Anda di halaman 1dari 2

S e n a r a i T u g a s H a r ia n Ju r u t e k n ik K o m p u t e r

Nama

: Khairulzaim bin Yahya

Jawatan : Juruteknik Komputer


Tarikh

:
BIL

TUGASAN
Periksa talian internet sekolah :

8.00 pagi hingga 1.00 petang

1.1 Ping
1.2 Upload
1.3 Download

1.00
ptg
hingga

2.00
ptg

Memastikan bilik server berada dalam keadaan baik

Mengemaskini fail dan buku log penggunaan komputer dan


makmal

Memeriksa keadaan kebersihan dan keselamatan makmal

Memastikan komputer makmal dalam keadaan baik dan sedia


digunakan

Memastikan Anti-Virus telah aktif dan dikemaskini

Memeriksa keadaan kebersihan dan keselamatan Pusat Akses

Memastikan talian internet di Pusat Akses dalam keadaan baik

Memastikan komputer Pusat Akses dalam keadaan baik dan


sedia digunakan

10

Memastikan Anti-Virus di Pusat Akses telah aktif dan dikemaskini

11

Memastikan setiap komputer di pejabat boleh mengakses internet


(Laman Web PPD)

12

Memastikan WIFI berada dalam keadaan baik (boleh diakses )

13

Memastikan peralatan ICT yang berada di bilik-bilik khas berada


dalam keadaan baik dan sedia digunakan

14

Menunggu aduan kerosakan dari pengguna

REHAT

BIL

TUGASAN
Memeriksa keadaan makmal komputer :

2.00 ptg 5.00 ptg

15

15.1 Peralatan ICT telah di OFF kan dengan sempurna


15.2 Memastikan makmal dalam keadaan bersih dan teratur
15.3 Memastikan semua peralatan elektrik telah di OFF kan
15.4 Memastikan makmal telah dikunci dengan sempurna
Memeriksa keadaan Pusat Akses :

16

16.1 Peralatan ICT telah di OFF kan dengan sempurna


16.2 Memastikan Pusat Akses dalam keadaan bersih dan teratur
16.3 Memastikan semua peralatan elektrik telah di OFF kan
16.4 Memastikan Pusat Akses telah dikunci dengan sempurna

Catatan :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Disediakan oleh :

Disemak oleh :