Anda di halaman 1dari 16

PENGENALAN

PENDIDIKAN JASMANI

PENDIDIKAN JASMANI
Satu proses pembelajaran yang menumpukan kepada peningkatan pengetahuan, pengaruh sikap & tingkah laku berkaitan dengan aktiviti fizikal (senaman, sukan, permainan, menari, aktiviti akuatik & pendidikan luar) Dijalankan di kelas @ luar kelas secara formal @ tidak formal

(Pangrazi, R.P. & Darst, w.w, 1997)

PENDIDIKAN JASMANI
Satu

proses di mana perubahan yang positif berlaku ke atas individu melalui pengalaman pergerakan.
(Tillman, K.G., 1996)

Pendidikan melalui pergerakan yang memberi fokus kepada tiga domain : psikomotor, kognitif & afektif
(Pangrazi & Dauer, 1995)

PENDIDIKAN JASMANI
Education Education

for the physical through the physical

(Sumber : Mechikoff, R.A. & Estes, S.G. (1998) )

PENDIDIKAN JASMANI

SUKAN Satu pertandingan dalam bentuk permainan & terdapat eksploitasi individu
Mempunyai

ciri-ciri seperti kontinuiti, pembahagian peranan, interaksi yang dinamik dengan audien & pengurusan yang mantap

PENDIDIKAN JASMANI
SUKAN
Satu

perlakuan @ permainan yang melibatkan kemahiran @ daya usaha fizikal. Penglibatan adalah untuk keseronokan, pertandingan @ penghargaan dari segi kewangan dll.

PENDIDIKAN JASMANI
MAIN
Satu

aktiviti bebas di luar kehidupan seharian yang melibatkan seseorang secara langsung Aktiviti yang tidak mementingkan penghargaan material @ keuntungan Tiada had masa tertentu & ruang mengikut undang-undang tertentu & teratur

PENDIDIKAN JASMANI
PERMAINAN
Satu

aktiviti main yang mempunyai undang-undang yang eksplisit, matlamat yang ditetapkan, mempunyai elemen pertandingan, had masa & ruang yang dikenal pasti & sekuens pergerakan yang berulang setiap kali dijalankan

MATLAMAT PENDIDIKAN JASMANI


Membantu

individu untuk mencapai tahap perkembangan yang optimum & menyumbang ke arah matlamat yang terdapat dalam masyarakat

PENDIDIKAN JASMANI
HASILNYA
PSIKOMOTOR Pencapaian tahap kecergasan fizikal individu KOGNITIF Memperolehi pengetahuan berkaitan dengan pencapaian kemahiran motor & pemeliharaan kecergasan AFEKTIF Perkembangan saingan dalam pelbagai kemahiran fizikal untuk tubuh berfungsi dengan berkesan

OBJEKTIF PENDIDIKAN JASMANI


KEMAHIRAN ASAS MOTOR
Lokomotor Bukan Lokomotor Manipulasi Alatan

Jalan Lari Hop Skip Lompat Leap Gelungsur Galop

Bongkok Kilas Pusing Hayun Imbang Regang Tolak Tarik

Pukul Guling Tendang Sambut Lantun Trapping Baling

Konsep kemahiran pergerakan


Kesedaran tubuh Kesedaran ruang Kualiti pergerakan Perhubungan / perkaitan

Kemahiran pergerakan beritma

Pelaksanaan kemahiran motor dalam bentuk yang beritma

Kemahiran motor khusus

Kemahiran khusus yang digunakan dalam sukan, aktiviti lasak dan tumbling, peralatan serta aktiviti manipulasi khusus seperti lompat bertali

B. Kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan


Pengetahuan

berkaitan komponen kecergasan berdasarkan kesihatan Keupayaan menguji kecergasan diri Penglibatan dalam aktiviti fizikal Mengenal pasti aktiviti fizikal secara individu Pemahaman berkaitan dengan komponen kesihatan

C. Prinsip pergerakan
Mengetahui

prinsip asas kinesiologi termasuk kestabilan, daya & sistem tuas Memahami prinsip asas fisiologi termasuk komposisi tubuh, zon latihan & perkembangan kekuatan

D. Kemahiran sosial & konsep kendiri yang positif Membentuk kemahiran berinteraksi termasuk kebolehan memimpin & mengikut, kemahiran membuat keputusan & bertukar pendapat dengan pelajar lain Memperolehi kemahiran bekerjasama seperti mematuhi arahan, menerima perbezaan individu & keupayaan untuk menjadi ahli dalam kumpulan Memupuk semangat kesukanan termasuk fair play, disiplin diri & menerima kemenangan & kekalahan secara bermaruah

E. Penglibatan dalam aktiviti sepanjang hayat


Mewujudkan

daya saing dalam pelbagai kemahiran motor yang khusus; melibatkan diri dalam aktiviti yang bersesuaian dengan daya saing individu Memahami faedah aktiviti sosial & fizikal sepanjang hayat