Anda di halaman 1dari 27

MYBANK SLIP BANK

NO : 8436 Salinan Pendeposi t Tarikh : 1 Januari 2011

BUTIRBUTIR PEMOHO N NAMA PENUH NO. K/P

Kedai Sukan Losak

NO AKAUN

2468-1357-10293

8 0 0 0 0 0 0 SIMPANA N TUNAI RINGGIT R MALAYSI M A (Dalam perkataan) Lima Puluh Ribu Sahaja TanKY

S E N

Tandatangan Tandatangan

MEMO

0001

Kedai Sukan Losak No. 7, Jalan Maju 2/1, Taman Lembah Maju, Ampang. Tel : 03-95183047
Peringatan : Encik Tan Kwong Yee membawa masuk kenderaan bernilai RM 55 000. TanKY Pengurus

Tarikh: 1 Januari 2011

_______________ Penerima

n Dokumen 2

Catatan Permulaan

Catatan Permulaan

Tarikh Penerima Untuk

: 3 Januari 2011 : Kedai Sukan Losak : Tunai

Baki akhir Dimasukkan Jumlah Cek ini Baki

Ringgit 80,000 80,000 10,000 70,000

Sen 00 00 00 00 579102

2468-1357-10293 KERATAN CEK

Dokumen 1

ASAL

INVOIS

NO: 4630 Gedung Sukan Sayar Jalan 16 Pandan Jaya, Wilayah Persekutuan Tel : 03-51128236

Kepada:

Kedai Sukan Losak No. 7, Jalan Maju 2/1, Taman Lembah Maju, Ampang.
Tarikh: 4 Januari 2011 Bil Butir Kuantiti Harga Seunit (RM) 20.00 20.00 Jumlah (RM) 2,000.00 2,000.00 4,000.00 400.00

1 2

Bola keranjang Bola sepak

100 biji 100 biji

To lak : Di sk au n nia ga 10 % 3,600.00 JU M L A H (Ringgit Malaysia: Tiga ribu enam ratus sahaja) Syarat : 10% 7 hari, 5% 14 hari Serahan : Angkutan dibayar K. & K di K.

TanKY Pengurus

Sayar Penerima

Kedai Sukan Losak No. 7, Jalan Maju 2/1, Taman Lembah Maju, Ampang. 03-95183047 Tarikh : 6 Januari 2011 RM 5 @ RM15.00 75.00 5 @ RM7.00 35.00 5 @ RM8.00 40.00 150.00 150.00 0.00
Terima Kasih

Pen Buku resit Buku invois Jumlah Tunai Baki

SLIP DAFTAR TUNAI

ASAL

INVOIS

NO: 5699

Drop N Hole Computers No.17 Pandan Perdana Wilayah Persekutuan Tel : 03-92817465
Kepada:

Kedai Sukan Losak No. 7, Jalan Maju 2/1, Taman Lembah Maju, Ampang.
Bil Butir

Tarikh: 5 Januari 2011


Harga Seunit (RM) 4,000.00 400.00 Jumlah (RM) 4,000.00 400.00 4,400.00 440.00

Kuantiti

1 2

Komputer Printer

1 buah 1 buah

Tol ak : Dis kau n

nia ga 10 % 3,960.00 JU M LA H (Ringgit Malaysia: Tiga ribu sembilan ratus enam puluh sahaja) Syarat : 10% 7 hari, 5% 14 hari Serahan : Angkutan dibayar K. & K di K.

TanKY Pengurus

Ice

Penerima

Dokumen 4

. SALINAN

INVOIS

NO: 2073 Kedai Sukan Losak No. 7, Jalan Maju 2/1, Taman Lembah Maju, Ampang. 03-95183047

Kepada : SMK (L) Methodist, Jalan Hang Jebat, 50150 Kuala Lumpur
Bil Butir

Tarikh : 7 Januari 2011


Kuantiti Harga Seunit (RM) 25.00 20.00 Jumlah (RM) 1,250.00 1,000.00 2,250.00 225.00

1 2

Bola keranjang Bola sepak

50 biji 50 biji

Tol ak : Dis kau n nia ga 10 % 2,025.00 JU M LA H (Ringgit Malaysia: Dua ribu dua puluh lima sahaja) Syarat : 10% 7 hari, 5% 14 hari Serahan : Angkutan dibayar K. & K di K.

Wong Pengurus

TanKY

Penerima

Dokumen 3

Dokumen 5

SALINAN

RESIT RASMI

NO : 0007

Kedai Sukan Losak No. 7, Jalan Maju 2/1, Taman Lembah Maju, Ampang. Tel : 03-95183047
Diterima daripada Ringgit Malaysia Bayaran untuk : Ming Bu Kedai : Enam ratus sahaja : Jualan 40 bola sepak @ RM20 sebiji

10 Januari 2011

RM 800.00 Tunai / No. Cek: MB : 300829

TanKY Pengurus NO 6002

ASAL

INVOIS

Syarikat Pengangkutan Berjaya Jalan Utama 7/2, Subang Jaya Tel : 03-21568954
Kepada:

Kedai Sukan Losak No. 7, Jalan Maju 2/1, Taman Lembah Maju, Ampang.
Bil 1 JU M LA H Butir Caj angkutan masuk

8 Januari 2011 Jumlah (RM) 300.00 300.00

(Ringgit Malaysia : Tiga ratus sahaja )

TanKY Penerima

Hazim

Pengurus

Dokumen 7

Dokumen 7

ASAL

INVOIS
Kedai Sukan Losak No. 7, Jalan Maju 2/1, Taman Lembah Maju, Ampang. 03-95183047

NO: 1011

Kepada: Kedai Sukan Broceah, Jalan Hang Jelik, Wilayah Persekutuan


Bil Butir

Tarikh: 12 Januari 2011


Kuantiti Harga Seunit (RM) 22.00 25.00 Jumlah (RM) 660.00 750.00 1,410.00 141.00

1 2

Raket Bola keranjang

30 batang 30 biji

Tol ak : Dis kau n nia ga 10 % 1,269.00 JU M LA H (Ringgit Malaysia: Seribu dua ratus enam puluh sembilan sahaja) Syarat : 10% 7 hari, 5% 14 hari Serahan : Angkutan dibayar K. & K di K.

Broceah Pengurus

TanKY

Penerima

Dokumen 6

ASAL

BIL TUNAI

NO: 1611

LL Enterprise No.18 Taman Midah, Wilayah Persekutuan


Kepada:

Kedai Sukan Losak No. 7, Jalan Maju 2/1, Taman Lembah Maju, Ampang.
Bil Butir Kuantiti

Tarikh : 11 Januari 2011 Harga seunit (RM) 15.00 Jumlah (RM) 1,500.00 1,500.00

1 JU M L A H

Raket

100 batang

(Ringgit Malaysia: Seribu lima ratus sahaja) Tunai / No. Cek : MB : 406707 Pengurus Loo Luke

Dokumen 8

Dokumen 9

SALINAN

NOTA KREDIT

NO 6564

Kedai Sukan Losak No. 7, Jalan Maju 2/1, Taman Lembah Maju, Ampang. Kepada: SMK (L) Methodist, Jalan Hang Jebat, 50150 Kuala Lumpur

Tarikh: 13 Januari 2011

Akaun tuan telah dikreditkan dengan butir-butir berikut: Bil Butir Jumlah (RM) 1 2 bola keranjang dipulangkan 50.00 kerana bocor Tolak : Diskaun Niaga 10% 5.00 45.00 JU M LA H

(Ringgit Malaysia: Empat puluh sahaja )

Wong Penerima

TanKY Pengurus

SALINAN

INVOIS

NO : 1023 Kedai Sukan Losak No. 7, Jalan Maju 2/1, Taman Lembah Maju, Ampang. 03-95183047

Kepada: Kedai Sukan Broceah Jalan Hang Jelik, Wilayah Persekutuan


Bil Butir

Tarikh: 15 Januari 2011


Kuantiti Harga Jumlah Seunit (RM) (RM) 22.00 1,100.00 25.00 250.00 1,350.00 135.00

1 2

Raket Bola keranjang

50 biji 10 biji

Tol ak : Dis kau n nia ga 10 % 1,215.00 JU

M LA H (Ringgit Malaysia: Seribu dua ratus lima belas sahaja) Syarat : 10% 7 hari, 5% 14 hari Serahan : Angkutan dibayar K. & K di K.

Broceah Pengurus

TanKY

Penerima

Dokumen 10

MAKLUMAN DEBIT
Kepada: Kedai Sukan Losak No. 7, Jalan Maju 2/1, Taman Lembah Maju, Ampang.

No : 6879

MYBANK

Tarikh : 14 Januari 2011

No. Akaun: 2468-1357-10293

Sila ambil perhatian bahawa akaun tuan telah didebitkan seperti yang berikut: Ringgit Malaysia : Perkara : Lima puluh sahaja Buku cek Mai Pengurus

Dokumen 12

Dokumen 11

ASAL

INVOIS

NO : 1134 Syarikat Ballrock Jalan 4-1 Pandan Indah Wilayah Persekutuan Tel : 03-78912207

Kepada:

Kedai Sukan Losak No. 7, Jalan Maju 2/1, Taman Lembah Maju, Ampang.
Bil Butir Kuantiti

18 Januari 2011
Harga Jumlah Seunit (RM) (RM) 20.00 1,600.00 20.00 2,000.00 3,600.00 360.00

1 2

Raket Bola keranjang

80 batang 100 biji

Tol ak : Dis kau n nia ga 10 % 3,240.00 JU M LA H (Ringgit Malaysia: Tiga ribu dua ratus empat puluh sahaja) Syarat : 10% 7 hari, 5% 14 hari Serahan : Angkutan dibayar K. & K di K.

TanKY Penerima

Ballrock Pengurus

ASAL

RESIT RASMI

NO 5079

Gedung Sukan Sayar Jalan 16 Pandan Jaya, Wilayah Persekutuan Tel : 03-51128236 17 Januari 2011 Diterima daripada Ringgit Malaysia Bayaran untuk : Kedai Sukan Losak : Dua ribu sahaja : Menjelaskan sebahagian daripada hutang

RM 2,000.00 Tunai / No. Cek: MB : 493820


Sayar Pengurus

Dokumen 13

SALINAN

BIL TUNAI

NO: 3011

Kedai Sukan Losak No. 7, Jalan Maju 2/1, Taman Lembah Maju, Ampang. 03-95183047 Kepada Xin Xia Company Jalan Maluri Selangor
Bil Butir

Tarikh : 19 Januari 2011


Kuantiti Harga Jumlah seunit (RM) (RM) 25.00 1,500.00 22.00 1,320.00

1 2

Bola keranjang Raket

60 biji 60 biji

2,820.00 JU M LA H (Ringgit Malaysia: Dua ribu lapan ratus dua puluh sahaja) Tunai / No. Cek : MB 502731 Pengurus TanKY

Dokumen 14

Dokumen 14

SALINAN

RESIT RASMI

NO 0132

Kedai Sukan Losak No. 7, Jalan Maju 2/1, Taman Lembah Maju, Ampang. 03-95183047
Tarikh : 20 Januari 2011 Diterima daripada Ringgit Malaysia Bayaran untuk : SMK (L) Methodist : Seribu sahaja : Menjelaskan sebahagian daripada hutang

RM 1,000.00 Tunai / No. Cek: MB: 586473

TanKY Pengurus

Dokumen 15

Dokumen 16

ASAL

NOTA DEBIT

NO: 3234

Syarikat Ballrock Jalan 4-1 Pandan Indah Wilayah Persekutuan Tel : 03-78912207
Kepada:

Kedai Sukan Losak No. 7, Jalan Maju 2/1, Taman Lembah Maju, Ampang.

Tarikh: 22 Januari 2011

Akaun tuan telah didebitkan dengan butir-butir berikut: Bil Butir Kuantiti Harga Jumlah Seunit (RM) (RM) 1 Raket 5 batang 22.00 110.00 110.00 11.00 To lak

: Di sk au n nia ga 10 % 99.00 JU M L A H Raket yang telah dihantar terlupa dicaj (Ringgit Malaysia:Sembilan puluh sembilan sahaja )

TanKY Pengurus

Ballrock Penerima

Penerima

Pengurus

ASAL

RESIT RASMI

NO 0250

Kedai Sukan Losak No. 7, Jalan Maju 2/1, Taman Lembah Maju, Ampang. 03-95183047
Tarikh : 21 Januari 2011 Diterima daripada Ringgit Malaysia Bayaran untuk : Expo Sukan Malaysia : Satu ribu lima ratus sahaja : Komisen diterima

RM 1,500.00 Tunai / No. Cek: MB: 601235

TanKY Pengurus

Dokumen 17

ASAL

RESIT RASMI

NO 1506

Syarikat Harimau Kayus Jalan Meriah Wilayah Persekutuan Tel : 03-99210472


Tarikh : 24 Januari 2011 Diterima daripada Ringgit Malaysia Bayaran untuk : Kedai Sukan Losak : Seribu sahaja : Insurans atas belian

RM 1,000.00 Tunai / No. Cek: MB : 683846 Tiger Pengurus

Dokumen 18

Dokumen 19

ASAL

INVOIS

NO 1232

Syarikat Ballrock Jalan 4-1 Pandan Indah Wilayah Persekutuan Tel : 03-78912207 Kepada: Kedai Sukan Losak No. 7, Jalan Maju 2/1, Taman Lembah Maju, Ampang.

26 Januari 2011

Akaun tuan telah dikreditkan dengan butir-butir berikut: Bil Butir Kuantiti Harga Jumlah Seunit (RM) (RM) 1 Raket 50 batang 20.00 1,000.00 2 Bola sepak 100 biji 20.00 2,000.00 3,000.00 300.00 To

lak : Di sk au n nia ga 10 % 2,700.00 JU M L A H (Ringgit Malaysia : Dua ribu tujuh ratus sahaja ) TanKY Ballrock

Penerima

Pengurus

(Ringgit Malaysia: Seribu dua ratus sembilan puluh enam sahaja ) Hana Donald

Penerima

Pengurus

NO : 1009

Kedai Sukan Losak No. 7, Jalan Maju 2/1, Taman Lembah Maju, Ampang. 03-95183047

BAUCER PEMBAYARAN
Kepada : Kedai Pelectric Tarikh: 25 Januari 2011

Bil 1

Keterangan Belanja membaiki mesin fotostat

Jumlah (RM) 500.00 500.00

Tandatangan penerima Pele

JU M L A H ( Ringgit Malaysia : Lima ratus sahaja ) Tunai / No. Cek: Diluluskan oleh TanKY Pengurus

Dokumen 20

MAKLUMAN KREDIT

No : 1728

MYBANK Kepada:

Kedai Sukan Losak No. 7, Jalan Maju 2/1, Taman Lembah Maju, Ampang.
No. Akaun: 2468-1357-10293

27 Januari 2011

Sila ambil perhatian bahawa akaun tuan telah dikreditkan seperti yang berikut: Ringgit Malaysia : Perkara : Satu ribu sahaja Sewa diterima

TanKY
Pengurus

Dokumen 21

Dokumen 22

Tarikh

: 29 Januari 2011

Penerima Untuk

: Tenaga Nasional Malaysia : Bil Elektrik Bulan Januari Ringgit 70,000 70,000 500 69,500 Sen 00 00 00 00 584208 KERATAN CEK

Baki akhir Deposit Jumlah Cek ini Baki 2468-1357-10293

NO : 1009

Kedai Sukan Losak No. 7, Jalan Maju 2/1, Taman Lembah Maju, Ampang. 03-95183047

BAUCER PEMBAYARAN
Kepada : Encik Wong Pak Keong Cik See Yeoh Mak Tarikh: 28 Januari 2011 Bil 1 Keterangan Membayar gaji 2 orang pekerja :1. Encik Wong Pak Keong 2. Cik See Yeoh Mak Jumlah (RM) Tandatangan penerima

1200.00 Pak Keong seorang ( Wong Pak Keong ) Yeoh Mak


( See Yeoh Mak )

2400.00 JU M L A H ( Ringgit Malaysia : Dua ribu empat ratus sahaja )

Tunai / No. Cek: Diluluskan oleh TanKY Pengurus

Dokumen 24

MEMO

0106 Kedai Sukan Losak No. 7, Jalan Maju 2/1, Taman Lembah Maju, Ampang. 03-95183047
Tarikh: 31 Januari 2011

Peringatan : Pemilik mengambil satu biji bola keranjang berkos RM 25 untuk kegunaan sendiri. TanKY Pengurus

_______________ Penerima

Dokumen 23

Dokumen 25