SENARAI SEMAK BAND MENGIKUT TOPIK BAGI MATA PELAJARAN KHB KT TINGKATAN 1

PANITIA KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU 28500 LANCHANG PAHANG DARUL MAKMUR

SENARAI SEMAK BAND MENGIKUT TOPIK BAGI MATA PELAJARAN KHB KT TINGKATAN 1

IRFANASYRAF UMAIRAHART & DESIGN

1
IRFANASYRAFUMAIRAH ART &DESIGN 2012

SENARAI SEMAK BAND MENGIKUT TOPIK BAGI MATA PELAJARAN KHB KT TINGKATAN 1 TAJUK : ORGANISASI BENGKEL DAN KESELAMATAN
BAND BAND 1 EVIDENCE (MURID) B1D1E1 Menyebut atau menulis tiga jawatan dalam struktur organisasi bengkel. EVIDENCE (BAHAN) CONTOH INSTRUMEN ITEM CONTOH
Lengkapkan struktur organisasi bengkel.

Kertas jawapan

 

Ujian bertulis Ujian secara lisan

BAND 2

B2D1E1  Menerangkan secara lisan atau bertulis amalan 4M.

Kertas jawapan

 

Ujian bertulis Ujian secara lisan

Terangkan amalan 4M. Amalan 4M Membersih Menyusun atur Menilai mendisiplin Penerangan

2
IRFANASYRAFUMAIRAH ART &DESIGN 2012

................................... ……………………………………………. 7.................. ……………………………………………........... 2..... ..................... …………………………………………………………… ………. 5..... 4......................... 3.. 6.................. 5............... Masalah yang saya hadapi ialah …………………………….............................. ……………………………………………..  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan B1D2E2 Menyebut atau menulis tujuh alatan tangan termasuk mesin BAND 1  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Senaraikan tujuh alatan tangan termasuk mesin dalam reka bentuk......... ..... 1...... ……………………………………………... EVIDENCE (BAHAN) CONTOH INSTRUMEN ITEM CONTOH Nyatakan lima faktor utama reka bentuk........... ............. ……………………………………………..... 3.....  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Nyatakan satu pernyataan masalah yang hendak diselesaikan.. …………………………………………….... 2..... ...... 1... 4........... ...SENARAI SEMAK BAND MENGIKUT TOPIK BAGI MATA PELAJARAN KHB KT TINGKATAN 1 TAJUK : REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI BAND EVIDENCE (MURID) B1D2E1 Menyebut atau menulis lima faktor utama reka bentuk.... B1D2E3 Menyebut atau menulis pernyataan masalah yang hendak diselesaikan........... …………………………………………….. ……………………………………………… 3 IRFANASYRAFUMAIRAH ART &DESIGN 2012 .....................................

B5D1E1 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk kepada pernyataan masalah dengan *daya usaha... EVIDENCE (BAHAN) Kertas jawapan CONTOH INSTRUMEN ITEM CONTOH Susun mengikut urutan proses kemasan menggunakan syelek. 1. …………………………………………… 3.    Kertas jawapan Laporan aktiviti Senarai semak Senarai semak  Ujian amali BAND 4 B4D1E1 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah mengikut *peraturan. ………………………………………….   Ujian amali Rujuk Lampiran A  Senarai semak  Ujian amali Rujuk Lampiran A BAND 5   Senarai semak Ujian amali Rujuk Lampiran A BAND 6 4 IRFANASYRAFUMAIRAH ART &DESIGN 2012 . B6D1E1 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah dan melahirkan *idea baharu sebagai nilai tambah. 4. …………………………………………… Rujuk Lampiran A   Ujian bertulis Ujian secara lisan BAND 2 BAND 3 B3D1E1 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah.SENARAI SEMAK BAND MENGIKUT TOPIK BAGI MATA PELAJARAN KHB KT TINGKATAN 1 TAJUK : REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI BAND EVIDENCE (MURID) B2D2E1  Menerangkan secara lisan atau bertulis proses kemasan menggunakan syelek. …………………………………………… 2.

…………………………………………….   Ujian amali Rujuk Lampiran B 5 IRFANASYRAFUMAIRAH ART &DESIGN 2012 . …………………………………………….  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan BAND 1 B.. Nyatakan tiga sumber elektrik.SENARAI SEMAK BAND MENGIKUT TOPIK BAGI MATA PELAJARAN KHB KT TINGKATAN 1 TAJUK: ELEKTRIK (TERAS) BAND EVIDENCE (MURID) B1D3E1 Menyebut atau menulis tiga sumber elektrik dan tiga jenis wayar. 3. 2. Nyatakan tiga jenis wayar elektrik. Alatan tangan Penerangan BAND 3 B3D2E1 Membuat pendawaian plag 3 pin 13A. EVIDENCE (BAHAN) CONTOH INSTRUMEN ITEM CONTOH A. 1. 2. …………………………………………….   Laporan aktiviti Senarai semak Senarai semak  Ujian amali Rujuk Lampiran B BAND 4 B4D2E1 Membuat pendawaian plag 3 pin 13A mengikut *prosedur. 1. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………... BAND 2 Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Terangkan fungsi alat tangan berikut. 3. B2D3E1  Menerangkan secara lisan atau bertulis fungsi tiga alatan tangan termasuk pena ujian.

.... 2..... Penyambung paip Penerangan 6 IRFANASYRAFUMAIRAH ART &DESIGN 2012 ..................................................... a............... ...... 1................... ... ....... .......................................SENARAI SEMAK BAND MENGIKUT TOPIK BAGI MATA PELAJARAN KHB KT TINGKATAN 1 TAJUK : PAIP BAND EVIDENCE (MURID) B1D4E1 Menyebut atau menulis sistem bekalan air di rumah dan tiga jenis paip....................  Kertas jawapan   BAND 1 Ujian bertulis Ujian secara lisan B2D4E1  Menerangkan secara lisan atau bertulis fungsi tiga paip yang disambung ke tangki simpanan air Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Terangkan fungsi paip berikut.................... EVIDENCE (BAHAN) CONTOH INSTRUMEN ITEM CONTOH Nyatakan dua sistem bekalan air di rumah......................... Jenis paip Fungsi BAND 2 B2D4E2  Menerangkan secara lisan atau bertulis fungsi enam jenis penyambung paip..... 3.................. Senaraikan tiga jenis paip............ Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Menerangkan enam jenis penyambung paip... ............ b..................................................................

EVIDENCE (BAHAN) CONTOH INSTRUMEN ITEM CONTOH Rujuk Lampiran C   Laporan aktiviti Senarai semak Senarai semak  Ujian amali BAND 4 B4D3E1  Membuat penyenggaraan perangkap P mengikut *urutan.  Ujian amali Rujuk Lampiran C 7 IRFANASYRAFUMAIRAH ART &DESIGN 2012 .SENARAI SEMAK BAND MENGIKUT TOPIK BAGI MATA PELAJARAN KHB KT TINGKATAN 1 TAJUK : PAIP BAND BAND 3 EVIDENCE (MURID) B3D3E1 Membuat penyenggaraan perangkap P.

Bahagian mesin Fungsi jahit BAND 3 B3D4E1 Menjahit kertas tanpa benang pada garisan lurus. 3. EVIDENCE (BAHAN) CONTOH INSTRUMEN ITEM CONTOH Senaraikan tiga jenis mesin jahit.SENARAI SEMAK BAND MENGIKUT TOPIK BAGI MATA PELAJARAN KHB KT TINGKATAN 1 TAJUK: JAHITAN (TERAS) BAND EVIDENCE (MURID) B1D5E1 Menyebut atau menulis tiga jenis mesin jahit.  BAND 1 Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan B2D5E1  Menerangkan secara lisan atau bertulis fungsi enam bahagian mesin jahit. BAND 2 Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Menerangkan fungsi enam bahagian mesin jahit. ……………………………………………. berpenjuru dan melengkung. 2. …………………………………………….    Kertas jawapan Laporan aktiviti Senarai semak  Ujian amali Rujuk Lampiran D 8 IRFANASYRAFUMAIRAH ART &DESIGN 2012 . ……………………………………………. 1.

..................    Ujian amali Rujuk Lampiran D BAND 3 9 IRFANASYRAFUMAIRAH ART &DESIGN 2012 ................... b.SENARAI SEMAK BAND MENGIKUT TOPIK BAGI MATA PELAJARAN KHB KT TINGKATAN 1 TAJUK: TANAMAN HIASAN BAND EVIDENCE (MURID) B1D6E1 Menyebut atau menulis dua jenis keratan batang....... a............ ........  BAND 1 Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Ujian bertulis Ujian secara lisan BAND 2 B2D6E1  Menerangkan secara lisan atau bertulis nisbah campuran  medium semaian................... B3D5E1 Menyemai keratan batang dalam medium semaian.... .. Kertas jawapan Senarai semak Laporan aktiviti Senarai semak   Terangkan nisbah campuran medium semaian....................................... EVIDENCE (BAHAN) CONTOH INSTRUMEN ITEM CONTOH Senaraikan dua jenis keratan batang.....

...jawapan pendek ... Ujian secara lisan 3........................... ... Ujian Bertulis : a) Ujian objektif i) Ujian objektif aneka pilihan (MCQ) ...............  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan   Kertas jawapan Senarai semak 1..............ya tidak . Kuiz 10 IRFANASYRAFUMAIRAH ART &DESIGN 2012 ....... Labelkan empat bahagian utama pada meter pelbagai.......... B1D7E2 Menyebut atau melabel atau menulis nama empat bahagian utama meter pelbagai....... P Q R S Jawapan : P : Skala Q : Skru pelaras sifar R : Pelaras sifar ohm S : Tombol pemilih julat BAND 1 b) Ujian subjektif 2.......SENARAI SEMAK BAND MENGIKUT TOPIK BAGI MATA PELAJARAN KHB KT TINGKATAN 1 TAJUK: ELEKTRIK (ELEKTIF) BAND EVIDENCE (MURID) B1D7E1 Menyebut atau menulis rumus rintangan dalam litar selari..isi tempat kosong Contoh item non-MCQ Jawapan pendek.... EVIDENCE (BAHAN) CONTOH INSTRUMEN ITEM CONTOH Tuliskan rumus rintangan dalam litar selari.. .....Simple MCQ ii ) Ujian objektif bukan aneka pilihan (non-MCQ) ..........betul salah ....................

P S Q R b) Ujian subjektif 2.Simple MCQ ii ) Ujian objektif bukan aneka pilihan (non-MCQ) . Komponen P Q R S Nama 11 IRFANASYRAFUMAIRAH ART &DESIGN 2012 .ya tidak . Kuiz RAJAH 1 Labelkan komponen tersebut.betul salah .jawapan pendek . Ujian secara lisan 3. EVIDENCE (BAHAN) CONTOH INSTRUMEN 1.isi tempat kosong BAND 1 ITEM CONTOH   Kertas jawapan Senarai semak Contoh item MCQ Rajah 1 menunjukkan Unit Kawalan Utama Bekalan Elektrik Domestik. Ujian Bertulis : a) Ujian objektif i) Ujian objektif aneka pilihan (MCQ) .SENARAI SEMAK BAND MENGIKUT TOPIK BAGI MATA PELAJARAN KHB KT TINGKATAN 1 TAJUK: ELEKTRIK (ELEKTIF) BAND EVIDENCE (MURID) B1D7E3 Menyebut atau melabel atau menulis tiga komponen pada unit kawalan utama bekalan elektrik domestik.

12 IRFANASYRAFUMAIRAH ART &DESIGN 2012 . EVIDENCE (BAHAN) CONTOH INSTRUMEN ITEM CONTOH Terangkan dua perbezaan antara litar siri dan litar selari. Ujian secara lisan 3.isi tempat kosong Contoh item non-MCQ Jawapan pendek Rajah 1 menunjukkan sebahagian komponen unit kawalan utama bekalan elktrik domestik. Kuiz Jawapan : Suis utama digunakan untuk menyambung dan memutuskan bekalan elektrik ke seluruh litar di rumah. Litar siri litar selari  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan B2D7E2 Menerangkan secara lisan atau bertulis fungsi tiga komponen pada unit kawalan utama bekalan elektrik domestik.SENARAI SEMAK BAND MENGIKUT TOPIK BAGI MATA PELAJARAN KHB KT TINGKATAN 1 TAJUK: ELEKTRIK (ELEKTIF) BAND EVIDENCE (MURID) B2D7E1 Menerangkan secara lisan atau bertulis dua perbezaan antara litar siri dan litar selari.ya tidak . BAND 2   Kertas jawapan Senarai semak 1. Ujian Bertulis : a) Ujian objektif i) Ujian objektif aneka pilihan (MCQ) .jawapan pendek . X Terangkan fungsi bahagian X? b) Ujian subjektif 2.Simple MCQ ii ) Ujian objektif bukan aneka pilihan (non-MCQ) .betul salah .

20Ω 10Ω 20Ω RAJAH 1 Kirakan jumlah nilai rintangan litar itu . Kuiz 13 IRFANASYRAFUMAIRAH ART &DESIGN 2012 .ya tidak .Simple MCQ ii ) Ujian objektif bukan aneka pilihan (non-MCQ) .jawapan pendek . EVIDENCE (BAHAN) CONTOH INSTRUMEN ITEM CONTOH Rujuk Lampiran E   Kertas jawapan Senarai semak Kertas jawapan Senarai semak   Ujian bertulis Ujian amali B3D6E2 Mengukur voltan dalam litar siri.isi tempat kosong Contoh item non-MCQ Rajah 1 menunjukkan satu litar elektrik .    Ujian bertulis  Ujian amali Catatan bacaan voltmeter Mentol Voltmeter M1 V1 M2 V2 M3 V3 VJ Bacaan B3D6E3 Mengira jumlah rintangan dalam litar selari. Jawapan : b) Ujian subjektif 2. BAND 3  Kertas jawapan 1.betul salah .SENARAI SEMAK BAND MENGIKUT TOPIK BAGI MATA PELAJARAN KHB KT TINGKATAN 1 TAJUK: ELEKTRIK (ELEKTIF) BAND EVIDENCE (MURID) B3D6E1 Membuat pemasangan litar siri. Ujian Bertulis : a) Ujian objektif i) Ujian objektif aneka pilihan (MCQ) .

ya tidak . Jawapan : Rj = 10 Ω +20 Ω + 20 Ω = 50 Ω d) Ujian subjektif 2. 20Ω 10Ω 20Ω RAJAH 1 BAND 3 Kirakan jumlah nilai rintangan litar itu . Ujian Bertulis : c) Ujian objektif j) Ujian objektif aneka pilihan (MCQ) .betul salah .jawapan pendek .isi tempat kosong Contoh item non-MCQ Rajah 1 menunjukkan satu litar elektrik .  Kertas jawapan 1.SENARAI SEMAK BAND MENGIKUT TOPIK BAGI MATA PELAJARAN KHB KT TINGKATAN 1 B3D6E4 Mengira jumlah rintangan dalam litar siri.Simple MCQ ii ) Ujian objektif bukan aneka pilihan (non-MCQ) . Kuiz 14 IRFANASYRAFUMAIRAH ART &DESIGN 2012 .

SENARAI SEMAK BAND MENGIKUT TOPIK BAGI MATA PELAJARAN KHB KT TINGKATAN 1 TAJUK: ELEKTRIK (ELEKTIF) BAND EVIDENCE (MURID) B3D6E5  Membaca skala meter ohm pada meter pelbagai.Simple MCQ ii ) Ujian objektif bukan aneka pilihan (non-MCQ) .jawapan pendek .ya tidak . BAND 3 RAJAH 1 Berapakah nilai bacaan perintang itu? A 20 Ohm B 200 Ohm C 2K Ohm D 20 Kohm Jawapan : B 15 IRFANASYRAFUMAIRAH ART &DESIGN 2012 . Ujian Bertulis : a) Ujian objektif i) Ujian objektif aneka pilihan (MCQ) .betul salah .isi tempat kosong 2. Ujian amali ITEM CONTOH Contoh item MCQ Rajah 1 menunjukkan perintang tetap yang sedang diuji.  EVIDENCE (BAHAN) Kertas jawapan Senarai semak CONTOH INSTRUMEN 1.

MIKI DVD Player 240V/ 50hz / 2 Ampere BAND 3 RAJAH 1 27 Hitung kuasa peralatan itu.betul salah . Kuiz 16 IRFANASYRAFUMAIRAH ART &DESIGN 2012 .Simple MCQ ii ) Ujian objektif bukan aneka pilihan (non-MCQ) .ya tidak .isi tempat kosong ITEM CONTOH  Kertas jawapan Contoh item non-MCQ Rajah 1 menunjukkan satu peralatan elektrik.jawapan pendek .SENARAI SEMAK BAND MENGIKUT TOPIK BAGI MATA PELAJARAN KHB KT TINGKATAN 1 TAJUK: ELEKTRIK (ELEKTIF) BAND EVIDENCE (MURID) B3D6E6 Mengira kuasa elektrik. Jawapan : P=IXV P = 2 X 240 P = 480 Watt b) Ujian subjektif 2. Ujian Bertulis : a) Ujian objektif i) Ujian objektif aneka pilihan (MCQ) . EVIDENCE (BAHAN) CONTOH INSTRUMEN 1.

.SENARAI SEMAK BAND MENGIKUT TOPIK BAGI MATA PELAJARAN KHB KT TINGKATAN 1 TAJUK: ELEKTRIK (ELEKTIF) BAND BAND 4 EVIDENCE (MURID) B4D4E1 Membuat pemasangan litar siri dengan betul.............................. EVIDENCE (BAHAN) Kertas jawapan CONTOH INSTRUMEN ITEM CONTOH Nyatakan satu jenis pergerakan mekanikal................   Ujian bertulis Ujian secara lisan 17 IRFANASYRAFUMAIRAH ART &DESIGN 2012 .. . EVIDENCE (BAHAN) CONTOH INSTRUMEN ITEM CONTOH Rujuk Lampiran E     Kertas jawapan Senarai semak Kertas jawapan Senarai semak   Ujian bertulis Ujian amali BAND 5   Ujian bertulis Ujian amali Rujuk Lampiran E TAJUK: ASAS ELEKTROMEKANIKAL BAND BAND 1 EVIDENCE (MURID) B1D8E1  Menyebut atau menulis satu jenis pergerakan mekanikal....... B5D2E1 Membuat pemasangan litar siri dengan *daya usaha...........

jawapan pendek . Ujian secara lisan 3. EVIDENCE (BAHAN) CONTOH INSTRUMEN 1.isi tempat kosong BAND 1 ITEM CONTOH   Kertas jawapan Senarai semak Contoh item non-MCQ padanan mudah Padankan gambar dan nama gear berikut. Rajah gear Nama Gear taji b) Ujian subjektif 2.Simple MCQ ii ) Ujian objektif bukan aneka pilihan (non-MCQ) .SENARAI SEMAK BAND MENGIKUT TOPIK BAGI MATA PELAJARAN KHB KT TINGKATAN 1 TAJUK: ASAS ELEKTROMEKANIKAL BAND EVIDENCE (MURID) B1D8E2 Menyebut atau menulis tiga jenis gear. Ujian Bertulis : a) Ujian objektif i) Ujian objektif aneka pilihan (MCQ) . Kuiz Gear belitan Gear heliks Gear serong 18 IRFANASYRAFUMAIRAH ART &DESIGN 2012 .ya tidak .betul salah .

Jawapan : Gear serong digunakan untuk memindahkan tenaga daripada satu aci ke satu aci lain yang bersudut 90º.isi tempat kosong ITEM CONTOH   Kertas jawapan Senarai semak Contoh item non-MCQ Jawapan pendek Rajah 1 menunjukkan sejenis gear. Ujian secara lisan 3. b) Ujian subjektif 2. EVIDENCE (BAHAN) CONTOH INSTRUMEN 1.Simple MCQ ii ) Ujian objektif bukan aneka pilihan (non-MCQ) .SENARAI SEMAK BAND MENGIKUT TOPIK BAGI MATA PELAJARAN KHB KT TINGKATAN 1 TAJUK: ASAS ELEKTROMEKANIKAL BAND EVIDENCE (MURID) B2D8E1 Menerangkan secara lisan atau bertulis fungsi dua jenis gear. Kuiz 19 IRFANASYRAFUMAIRAH ART &DESIGN 2012 .jawapan pendek . Ujian Bertulis : a) Ujian objektif i) Ujian objektif aneka pilihan (MCQ) .ya tidak .betul salah . BAND 2 Rajah 1 Terangkan fungsi gear tersebut.

................ BAND 2  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan o 20 IRFANASYRAFUMAIRAH ART &DESIGN 2012 ...............  BAND 1 Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan B2D9E1 Menerangkan secara lisan atau bertulis perniagaan runcit.......................... Antarabangsa ......... o ....................................................... o ......... borong dan antarabangsa... ......................... EVIDENCE (BAHAN) CONTOH INSTRUMEN ITEM CONTOH Nyatakan empat alat pembayaran masa kini............................ Terangkan perniagaan berikut: o Runcit ....................................................... ................... o Borong ....................................................................................................SENARAI SEMAK BAND MENGIKUT TOPIK BAGI MATA PELAJARAN KHB KT TINGKATAN 1 TAJUK PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN BAND EVIDENCE (MURID) B1D9E1 Menyebut atau menulis empat alat pembayaran masa kini................ o ............... o .................................... .............

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful