Anda di halaman 1dari 3

KERTAS KERJA PANITIA BAHASA MELAYU KELAS INTERVENSI CELIK HURUF ( PICH ) SMK SUNGAI PELEK 2012 PENGENALAN

Panitia Bahasa Melayu menjadi tunjang kepada penguasaan pelajar dalam aspek ketrampilan berbahasa. Oleh itu menjadi tanggungjawab panitia untuk membantu pelajar-pelajar yang belum menguasai kemahiran asas membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu. Diharap dengan perancangan yang dilakukan ini dapat mencapai objektif yang telah dirancang. OBJEKTIF 1. Membantu murid-murid mengatasi masalah pembelajaran dalam kemahirankemahiran membaca, menulis dan mengira. 2. Membantu murid-murid mengatasi sikap yang negatif dan tingkahlaku yang menjelaskan pembelajaran dan memupuk serta mengembangkan sikap keyakinan diri dan positif terhadap pembelajaran KUMPULAN SASARAN Seramai lebih kurang 50 orang murid dari Tingkatan 1 (1 Teratai), Tingkatan 2 (2 Teratai) dan Tingkatan 3 (3 Orkid). Murid dikenalpasti melalui uijan membaca semasa proses pembelajaran dan pemelajaran Bahasa Melayu yang dijalankan di dalam kelas. Kelemahan yang jelas ialah kebanyakan murid yang terlibat tidak dapat menyebut perkataan yang hendak dibaca. PELAKSANAAN 1. Dilaksanakan selama 6 bulan iaitu bulan Februari Julai bersama guru subjek yang mengajar kelas seperti yang tersebut. 2. Murid yang memerlukan pengajaran pemulihan di dalam kelas pada masa-masa
tertentu untuk mendapat pengajaran pemulihan daripada guru subjek

3. Bimbingan daripada guru-guru subjek yang mengajar kelas tersebut 4. Mengubahsuaikan aktiviti-aktiviti pembelajaran dalam Sukatan Pelajaran mengikut
keperluan murid. 5. Berjumpa dan berbincang dengan guru kelas/ibubapa/pengaja supaya guru dapat memahami masalah murid-muridnya dengan lebih mendalam lagi. 6. Melaksanakan penilaian berterusan untuk mengetahui Kemajuan murid.

STRATEGI PELAKSANAAN PEMULIHAN KHAS (CELIK HURUF)

Berdasarkan modul kemahiran yang disediakan. i. ii. iii. Modul Ujian Diagnostik Bahasa Melayu ( Lisan ) Modul Ujian Diagnostik Bahasa Melayu ( Praktis ) Modul Ujian Diagnostik Bahasa Melayu ( Bertulis )

Mengikut kesesuaian guru yang mengajar di dalam kelas yang terlibat iaitu 1 Teratai, dan 3 Orkid. Kemajuan murid berdasarkan kerja harian dan hasil
penilaian.

Anggaran kos No. 1 2 3 4 5 6 10 Item Buku Teks ( Modul Pemulihan ) Kertas A4 - Putih Photostate Modul Hadiah Intensif /Token Cd Interaktif Alat Tulis / Mewarna Fail Individu JUMLAH Harga/Unit ( RM ) 6.00 90.00 4.00 1.00 30.00 4.00 2.40 Kuantiti 50 buah 2 kotak 50 set 100 2 10 kotak 50 Jumlah ( RM ) 300.00 180.00 200.00 100.00 60.00 40.00 120.00 1000.00

Jumlah Keseluruhan : RM 1000.00 1. Sumber kos 1. Sumber Panitia Bahasa Melayu 2. Sumber PIBG

2. AJK Pelaksana Kelas Intervensi 2012 Pengerusi N.Pengerusi I N.Pengerusi II N.Pengerusi III Pengurus Projek I Pengurus Projek II Penyelaras Setiausaha I Setiausaha II AJK : 1. 2. 3. 4. Guru Cemerlang Guru Subjek ( Kelas yang terlibat ) Semua Guru Bahasa Melayu Semua Kaunselor : Pn. Hjh Saimah binti Ahmad ( Pengetua ) : En. Manharlal A/L R H Patel ( Penolong Kanan I ) : Pn. Norlida bt Deraman (Penolong Kanan PraU ) : En. Hashim bin Kamarudin (Penolong Kanan Petang ) : Pn. Masturah bt Ahmad : Pn. Siti Zaikiah bt Hj Ahmad : Pn. Misliah binti Ahmad ( GKMP Bahasa ) : Pn. Elynawati bt Saim : Pn. Ruzita Binti Jamiran ( PKP )

Penutup Semoga perancangan yang telah dibuat dapat dijalankan dengan lancar dan berkesan serta mencapai objektif yang diharapkan.

Disediakan oleh

Disahkan oleh

(Pn. Masturah bt Ahmad) KP Bahasa Melayu