Anda di halaman 1dari 1

KRITERIA PENILAIAN

MARKAH PERNYATAAN/ PENJELASAN IDEA ISI HURAIAN/CONTOH

CEMERLANG Pernyataan dan penjelasan idea sangat tepat isi. Isi dikembangkan dengan baik dan 21-25 jelas

Dapat menyatakan sekurang-kurangnya 5


Disertakan contoh dan huraian yang tepat

BAIK 16-20

Pernyataan dan penjelasan idea tepat

Dapat menyatakan sekurang-kurangnya 5 isi. Isi dikembangkan.

SEDERHANA BAIK 11-15

MEMUASKAN 6-10

KURANG MEMUASKAN 1-5