Anda di halaman 1dari 4

NAMA : TRI AYU WIDIANINGSIH KELAS : 1EA18 NPM : 17212445 BAB 6 - MANUSIA DAN PENDERITAAN

Penderitaan adalah menanggung atau merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Penderitaan berasal dari kata derita, kata derita berasal dari bahasa sansekerta dhra. Penderitaan itu dapat lahir atau batin atau lahir batin

PENGERTIAN PENDERITAAN kebimbang Siksaan dapat diartikan sebagai siksaan badan atau jasmani dan dapat juga berupa siksaan jiwa atau rohani. SIKSAAN Akibat siksaan yang dialami seseorang timbullah penderitaan, siksaan yang sifatnya psikis misalnya : Kebimbangan Dialami seseorang bila ia pada suatu saat tidak dapat menentukan pilihan yang akan diambil Kesepian Dialami seseorang yang merasa kesepian walaupun berada dilingkungan yang ramai Ketakutan Bentuk lain yang dapat menyebabkan seseorang mengalami siksaan batin BAB 6 MANUSIA DAN PENDERITAAN SEBAB SESEORANG MERASA KETAKUTAN Claustrophobia Takut terhadap ruangan tertutup Agoraphobia Takut terhadap ruangan terbuka Gamang Takut berada di tempat ketinggian Kegelapan Takut bila di tempat kegelapan Kesakitan Takut yang disebabkan rasa sakit Kegagalan Takut akan mengalami kegagalan

KEKALUTAN MENTAL

B A
1

B A

Kekalutan mental adalah gangguan jiwa akibat ketidakmampuan seseorang menghadapi persoalan yang harus diatasi sehingga yang bersangkutan bertingkah kurang wajar

GEJALA SESEORANG MENGALAMI KEKALUTAN MENTAL

Nampak pada jasmani Merasakan pusing, sesak napas, demam, nteri pada lambung Nampak pada kejiwaan Rasa cemas, ketakutan patah hati, apatis, cemburu, mudah marah

TAHAPAN-TAHAPAN GANGGUAN KEJIWAAN

Gangguan kejiwaan nampak dalam gejala kehidupan baik jasmani maupun rohani Usaha mempertahankan diri dengan cara negative Kekalutan merupakan titik patah

SEBAB-SEBAB TIMBULNYA KEKALUTAN MENTAL

1. Kepribadian yang lemah akibat kondisi jasmani atau rohani yang kurang sempurna 2. Terjadinya konflik sosial budaya akibat norma 3. Cara pematangan batin yang salah dengan memberikan reaksi yang berlebihan terhadap kehidupan sosial

PENDERITA KEKALUTAN MENTAL BANYAK TERDAPAT DALAM LINGKUNGAN SEPERTI

D
2

Kota-kota besar Yang membrikan tantangan hidup yang berat, sehingga mereka dikejar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Anak-anak muda usia Yang tidak berhasil dalam mencapai apa yang dikehendaki atau di idam-idamkan Wanita Umumnya lebih mudah merasakan suatu masalah yang dipendam di dalam hati atau perasaannya Orang yang tidak beragama Tidak memiliki keyakinan, sehingga sifat pasrah tidak dikenalnya

PENDERITAAN DAN PERJUANGAN

Penderitaan dikatakan sebagai kodrat manusia artinya sudah menjadi konsekuensi manusia hidup bahwa manusia hidup ditakdirkan bukan hanya untuk bahagia melainkan juga menderita

Berdasarkan sebab timbulnya penderitaan, maka penderitaan manusia dapat dirinci sbb : PENDERTIAAN DAN SEBAB-SEBABNYA Penderitaan yang timbul karena perbuatan manusia 1. Perbuatan semena-mena 2. Perbuatan orang tuan menganiaya anaknya 3. Perbuatan buruk para pejabat orde lama Penderitaan yang timbul karena penyakit, siksaan atau azab tuhan 1. Seorang anak lelaki buta saat dilahirkan 2. Nabi ayub mengalami siksaan tuhan 3. Tenggelamnya firaun dilaut merah

PENDERITAAN, MEDIA MASSA, DAN SENIMAN

E
3

F F

Dalam dunia modem sekarang ini kemungkinan terjadi penderitaan itu lebih besar hal ini dibuktikan oleh kemajuan teknologi dan mensejahterakan manusia dan sebagainya membuat manusia mendrita Media massa merupakan alat yang paling tepat untuk mengkomunikasikan peristiwa penderitaan manusia secara cepat kepada masyarakat

Sikap yang timbul pada orang yang mengalami pnderitaan berupa sikap positif atau sikap negative. Contoh sikap negative yaitu penyesalan karena tidak behagia, sikap kecewa, putus asa, ingin bunuh diri. PENGARUH PENDERITAAN Sikap positif yaitu sikap optimis mengatasi penderitaan hidup bahwa hidup bukan rangkaian penderitaan, sikap positif biasanya tidak mudah menyerah Apabila sikap positif dan negative ini di komunikasikan oleh para seniman kepada para pembaca, para penonton akan memberikan penilaiannya