberikan yang sesuai ucapan 4.1.2 Meminta pergi ke tandas ucapan 4.1.3 Meminta meminjam barang izin ucapan

28

3. Keselamatan Diri

29

4. Tatasusila / Adab

30

4. Tatasusila / Adab

ucapan

31

4. Tatasusila / Adab

untuk

32

4. Tatasusila / Adab

4.1 Melafazkan bertatasusila

izin

untuk

Disiplin Ilmu Kemahiran Manipulatif (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR

KSSR PEND. KHAS (BP) Tahun 1 JPN Melaka

33

4. Tatasusila / Adab

4.2 Menunjukkan aksi yang 4.2.1 Mendengar sopan dengan penuh semasa berinteraksi perhatian 4.2 Menunjukkan aksi yang 4.2.2 Memahami sopan yang diberi semasa berinteraksi 4.2 Menunjukkan aksi yang 4.2.2 Memahami sopan yang diberi semasa berinteraksi 4.2 Menunjukkan aksi yang 4.2.3 Melakukan sopan ringkas yang semasa berinteraksi diberi 5.1 Mengenal emosi asas 5.1.1 Menunjukkan gembira 5.1.2 sedih 5.1.3 marah Menunjukkan

arahan

34

4. Tatasusila / Adab

arahan

35

4. Tatasusila / Adab

arahan

36

4. Tatasusila / Adab

arahan

37

5. Emosi

aksi

38

5. Emosi

5.1 Mengenal emosi asas

aksi

39

5. Emosi

5.1 Mengenal emosi asas

Menunjukkan

aksi

Disiplin Ilmu Kemahiran Manipulatif (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR

KSSR PEND. KHAS (BP) Tahun 1 JPN Melaka

40

5. Emosi

5.1 Mengenal emosi asas

5.1.4 takut

Menunjukkan

aksi

41

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

42

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

Disiplin Ilmu Kemahiran Manipulatif (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR

Anda mungkin juga menyukai