Anda di halaman 1dari 12

6 PISMP RBT 1

Topik

SUSUN

ATUR

BENGKEL

MENGIKUT

KEPERLUAN

DAN

KESELAMATAN Sinopsis Modul ini menerangkan tentang strategi organisasi bengkel. Dalam sesebuah bengkel, organisasi dan pengurusan bengkel juga diperlukan dan ia juga akan dibincangkan dalam modul ini. Selain daripada itu, modul ini juga menjelaskan tentang petunjuk-petunjuk untuk merancang sesebuah bengkel yang sempurna. Di samping itu juga modul ini akan menerangkan tentang keperluan keselamatan di bengkel sekolah. Standard kendungan 1. Strategi organisasi dan keperluan bengkel. 2. Keperluan organisasi dan keperluan bengkel. 3. Petunjuk untuk merancang sesebuah bengkel. 4. Menerangkan keperluan keselamatan di bengkel sekolah. Standad pembelajaran Pada akhir pembelajaran, murid dapat: a) Menjelaskan strategi organisasi dan keperluan bengkel b) Menerangkan bengkel. c) Menjelaskan petunjuk-petunjuk untuk merancang sesebuah bengkel yang sempurna. d) Menerangkan keperluan keselamatan bengkel di sekolah. keperluan organisasi dan pengurusan

SUSUN ATUR BENGKEL OBJEKTIF Di akhir bab ini, anda seharusnya akan dapat: 1. Menjelaskan strategi organisasi dan pengurusan bengkel. 2. Menerangkan keperluan organisasi dan pengurusan bengkel. 3. Menjelaskan petunjuk-petunjuk untuk merancang sesebuah bengkel yang sempurna. 4. Menerang keperluan keselamatan di bengkel sekolah.

6 PISMP RBT 1

Strategi organisasi dan pengurusan bengkel.

Sebuah program yang dibangunkan untuk mencapai objektif dan misi sesebuah organisasi STRATEGI Corak tindak balas sesebuah organisasi terhadap persekitaran di sepanjang operasi mereka. Strategi organisasi bengkel 1. Penyatuan manusia Penyatuan manusia untuk melakukan sesuatu tugas secara bersama. Persefahaman antara satu sama lain dibina dalam kalangan manusia. Penting untuk kesinambungan tugas dalam bengkel. Contoh: kita dapat lihat dan rujuk sistem penyimpanan rejod dan stok alatan dan kelengkapan yang terdapat dalam bengkel secara mudah. Kerjasama semua guru diperlukan supaya peralatan semua bengkel boleh direkod dan disimpan mengkut jenis dan bilangan.

2. Tempat meneroka ilmu. Sesebuah tempat untuk menerokai ilmu mestilah satu tempat yang selesa. Sesebuah organisasi bengkel mestilah teratur dan tersusun supaya proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Bagi memastikan kerja amali bengkel berjalan dengan lancar, strategi utama ialah memastikan semua peralatan dan bahan adalah teratur dan lengkap.

3. Mewujudkan pengalaman kerjaya yang baru. Bertindak sebagai sumber untuk mewujudkan pengalaman baru dalam bidang kerjaya. Contoh: panitia bengkel boleh menganjurkan program perkembangan staf untuk tujuan organisasi bengkel seperti kerja penyelenggaraan peralatan.

6 PISMP RBT 1

KEPERLUAN ORGANISASI DAN PENGURUSAN BENGKEL

Dua fasa keperluan organisasi dan pengurusan bengkel

FASA PERTAMA - Perancangan dan pengelolaan

FASA KEDUA -Tenaga kerja

Fasa pertama : Perancangan dan pengelolaan Perkara-perkara ini perlu dirancang dangan dan dikelolakan dengan teliti: 1. Reka bentuk bengkel 2. Stesen-stesen kerja 3. Pendawaian 4. Perpaipan 5. Pengedaran udara 6. Penempatan alatan kelengkapan 7. Perabot 8. Stor 9. Keselamatan 10. Warna Perancangan yang teliti adalah penting supaya dapat memenuhi kehendak masa kini dan masa hadapan. Perancangan dan pengelolaan perlu dilakukan mengikut prinsip dan bukan mengikut kehendak individu guru. Murid juga boleh membantu dalam perancangan dan pengelolaan.

6 PISMP RBT 1

Fasa kedua : Tenaga kerja Organisasi bengkel tidak mampu dilakukan oleh seorang individu sahaja. Penyelarasan perlu wujud dalam melaksanakan tugas ini. Kerjasama antara tenaga kerja yang bersedia untuk membantu amat diperlukan. Penyelarasan dalam kontek pengagihan bidang tugas juga perlu dan penting. Dalam fasa yang kedua ini mengarah adalah satu aspek yang perlu diberi perhatian. Selepas merancang semua kerja yang perlu dilakukan, seseorang ketua akan bertindak untuk mengarah. Seorang pengarah akan menyusun kerja yang dilakukan supaya tidak bertindih. Selain daripada itu, proses mengarah penting dalam mengelakan salah faham dalam kalangan mereka yang membantu melaksanakan tugas. Dalam fasa ini mengawal dan melapor adalah satu lagi perkara yang perlu dititik beratkan. Mengawal dan melapor merupakan salah satu keperluan organisasi bengkel. Tugas dan mandat ini biasanya dilaksanakan oleh ketua panitia matapelajaran. Mengawal- dilakukan untuk memastikan peningkatan atau kemajuan kerja yang dilakukan. Melapor- menyampaikan maklumat kerja kepada petadbir supaya segala kekurangan dan keperluan mudah mendapat batuan dan tindakan darinya. Keperluan yang terakhir dalam fasa yang kedua dalam keperluan organisasi dan pengurusan bengkel ialah belanjawan. Peruntukan kewangan adalah sangat penting dalam sesebuah organisasi. Kewangan digunakan untuk melaksanakan segala perancangan yang telah dirancang.

6 PISMP RBT 1

Beberapa petunjuk untuk merancang bengkel. Sesebuah bengkel perlulah drancang dengan baik. Faktor yang dijangka berkaitan perlulah diperincikan oleh mereka yang pakar. Ini bagi memastikan bengkel mencapai maklumat yang dikehendaki selaras dengan keperluan semasa dan masa hadapan. Berikut merupakan beberapa petunjuk yang boleh dijadikan panduan untuk tujuan perancangan: a. Pelan lantai. Perancangan pelan lantai mestilah teratur. Ini merupakan salah satu petunjuk yang penting dalam merancang bengkel. Terdapat tiga jenis pelan lantai iaitu: i. Pelan lantai proses (proses layout) Mengumpulkan mesin-mesin di suatu lokasi mengikut jenis mesin. Ini akan menghasilkan satu ruangan kerja yang sama.

ii.

Pelan lantai produk (product layout) Menyusun kelengkapan mesin mengikut langkah kerja untuk

menghasilkan sesebuah produk.

iii.

Pelan lantai gabungan antara proses dan produk. Dirancang mengikut gabungan ciri-ciri proses dan produk. Jenis pelan lantai ini kurang digunakan.

b. Kemudahan pengajaran. Kemudahan pengajaran akan memaksimumkan lagi pembelajaran dalam bengkel. Dalam sesebuah bengkel, ruang untuk tunjuk cara dan syarahan perlu disediakan. Ruang terhad akan menyebabkan kesukaran kepada guru untuk melakukan aktiviti.

6 PISMP RBT 1

c. Bunyi Sebuah bengkel mungkin memerlukan bahan kalis bunyi yang sesuai. Ini bagi mengelakkan bunyi bising yang berlebihan yang akan menggangu proses pengajaran dan pembelajaran. Tahap kebisingan bagi sesebuah bengkel tidak boleh melebihi 150 dB (decibel). Jika seseorang didedahkan dengan bunyi bising pada tahap 90 dB dalam jangka masa lapan jam, ianya boleh mengakibatkan kehilangan

pendengaran.

d. Warna. Pengunaan warna yang sesuai boleh meningkatkan tahap keselamatan dalam sesebuah bengkel. Contoh, penggunaan warna yang sesuai pada bahagian lantai akan mengurangkan kadar silauan dan menghasilkan suasana yang lebih ceria.

e. Pencahayaan. Pencahayaan perlu diberi penekanan dalam dalam sesebuah bengkel. Sesebuah bengkel biasanya menggunakan lampu untuk menerangi dan menambahbaikkan kadar pencahayaan. Cahaya asli daripada cahaya matahari perlu diberi keutamaan. Selain daripada menjimatkan kos, cahaya matahari lebih terang daripada cahaya lampu.

f. Bengkel am Bengkel adalah alternatif yang boleh dipertimbangkan untuk digunakan di peringkat sekolah. Perancang perlu mempunyai kepakaran yang tinggi merancang bengkel ini. Bengkel-bengkel am ini jika berjaya dihasilkan perlu beroperasi secara unitunit kecil bagi setiap bidang pembelajaran yang bersesuaian.

6 PISMP RBT 1

g. Sistem stor. Penyimpanan amat penting dan berkait rapat dengan saiz bengkel. Dalam merancang sesebuah bengkel, bahan, mesin dan peralatan yang dimiliki haruslah disimpan di tempat yang sesuai. Sistem penyimpanan yang sistematik adalah sangat membantu dalam pembelajaran.

Antara kebaikannya ialah: penyediaan bahan pembelajaran yang lebih pantas memastikan alatan berada dalam keadaan selamat mewujudkan bengkel yang lebih terurus dan tersusun

Di sekolah terdapat 2 jenis bengkel iaitu:

a. Stor am Menjadi tempat penyimpanan bagi semua jenis bahan yang dibeli oleh pihak sekolah. Terdapat di sekolah menengah teknik.

b. Stor khas. Tempat penyimpanan bahan, peralatan dan rekod-rekod yang berkaitan bagi setiap bengkel d sekolah. Terdapat di sekolah akademik bagi matapelajaran kemahiran hidup.

e) Kebersihan (housekeeping) Aspek yang perlu dirancang ialah laluan pengangkutan bagi bahan, mesin dan peralatan bengkel, tempat bahan buangan, sistem penyedut bahan bertoksid, lekapan lain seperti bekalan elektrik, gas, udara mampat dan sebagainya. Rangkaian sistem penghantaran bagi lekapan elektrik, gas,dan udara mampat sebaik mungkin berada di atas bangunan bengkel. Punca-punca bekalan elektrik berada sehampir mungkin dengan bekalan elektrik. Bekalan air perlu mempunyai singki yang baik yang baik dan sistem saliran yang sempurna berhampiran laluan keluar bengkel.

6 PISMP RBT 1

Gas dan bahan merbahaya perlu diasingkan dalam ruangan khas yang mempunyai perlindungan keselamatan yang baik. Sistem pengumpulan habuk dalam sesebuah bengkel adalah penting. Sistem pengumpulan habuk perlu disediakan secara berpusat dan jika gagal disediakan, mesin penyedut mudah alih perlu disediakan mengikut kesesuaian bengkel. Sistem pengudaraan juga perlu dirancang dengan baik bagi mengelakkan pengumpulan haba yang tidak sesuai untuk proses pembelajaran dan pembelajaran.

6 PISMP RBT 1

PRINSIP ORGANISASI DAN PENGURUSAN BENGKEL MENGIKUT KEPERLUAN KESELAMATAN. a) Ruang dan kawasan kerja. Ruang bengkel perlu mempunyai saiz yang sesuai dengan bidang kursus matapelajaran yang dijalankan. Ruang yang sempurna memudahkan penyeliaan kerja. Kawasan kerja menempatkan stesen-stesen kerja individu dan khas, kawasan untuk mesin-mesin, kawasan pengstoran, kawasan pameran, laluan untuk bekerja, kawasan unuk menempatkan alatan kesihatan dan kebakaran dan kawasan untuk proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan.

b) Pintu dan tanda keluar. Mengikut peraturan pihak bomba dan penyelamat, setiap premis mempunyai dua pintu. Saiz pintu 1 kali lebih besar daripada saiz piawai pintu rumah. Diperlukan untuk memudahkan keluar masuk bahan dan mesin.

c) Kawalan kesihatan dan persekitaran. Merupakan aspek penting dalam pengurusan bengkel. Dilakukan melalui kawalan cahaya, kawalan pengedaran udara, kawalan bunyi dan kawalan pelupusan.

d) Peralatan perlindungan diri. Aktiviti amali dalam bengkel mendedahkan kita kepada risiko kemalangan. Oleh itu peralatan perlindungan diri dalam bengkel perlu disediakan. Contoh: penutup hidung dan apron.

e) Perubatan dan pertolongan cemas. Peti kecemasan yang terdapat dalam bengkel perlu lengkap dengan alatan yang dicadangkan oleh pihak hospital. Diletakkan di tempat berdekatan dengan stesen guru dan mudah dilihat. Kawasan mencuci tangan perlu disediakan.

6 PISMP RBT 1

f) Pencegahan kebakaran. Dalam sesebuah bengkel, risiko untuk terjadinya kebakaran adalah tinggi. Ini kerana kebakaran boleh berlaku melalui litar pintas. Oleh itu Pencegahan kebakaran dalam sesebuah bengkel perlu disediakan. Alatan yang biasa kita lihat dan mudah didapati ialah alat pemadam api. Ia boleh ditempatkan di tempat yang mudah untuk dicapai dan mudah dilihat. Selain daripada itu, alatan seperti hos bomba, pengesan haba, dan sprinkler juga boleh dipasang.

g) Peralatan pemampat udara. Pemampat udara digunakan semasa kerja pembersihan bengkel dan mesin-mesin. Pemampat udara amat dperlukan dalam sesebuah bengkel.

h) Penstoran bahan. Sistem penstoran yang sistematik pelu diwujudkan. Sistem penstoran bahan akan memudahkan kita untuk meyemak bahan dan menyediakan perbelanjaan untuk membeli bahan yang diperlukan.

i) Mesin dan perlindungan mesin. Setiap mesin dibina dengan alat perlindungan yang sesuai. Alat perlindungan ini tidak boleh dialih untuk mengelakkan kemalangan.

j) Mesin berkuasa mudah alih. Mesin berkuasa mudah alih menjadi pilihan kerana harga yang murah. Mesin ini juga merbahaya seperti mesin bukan mudah alih. Mesin ini mudah rosak. Guru perlu memberikan perhatian dan pengawasan ketika pelajar menggunakannya.

6 PISMP RBT 1

SOALAN OBJEKTIF 1. Yang manakah antara berikut merupakan strategi penyatuan manusia dalam strategi penyatuan bengkel? A. Organisasi dalam bengkel mstilah teratur dan tersusun B. Mewujudkan pengalaman baru dala bidang kerjaya C. Memewujudkan persefahaman antara satu sama lain D. Merancang pembelian bahan dan alatan kegunaan bengkel

2. Kawalan kesihatan dan persekitaran dalam sesebuah bengkel amat penting dalam organisasi dan pengurusan bengkel. Manakah antara yang berikut dapat dilakukan untuk mengawal kesihatan dan persekitaran. i. ii. iii. iv. Kawalan cahaya Kawalan pengedaran udara Kawalan bunyi Kawalan bahan pelupusan

A. i B. ii dan iii C. i, ii, dan iii D. i, ii, iii, dan iv

6 PISMP RBT 1

SOALAN STRUKTUR Terdapat beberapa petunjuk dalam merancang bengkel. Antaranya ialah pelan lantai bengkel. Pelan lantai bengkel boleh didapati dalam 3 jenis iaitu pelan lantai proses, pelan lantai produk dan pelan lantai gabungan antara proses dan produk. Apakah yang dimaksudkan pelan latai proses dan pelan latai produk? Berikan contoh yang sesuai: 1. pelan lantai proses ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 2. pelan lantai produk ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ SOALAN ESEI Dalam apa juga keadaan dan tugas pengurusan bengkel yang dilakukan, keselamatan merupakan aspek penting yang tidak boleh diabaikan. Terangkan bagaimana ruang dan kawasan kerja dapat memenuhi keperluan keselamatan dalam sesebuah bengkel. ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________