Anda di halaman 1dari 18

Tugasan WAJ 3104

Bengkel Penyerapan Pemulihan Dan Menulis Dalam Mata Pelajaran Muzik

LIM HUI CI

Disediakan Oleh :

LAW SIEW NYIIK

Hasil Pembelajaran
1. Membantu meningkatkan keupayaan murid-murid dalam kemahiran membaca dan menulis melalui asas muzik. 2. Mengeja perkataan satu dan dua kata-kata mengikut melodi. 3. Menggalakkan perkembangan kognitif, afektif dan psikomotor murid. 4. Meggalakkan penglibatan secara aktif murid-murid. 5. Meningkatkan kemahiran berfikir dan kreativiti murid-murid. 6. Memupuk nilai sosialisasi antara murid. 7. Mewujudkan suasana belajar yang tenang dan seronok.

PENGENALAN

Apa Itu Muzik??


Campbell (1995)

Muzik adalah suatu kesenian yang tertumpu pada aspek pendengaran atau aural.

Kepentingan Muzik Dalam Pengajaran dan Pembelajaran


dapat meransang minda kanak-kanak untuk memberikan tumpuan apa yang sedang dilakukan menarik minat kanak-kanak untuk menyertai sesuatu aktviti dengan lebih seronok dan bersemangat luahan perasaan dan memupuk keyakinan murid

Kepentingan Muzik Dalam Pengajaran dan Pembelajaran


murid berpeluang untuk menjalankan proses penerokaan semasa dalam proses pembelajaran dan pengajaran. dapat meningkatkan kreativiti pelajar pembelajaran yang aktif dan bersesuaian dalam membina pengetahuan pelajar

i. Memperkenalkan Huruf A-Z

Mari Kenal Huruf

ii. Menyebut Nama Huruf Mengikut Melodi


(Melodi ABC)

Video Klip 1: Lagu ABC.

iii. Menulis Huruf A-Z

iv. Mengeja Perkataan Satu Kata Mengikut Melodi

Video Klip 2: Melodi Lagu Bangau Oh Bangau

Aktiviti 1: Cari Kawan !


Mari Mengeja Perkataan Satu Kata

v. Mengeja Perkataan Dua Kata-Kata Mengikut Melodi

Video Klip 1: Klip 3: Melodi Lagu Bangau Oh Bangau Video Lagu ABC.

Aktiviti 2: Cari Kawan !


Mari Mengeja Perkataan Dua Kata-Kata

vi. Membuat Aktiviti Pergerakan Badan


(Mengikut Kreativiti Murid)

Aktiviti 3:
(Kumpulan) Menyanyi Lakonan Bermain Alat Muzik