Anda di halaman 1dari 32

PERATURAN 121 PENGARAH PERTANDINGAN

MERANCANG KEPERLUAN PENGANJURAN KEJOHANAN.

DARI SEGI TEKNIKAL DENGAN KERJASAMA WAKIL TEKNIK.


MEMASTIKAN SEMUA PERANCANGAN DILAKSANAKAN TANPA SEBARANG MASALAH TEKNIKAL. MEWUJUDKAN INTERAKSI DI ANTARA PESERTA MELALUI SISTEM KOMUNIKASI. SENTIASA BOLEH MENGHUBUNGI DENGAN SEMUA PEGAWAI.

PERATURAN 122

PENGURUS KEJOHANAN

Kelincinan perjalanan kejohanan Kehadiran pegawai-pegawai

Pengurus Kejohanan

Melantik pengganti

Penyingkiran pegawai

Penetapan pihak yang boleh masuk arena

PERATURAN 123 PENGURUS TEKNIK


Menentu bahawa :
Balapan / landas lari;

Acara Padang; Bulatan; Lengkok; dan Tempat mendarat disediakan dengan betul. Memastikan semua peralatan yang ada mengikut peraturan IAAF
Menerima dan mengesahkan peralatan yang atlet bawa dan ingin gunakan peralatan sendiri.

Menentukan dan mengagih segala jenis borang, kad-kad keputusan dan kad-kad pencatat masa.

PERATURAN 124

PENGURUS BILIK PANGGILAN

Menyelia pergerakan atlet, yang telah diperiksa di dalam bilik panggilan


Kawasan Pertandingan

DARI

Kawasan Warm-up

KE

Dengan kerjasama Hakim-Hakim


Bilik Penggilan

HADIR dan BERSIAP SEDIA untuk bertanding

PERATURAN 125

REFRI

Refri berasingan dilantik bagi acara-acara: Balapan; Padang; Acara Campuran; Acara Lari dan Lumba Jalankaki yang dijalankan di Luar Stadium bertanggungjawab menentukan semua peraturan dipatuhi dan memberi keputusan dalam perkara teknikal yang wujud di mana ianya tidak dinyatakan dalam buku peraturan IAAF Refri Balapan dan Acara Luar Stadium berkuasa menentukan kedudukan peserta di akhir perlumbaan ( hanya jika hakim-hakim tidak dapat memutuskannya dan terdapat pertelingkahan keputusan)

Refri Balapan yang berkenaan berkuasa membuat keputusan terhadap perkara mula jika beliau tidak setuju dengan keputusan Pasukan Mula kecuali perkara berkaitan dengan salah mula yang dikesan oleh alat pengesan salah mula Tidak bertindak sebagai Hakim atau Pengadil Refri berkenaan akan memeriksa dan mengesahkan semua keputusan akhir dan menangani semua perkara yang dipertikaikan Sekiranya tiada Hakim Ukur Elektronik, akan menyelia semua ukuran rekod acara padang Memutuskan sebarang bantahan lisan

Memberi amaran dengan gunakan kad kuning atau penyingkiran dengan kad merah Berkuasa mengisytiharkan sesuatu acara dimansuhkan dan ditandingkan semula. Selepas tamatnya setiap acara, perlu tandatangani kad keputusan dan hantarnya kepada Setiausaha Pertandingan Referi acara campuran akan berkuasa atas perlaksanaan acara individu dalam pertandingan acara campuran

PERATURAN 126 HAKIMHAKIM

HAKIMHAKIM BALAPAN 1 KETUA PADANG 1 KETUA

BILANGAN HAKIM YANG SECUKUPNYA

BILANGAN HAKIM YANG SECUKUPNYA

PERATURAN 126

HAKIM-HAKIM

Ketua Hakim (Balapan dan Padang) akan menyelaraskan kerja-kerja bagi Hakim masing-masing. Hakim-hakim bagi acara balapan dan lebuhraya yang ditamatkan di balapan, akan ditempatkan sekurang-kurangnya 5 meter daripada dan sebaris dengan garisan penamat dan berada di atas platform yang mendongak ke belakang. Sekiranya hakim tidak dapat membuat keputusan hendaklah merujuk kepada Refri.

PERATURAN 126

HAKIMHAKIM ACARA PADANG

Hakim-hakim akan menghakimi dan merekodkan setiap pecubaan yang sah Lompat Tinggi dan Lompat Bergalah: Setiap kali palang dinaikkan, ukuran yang tepat hendaklah dilakukan. Sekurang-kurangnya 2 orang Hakim akan membuat catatan bagi semua percubaan. Hakim yang berkaitan akan mengangkat : bendera putih percubaan sah bendera merah percubaan yang tidak sah

PERATURAN 127

PENGADIL PENGADIL

Pembantu kepada Refri Tiada kuasa membuat keputusan akhir Tugas :

memerhatikan tiada kes-kes faul dan pencabulan peraturan berlaku menentukan pencabulan peraturan itu berlaku secara sengaja atau tidak

memerhati atlet ( khas di selekoh ) tidak lari luar lorong memastikan atlet melompat pagar dan halangan dengan betul memastikan atlet melompat pagar lompatan air dengan mengharungi air memantau zon pertukaran baton memastikan atlet meninggalkan zon pertukaran baton dengan betul

jika berlaku perlanggaran peraturan:


menandakan tempat kesalahan mengangkat bendera kuning kemukakan laporan bertulis

PERATURAN 128 PENJAGA-PENJAGA

MASA & HAKIM-HAKIM FOTO PENAMAT

Jika catatan tangan


- Bilangan penjaga masa yang mencukupi dilantik, salah seorang itu menjadi Ketua Penjaga Masa. Contohnya: 1 peserta 3 penjaga masa. - Ketua Penjaga Masa wajib mengambil masa pemenang. - Ketua Penjaga Masa mengagih tugas kepada setiap penjaga masa.

- Penjaga masa akan menjalankan tugas mengikut Peraturan 165 (yang akan kita bincangkan kemudian)

Jika alat Foto Penamat Automatik sepenuhnya digunakan:


- Penjaga masa akan bertindak sebagai sokongan. - Seorang Ketua Hakim Foto Penamat dan sekurang-kurangnya dua orang Penolong Hakim Foto Penamat dilantik.

PERATURAN 129
KOORDINATOR PELEPASAN PELEPAS PELEPAS PANGGIL BALIK

KOORDINATOR PELEPASAN

MENGAGIHKAN TUGAS PELEPAS DAN PELEPAS PANGGIL BALIK. BOLEH MENETAPKAN TUGAS DAN TEMPAT PELEPAS PANGGIL BALIK. MENYELIA TUGAS PELEPAS DAN PELEPAS PANGGIL BALIK. MEMBERI ISYARAT KEPADA PELEPAS UNTUK MULAKAN TUGAS SETELAH MENERIMA ARAHAN DARIPADA PENGARAH PERTANDINGAN. MENJADI PERANTARA PELEPAS DENGAN STAF TEKNIKAL PERALATAN MASA. MEREKOD DAN MENYIMPAN DOKUMEN BERKAITAN PELEPASAN. MENENTUKAN PERATURAN PENOLONG PELEPAS (130.5) DIPATUHI.

PELEPAS

MELEPASKAN PERLUMBAAN LARIAN. MENGAWAL SEPENUHNYA TERHADAP PESERTA YANG DALAM KEADAAN SEDIA. MEMAKAI FONKEPALA BILA PERALATAN SALAH MULA DIGUNAKAN (PERATURAN 161.2). MEMASTIKAN PEGAWAI BERKENAAN (PENJAGA MASA, HAKIM PENAMAT, KETUA HAKIM FOTO PENAMAT DAN PEGAWAI PENJAGA ALAT PENYUKAT ANGIN) SUDAH BERSEDIA. BERDIRI DI TEMPAT YANG BOLEH MELIHAT SEMUA PELUMBA (KEDUDUKAN PELUMBA, PENDENGARAN PELUMBA) MEMBERI AMARAN DAN PEMBATALAN PERLUMBAAN (PERATURAN 162.7 & 8)

PELEPAS PANGGIL BALIK


MEMBANTU PELEPAS. SEKURANG-KURANG DUA ORANG BAGI ACARA 200M, 400M, 400M LP DAN LARI BERGANTI-GANTI. BERKUASA MEMANGGIL SEMULA PERLUMBAAN YANG BERLAKU FAUL. MELAPORKAN PENELITIAN PESERTA FAUL KEPADA PELEPAS. BERADA DI KEDUDUKAN YANG DAPAT MELIHAT DENGAN JELAS SETIAP PESERTA.

PERATURAN 130

PENOLONG PELEPAS

Menerima peserta-peserta dari bilik panggilan. Stesen terakhir untuk memeriksa nombor peserta dengan senarai nama peserta bagi sesuatu acara. Memastikan nombor tambahan bagi lorong masing-masing dilekat pada sisi paha. Mengumpul peserta-peserta 3 m di belakang garisan permulaan. Memastikan peserta berada di dalam acara / saringan yang betul dan dalam lorong yang betul. Menyediakan baton bagi pelari pertama acara lari berganti-ganti.

Jika berlaku salah mula, hendaklah menunjuk kad kuning kepada peserta yang melakukan kesalahan dan seterusnya amaran diberi kepada peserta-peserta yang lain. Kad kuning diletakkan di kotak penanda lorong peserta yang melakukan kesalahan. Kad merah dilayari kepada peserta yang melakukan salah mula yang kedua. Bagi acara bercampur kesalahan salah mula yang pertama kad kuning dan kesalahan kedua oleh peserta yang sama ditunjukkan kad merah.

PERATURAN 131

PENCATAT PUSINGAN

1.

PENCATAT PUSINGAN DITUGASKAN UNTUK MENGAMBIL CATATAN PUSINGAN DILENGKAPKAN OLEH SETIAP PESERTA DALAM ACARA / LARIAN MELEBEHI 1500 METER. BAGI LARIAN 5000 METER DAN KE ATAS DAN ACARA LUMBA JALAN KAKI, SEBILANGAN PENCATAT PUSINGAN DIBAWAH ARAHAN REFERI DAN DIBEKALKAN KAD-KAD CATATAN PUSINGAN UNTUK MENCATAT MASA SETIAP PUSINGAN.

2.

3.

SEORANG PENCATAT PUSINGAN AKAN MEREKOD MASA SETIAP PUSINGAN:

a. 4 PESERTA UNTUK ACARA LARIAN. b. 6 PESERTA UNTUK ACARA JALAN KAKI. 4. SEORANG PENCATAT PUSINGAN DITUGAS UNTUK MEMPAMERKAN BAKI PUSINGAN. 5. PUSINGAN TERKAHIR AKAN DIISYARATKAN KEPADA SETIAP PESERTA DENGAN MEMBUNYIKAN LOCENG.

PERATURAN 132

SETIAUSAHA PERTANDINGAN

Hendaklah mengumpul semua keputusan lengkap bagi setiap acara Hendaklah menyampaikan keputusan ini kepada juruhebah, merekodkannya dan mengemukakan kad-kad keputusan kepada pengarah pertandingan Jika sistem keputusan berkomputer dilaksanakan, memastikan semua keputusan dimasukkan ke dalam sistem komputer

PERATURAN 133

PENGAWAS

Pengawas mempunyai kuasa penuh mengawasi arena pertandingan Tidak membenarkan sesiapa yang tidak berkenaan kecuali pengawai yang bertugas dan atlet-atlet yang bertanding masuk ke arena pertandingan Mengawasi semua pegawai teknik yang tidak bertugas berada di tempat khas yang disediakan Mengawasi media massa dan juru gambar mengikut kad akreditasi

PERATURAN 134

JURUHEBAH

Memaklumkan hadirin nama dan nombor peserta-peserta yang mengambil bahagian dalam setiap acara dan maklumatmaklumat lain seperti komposisi saringan, undian lorong dan masa perantaraan. Menghebahkan keputusan bagi setiap acara dengan kadar segara selepas menerima maklumat mengenainya.

NOTA:

Bagi kejohanan-kejohanan yang dijalankan mengikut peraturan 1.1(a), juruhebah Bahasa Inggeris dan Perancis akan dilantik oleh I.A.A.F Di bawah pengawasan wakil-wakil teknik, mereka bertanggungjawab terhadap semua aspek protokol ketika membuat pengumuman.

PERATURAN 135

JURU UKUR RASMI

Beliau hendaklah memeriksa semua tanda dan alat terpasang. Memberikan sijil-sijil berkenaan kepada Pengurus Teknik sebelum kejohanan. Beliau hendaklah memberi laluan sepenuhnya terhadap pelan-pelan dan gambarajah stadium dan laporan pengukuran terkini bagi tujuan pengesahan.

PERATURAN 136

PENJAGA ALAT PENYUKAT ANGIN

Memastikan kedudukan alat penyukat angin mengikut Peraturan 169.3 (Balapan) & 184.5 (Padang)
Memastikan & merekodkan halaju angin mengikut arah larian Menandatangani keputusan dan menyerahkannya kepada Setiausaha Pertandingan

PERATURAN 137

HAKIM PENGUKURAN (ELEKTRONIK)

Sebelum kejohanan: Memahirkan diri dengan semua alat elektronik

Semasa kejohanan: Menyelia penempatan alat Memastikan alat berfungsi dengan betul Beliau akan bertanggungjawab kepada Refri Padang untuk mengesahkan bahawa alat itu tepat.

PERATURAN 138

HAKIM-HAKIM BILIK PANGGILAN

Menentukan semua peserta memakai pakaian seragam negara atau kelab masing-masing yang disahkan oleh Badan Kebangsaan mereka; Nombor bib dipakai dengan betul dan mengikut senarai mula; Kasut, bilangan dan ukuran pepaku; Pengiklanan pada pakaian dan beg peserta mematuhi Aturan dan Peraturan IAAF; dan Barang-barang larangan tidak dibawa masuk ke arena.

PERATURAN 139

PESURUHJAYA PENGIKLANAN

Tugas Pesuruhjaya Pengiklanan adalah mengawasi dan menguatkuasakan aturan dan peraturan pengiklanan IAAF