Anda di halaman 1dari 8

Ganesha Puja Aum Namo Ganesha Wigneswaraya3x

Aum Sri Gurubhyo Namaha Hari Om Gananam Tva Ganapathigum Havamahae Kavin Kaveenam Upamashravasthaman Jyestrarajam Brahmanam Brahmanaspatahanaha Shranaanutbhi Seda Sadanam

Prano Devi Sarasvati Vajebhir Vajinivati Dhinama Vrithyavatu Ganesha Ya Namaha Sarasvati Ya Namaha Sri Gurubhyo Namaha, Hari Aum

Aum Gam Ganapataye Namaha 3x

Artinya: Kami bermeditasi terhadap Lord Ganesha yang mngenakan jubah putih (yang merepresentasikan kemurnian), yang meliputi segala sesuatu (hadir dimana-mana), yang corak kulitnya berwarna keabu-abuan seperti halnya vibhuti (artinya keceme rlangan cahaya ilahi hadir di dalam-Nya) dan yang memiliki kekuatan untuk mengha ncurkan segala jenis rintangan (demi kemajuan spiritual dan duniawi kita).

Aum Ekadanta Ya Vidmahi Vakratunda Ya Dimahi Tannoh Dantih Parcodayat

Aum Tat Purusa Ya Vidmahi Vakratunda Ya Dimahi

Tannoh Dantih Parcodayat

Artinya: Aku menyadari bahwa Lord Ganesha (yang bergading tunggal) sedang mengaj ariku tentang prinsip kesatuan. Aku menyadari pula bahwa Lord Ganesha (yang memi liki wajah nan elok) sedang meluruskan perjalan hidupku. Semoga Lord Ganesha men ganugerahkan kesadaran agung kepadaku.

Aum Vakratunda Mahakaaya Sooryakoti Samaprabha Nirvighnam Guru Mey Deva Sarva Kaaryeshu Sarvada

Artinya: Yang Mulia dengan belalai elok dan badan yang perkasa; kepada-Mu yang m emiliki cahaya kemilau bagaikan cahaya jutaan sinar mentari aku berdoa: semoga Y ang Mulia berkenan menyingkirkan semua rintangan-rintangan dalam tindakan yang h endak kulakukan ini.

Gayatri Mantram Aum Bhur Bhuvah Suvaha Tat Savitur Varenium Bhargo Devasya Dheemahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat

Artinya: Kami bermeditasi kepada kecemerlangan Cahaya Ilahi Yang Maha Agung, Ibu Ilahi yang menyingkirkan kegelapan dan memberi penerangan di dalam diri bumi. S emoga membangkitkan dan menguatkan intelek kami, kemampuan membedakan mana yang benar dan mana yang salah.

Sai Gayatri Aum Sayeeswara ya Vidmahe Sathya Deva Ya Dheemahi Tannah Sarvah Prachodhayaath

Artinya: Kami tahu bahwa Sai adalah inkarnasi Keilahian Yang Maha Agung. Kami be rmeditasi terhadap Bhagawan Sang Kebenaran. Semoga PRibadi Maha Mulia ini menunt un kami di jalan menuju pembebasan sempurna.

Sai Surya Gayatri Aum Sri Bhaaskaraaya Vidhmahe Sai devaaya Dheemahi Thannah-Suuryah prachodhayaath

Artinya: Kami tahu bahwa Sai memiliki jiwa yang bersinar gemilang. Kami bermedit asi terhadap-Nya sebagai Sai Surya. Semoga Cahaya Ilahi menerangi kami dalam men empuh jalan menuju pembebasan sempurna.

Sai Hiranyagarbha Gayatri Aum Premaathmanaaya Vidhmahe Hiranyagarbhaaya Dheemahi Thannah-Sathya Prachodhayaath

Artinya: Kami tahu bahwa Sathya Sai adalah perwujudan cinta-kasih Ilahi. Kami be rmeditasi terhadap pribadi Maha Mulia yang terselubung dalam lapisan emas. Semog a Sang Inkarnasi Kebenaran Sathya Sai memberikan inspirasi kepada kami untuk men empuh jalan menuju pembebasan sempurna.

Guru Mantra Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheswara Guru Saakshat Param Brahma Tasmai Sree Guruve Namaha

Artinya: Guru merupakan perwujudan dari Brahma, Vishnu dan Shiva. Beliaulah Sang pencipta, pemelihara pengetahuan dan yang menghancurkan benih-benih kebodohan b atin. Ku persembahkan penghormatan kepada-Mu Guru.

Asathoma Mantra Ashato Maa Sad Gamaya Thamaso Maa Jyothir Gamaya

Mrithyor Maa Amritam Gamaya Om Shanti Shanti Shanti

Artinya: Dari yang maya, bimbinglah kami ke yang sejati. Dari kegelapan, bimbinglah kami ke terang. Dari kematian, bimbinglah kami ke keabadian.

Samastha Loka Mantra Samastha Loka Sukhino Bhavantu Samastha Loka Sukhino Bhavantu Samastha Loka Sukhino Bhavantu

Artinya: Semoga seluruh alam semesta senantiasa damai dan berbahagia.

Vibhuti Mantra Paramam Pavithram Baba Vibhuthim Paramam Vichithram Leela Vibhutim Paramaartha Ishtaartha Moksha Pradhaanam Baba Vibhuthim Idham Asrayami Sai Baba Vibhuthim Idham Asrayami

Artinya: Aku berlindung dengan Vibhuti suci Bhagawan Baba, Vibhuti yang luar biasa ini, menganugerahkan pembebasan Yang merupakan tujuan akhir yang ingin kucapai.

Brahmarpanam Mantra Aum Brahmaarpanam Brahma Havir Brahmaagnau Brahmanaaa Hutam Brahmaiva Tena Gantavyam Brahma Karma Samaadhinaha

Aham Vaishvaanaro Bhutvaa Praaninaam Dehamaashritaha Praanaapaana Samaa Yuktaha Pachaamy Annam Chatur Vidham

Artinya: Dipujanya Brahman, persembahannya Brahman, oleh Brahman, dipersembahkan dalam api Brahman.

Tvameva Mantra Aum Tvameva Maataa Cha Pitaa Tvameva Tvameva Bandhucha Sakhaa Tvameva Tvameva vidyaa Dravinam Tvameva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva

Artinya: Oh Bhagawan! Dikaulah Ibu-ku, Ayah-ku, Sanak Saudara-ku, kerabat-ku, pe ngetahuan-ku, kekayaan-ku. Engkaulah segala-galanya.

Maha Mrithyunjaya Mantra Aum Thrayambakam Yajaamahi Sugandhim Pushtivardhanam Oovaa Rukamiva Bandhanaat Mrityor Mukshee Yamaamrutat

Aritnya: Segala puji & hormat kepada Lord Shiva yang bermata tiga, yang harum se merbak dan yang memelihara semua mahluk. Semoga Lord Shiva membebaskan kita dari lingkaran kelahiran & kematian serta tercapainya keabadian. Seperti halnya buah mentimun yang memutuskan ikatan (ketika buah tersebut telah matang seluruhnya). Sathya Sai Suprabatam Doa ini bertujuan untuk membangkitkan keTuhanan dalam diri. Dilantunkan pada pa gi hari pukul 5.20, setelah melakukan pembersihan diri serta lingkungan sekitar dengan pranava Om sebanyak 21x. 1. Easwaramba Suthah Shreeman Poorvaa Sandhyaa Pravarthathe

Uttishta Sathya Sayeesha Karthavyam Daivam Aanhikam

Oh, Putera Easwamma Yang Mulia dan Agung, fajar menyingsing di ufuk timur, tugas suci seharian yang Dikau emban harus dilaksanan. Karenanya, bangkitlah, Oh Bhag awan Sathya Sai?

2.

Utthishtotthishta Partheesha Utthishta Jagadheepathey Utthishta Karunapoorna Loka Mangala Siddhaye

Bangkit, bangkitlah, oh Bhagawan dari Parthi; bangkitlah, Oh Bhagawan alam semes ta; bangkitlah, oh Bhagawan Yang Maha Pengasih, semua dunia diberkahi kesejahter aan.

3.

Chitraavathi Thata Vishaala Sushaantha Soudhey Thistanthi Sevaka Janaah Sthava Darshanaartham Aadhithya Kaanthiranubhaathi Samastha Lokaan Sri Sathya Sai Bhagawan Thava Suprabhatham

Di aula yang luas indah, damai dan hening di tepi sungai Chitravathi (Prashanthi Nilayam), mereka yang rindu melayani-Mu, menantikan darshan-Mu. Pancaran mentar i pagi menerangi alam semesta. Oh, Bhagawan Sri Sathya Sai, kami mohon berkatila h dengan kebangkitan-Mu suatu hari baru yang penuh kemuliaan.

4.

Thwannaama Keerthana Rathaah Sthava Divya Naama Gaayanthi Bhakthi Rasa Paana Prahrushta Chiththaah Daathum Krupaasahitha Darshanamaashu Thebhyah Sri Sathya Sai Bhagawan Thava Suprabhatham

Para bhakta menyanyikan nama kemuliaan-Mu, merasa bahagia ketika mencicipi nekta r pengabdian dalam pemujaan-Mu. Semoga pancaran darshan-Mu melimpahkan rahmat. O h, Bhagawan Sri Sathya Sai, kami mohon berkatilah dengan kebangkitan-Mu suatu ha ri baru yang penuh kemuliaan.

5.

Aadhaaya Divya Kusumaani Manoharaani Sreepaada Poojana Vidhim Bhavadanghri Mooley Karthum Mahothsukathayaa Pravishanti Bhakthaah Sri Sathya Sai Bhagawan Thava Suprabhatham

Mempersembahkan bunga suci berwarna-warni harum semerbak, memuja kaki teratai-Mu seperti yang terurai dalam kitab. Para bhakta berdatangan dengan penuh kerindua n dan semangat. Oh, Bhagawan Sri Sathya Sai, kami mohon berkatilah dengan kebang kitan-Mu suatu hari baru yang penuh kemuliaan.

6.

Desaantharaagatha Budhaah Sthava Divya Moorthim Sandarshanaabhirathi Samyutha Chiththa Vruthyaa Vedoktha Manthra Pathanena Lasanthyajasram Sri Sathya Sai Bhagawan Thava Suprabhatham

Para cendekiawan dari berbagai negeri jauh berdatangan. Tergerak hatinya akan ke rinduan memperoleh darshan-Mu, memperoleh kenikmatan dalam mengkidungkan terus m antra Veda. Oh, Bhagawan Sri Sathya Sai, kami mohon berkatilah dengan kebangkita n-Mu suatu hari baru yang penuh kemuliaan.

7.

Shurthva Thavaadbhutha Charithram Akhanda Keerthim Vyaaptham Diganthara Vishaala Dharaathalesmin Jignaasu Lokaupathisthathi Chaasramesmin Sri Sathya Sai Bhagawan Thava Suprabhatham

Mendengarkan kisah-Mu yang menakjubkan, kemsyuran-Mu yang mencapai ufuk terjauh sekalipun. Para pencari kesunyataan berdatangan menantikan-Mu. Oh, Bhagawan Sri Sathya Sai, kami mohon berkatilah dengan kebangkitan-Mu suatu hari baru yang pen uh kemuliaan.

8.

Seetha Sathee Sama Vishuddha Hridhambu Jaathaah Bahvanganaa Kara Gruheetha Supushpa Haaraah Sthunvanthi Divyanuthibhih Phani Bhushanam Thwaam Sri Sathya Sai Bhagawan Thava Suprabhatham

Para bhakta wanita, hatinya yang tak terlekat keduniawian bagaikan helai daun bu nga teratai, mendengarkan kemuliaan-Mu. Kemuliaan Deva Shiva tercermin dari kalu ngan ular pada leher dan anggota tubuh-Nya. Dengan lagu-lagu pujian suci dan unt aian bunga indah di tangan-Nya. Oh, Bhagawan Sri Sathya Sai, kami mohon berkatil ah dengan kebangkitan-Mu suatu hari baru yang penuh kemuliaan.

9.

Suprabhatham Idam Punyam Ye Patanthi Dine Dine Tey Vashanthi Param Dhaama Jnaana Vijnaana Shobhithaah

Siapa yang mengkidungkan laui pujian kebangkitan ini setiap hari, akan menikmati kebahagiaan tertinggi, bergelimangnya pengetahuan dan kebijaksanaan tertinggi.

10.

Mangalam Guru Devaaya Mangalam Jnaana Dhaayine Mangalam Parthi Vaasaaya Mangalam Sathya Saayine

Semoga Sad Guru Agung, penganugerah kebijaksanaan melindungi kami. Semoga Bhagaw an Sathya Sai sebagai inkarnasi Parthi melindungi kami.