Anda di halaman 1dari 2

Modul 2

Sains Sukan
1. Nyatakan maksud kebimbangan?

2. Berikan 2 jenis kebimbangan beserta 1 contoh bagi setiap jenis kebimbangan.

Jenis Kebimbangan

Contoh

3. Nyatakan 4 kemahiran mengawal kebimbangan


i.

ii.

iii.

iv.

4. Terangkan maksud keagresifan

5. Huraikan 3 jenis keagresifan serta contoh lakuannya

Jenis keagresifan

6. Dua faktor mempengaruhi keagresifan adalah:

i.

..

ii.

..

7. 5 fungsi sistem rangka adalah:

Contoh lakuan

i.

..

ii.

..

iii.

..

iv.

..

v.

..

8. Klasifikasi tulang dan contoh tulang:


Tulang

Contoh