Anda di halaman 1dari 1

Sumedang,Nopember 2009 Bismilahirohmaanirrahiim Assamualaikum Warahmtullahi Wabarakatuh Manawi aya widi sareng Ridho Gusti nu Maha Suci, sim

kuring seja ngahaturanan Bapa/Ibu/Saderek kanggo deuduel panduana ti sadayana, manawi Ridho galih sadayana dina mayunan maksad simkuring seja syukuran Tasyakur Walimatul Ursy pun anak:

Tina Rohayatin
Ka

Zunaedy Akbar
Anu Insya Allah bade dilaksanakeun dina Dinten : Sabtu, 5 Desember 2009/ 18 Rayagung 1430 Hijriah Waktos: Tabuh 09.00 dugi ka 15.00 WIB Tempat : Talun Kidul RT 03/05 Kel. Talun - Sumedang Kalintang bingahna saupami Bapa/Ibu/Saderek, tiasa sumping dina waktosna kalayan ngadugikeun dua restu ka pun anak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kel. Dayat ruchiyat Ibu Cicih Kedua Mempelai Akad Nikah: Dinten: Sabtu, 5 Desember 2009 Tabuh: 08.00 WIB. Pangajeng - pangajeng : 1.Kel. Besar Sucinta 2.Bp. Dadeng 3. Maman Kel.Saly Ibu Eja

Kahatur, Bapa/Ibu/Saderek 5 Desember 2009/ 18 Rayagung 1430 H

Tina
&

Zunaedy
Dihapunten bilih aya kalepatan dina nyerat nami/gelar