Unsur - Unsur Intrinsik 1. Tema 2. Setting : - Panggon - Wayah - Suasan 3.

Penokohan : - Kleting Ijo

:

: Andhe - Andhe Lumut

: Desa Dadhapan : Wayah Awan : Senang, sengsoro

: Egois, Ngalem

- Kleting Abang : Wani marang wong tuwo - Kleting Biru : Ora duwe pendirian

- Kleting Kuning : Lugu, Sabar - Ibu 4. Alur 5. Amanat : Pilih kasih, ngenyek : Maju : Ojo ngapusi wong tuwo