Anda di halaman 1dari 2

JADUAL PENENTU KANDUNGAN (RPH ARAS TINGGI) Tajuk : Pilihan 4 Perdagangan dan Keusahawanan PENGETAHUAN PEMAHAMAN KONSEP PERNIAGAAN

N KEMAHIRAN ANALISIS SINTESIS APLIKASI PENILAIAN

RPH RPH 1 PENGENALAN KEPADA PERNIAGAAN RPH 2 RPH 3 RPH 4

KEPENTINGAN PERNIAGAAN PERKEMBANGAN PERNIAGAAN PERNIAGAAN MASA DAHULU HINGGA SEKARANG PERBANDINGAN PERNIAGAAN MASA DAHULU BENTUK PERNIAGAAN

RPH 5

RPH 6 BENTUK DAN JENIS PERNIAGAAN

JENIS MILIKAN PERNIAGAAN RPH 7 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERNIAGAAN

Unit Konsep/Istilah Pengajaran

Pengetahuan dan Kefahaman Fakta Kaedah/Kemahiran Teori/Prinsip

Analisis

Sintesis

Aplikasi

Penilaian

Unit Pengajaran 2