Anda di halaman 1dari 4

PANDUAN ASAS MUAT TURUN SOALAN SELARAS PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH UNTUK PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2010

1] 2] Layari Portal Sektor Pendidikan Islam (http://spimelaka.bpi.edu.my) Log masuk pada ruangan Login menggunakan username dan Password yang dikirim melalui sms kepada Ketua Panitia Pendidikan Islam SR

3]

Setelah diisi username dan password, klik LOG MASUK.

CARA 1: 4] Ruangan berikut dipaparkan:

5]

Sila klik pada SOALAN ataupun SKEMA PEMARKAHAN untuk memuat turun bahan/ soalan yang berkenaan. Catatan: Soalan dan juga skema menggunakan format pdf (Portable Document File). Ia memerlukan Adobe Acrobat Reader ataupun Foxit Reader untuk membukanya. Fail ini boleh dibaca dan dicetak pada komputer yang tiada program arabic/ jawi.

CARA KE-2 1] Setelah Log Masuk, sila lihat Menu MUAT TURUN TERKINI (Sebelah Kanan Portal).

2] 3]

Klik pada nama fail yang dipaparkan. Contohnya: Anda akan dibawa ke kategori SOALAN SELARAS yang disediakan.(Lihat Rajah)

4]

4] 5]

Klik pada nama soalan dan skema pemarkahan untuk memuat turun soalan-soalan tersebut. Jika terdapat mesej ERROR pada paparan ini, bermakna Pelayar Internet Explorer anda tidak compatible. Gunakan Pelayar lain (Mozilla/ Google Chrome/ Safari dll).

CARA KE-3 1] Setelah Log Masuk tadi (seperti langkah awal CARA 1 dan 2), Klik pada menu MUAT TURUN (Sebelah Kiri Portal).

2] 3]

Anda akan dibawa ke paparan kategori Muat Turun seperti ini. Pastikan Kategori/ Folder Soalan Selaras dipaparkan pada baris pertama (Teratas). Catatan: Jika kategori tersebut tidak dipaparkan, ini bermakna anda belum log masuk menggunakan username dan password yang diberi.

4] 5]

Pastikan kategori ini dipaparkan. Klik padanya. Paparan berikut dihasilkan. Semua fail berkaitan (Tahun 1 6) akan disenaraikan dan bersedia untuk dimuat turun.

Nama Fail (Klik untuk muat turun)

Jumlah Muat Turun dan Tarikh Fail diletakkan di server ini. Anda juga boleh muat turun bahan berkaitan dengan menekan butang Download yang disediakan. Sekian. Selamat mencuba dan terima kasih atas kerjasama erat kalian. Sebarang masalah, sila hubungi kami di SPI untuk diberikan bantuan yang sepatutnya. Kami bersedia membantu anda sehingga proses muat turun dapat diselesaikan dengan jayanya, Insya-Allah. Disediakan oleh: Penyelia Data dan Maklumat, SPI, JPN Melaka.