Anda di halaman 1dari 2

SOAL EVALUASI BAB I BILANGAN BULAT

Nama : Kelas : Mata Pelajaran : Kerjakan dengan benar !


A. Pilihlah salah satu jawaban yang tepat. 1. Suhu sebongkah es mula-mula 5oC. Dua jam kemudian suhunya turun 7oC. Suhu es itu sekarang adalah .... a. 12oC c. 2oC b. 2oC d. 12oC 2. Jika x lebih besar dari 1 dan kurang dari 4 maka penulisan yang tepat adalah .... a. x > 1 > 4 c. x < 1 < 4 b. 1 > x > 4 d. 1 < x < 4 3. Pernyataan berikut yang benar adalah .... a. 17 (13) 4 = 0 b. 25 (8) 17 = 34 4. Jika p = 1, q = 4, dan r = 2, nilai dari a. 1 b. 1 5. Nilai dari (6 : 3)2 x 23 adalah .... a. 22 b. 32

c. 18 + (2) + 13 = 7 d. 12 + (7) 6 = 1 adalah .... c. 2 d. 2

c. 23 d. 33

6. Bentuk sederhana dari (3 x 4)3 x (2 x 5 x 7)2 : (2 x 5 x 6)2 adalah .... a. 22 x 3 x 72 c. 2 x 32 x 73 b. 2 x 32 x 72 d. 24 x 3 x 72 7. Nilai dari a. 6 b. 15 adalah .... c. 12 d. 20

8. KPK dan FPB dari 72 dan 120 berturut- turut adalah .... a. 40 dan 24 c. 360 dan 24 b. 360 dan 40 d. 240 dan 360

9. Nilai dari 35 + 14 x 8 34 : 17 adalah.... a. 145 b. 246 10. Nilai dari 3 x (15 + (52)) = ... a. 97 b. 111

c. 245 d. 345

c. 111 d. 201

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat. 1. Suhu suatu kamar diketahui 15oC. Kemudian turun toC, sehingga suhunya sekarang menjadi 13oC. Hitunglah nilai t. 2. Gunakan garis bilangan untuk menghitung nilai dari: a. 4 + (6) d. 6 3 b. 2 + (3) e. (4) + 2 + (1) c. 9 + (5) + (4) 3. Nyatakan operasi pengurangan berikut ke dalam operasi penjumlahan, kemudian tentukan nilainya. a. 2 13 e. 10 5 3 b. 9 3 f. 35 (9) c. 4 (7) g. 18 41 (24) d. 6 (2) h. 36 45 (16)
4. Tentukan nilai operasi hitung berikut. a. 5 x[(3) + (12)] b. [(20) + 11 5] x(2) c. (35) : 7 (3) d. 12 x(2) : 4 + (5)

5. Hitunglah nilainya. a. 53 x 52 : 54 b. (22 x 32)2 : 23

selamat mengerjakan!!!! Dengan ikhlas...