Anda di halaman 1dari 2

Soalan 1. Semua organisma multicellular adalah metazoan.

Oleh itu semua phylum dalam kingdom animalia adLah dalamkumpulan metazoan. Mereka adalah Phylum Chordate, Hemichordata, Nematoda, Ornychopora, Echinodermata Arthropoda, Tardigrada, Loricifera, Priapula, Annelid, Mollusca, Nemertea, Cycliophora, Acanthocephalan, Brachiopoda, Ectoprocta, Platyhelminthes, Rotifer, Acoela, Ctenophora, Cnidaria, Placozoa, Calcarea dan Silica.

Soalan 5. Pemakanan span. Span adalah pemakan suspension. Flagella choanocytes akan mengeluarkan air dermal ostia, dimana makanan dalam air tersebut akan terperangkap di choanocyte collar. Zarah makanan tersebut akan dicernakan oleh proses phagocytosis dan dihadamkan oleh sama ada choanocytes atau amoebocytes. Span juga boleh menyerap nutrient yang terlarut dalam air. Molekul protein pula akan diambil oleh span melalui pinocytosis. Penafasan Span. Span berespirasi dalam beberapa urutan langkah. Pertama, span akan didatangi air. Air akan diserap melalui rongga di lapisan luar span. Struktur span yang berflagella akan menyerap oksigen dan menyalurkan oksigen tersebut kepada archaoecytes. Archaoecyte akan memindahkan oksigen ke kawasan span melalui canal dan akan diserap terus melalui cell membrane. Air dan gas yang sudah diperlukan akan dipam keluar melalui atrial cavity dan keluar melalui osculum. Perkumuhan dalam Span. Perkumuhan teradi melalui kedua-dua oscula dan juga permukaan span. Amoebocytes istimewa akan disintegrate di dalam mesohyl dan granule mereka akan dibuang melalui canals. Produk perkumuhan span adalah dalam bentuk ammonia dan bahan mengandungi nitrogen yang mana mempunyai bau yang busuk. Kebanyakan Span mengeluarkan mucus dalam kuantiti yang banyak dan ada juga span yang mengeluarkan bahan bertoksik yang mungkin boleh membawa kemudaratan kepada manusia jika terkena pada kulit.

Soalan 6. Ciri-ciri Span. Span adalah haiwan basal. Span tidak mempunyai symmetry yang tertentu.

Multiselular, beberapa tissue dan tidak mempunyai organ. Sel dan tisu mengelilingi ruang yang dipenuhi air (tidak mempunyai kaviti badan yang sebenar)