P. 1
Edu3108 Lam Pt 09 02 Final Edit

Edu3108 Lam Pt 09 02 Final Edit

|Views: 220|Likes:
Dipublikasikan oleh 王世子

More info:

Published by: 王世子 on Oct 25, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

LAM PT09-02

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM :PISMP-IPGM SEMESTER: 8 Tahun: Jun 2010 ASAS KEPEMIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU KOD: EDU3108 M/T M1 28 Jun -2 Julai 2010 Tajuk/ Kandungan Kuliah (jam) Pengertian dan konsep : • profesion dan profesionalisme • Ciri-ciri guru sebagai seorang profesional
(3 jam)

KREDIT: 3+0 Catatan

Tutorial (1 jam) Penjelasan sesi tutorial & Independent Student Learning (ISL). Pembahagian kumpulan dan topik tutorial untuk dibentangkan dalam sesi tutorial. Bincangkan isu-isu profeionalisme keguruan

Amali

ISL (2 jam) Cari dan senaraikan buku-buku rujukan yang sesuai di perpustakaan/website. Simpan senarai ini dalam portfolio untuk membuat rujukan tambahan. Persediaan tutorial: Cari maklumat tentang Kod Etika Keguruan Malaysia. Simpan Kod Etika Keguruan Malaysia di dalam portfolio pelajar

1. Konsep
Mengajar Sebagai Satu Profesion

(4 jam)

**Semua hasil aktiviti tutorial & ISL mesti dimasukkan dalam portfolio pelajar ** Rujukan tambahan digalakkan

M2 5-9 Julai 2010 M3 12-16 Julai 2010 M4 19-23 Julai 2010 M5 26-30 Julai 2010

INTERNSHIP

INTERNSHIP

INTERNSHIP

INTERNSHIP

1

akauntabiliti dan integriti. Y.(2002).13 Ogos 2010 3. Profesion perguruan: Cabaran pendidikan masa kini. K. W. Bangi:Universiti Kebangsaan Malaysia • • • M7 9 . Isu-isu Etika Guru (4 jam) • • • • • • Kesantunan guru Kepedulian guru Penampilan guru Berniaga di sekolah Kerjaya sambilan Pengurusan masa • Pengurusan kewangan (isu-isu ini dibincang semasa tutorial) (2 jam) • Konsep ”Belajar untuk Mengajar • Teori Keprihatian (Fuller. 4. Asas kepemimpinan dan perkembangan profesional guru. Peringkat Perkembangan Guru (4 jam) 2 .. Shah Alam: Oxford Fajar. guru cekap. Bincang sebabsebab berlaku ketidakpatuhan etika keguruan Rujukan: Noriati Abdul Rashid. Catatan Rujukan: Universiti Kebangsaan Malaysia. Kod Etika Dan Akauntabiliti Keguruan (4 jam) • Kuliah (jam) Etika Kod Etika Keguruan Malaysia Akauntabiliti guru Integriti guru (3 jam) Tutorial (1 jam) Pembentangan Tutorial: Kepentingan Etika dan Kod Etika kepada seorang guru Amali ISL (2 jam) Persediaan tutorial: Dapatkan keratan akhbar/artikel/ majalah/ internet tentang cerita/isuisu guru melanggar etika keguruan Simpan keratan akhbar/artikel/ majalah/ internet tentang cerita/isuisu guru melanggar etika keguruan dalam portfolio pelajar Layari internet untuk mencari peranan Integrity Institute of Malaysia (IIM) Persediaan tutorial: Cadangkan kemungkinankemungkinan yang berlaku kepada seorang guru yang gagal mematuhi etika. (2010). Buat satu perbandingan antara guru permulaan. guru bekesan. Boon. Anda boleh merujuk Lima Peringkat Perkembangan Guru yang dikemukakan oleh Trotter. & Wong.LAM PT09-02 M/T M6 2 -6 Ogos 2010 Tajuk/ Kandungan 2. 1969) • Guru permulaan (novice) • Guru cekap (competent) (1 jam) Pembentangan Tutorial: Kongsi cerita/isu-isu guru melanggar etika keguruan dengan rakan sekelas anda. guru mahir dan guru pakar. P.

Peringkat Perkembangan Guru (4 jam) Kuliah (jam) Penjelasan tentang: • Lima Peringkat Perkembangan Guru (Trotter. Boon. Beginning elementary teachers’ development as teachers of science. Edaran tugasan KKP . I. & Kindt.LAM PT09-02 M/T M8 16 .faktor penting yang menyokong perkembangan guru pada setiap peringkat . K.Guru berkesan (effective) Tutorial (1 jam) Pembentangan tutorial: . Asas kepemimpinan dan perkembangan profesional guru. K. 43-61. 1986) . Journal of Science Teacher Education.20 Ogos 2010 Tajuk/ Kandungan 4. Pada pandangan anda apakah faktor penting yang menyokong perkembangan guru pada setiap peringkat? Adakah anda masih menganggap diri anda sebagai “pelajar” kaedah pengajaran walaupun merupakan guru yang bertauliah? Penyediaan dan perbincangan tugasan Kerja Kursus Pendek Bincang / dapatkan maklumat tentang pelbagai peranan guru dalam konteks pengurusan di sekolah rendah. Shah Alam: Oxford Fajar. & Wong.kemungkinan aspekaspek keprihatinan anda sebagai guru dalam tiga tahun pertama pengajaran . (2002). Amali ISL (2jam) Persediaan tutorial : Nyatakan kemungkinan aspekaspek keprihatinan anda sebagai guru dalam tiga tahun pertama pengajaran.Guru mahir (expert) Guru pakar (master) (2 jam) 5. Appleton. Peranan Guru Sekolah Rendah (6 jam) Penjelasan tentang: Peranan Guru Sekolah Rendah • Pengamal ilmu dan kemahiran • • Pembimbing • Pengamal reflektif Penyelidik (1 jam) 3 . 13(1). P.. (2010). Y.guru sebagai “pelajar” Pensyarah memberi senarai semak “Persepsi tentang Pengajaran” dan membuat perbincangan bersama pelajar Jelaskan setiap peringkat perkembangan yang dilalui oleh seorang guru bermula dari guru permulaan hingga guru pakar serta huraikan implikasi perkembangan tersebut kepada guru. W. Rujukan: Catatan Noriati Abdul Rashid.

(1993). M. Peranan Guru Sekolah Rendah (6 jam) • Kuliah (jam) Penjelasan tentang: Peranan Guru Sekolah Rendah Agen sosial • Agen perubahan • Pengganti ibu bapa • Pembentuk tingkah laku • Pengurus pembelajaran • Pengurus pembelajaran ( 3 jam) Tutorial (1 jam) Pembentangan Tutorial: Huraikan peranan guru masa kini selaras dengan keperluan keguruan. W. 50(6).L. Persediaan tutorial : Kumpulkan maklumat tentang teori-teori kepimpinan dan bincangkan tentang implikasi kepimpinan kepada sekolah. M. 12-17. Penyediaan dan perbincangan tugasan Kerja Kursus Pendek Catatan Rujukan: Noriati Abdul Rashid. (2010). Asas kepemimpinan dan perkembangan profesional guru.. & Wong. G. Shah Alam: Oxford Fajar. K. & Tombari. Amali ISL (2 jam) Baca Artikel Beginning elementary teachers’ development as teachers of Science. Y. Fullen. Boon. New York: Longman. G. 4 . Simpan hasil anda dalam portfolio. (1997). Educational psychology: A contemporary approach. Why teachers must become change agents. P. Borich. Educational Leadership.LAM PT09-02 M/T M9 23 -27 Ogos 2010 Tajuk/ Kandungan 5. Rumuskan dapatan kajian tersebut & bincangkan kefahaman baru yang anda perolehi.D..

Catatan Rujukan: Hurst. Minggu hantar tugasan KKP 5 . Persediaan Tutorial 1 : Penyediaan dan perbincangan tugasan kerja Kursus Pendek Persediaan Tutorial 2 : Siapakah pemimpin yang anda sanjungi? Apakah ciriciri istimewa yang pemimpin memiliki? Adakah kebolehan memimpin itu merupakan bakat semulajadi. & Reding. Professionalism in teaching. setiap orang boleh dilatih untuk menjadi pemimpin? Beri ulasan anda. Bincangkan peranan guru sebagai pembentuk tingkahlaku murid.B.G. atau.3 Sept 2010 6. (1993). (2006). Rumuskan semua isi kandungan kuliah dan bahanbahan dalam bentuk peta konsep / pengurusan grafik simpan dalam portfolio. (2nd ed). Tun Dr Mahathir Mohamad berkata sistem pendidikan perlu diperbaharui dengan memasukkan elemen-elemen karakter bersama kebijaksanaan.LAM PT09-02 M/T M10 30 . M. Huraikan strategi yang sesuai untuk mencapai matlamat pembentukan karakter murid yang sesuai. Tajuk/ Kandungan Kepemimpin an Guru (6 jam) Kuliah (jam) Penjelasan & perbincangan tentang: • Asas kepemimpinan (2 jam) Tutorial (2 jam) Pembentangan tutorial Bekas Perdana Menteri. Ohio: Pearson Merrill Prentice Hall. Why teachers must become change agents. (2 jam) Amali ISL (2jam) Baca artikel Fullen. G.

K. Y. http://yik. Pembentangan Tutorial 2: Bincangkan kepimpinan guru dalam bilik darjah. Layari internet dan buat rujukan buku-buku berkaitan teori-teori kepemimpinan.gov. Kepemimpinan Guru (6 jam) Penjelasan & perbincangan tentang: • Jenis-jenis kepemimpinan • Teori kepemimpinan guru • Kepemimpinan sekolah • Cabaran kepemimpinan (2 jam) Pembentangan Tutorial 1: Pemimpin yang disanjungi dan ciri-ciri istimewa mereka. Membandingbezakan kelebihan & kekurangan setiap teori dalam konteks kepemimpinan sekolah.my/ Rumuskan semua isi kandungan PIPP kepada bentuk peta konsep / pengurusan grafik dan simpan dalam portfolio Persediaan Tutorial: Kemukakan satu masalah/ konflik dalam organisasi/ bilik darjah anda. S. ( 2007).com/text/penget ua.. M.emoe. Abdul Rashid. Bagaimana memastikan kepimpinan guru yang berkesan dalam bilik darjah dan implikasi kepimpinan guru.LAM PT09-02 M/T 11 6-10 Sept 2010 12 13-17 Sept 2010 Tajuk/ Kandungan Kuliah (2 jam) Tutorial (2 jam) Amali ISL (2jam) Catatan CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 6. Guru sebagai pemimpin. Muat turun dari http://www.html 6 .itgo. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010. Rujukan: Abdullah.Lumpur: PTS Professional. Buat analisa dan aplikasikan teori kepemimpinan yang terbaik untuk menyelesaikannya. A. & Abdul Ghani. Reference : Leadership In The Classroom.

Bagaimana unit/ bahagian ini dapat menyokong perkembangan anda sebagai guru sekolah? Catatan Ibrahim. K. (2001). Pilih salah satu Unit/ Bahagian dalam organisasi tersebut. Mamat. Struktur Organisasi Pendidikan (6 jam) Kuliah (jam) • Struktur organisasi Kementerian Pelajaran Malaysia (2 jam) Tutorial (jam) Pembentangan Tutorial: Kemukakan satu masalah/ konflik dalam organisasi/ bilik darjah anda. Apakah jangkaan anda tentang fungsi dan peranan unit/ bahagian tersebut. (1 jam) Huraikan ciri kepimpinan yang boleh menghasilkan perubahan dalam sekolah. Muat turun dari http://www. M14 27 Sept – 1 Okt 2010 M15 4 – 8 Okt 2010 UJIAN AMALI UJIAN AMALI 7 .gov.LAM PT09-02 M/T 13 2024Sep t 2010 Tajuk/ Kandungan 7.Lumpur: Kumpulan Budiman.emoe. Pengetua sekolah menangani isu dan cabaran kepemimpinan. Buat analisa dan aplikasikan teori kepemimpinan yang terbaik untuk menyelesaikannya. [ Leadership Characteristics that Facilitate School Change] (1 jam) Amali ISL (2jam) Persediaan Sesi Forum : Pengalaman internship dan hubungkaitnya dengan isu kepemimpinan sekolah Struktur organisasi KPM dan sekolah.my/ Persediaan tutorial: Kaji struktur organisasi KPM/sekolah.

& Wong. Anda boleh gunakan borang pengurusan grafik seperti. (1999). Struktur Organisasi Pendidikan (6 jam) Kuliah (jam) Penjelasan & perbincangan tentang: • Struktur organisasi sekolah-sekolah • Tugas dan tanggungjawab guru (2 jam) Tutorial (1 jam) Sesi Forum: Pengalaman internship dan hubungkaitnya dengan isu kepemimpinan sekolah (1 jam) Pembentangan tutorial: Fungsi dan peranan unit/ bahagian di KPM/ sekolah.penulisan jurnal reflektif . Hashim.pengurusan portfolio (3 jam) Simpan penulisan jurnal reflektif individu di dalam portfolio pelajar Persediaan tutorial: Senaraikan aktiviti-aktiviti yang menekankan konsep musyawarah dan kolaborasi yang telah dianjurkan di IPG anda Persediaan tutorial: Menyedia pelan pemetaan perkembangan kerjaya diri (Mapping out a personal career path) Simpan pelan tersebut di dalam portfolio pelajar 8 .. Catatan Rujukan: Noriati Abdul Rashid. Omar Mohd. P. Ampang / Ulu Kelang.LAM PT09-02 M/T M16 11 . PMI. W.22 Okt 2010 8. Amali ISL (2 jam) Persediaan tutorial: Tulis jurnal reflektif individu berhubung pengalaman anda sepanjang tempoh mengikuti kursus ini. Pengisian misi pendidikan. SWOT dan sebagainya. K-W-L. (2010). Bagaimana unit/ bahagian ini dapat menyokong perkembangan anda sebagai guru sekolah? (1 jam) Pembentangan tutorial: Membentang penulisan jurnal reflektif individu untuk dikongsi dengan rakan sekelas. 17 18 . Asas kepemimpinan dan perkembangan profesional guru. K. Perkembanga n Profesional Guru: Pembelajaran Sepanjang Hayat (10 jam) • Pelan pembelajaran peribadi • Budaya membaca • Budaya menyelidik Penerangan tentang: • Budaya berfikir/reflektif . Selangor: DBP. Y. Boon. Bagaimana memastikan perkembangan profesional guru secara berterusan selaras dengan falsafah pembelajaran sepanjang hayat? Anda dikehendaki membincangkannya dengan menggunakan pengurusan grafik seperti K-W-L atau SWOT.15 Okt 2010 Tajuk/ Kandungan 7. Shah Alam: Oxford Fajar.

LAM PT09-02 M/T 18 25 . “ Membentang pelan pemetaan perkembangan kerjaya diri untuk dikongsi dengan rakan sekelas Amali ISL (2 jam) Catatan • Budaya kolaborasi dan koperatif • Latihan dalam perkhidmatan • Akses maklumat pelbagai sumber • Pelan pembelajaran peribadi (3 jam) 19 1 -5 Nov 2010 20 8-12 Nov 2010 21 15-19 Nov 2010 ULANGKAJI/ PEPERIKSAAN AKHIR PEPERIKSAAN AKHIR Catatan: Rancangan ini tertakluk pada pindaan.29 Okt 2010 Tajuk/ Kandungan 8. Tandatangan Pensyarah Disahkan oleh Ketua Jabatan: Cop: Tarikh: 9 . Perkembangan Profesional Guru: Pembelajaran Sepanjang Hayat (10 jam) Kuliah (jam) • Budaya musyawarah/ berbincang Tutorial (1 jam) Pembentangan tutorial: Bincangkan kebaikan budaya musyawarah dan kolaborasi kepada seorang guru Pembentangan tutorial: “ Teachers in their first few years of experience are particularly vulnerable to the challenges and pressures of developing effective teaching skills while attempting to contribute to the building and maintaining of a professional learning community.

LAM PT09-02 @hakcipta IPG 2010 10 .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->